Categories
Uncategorized

Höger och vänster i vetenskapen

you must rise above
the gloomy clouds
covering the mountaintop
otherwise, how will you
ever see the brightness?

-Taigu Ryokan

Vetenskapen får inte politiseras. Det betyder att den inte får polariseras. Där polarisering sker försvinner sanningen. Den liksom abstraheras bort, vilket jag ämnar visa här.

Denna blogg har som tema att avslöja all polarisering – utifrån ett helt opolitiskt perspektiv. Det är inte helt lätt. Även den opolitiske politiseras.

För en kort tid sedan intervjuades Sveriges främste klimatforskare Lennart Bengtsson på Swebbtv, i två delar, totalt ca 2 timmar (länkar ges nedan*). En fantastisk inblick i hur sann vetenskap bedrivs, med all dess komplexitet och alla dess motsägelser. Här har vi en sann yrkesman som ser till fakta och inget annat. Det som verkligen spelar roll. Bengtsson drivs alltjämt av ett omisskännligt brinnande intresse – trots sina 86 år.

Det är dock vid ett par tillfällen han utbrister: ”nu har ju detta blivit politiskt!”, och han blir synbart besvärad, av att plötsligt behöva ta andra hänsyn än de rent vetenskapliga.

Jag tänkte ändå – i min enfald – att detta skulle kunna vara intressant att se för en FB-vän som jag vet ligger åt det vänsterpolitiska hållet:

  • ”Swebbtv? Va? Nej du, tror inte det, va!”

Någon annan ryckte in:

  • ”Lennart Bengtsson!! Ha ha, han är låångt ute på högerkanten! Inte att lita på! Kom nu inte dragandes med Elsa Widding också!”.

Om jag ser till mig själv – som alltså föresatt mig att vara helt opolitisk, och bara se vad som är SANT – inser jag att jag själv också ses som höger. Japp, det funkar så. Vi är ju i dualism, det finns bara två polariteter. Det skapas ju inte en tredje polaritet för ”icke-politiska” såsom mig. Och Bengtsson. Jag är nämligen helt övertygad om att hans attityd till sitt värv liknar min egen attityd till mitt. Och att det därmed inte krävs mer än så för att få stämpeln ”höger” på sig. Och det här är rätt fruktansvärt. Vad är detta för stämpel egentligen?

I egenskap av ”höger” är man FÖR ohämmad kapitalism, och utsugning av de svagare, samt rasist, och nationalist. John Perkins skriver jag om här på bloggen. Han är vänsterpolitisk, och skriver från sin karriär i CIA om just kapitalistisk rovdrift. Hur USA lurar/tvingar fattiga länder att ta enorma lån de aldrig kan betala, och då beslagtas deras naturtillgångar (vilket oftast är målet), och männen tvångsvärvas in i USAs skitkrig världen över. Horribla saker. Sök gärna Perkins i sökrutan så får ni veta vad jag anser om sådant.

Swebbtv är alltså otänkbart. Detsamma gäller givetvis Newsvoice, RT, Nya Tider, Fria Tider, Nya Dagbladet, Vaken.se, Samhällsnytt, Fox News, Exakt24, Det Goda Samhället, Youtube-alternativen Brighteon, Bitchute, Odysse, Rumble… alla dessa är dörrar som konsekvent måste hållas stängda. Onda människor finns bakom dessa stängda dörrar som aldrig får öppnas, ens gläntas på. Än om det är en hel del människor bakom dörrarna.

Människor, ja. Det är levande, äkta människor, som har stor kunskap och mycket att säga. De har empati, humor, familj och barn.

Det märker jag själv, som håller alla dörrar öppna, som hör vad alla säger, och som sedan tänker själv. Stänger man dörren och sätter skylten ”OND” på den, är det snart inte längre människor där bakom. De decimeras alla till enbart den etiketten: ondska. De är avhumanifierade. Man bryr sig inte om vad som händer dem bakom dörren. Men paradoxalt nog är alla som tagit lärdom av t. ex. Förintelsen överens om att avhumanifiering är första steget mot just ondska. Och: alltid ett obligatoriskt steg på vägen till folkmord. Jag ämnar följa upp detta senare. Nu åter till Lennart Bengtsson.

Så här säger han själv, i en av sina konfrontationer med IPCC:

“… I am worried by a wider trend that science is gradually being influenced by political views” (Wikipedia)

IPCC är en FN-ledd instans av människor med koppling till media och politik, som sammanställer vetenskapens landvinningar, utan att de själva är vetenskapsmän. Sannolikt finns här mäktiga och penningstarka aktörer som kan vara angelägna om att vetenskapen ser ut på ett sätt de önskar. De kan gå in och sponsra sådan vetenskap som uppfyller deras villkor. Vetenskapsmän – de allra flesta är beroende av ekonomiska anslag – faller många gånger för frestelsen att inhösta dessa feta anslag som ger dem trygga ekonomiska framtidsutsikter, samt lite guldkant. Samtidigt som de säljer sin själ till den onde, och kan tänka sig att… ”justera” sina vetenskapliga rön och sina data, så att det alltid passar sponsorn. Jag måste här ånyo lägga in ett citat från tidigare inlägg, då det är så talande:

I tried hard to balance the needs of the science and the IPCC, which were not always the same. I worried that you might think I gave the impression of not supporting you well enough while trying to report on the issues and uncertainties.

-Keith Briffa, email to Michael Mann, inventor of the “hockey-stick-graph”. (Klimathotet och Climategate – Perra J:s Blogg)’’

Märk att Bengtsson säger ”political views”. Han säger inte ”leftist views” eller ”rightist views”,  utan är bara irriterad över allmänt politiskt intrång i det vetenskapliga arbetet. Egentligen tror jag han är rätt naiv politiskt sett.

I Bengtssons värld är CO2-halt en storhet bland andra storheter, vars betydelse inom objektiv vetenskap kan förändras imorgon, beroende på nya rön. Objektiv vetenskap måste ges denna frihet. Vetenskapen är en pågående process, ett ständigt framåtskridande. Vetenskapen är INTE en fixerad, komplett, slutgiltig sanning som aldrig ändras (det senare är givetvis eftersträvansvärt utifrån politisk/ekonomiska hänsyn. En sponsor vill kunna göra framtidssäkra investeringar).

Bengtsson är gammal nog att minnas alla turerna med Romklubbens alarmistiska hamrande i media, som tog sin början 1972, med globalisten – och socialisten –  Maurice Strongs ”vi har 10 år på oss”. Samt även: ”vi är överbefolkade”.

Det stämde uppenbarligen inte. Det förhindrar dock inte att samma profetia upprepas om och om och om igen, i media. Al Gore sa att havsnivån skulle stiga 6 meter tills 2014. Vet ej om det stämmer att han ändå skaffade hus vid havet. Något som dock sannolikt stämmer är det någon sa (Goebbels?), att en lögn som upprepas tillräckligt ofta slutligen blir till sanning. Det är hjärntvätt.

En annan person som insåg faran med politisk påverkan på vetenskapen var vetenskapsfilosofen Karl Popper. Efter att ha lämnat marxismen (som han till en början tilltalades av) när han erfor dess doktrinära natur bröt han upp och lämnade 1937 ett Wien som höll på tas över av totalitärt mörker – för att landa i Nya Zeeland där han la de viktigaste grundstenarna för det vi idag hyllar som Den Vetenskapliga Metoden. Den metoden fungerar som den skall, endast när vetenskapen är fri från politisk påverkan. (I den utomordentliga boken The Knowledge Machine av Michael Strevens skildras vetenskapsfilosoferna Karl Popper, Thomas Kuhn och andra. Samt hur den vetenskapliga metoden utvecklats från Isaac Newtons tid till vad den – på gott och ont – blivit idag. Kommande inlägg kommer att handla om den utvecklingen. Tipstack till Björn!)

Notera alltså – viktigt – att totalitarism varken är vänster eller höger. Fascism (som anses höger) skiljer sig inte från kommunism (som anses vänster), eller från nazism (som var vänster, men ”blev” höger). Alla är totalitarism Den vill kontrollera totaliteten av mänskligt liv. Den lägger sig i ALL verksamhet inom konst, musik, litteratur, filosofi, arbetsliv, undervisning, barnuppfostran, idrott, religion, andlighet -och vetenskap. Överallt vill den lägga in sina slogans och sina doktriner, och kräver kadaverlydnad i dess åtföljande.

Marxism var från början ett projekt skapat av den högsta bankeliten (vilken ekonomen Karl Marx tillhörde) för att på något vis samla upp allt det arbetande folket, in i ett ekonomiskt beroende. Pengar och ekonomi var från början något som bara angick de högsta topparna. Man ville nu dra med hela folket. De visste tidigt att sann makt är att få folket med sig. Man skapade då en folkrörelse.

Denna folkrörelse var alltså i högsta grad bankens grepp om folket, och även – egentligen – ”bankens egna politiska parti” (som alltid finns i bakgrunden oavsett vad folket röstar på, eftersom det är en del i själva ekonomin, som omsluter alla).

Marxism – kommunism – socialism är samma folkrörelse, som också – liksom bankmakten – ytterst har ett globalt mål. Den förste globalisten var Leo Trotskij**, som troligen hade en viktigare roll än de mera kända Stalin och Lenin. Jag kan rekommendera närmare studium av Trotskij, som hade inflytande på Komintern, och Internationalen.

Detta har folket oerhört svårt att se, så länge de är helt fångade i en vänster/höger-dualism (polarisering) inne i den här bankkontrollerade sfären. Det är ”vi och bourgeosin i ständig klasskamp”. Men den bourgeosin är bara medelklassen. De ser inte (förutom de riktigt vakna) att det finns ytterligare en nivå där de verkliga kapitalisterna sitter. Dessutom har hela mainstream mediaapparaten – som bankmakten styr – anammat samma folkrörelse och spinner i samma sfär även den. Inne i den här sfären råder – för de som inte är vakna (de är få) – hjärntvätt.

Nu när globalismen blir tydligare, blir det också tydligt att folket hamnar i samma säng som bankmakten, och att hela den rosenröda socialistiska drömmen varit en illusion, liksom givetvis polariteten vänster-höger.

Som helt opolitisk non-dualist kan man se detta klart och tydligt. Tyvärr “högras” man ändå om man försöker kommunicera sanningar av detta slag av de som identifierat sig helt i, och byggt hela sin verklighetsuppfattning på (de är många) mainstream media.

När man har identifierat sig i något, betyder det att ens överlevnadsinstinkt kopplar in på detta något. Det blir “JAG”. Då ses varje utmaning som ett personligt angrepp som kan utlösa våldsam vrede, och fysiska försvarsmekanismer. I utsträckningen faktiskt även folkmord, om detta applicerar på gruppdynamiken. Det blir “VI”. Ju mer laddning/affekt som går in i detta desto mer svart-vitt blir det: Den som inte tänker EXAKT som jag tillhör fienden – och blir i detta fall ”höger”. Det är denna mekanism som gör krig möjligt. Det är alltså ren illusion, och ren hjärntvätt. Och varje Vietnamveteran vet dels att alla man dödat skedde helt under eget personligt ansvar fast det inte kändes så när det skedde, dels att samma myndigheter som sände en ut i kriget skiter totalt i en när man kommit tillbaka traumatiserad från det krig som framställdes så ärofullt.

För att förstå den här ”sfären” jag talar om, skrev jag tidigare om virtuell identitet. Du kan totalt förlora dig i ett datorspel med VR-mask, som gör att alla fem sinnen är med i spelet – och nu leker jag med tanken att du kan glömma bort hur du kommer ut ur spelet, och du måste helt enkelt leva resten av ditt liv i spelet. Till slut måste du i någon mån om-identifiera dig inne i spelet, fast du intuitivt vet att detta är inte JAG, något är fel, det finns något utanför spelet. Inne i spelet möter du andra spelare som liksom du glömt hur man kommer ut, men som – de flesta av dem – har omidentifierat sig totalt i spelet och inte ser att det finns något utanför spelet. De ser ingen logisk förklaring till att det skulle finnas något sådant – och det finns givetvis heller ingen logisk förklaring, inne i spelet. Du finner dig omgiven av spelare som förträngt att de är spelare och de är övertygade om att de lever i den enda, faktiska, sanna verkligheten.

När jag denna kväll ser TV4s envetna, envetna, envetna propaganda, hur man nu på fullt allvar framgångsrikt torgför vaccinpass, och det framgår att 60% (om det stämmer) av svenskarna faktiskt vill ha det, inser jag att det inte behövs nån VR-mask och nån virtuell värld i nån dator – illusionen kan skapas ändå, och jag finner mig omgiven av folk som är helt övertygade om att de lever i den enda sanna verkligheten.

Nu börjar jag fullt ut förstå KGB-avhopparen Yuri Bezmenov, som varnade oss i väst för den skickliga socialistiska propagandan – under många decennier utarbetad i det totalitära Sovjetunionen – som kan fostra människor till att bli fullständigt faktaimmuna, oresonliga robotar. Sannolikt genom att effektivt ta död på den intuitiva fakulteten. En människa som vet vem han/hon ÄR, har balans mellan den logiska fakulteten och den intuitiva. En sådan människa är trygg i sin identitet, och föga emottaglig för propaganda – vilket är en form av hypnos. Den som är osäker på sin identitet – och emottaglig för hypnos – stiger gärna tillbaka när hen ställs inför auktoritet, som upplevs ”starkare” än dig. Som att inta baksätet i sin egen bil och låta nån annan sätta sig vid förarplatsen (där aldrig nån annan än du ska sitta, då vi antar att din bil är din kropp). Du vet inte vem det är, eller ens VAD det är – du låter dig köras nånstans bara. Du bara följer. Ditt styrsystem har tagits över. En skicklig hypnotisör vet exakt vilka symboler som kan användas, och vilka knappar man kan trycka på för att manipulera,  och i princip helt ta över en människa. Och de som kontrollerar våra mainstream media, och hela folkrörelsen,  har samma kunskaper som hypnotisören. Se denna film:

Som tidigare sagts på denna blogg, är sann makt att få massorna med sig. Men det finns en faktor till: att kunna diktera för folket vad som är verklighet.

Den där sfären, som kontrolleras av folkrörelsens mainstream media, är – upplever vi – den faktiska, riktiga, ofärgade, neutrala verkligheten. Vi är förvissade om att det är vår direktupplevelse av verkligheten, och inser MYCKET ogärna att den ”direktupplevelsen” har passerat mainstream medias journalister och medias ägare, med sina direktiv, och politiska ståndpunkt (”konspirationsteorier” behöver inte nämnas) – innan den når våra perceptioner. Detta är en öm punkt att ens beröra. Som sagt identifierar vi oss gärna med vår verklighetsuppfattning, och det är många som flyger i taket om man antyder det jag säger här (egen observation).

Det finns båtar som kan styras utan ratt och roder. Dessas funktion har nu tagits över av två vattenjetaggregat – ett på styrbordssidan, ett på babordssidan. Genom att öka pådraget på det ena samtidigt som man stryper det andra, får man båten att svänga dit man vill. På samma vis kan man styra vårt konsensus – vår verklighet – genom informationsflöde. Man prioriterar viss typ av information samtidigt som annan (oönskad) information hålls tillbaka. Så innan man ojar sig över ”högerextremism” skall man verkligen fråga sig: var är båten? Den kanske är så långt åt vänster att det inte går att komma längre? I vänstra änden av skalan? Det är väldigt mycket nu, nämligen, som är ”högerextremt” – sannolikt nästan hela skalan. Allt du läser här är isåfall också ”högerextremt”! Du som tvivlar, ställ dig frågan varför det aldrig nämns något om vänsterextremism. Det kan bero på att den nu är så legal att den helt går under radarn? Varför stödjer Greta vänsterextrema terrorgruppen Extincton Rebellion, t ex, vars ledare Roger Hallam satt i fängelse för att ha stört flygtrafiken på Heathrow med drönare, och kunde ha orsakat en flygkrasch? Se gärna BBC-intervjun med Hallam, där han inte utesluter att folk kan dödas: därför att – som han uttrycker det – klimatvetenskapen visar att det är nödvändigt. Men en annan av ledarna säger att ER inte alls handlar om klimatet ens – utan om ren socialism (!)

Och är inte BLM – som de svenska fotbollstjejerna böjde knä för i Japan-OS – också en terroristorganisation som redan dödat och lemlästat tusentals? Bryr de sig egentligen om de svarta? Och hur är det med Antifa?

https://www.perraj.com/2020/08/10/om-floyd-rasism-och-fake-news/

Sann makt handlar om att få folket med sig, som sagt. Gretas intåg på arenan visar detta. Klimatvetenskapen förvandlas nu till en massmedia-show, som riktar sig direkt mot – eller via nån ”expert” från Romklubben (Rockström?) – det okunniga folket i TV-sofforna. Allt blir nu känslomässigt postmodernistiskt. Showen lever på, och göds av, folkets känslor och okunnighet. Det skapas ett enormt kollektivt momentum i folkets övertygelse, som folkrörelsen – och den bank som den göds av,  kan surfa på – och få RÄTT. Än om det är fel. Det är just detta momentum som är makten. Den går inte att stoppa.

Att få folket med sig handlar om att gömma sig bakom värderingar, begrepp och nyckelpersoner som folket respekterar. En terrororganisation från gamla tider (men den finns ännu!) är jesuitorden, som begått oerhörda grymheter i Jesus namn.

Idag gömmer man sig bakom vetenskapen. Därför missar vänstermänniskorna totalt den verkligt flagranta råkapitalistiska utsugningen av ALLA, som äger rum i denna stund, i form av påtvingad vaccinförsäljning i kolossalformat, där nationerna undertecknat slavkontrakt som inte kan hävas, med de cyniska läkemedelsbolagen, som – via de globala WHO och (det kommunistiska) FN – nu kan utöva ren utpressning i vetenskapens namn, som i slutändan drabbar det arbetande folket. Och handlar det inte om vacciner så handlar det om klimat. Det är precis samma globalistiska instanser som alarmerar, som vill skrämma upp oss alla inför något globalt hot. Och samma (uppenbarligen) globalister reste – också på 70-talet – ett monument i Georgia, där de på 7 olika språk formulerar exakt hur de vill ha världen. Kommunismens mål har aldrig nåtts säger de insatta. Jag tror – min personliga åsikt alltså – att det målet är det som ristats i sten på detta monument.

Med detta sagt tror jag vi kan slå fast att Lennart Bengtsson är en klassisk vetenskapsman som i poppersk anda reagerat mot politiska doktriner i vetenskapen, samt att vetenskapen fungerar bäst utan något sådant inflytande.

*) Intervju med Lennart Bengtsson: del 1 del 2

**) På Netflix finns en rysk serie om Trotskij som är välgjord och sevärd. På ett politbyrå-möte sa han “Låt 30, 50 eller 70% gå under, resten kommer med oss, kommunister. Vår grymhet kommer att ta bibliska proportioner. Låt floder av blod rinna!” Nice guy. Tanken går till monumentet i Georgia….

8 replies on “Höger och vänster i vetenskapen”

Det finns två stora berg som syns vida omkring. De består av två motsatta kollektiva medvetanden, vi kan kalla dem vänster- och högerberget. Däremellan finns en djup svart ravin, vars botten är svåråtkomlig och framför allt förbjuden att beträda. Från bergen skjuts mentala pilar på motsatta sidans berg, för motsatta sidans berg är en stor och synlig fiende, upplevd som hot mot det egna kollektiva medvetandet. Ravinens botten är dock mörk och osynlig.

Den verkliga makten över folken ligger i att kunna styra bergens utformning så att ravinen får rätt form, för det är i ravinen sanningen finns.

Kort tolkat utifrån vår mest berömda och okända filosof, Gunnar Olsson. Här en länk till hans egna sammanfattning, “Mapping the forbidden” [Kartlägga det förbjudna]

https://www.researchgate.net/publication/49583665_Mapping_the_forbidden

Annars kan det gå att få tag på hans tegelsten på 900 sidor “Abysmal”.

Tack för bra kommentar. Mycket bra bild du målar upp. Sanningen ligger därere i ravinen. Men ravinen är också inom oss, inom medvetande, väntar på att bli mappad.
Jag läste Gunnar Olssons text, känner igen mig i mycket. Kanske sitter vi alla – i någon mån – i baksätet på våra egna bilar?

Så är det.
Man blandar in politiken i vetenskapen, och plötsligt har man avlat fram någon ny sorts distorderad pseudovetenskap, ett slags Frankensteins monster.
Som att försöka korsa raskatten med en toalettborste.

Tack för god kommentar! Så är det ju. Risken för korruption är överängande när man kan hänvisa till “vetenskap”, som nästan ingen kan något om, och som då blir mystiskt, som Gud. Eliten styr ekonomin – och folket – genom korrupt vetenskap.

Själv har jag levt med högerstämpel på mig i hela mitt liv men när jag skrev på en blogg att Sverige skulle införa medborgarlön för SVENSKA medborgare så även de minst bemedlade får en ärlig chans till ett fullgott liv så blev jag anklagad för kommunist tankar. För mig spelar detta absolut ingen roll, höger / vänster är ett uttjatat begrepp. Det viktiga för mig är mitt land, landets medborgare och att de som är medborgare i detta land svarta som vita har samma förutsättningar till ett bra liv.

Ja, det är uttjatat, ja. Och det är inte bara höger/vänster utan alla polariteter, som t ex Rätt/Fel, Ont/Gott… osv. Eftersom Stalin slog Hitler (som är OND), så måste ju Stalin vara GOD. Det är en klassiker. Det dualistiska medvetandetillståndet kallar jag det. Dags för ett paradigmskifte. Man kan inte längre se verkligheten på det sätttet.

Hej Perra!
Du borrar i svåra ämnen och det respekterar jag. Ditt sätt att borra. Jag är likadan. Och nu undrar jag om jag får borra lite i din text, för den är sannerligen en manifestation av ett svårt ämne.
Ja, jag har många gånger tänkt att det finns förvirrade människor bakom de dörrar du räknar upp i början (t.ex. Bitchute) Inte onda kanske men definitivt arga och vilseledda. När jag ser uttalat rasistiska påståenden så blir jag, kanske inte förfärad, men definitivt på dåligt humör. Men såklart har du rätt i att det finns många bra människor där också. Saken är att jag är ganska ödmjuk när det kommer till min egen integritet i politiska frågor. Jag är långt ifrån immun från extrema, skruvade och skeva åsikter. Jag kan till och med gå igång på dem av den enkla anledningen att majoritetens åsikter tråkar ut mig.

Häromdagen stötte jag på ett nytt namn när jag läste en lysande artikel om Heraklit. Till slut blev jag nyfiken på författaren och googlade upp David Myatt. Många skulle nog säga att han i sin ungdom var en ond människa. Jag skulle nog säga att han var ett exempel på just det jag skrev, en arg och vilseledd. Men då han uppenbarligen är mer än måttligt begåvad lyckades han bli både en tongivande nazist och en tongivande islamist. Ingen dålig CV. Men nu, då han uppnått den mogna åldern av 71 år så skriver han i mitt tycke både brillianta och kärleksfulla texter och böcker. Absolut värd att kolla upp!

Och detta är ett exempel på varför jag behöver vara försiktig med vilka rum jag vistas i. Jag är också en arg man som många gånger varit vilseledd. Dessutom blir jag snabbt uttråkad och tröttnar därför på mainstream media som det kallas i de rum jag numera undviker.

Förstår du vad jag är ute efter här? Jag kan ge dig ett exempel till. När jag studerade Ayn Rand för några år sedan upptäckte jag något i mig själv som skrämde mig. Jag blev alltmer elitistisk och hård i mitt sätt att tänka. Jag lät mig själv slukas upp av hennes romaner och kom snabbt djupt in i hennes värld. Hon är verkligen en briljant författare. Men till slut kom jag till en punkt där jag frågade mig själv om det här var något jag verkligen ville. Om jag vill vara så elitistisk och rå. Mitt svar blev nej.

Jag har sett den här förändringen hos andra också. Ett historiskt exempel är Ulrike Meinhof som snabbt radikaliserades under påverkan av Andreas Baader. Ingen är immun. OBS, jag påstår inte att du är på glid. Lika bra att säga det rent ut. Jag har ALDRIG hört dig uttrycka något rasistiskt eller våldsbejakande. Bara så att vi har det svart på vitt. Mitt motstånd mot de rum du vistas i handlar om min egen sårbarhet. Förstår du bättre nu?

Men du känner ju mig och vet att jag är en nyfiken jävel. Jag kan ju inte hålla mig borta helt och hållet från miljöer som tar fram sidor i mig som jag inte vill odla.
Det ser jag som klokt. Jag är tacksam för att jag har den här förmågan. Det handlar också om hur man är hopskruvad psykologiskt tror jag. Jag bär på mycket ilska. Och denna ilska kan lätt dra iväg och göra att jag dras till radikala miljöer som jag innerst inne vill undvika.

Nu gick jag inte in i sakfrågorna men jag kände att jag ville få ur mig det här. Jag är rädd att jag missförstått dig och att du också missförstått mig. Jag är inte rädd för ondskan DÄRUTE. Jag försöker inte avskärma mig från DE ANDRA, DE ONDA.
Jag försöker se upp med sidor i mig själv som jag inte tycker om. Sidor som leder till positioner och känslor som inte gagnar varken mig själv eller andra.

Hej Björn!
Jag talar om det som jag ser hela tiden, hur folk konsekvent vägrar att se/höra någon alls av de källor jag räknar upp. Inte bara du, alltså, så vet inte vad du menar att jag kan ha missförstått. Min attityd grundar sig i min vurm att kartlägga dualism, med dess extremform som vi kallar polarisering. Det är mitt värv som bloggare att sätta mig in i polariserade situationer, för att verkligen se vad som stämmer. Och inte stämmer.
Där polarisering råder, råder alltid komplett vansinne. Sverige är så otroligt polariserat att man (de flesta) inte ens kan se Swebbtv. Det är ta mig fan skandal. Swebbtv är väl ingenting! Jag ser jämt på det och har inte en enda gång stött på något “rasistiskt”. Men att använda sig av tillmälet rasism som vapen för att styra opinionen kan vara en dimridå för annan verksamhet. Swebbtv talar ofta om invandringen. Alltid på ett nyktert sätt. Men det får man inte göra i Sverige. Sådant retar mig. Man ska kunna diskutera ALLT, på ett objektivt sätt. Men det är bara ett exempel på polarisering. Vi har klimatet, och pandemin också.
Det jag skriver om här tar dock priset. Hur kan en objektiv vetenskapsman bli högerextrem? Är det så? Jag tror inte det. Försök gärna borra vidare i de (svåra) sakfrågorna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *