Categories
Uncategorized

Trumpetarnas Tid

Trumpetarnas tid är här.

Trumpetaren uttrumpeterar sitt budskap, sin melodi, genom att öppna vissa ventiler i instrumentet, stänga andra. Förväxla inte trumpetaren med den avgående presidenten (men du vill gärna göra det, eller hur?) Nej jag menar en helt annan trumpetare, med långt större makt än den avgående presidentens, som står upphöjd över alla nationers huvuden så att alla måste lyssna. Och det är verkligen ingen vidare trumpetare. Kan inte spela alls på instrumentet, ur vilket kommer ett ständigt, skränande, skrämmande oljud. Och det vill aldrig upphöra. Det är samma envetna visa, om och om igen. Jag vågar påstå att du hört den till leda. Det blir allt värre att utstå.

Fast alla måste lyssna. Måste! Vem sa förresten något om att om man upprepar en lögn tillräckligt många gånger, så blir lögnen sann? Och den envetna visan blir på samma sätt vår lag?

Jag läste nyss en inlaga på FB av amerikanske psykologen Melissa La Flamme som söker pejla det nuvarande problemet ur amerikanskt psykologiskt Jungianskt perspektiv. Galenskap råder nu, menar hon, och det är i huvudsak två grupperingar i strid mot varandra.

Här utdrag ur inlägget, som tydligen bara finns på FB. (jag kan lägga in hela inlägget som en kommentar)

1.) the alt-far-Lefty-meets-Libertarian-fringe/ pseudo-spiritual-5G-is-evil-and-yoga-will-save-us-all-New Age crowd that has become unconsciously whipped up by QAnon tropes. People, who are otherwise, good people have been consumed by this mind-worm, pumping out on social media streams of nonsensical lies, and covert unsourced stories, like the lie that “C19 was planned,” “don’t be a sheep/don’t wear a mask” and “do not to be afraid of C19;” “if you are, your fear is more problematic than the virus.”

And (2.) the cultish, FoxNews disinformation-soaked Trumpism that has neurologically-altered the neural pathways in the brains of million, creating a delusional, dissociated experience of reality, splitting-off millions of people from their own minds, bodies and reality itself — people now, utterly convinced and disoriented regarding the horrendous reality and facts of C19.

I am concerned with how this insidious problem will be resolved. I see many people, otherwise sound and intelligent people, good people, lost to rampant disinformation.The repair and healing of the wound to the American psyche is an enormous task ahead of us. The scourge of disinformation and shattered trust in not only government, but in each other’s words needs a radical and healing approach. On all levels of this culture. By each and every one of us.
-Melissa La Flamme, Jungian Psychotherapist in private practice since 2004 (https://jungiansoulwork.com/?fbclid=IwAR1lw8Hn62F34eS4l29Rn5LuemvcGDNe96N8hxELIp5J5xVlw2MmtVSzYOo)

La Flamme drar slutsatsen att Amerika nu befinner sig i en situation med C19 (som är verklig, bortom allt ifrågasättande), plus en total galenskap med två parter i konflikt. I det senare fallet tror jag Amerikas situation gäller i resten av världen. Klart är att den avgående Trumpeten (ok, Trump) lämnar ett eftermäle, som splittat upp befolkningen i en GOD sida och en OND sida. Ja, det verkar bli så. Folket engagerar sig helt i det detta och missar totalt den tredje parten, den envetna trumpeten som nyligen börjat ljuda. Och nej, La Flamme har inte fattat ett barr. Hon ser inte det väsentliga.

Jag förstod som 16-åring, på 70-talet redan, att det skulle bli problem med FN en gång i framtiden. Jag menar alltså en institution som kan höja sig över alla andra nationer. Vad skulle sådant kunna inbjuda till? Ett korrupt litet kotteri, lierade med bank och mainstream media, i en överstatlig position, som trånar efter den där yttersta globala diktatoriska  makten som inte KAN emotsägas. Och de erhåller makten inte därför att de har rätt, utan helt enkelt eftersom de har den positionen. Där de alltså kan höja sig över alla nationer och kan hävda något ”vetenskapligt” precis vad de vill, som ingen kan invända emot eftersom ingen har kompetensen.

Och riktiga vetenskapsmän som HAR kompetensen och som verkligen KAN invända, har inte den positionen. Och därmed inte den makten. De blir omedelbart överkörda av den korrupta mediaapparaten och de blir av med sina anslag, och sina jobb, och de flesta vågar inte säga ett knäpp. Här en alldeles nylig intervju av och med Öystein Rönne, Björn Hammarsköld och Ulf Bittner. Lyssna på detta. Så länge den är kvar, vill säga.