Categories
Uncategorized

Den obevekliga vetenskapen

Detta inlägg bygger på ett kort videoklipp som länkas till här. Så se detta.

Det är intressant, det här med experter. Benägenheten att överlåta viktiga, komplexa ting åt mera kunniga, ”experter”. Jag hade nyligen en diskussion med en god vän om det här. Vi pratade i sammanhanget även om demokrati, att dess principer aldrig får rubbas.

Kanske att ha ett direktdemokrati-system vore lösningen? Vi har då omröstningar om precis allt. Inget går över våra huvuden. Detta skulle i den bästa av världar ifrågasätta vår benägenhet att överlåta åt experterna, engagera det passiva folket, få oss att ta reda på saker, inte bara följa direktiv och konsensus.

  • En fara vore då att man bortser från kunnig, utbildad expertis och låter rent folktycke ta över?

Förvisso. Men som i allt annat är det en fråga om balans. Det måste finnas någon form av genomsikt. Det är under de stenar man aldrig lyfter på, som giftormar bygger sina bon.

Det finns så otroligt mycket som vi borde se på lite närmare. Ta en sådan sak som vetenskap. Ett okunnigt passivt folk respekterar gärna vetenskap. Med rätta. Men det kan gå snett, kom ihåg det här med balansen. Vetenskap ÄR inte i sig, ett perfekt, absolut system som utesluter allt fusk. Långtifrån. Vetenskap blir bara vad vi gör den till. Men just vetenskap är ett område där vi ytterst gärna överlåter ansvaret till expertis. Helt och hållet.

  • Men de fordrar en egen vetenskaplig kompetens att ifrågasätta experters råd och kunnande?  Vem har det?

Förvisso igen. Men jag säger inte att du måste vara professor. Är du bara lika smart som en femteklassare, kan du nå långt i att avslöja dolda bedrägligheter.   En femteklassare förstår utan vidare vad professor Robert Hahn säger, se nu detta korta klipp ovan (det tar inte ens 5 minuter). Här handlar det om homeopati. Men det är bara som ett exempel det nämns här. Innan vi går vidare: vi kan direkt slå upp det på Wikipedia och konstatera att homeopati är ”pseudoscience”. Så, bara. Inget snack.

Det Robert Hahn – som är läkare och alltså ingen homeopat – gör, är att utifrån rent logiska aspekter (utan att åberopa sin auktoritet som professor) sätta fingret på ett antal uppenbara oegentligheter.

För den som vill säga något om ämnet homeopati finns 110 vetenskapliga studier att gå igenom. Men den som ”avslöjat” homeopati som pseudoscience har – konstaterar Hahn – successivt ratat 95% av dessa studier, tills det fanns 8 studier kvar, som klart tog ställning mot homeopati. På den rapport som sedan skrevs – vars utslag inte är svårt att räkna ut – baseras sedan ”sanningen” om homeopati.

Det är alltså fullt möjligt att i en ”objektiv” vetenskap utifrån eget subjektivt tyckande, bearbeta vetenskapen på detta sätt och uppnå ett önskat resultat, som ett okunnigt folk genast anammar såsom strikta vetenskapliga FAKTA, som aldrig kan ifrågasättas. Och man har ändå följt den vetenskapliga metoden till punkt och pricka, även om det är – som Hahn konstaterar – bad science.

Detta är mycket märkligt. Så märkligt.

Det finns massor, massor av folk som tror på romantiserade floskler om vetenskap, som att vetenskapen är det där absoluta, rakknivsskarpa, obönhörligt avslöjande instrumentet, som slår lika mot alla och som inte kan korrumperas (och särskilt den om att vetenskapen är ett system som ”rättar sig självt”). Tyvärr, skulle det visa sig, tillhörde min gode vän dem.

Som sagt hade vi ändå inledningsvis en bra diskussion, om demokrati. Vi var ense om att det krävs ett vaket folk för att demokratin skall bevaras. Ett icke-centraliserat system krävs, inte ett centraliserat. Det var här jag gjorde misstaget – skulle det visa sig – att nämna vetenskap. Det finns nämligen centraliserande (dvs antidemokratiska) krafter som gärna vill ta stöd i någon vetenskap för att vinna gehör för sin politiska doktrin. Eftersom folkets respekt för vetenskap är så stor (och mycket överdriven), är det mycket tacksamt. Jag framlade för min vän att det är viktigt att genomskåda vetenskapligt bondfångeri (som i fallet med homeopatin nämnd ovan). Ett vaket folk som värnar för sin demokrati borde m a o absolut känna till t ex vad cherry-picking är. Dvs bruket att handplocka sina data för att sammanställa ”bevis” som gynnar eget intresse framför folkets.

Det är precis det Hahn sätter fingret på här!

Och många andra har som helt neutrala betraktare ”studerat studier” och funnit flagranta exempel på cherry-picking genom historien som vållat mänskligheten omätligt lidande (och som fortfarande gör det). Jag lägger även in ett klipp med Ralf Sundberg (författare till Forskningsfusket) som ni kan ta en titt på.

Men det var vid den här tidpunkten som min vän flög i taket. Han bytte ton, tvärt. Att jag inte vet vad vetenskap är, är uppenbart, ansåg han, och sedan kom nedsättande tillmälen som ”du tror väl jorden är platt också?”

Ändå har jag inte sagt ett ord om vad vetenskap är. Bara vad den INTE är. Liksom Hahn gör i klippet.

Men såhär är det. Folk är väldigt passionerade i sin övertygelse. Och när vi ändå är inne på ”att veta vad vetenskap är”: riktiga vetenskapsmän (som vet) tar aldrig till hån eller nedsättande kommentarer. De uttrycker sig försiktigt, och är alltid ödmjuka.

Demokrati måste folket förtjäna. Annars får folket – vad de förtjänar.

Om folket invaggas i passivitet och överlåter allt åt ”experter”, är demokratin snart borta. Men det går i regel etappvis, i det man kallar ”de små stegens förbannelse”. Och med små polariserande, subtila tricks, som avleder uppmärksamheten från de väsentliga sakerna.

Se t ex världspandemiker Fauci, som vid ett tillfälle gav rådet att bära två masker, och därmed reducerade frågan till om två masker skyddar bättre än en – när den väsentliga frågan borde vara om man överhuvudtaget ska bära någon mask. Därmed ”försvinner” den väsentliga frågan ut ur bilden helt. Det är faktiskt rätt raffinerat. Lite av grundkursen i ”hjärntvättens anatomi”.

Och här har vi alltså en av dessa ”experter”, som en hel värld nu lyssnar på. Han hävdar bara ett ”vetenskapligt” faktum som är tvingande och ofrånkomligt. Alla måste följa. Ingen kan säga emot.

Ur det alltmer påträngande globala perspektivt blir det här mer relevant. FN är ett råd av samtliga (medlems-)nationer. För den med globala ambitioner gäller att åberopa något som de övriga nationerna inte kan säga emot. Här kommer vetenskap – dvs ”vetenskap” – in. Med ”vetenskapen” som hävstång kan en grupp, som hävdar dessa sanningar sätta sig över de andra, som måste lyssna. Nu har den gruppen nämligen blivit överstatlig, och utom räckhåll för någon lagstiftning. Man kan på sin höjd vädja till dem. Det här är alltså en mycket skrämmande möjlighet.

Hur kan vår demokrati tillåta detta? Mitt svar är att ett passivt, oengagerat folk tillåter detta.

Globala maktintressen tillgriper alltså gärna ”vetenskap” (dvs inte vetenskap) som ett verktyg. Märk att klimatalarmeringen – minns ni, som ständigt kördes i våra medier innan Coronan bröt ut – bara över en natt tystnade för att ersättas av Coronaalarmeringen. Unisont, världen över. Kommer det från samma källa? Mycket tyder på det. Det är precis samma ”vetenskapliga” tricks som körs, och som väldigt många blint tror på. Cherry-picking är redan nämnt. Ett annat verktyg i arsenalen är att ”trolla” med statistik. Lömskt och tacksamt, eftersom man ofta kan göra det utan att ljuga.

Från klimatdebatten har vi en svårslagen klassiker i sammanhanget: grafen där man visar hur den globala medeltemperaturen har stigit med ca 1 grad sedan 1880. Om man skalar om y-axeln så att graderingen bara sträcker sig över en grad, samt drar ut den lite, gör den 10 – 20 cm hög, varpå man trycker ihop x-axeln (som visar ett tidsspann  på 140 år), kan man få fram en väldigt dramatisk effekt som skrämt livet ur många vetenskapligt okunniga – och som fortsätter att göra det. Tyvärr. Se graferna nedan. De är samma, fast med olika graderingar :

Graf 1

Graf 2

Alldeles nyligen läste vi en artikel om överdödlighet i G-P Överdödlighet i Sverige 2020 på grund av corona | GP

 I artikeln sägs bara att 7000 flera har dött i Sverige sedan 2015. Men man säger inget om folkmängden, vilket man absolut måste göra om man ska påvisa överdödödlighet. Man noterar heller inte faktum att ovanligt få människor dog 2019, vilket alltid betyder att det dör fler påföljande år. Vår befolkning ökade dramatiskt från 2015 fram tills nu. När man tagit reda på dessa saker räknar man istället ut en kvot som visar totala andelen döda, som år 2020 var 0.95%. Se förra inlägget. Jämfört med ett svårt influensaår, har inte Coronaåret 2020 stuckit ut. En vetenskapligt korrekt artikel hade för det första beaktat folkmängden, samt gått tillbaka betydligt längre än 2015. Då hade vi sett att åren 1998 – 2003 låg vi över 1.00%, samt hade vi sett att 1993 – ett svårt influensaår – nåddes 1.12%.

Coronaåret 2020 var inte värre än ett svårt influensaår som de vi tidigare haft. Men då ska vi veta att WHO 2009 (svininfluensaåret) införde en ändring i kriteriet för vad man ska räkna som pandemi. Där togs villkoret ”stort antal döda” bort. Efter ändringen är det m a o legalt att klassa en vanlig säsongsinfuensa som pandemi – det enda som krävs nu är att det är något vi saknar naturlig immunitet mot.

Notera f.ö. ytterligare en opåkallad ändring WHO gjorde 2020 vad gäller flockimmunitet.

Det som tidigare alltid gällt – det faktum att om man går genom sjukdomen och därmed utvecklar egen immunitet – antikroppar – så är man sedan immun, för resten av livet, gäller nu inte längre. Nej, numera är det bara genom vaccin man kan förvärva immunitet. Och därtill: den immuniteten räcker ca 6 månader.

Ok då, enligt Fauci ”förhoppningsvis lite längre än så”. Men sedan alltså dags för nytt vaccin.

Ännu ett verktyg alltså: till synes helt omotiverade regeländringar som alls inte är påkallade av vetenskapen utan snarare av profitintressen. Det är solklart att detta ger läkemedelsindustrin oerhörda fördelar, och makt.  Den som läser lite mera finner även att läkemedelsindustrin är åtalsimmun ifråga om vacciner enligt ett avtal som skrevs 1976. Den enda äkta immunitet vi kan få av vacciner?

Det är alltså intressant att den så hyllade vetenskapliga metoden  kan tillämpas trots de faktorer jag räknat upp:

  • Cherry-picking
  • Trixxande med statistik
  • Helt omotiverade (och ovetenskapliga) ändringar som totalt förändrar förutsättningar för vetenskapen
  • Storföretags profitintressen

Den evinnerliga vetenskapliga metoden, som jag haft så många debatter med idioter om – och som framställs av idioter som den ultimata, rakknivsvassa, obönhörligt avslöjande metoden som innefattar och förklarar PRECIS ALLT, kan alltså tillämpas trots det här. Idioterna bara upprepar frågan: ”har du vetenskapliga belägg för det du säger?”

Så sent som idag hade jag en diskussion på Facebook om vetenskap kontra religion. Jag fick kommentaren: ”säg mig en religion som ifrågasätter precis allt”!

Mitt svar var ”säg mig den vetenskap som gör det!”

Återigen ser man hur folk tror att det existerar en helt självständig, omutbar, oantastlig, upphöjd instans av ren vetenskap nånstans, och som jobbar 24/7 enbart för att tjäna mänskligheten. Det existerar ingen sådan instans. Det är den tes jag upprepat mest på denna blogg sedan jag startade den 2008.

Tvärtom är det så att alla vetenskapsmän är beroende av ekonomiska sponsorer som – förutom att de kan vara helt ovetenskapliga – kan ha sina krav för att fortsatt stöd ska ges. Eller för att han/hon ska få ha kvar sitt jobb. Storföretagen har sina R/D-avdelningar. Där sitter många vetenskapsmän. Heinz (ketchuptillverkaren), t ex, har en sådan avdelning. Kan en vetenskapsman som sitter där ifrågasätta om socker är nyttigt?

I tried hard to balance the needs of the science and the IPCC, which were not always the same. I worried that you might think I gave the impression of not supporting you well enough while trying to report on the issues and uncertainties.

-Keith Briffa, email to Michael Mann, inventor of the “hockey-stick-graph”. (Klimathotet och Climategate – Perra J:s Blogg)

Läs gärna det inlägget, som anknyter till 1880-grafen, och där det gällde att bevisa att tiden innan 1880 (hockeyklubbskaftet) var just så statistiskt rak som ett sådant, och där en ärlig forskare sannolikt förleddes till skumraskmetoder såsom cherry-picking.

Meningen med detta inlägg var alltså att fästa uppmärksamhet på den mycket överdrivna (därmed farliga) respekten för vetenskap – utan att glömma balansen.

Och att det krävs ett lite mera vaket folk om demokratin ska bevaras. Tänk om våran Greta istället hade kunnat göra en insats här, istället för att konsekvent mässa ”listen to the science”,  och gå socialistiska ärenden. Läs gärna ett annat inlägg (ej av mig):

Vita Curiosita : Vad betyder “Listen to the Science”? Hur gör man?   

 Avslutningsvis vill jag säga ett par ord om PCR-testning som genomförs.

Läs först vad FHM säger om PCR-testet:

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Sedan denna länk, som är en bra genomgång på svenska:

EN ANNAN VINKEL – “KARY MULLIS” PCR-test – Inte godkända för ändamålet – NewTube

PCR-test används i brottsplatsutredningar för att finna spår av kroppssekret, partiklar, DNA etc som kan koppla en gärningsman till dådet. Här gäller det att kunna detektera oerhört små rester, Ralf Sundberg nämner detta. Det finns en variabel förstärkningsfaktor (antal cykler) som testexekutören kan ratta på för att göra testet känsligare resp mindre känsligt. Med en hög faktor kan man hitta i princip vad som helst i vad som helst (enligt testets skapare Kary Mullis) – vilket kan förklara hur Tanzanias president kunde få ett PCR-test på Papayafrukt Corona-positivt. Det har upprepats på flera håll. I Italien t ex (kan få tag i länk ).

Och omvänt, genom att ratta ner till låg känslighet hittar man knappt några positiva – vilket kan användas för att ”bevisa” vaccinernas verkan?

Så mycket för den obevekliga vetenskapen. Tack för ordet. Ha en bra sommar!

5 replies on “Den obevekliga vetenskapen”

Klockren analys! Det finns ingenting i den här världen som är 100% oberoende, så länge vi har med människor att göra. Det enda oberoende vi har är väl naturen själv, men när vi börjar studera och tolka naturen så filtreras allt genom våra hjärnor som alltid försöker skapa mening och syfte i livet, främst våra egna liv. Kanske är det därför den äkta sociologin inte fungerar. Eller snarare är lätt att använda i egna syften precis som man använder vetenskapen i egna syften. Man använder det goda namnet! Eller så är det så illa Att man medvetet skapar pålitliga system/begrepp/metoder för att lättare kunna vinna folkets förtroende, vilket man sedan kan utnyttja. Oavsett så missbrukas förtroendet allt mer.

Att skapa överlevnad och syfte för den egna existensen är grunden, tror jag, till att ett fullkomligt oberoende och altruistiskt engagemang för något alls, inte kan existera. Endast Jesus, Buddha och några till kanske kunde närma sig detta.

Hej Jennyli!
Tack för svar. Äkta sociologi? Menar du äkta socialism? Det är isåfall ett annat kapitel för nästa inlägg…
Tror annars att det finns en banksocialism, skapad av eliten och som har ett globalt mål, och som ytterst leder till slaveri. Men att det även finns en folksocialism, som folket skapar, utifrån sundare ideal, och den är nationalistisk.

Ja just det. Det var det ordet jag letade efter. Jag tänkte länge efteråt, vad sjutton heter det. Det kändes inte rätt när jag skrev det. Socialism heter det. Jag är ju i hjärtat socialist, och kommer nog aldrig att gå över till kapitalism. Det ligger inte alls för mig. Men jag ser ju också hur de fina tankarna blivit kapade för egen vinnings skull. Och det är det jag menar med att ett socialistiskt system aldrig kan fungera till hundra procent, eftersom människan är egoistisk. Jo, det fungerar för de i toppen, om tillräckligt många människor är altruistiska (som jag hoppas att jag är, i tillräcklig mån. Även jag ser till mig och min familj först, när det väl gäller). Och för den som kommer ifrån ett kapitalistiskt system till Sverige, så är skillanden otroligt stor. Vilken trygghet det är att bo här med det sjukvårdssystemet vi har haft länge. Samtidigt har vi byggt upp ett enormt förtroende för myndigheterna och staten över lag, som verkligen kan bli vårt fall, om de, eller när de bestämmer sig för att utnyttja det förtroendet, vilket man gör nu. På bred front. Vi är ju de mest godtrogna man kan tänka sig. Samtidigt är det en fin egenskap. Man ska alltid tänka gott om människor tills dess att motsatsen är bevisad. Något annat vore osunt. Men samtidigt ska man inte vara dum. Det går en hårfin gräns däremellan. Du pratar ju om den där balansen. Jag tror den kommer in här. Hitta en balans mellan att tro människor om gott, och att vara kritiskt inställd. Det är alltid bra att gå ett steg längre och fundera kring vem som tjänar på detta uttalandet, på den här forskningsrapporten, på den här nyhetsrapporteringen. Alla människor i styrande position är inte per definition onda, eller har oärliga avsikter. Men makt ger också inblick i andra världar, där andra regler gäller, kan jag tänka mig. Så den som lyckas hålla sin integritet och goda samvete intakt i maktens högsta korridorer borde få medalj.

En sak du säger får mig att reagera. Behöver man gå över till kapitalism bara för att man inte längre är nöjd med socialism? Eller vice versa?
Inte för mig, jag ser det hela från en non-dual vinkel. För mig är det därmed möjligt att inte bara gå “åt höger” istället för “åt vänster”, utan det är dessutom möjligt att gå UPPÅT. Och från det positionen får man överblick, ser vad som sker.
Därför finns både vänsterfolk och högerfolk på min blogg (och bland mina FB-vänner).
John Perkins, t ex, är en vänsterinriktad person, som har beskrivit kapitalismens fasor i detalj i sina böcker, han har jag skrivit mycket om på denna blogg, samt har läst alltr han har skrivit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *