Categories
Uncategorized

Polariseringens År

Republican presidential candidate Donald Trump speaks during a news conference, Tuesday, Aug. 25, 2015, in Dubuque, Iowa. (AP Photo/Charlie Neibergall)
Republican presidential candidate Donald Trump speaks during a news conference, Tuesday, Aug. 25, 2015, in Dubuque, Iowa. (AP Photo/Charlie Neibergall)

Följande är en lite försenad årskrönika. Men medvetet försenad. Jag ville avvakta tills vi sett om Trump skulle överleva fram till sin installation. Dessutom gavs tillfälle att följa upp ett par andra intressanta skeenden…

Ett extremt turbulent år är till ända, och vi har avverkat tre veckor av det nya. Det har hänt så mycket konstigt, oroande och knäppt detta år. Även om en del av det som hänt kan förefalla positivt är det extremt svårt att förutsäga kommande konsekvenser, samtidigt som vår tillvaro just nu fylls av aktörer som förutsäger just detta. De finns överallt. Och de har RÄTT. Jag är en av dem. Jag måste vara det, till viss del. Även om jag kan ha FEL.

Vi bygger en värld av brutna strån, har någon sagt. Ingen är perfekt. Ingen kan säga den definitiva sanningen – men nu är det så uppskruvat, liksom viktigare än någonsin att vara just den som kan. Och vissa skyr inga medel för att inta den positionen.

En sak är säker: allt är väldigt volatilt. All kan förändras mycket snabbt nu. Det som var rätt kan snart bli fel, och tvärtom. Polariteter kan skiftas över natten.

Det är nästan ingen som förmår se polarisering som företeelse. De flesta bara sveps med i polariseringen, och intar någon ”sida” i konflikten. Och de är rökta. Och de har RÄTT. Allt är Löfvéns fel. Eller allt är Obamas fel. Eller Trumps. Eller Putins (det tycker de flesta). Eller Sverigedemokraternas fel. USA-imperialismens fel. Eller allt är invandringens fel. Islamiseringens fel. Eller allt är kulturmarxisternas fel.
Det är som ett stort träd, där alla sitter uppflugna på sina grenar. Alla vill att just DERAS gren ska vara en ultimata grenen; den som är inte bara RÄTT, utan ABSOLUT RÄTT. Då kan man såga fritt i andras grenar. Eller man kan i panik hoppa över till någon annan gren som verkar säker.
Och du har RÄTT, bara för att du bestämt det. Skulle du såga i din egen gren skulle du själv och allt annat som hänger på samma gren, störta till marken.

Och det är nere på marken jag vill stå. Ibland måste jag dock upp i trädet, eftersom jag också är smittad till viss grad av dualism. Och för att göra mig förstådd, inte minst för mig själv. Makt, och media, vill skapa ett slutet system, där ingen kan se marken, utan där en sida som är RÄTT, och en motstående sida som är FEL – helt enkelt är allt som existerar. Att störta till marken – där jag (och du med, jag lovar) vill vara – förefaller då som Döden, det fruktansvärda, fasansfulla ödet, Helvetet.
Man åstadkommer detta medelst extrem polarisering. Extrem polarisering åstadkommer man just genom att använda rädsla.

Vad är polarisering?
Anta att du har ett ritprogram på datorn, som du vill kunna använda till nåt vettigt.
Du vill kunna nyansera färgerna, och har basfärgerna rött, gult och blått med vilka man ska kunna skapa alla de andra färgerna. Mycket elementärt. I ett polariserande ritprogram är emellertid detta omöjligt. Den minsta lilla dutt gult du tillsätter till blått i förhoppning om att få fram grönt – gör bara att det direkt blir knallgult. Det GÅR inte att få fram ens grönt.
Det är som om programmet säger: ”hur fan ska du ha det? Blått eller gult?”
Färgerna täcker över varandra, och du skulle mycket snabbt anse programmet helt värdelöst. Men en människa som polariserar har en hjärna som fungerar på exakt detta sätt. Och de lever och verkar bland oss (på höga poster i samhället), och vill få dig att måla din verklighet med detta ritprogram.

Sista dagen 2016 präglades av en märklig och oroande, ny(såvitt jag vet) företeelse, som i första hand utspelade sig i Malmö fast jag hörde att det skett på många andra håll likaså: att skjuta fyrverkeriraketer mot andra människor, och i en del fall inomhus.
Den omedelbara reaktion jag såg på detta var märkvärdigt lam. Och den var lam p.g.a polarisering. För du kan inte i det polariserade klimat som råder reagera ens vänligt men bestämt och säga : detta accepterar vi INTE. För då är du rasist. Man såg i stället en mycket mjäkig hållning, där man liksom försökte peka på det olämpliga i att skjuta raketer på detta sätt utan att själv behöva framstå som den som säger det. Som om att skjuta raketer i horisontell riktning också är ett alternativ, bara mer riskabelt.
Och så, även reaktionen: ”Vad säger föräldrarna?”. Jag tror inte de inblandade var så unga att de stod under någon parental kontroll. Och att en och annan av de inblandade var invandrare är helt uppenbart, efter det man ser på inspelade videor från spektaklet.

Först när man betänkte möjligheten att förbjuda raketer helt, vågade man säga ”nu får det vara slut med jollrandet”. För nu slapp man framstå som rasist för att istället framstå som handlingskraftig. Och ha RÄTT. Typiskt svenskt beteende.

I skenet av detta är det mera glädjande att notera att Tanja Bergkvist är tillbaka sedan slutet av 2016, efter nästan 3 års total tystnad. Tanja har genererat oerhört vassa föredrag och texter om genusvansinnet, fördumningsindustrin som hon kallar det. Se länk här. Vi trodde länge att hon blivit ”tystad” av de makter som vill driva igenom genusprogrammet, i alla våra verksamheter, men så var det inte. Hon hade helt enkelt annat att göra, och hon är skarpare än någonsin.

Beträffande genusvansinnet, minns jag hur vi saknade Tanja tidigare under 2016, när vi konfronterade detta (citat av Tomas):

Kan en inspirationskälla för von Wright (Moira von Wright, min anm.) vara filosofen, lingvistikern och psykolanalytikern Luce Irigaray (född 1930 i Belgien) som haft stort inflytande på den feministiska rörelsen i Europa? I Irigarays essä Le sujet de la science est-il sexue? från 1987 analyseras Einsteins relativitetsteori från ett postmodernt social-konstruktivistiskt genusperspektiv. Hon frågar sig om Einsteins välkända formel E = mc^2 är sexistisk! Hon menar att formeln privilegierar en hög hastighet, nämligen ljusets hastighet, på bekostnad av lägre hastigheter som är mer betydelsefulla inte minst för kvinnor. Einstein anklagas för att vara fixerad vid höga hastigheter, vilket enligt Irigaray reflekterar Einsteins sexistiska inställning.

Detta är nog det dummaste jag stött på under året som gick. Frågan är om det inte är det dummaste någonsin? Jag tror det. Läs mera på Tanjas blogg om Moira von Wright och annat! Betänk också att det här är inget skämt! Ett program har redan börjat implementeras , och kommer att skapa total förödelse om vi inte unisont säger ifrån! Man vill alltså kunna gå in i fysikböcker och plocka bort delar som inte kan ”genusanpassas”, eller rentav ”genuscertifieras”! Och är det någon som protesterar , plockas kanske han/hon (eller hen, noga nu med genus), bort istället.

Följaktligen, ingen protesterar mot det här, om det inte nu vore för Tanja. De vill vara i bakgrunden, diskret dra i trådar, infiltrera (ett ord de själva använder). De opererar ungefär som VoF, gärna genom att ta kontroll över Wikipedia. Redigera bort sådant som ligger utanför deras eget gränssnitt. Och ingen märker detta. Och företrädare för grupperna ställer upp som experter i TV i frågor om klimathot, epidemier etc, utan att någon annan får höras. T ex har vi hört Rockström ett antal gånger, där han helt oförblommerat får uttrycka vad den Sanna Vetenskapen säger. Och han har RÄTT

När detta skrivs pågår i USA installationen av Donald Trump för fullt. Det som man skrattade åt, det som skulle vara alltför befängt för att besannas. Likafullt står han där nu i Vita Huset. Visst är det märkligt. Men jag tror att folk i USA har betydligt mera ”guts” än vi svenskar. De kan se igenom polariseringar, eller kanske hellre: de är inte så fega som svenskar är.
Amerikaner tror inte blint på MSM. Media där har en större mångfald, allt har en större dynamik. I Sverige har vi våra DN, SvD och SVT och TV4 och ja, kanske några till. Och vi sväljer mera okritiskt det som kommer härur. Och det finns ett stort beroende av USA. Det vill säga det demokratiska USA, Hillarys USA, och George Soros (folk som håller sig strikt till ovannämnda media har inte en susning om vem den fulingen är).
Svensk vapenexport och därmed hela den ekonomi som styr svensk MSM, och svenska politiker, är intimt sammanvuxen med detta amerikanska politiska etablissemang, som i sin tur är lika sammanvuxet med det militärindustriella komplexet. Sverige är beroende av detta.

Joe Biden besökte Sverige 2016 och berömde Löfvén: ”gott ledarskap” sa Biden.
Varför? Så märkligt. Han kan väl inte ha menat detta?
Nåväl, jag tror det är enda gången jag hört någon säga nåt berömmande om Stefan Löfvén, som någon månad därefter åkte ned till Saudi-Arabien med Wallenberg för att sälja vapen till Jemenkriget, ett krig som det är VÄLDIGT TYST om.

Varför? Tja, klart är att MSM skapar polarisering genom att fokusera på vissa saker och dämpa ner andra saker, och de målar vår verklighet på ett raffinerat sätt. Samma amerikanska etablissemangs fokus ligger på Syrienkriget, apropå vilket samme Löfvén ytterligare nån månad senare krävde i MSM att de skyldiga för krigsbrotten i Aleppo ska ställas inför rätta. Putin! Han är OND! För det säger det amerikanska etablissemanget, som styr MSM.

Men nu sedan Trump vann, vet inte svenska media och svenska politiker vart de ska ta vägen. För du ser: Trump! Han är OND! Det säger de som alltjämt äger MSM, och som ännu har så stor makt över vår verklighetsuppfattning att jag tror alla svenskar nu står inför ett härdande stålbad. Somliga kanske inför en tids navelskådning i Katmandu, för att hitta sig själva? Men många torde inte finna på annan råd än att stoppa huvudet in i sina arslen och försvinna. :-\

Det amerikanska etablissemanget är nu utbytt, och Sverige är inte kompis längre med någon stormakt! Hur fan ska det nu gå? Well, jag återkommer till det, men den som är lite finurlig kan nog lägga ihop 2 och 2. Ledtråd: Våran käre Löfvén och ”ytterligare någon månad senare” 😉

Om inte annat har vi nu ett gyllene tillfälle att se hur MSM, som nu tappat sin politiska och ekonomiska förankring i det som skulle ha varit Clinton/Soros-etablissemanget (96% av MSMs stöd gick till Clinton), nu desperat använder just polarisering för att få till stånd något problem för Trump. De försöker bevisa att Putin infiltrerade valet och låg bakom Trumps vinst, att det cirkulerar ”fake news” på internet och främst på sociala medier, som ger folk konstiga idéer, och som troligen också planterats ut av…Putin. Och Putin är OND!

I samma veva passar man på att försöka göra sig kvitt det så besvärande Wikileaks, och Pizzagate, genom att hävda att det också är fake news. Man ser vilken makt MSM har, hur de nästan lyckas inplantera ett kollektivt raseri mot ”ryktesspridare” och få till stånd stängning eller drastisk reglering av Facebook. De försöker skapa den extrema polarisering där MINSTA ANTYDAN TILL MISSTANKE gör dig till fiende. Som på häxprocessernas tid, eller som Stalins paranoia, där vem som helst kunde ange vem som helst och folk i massor eliminerades ”för säkerhets skull”. Vi får verkligen hoppas de inte lyckas med det här.

En annan händelse var det rabalder som uppstod när Marcus Oscarsson uttryckte oro för islamiseringen i Europa, och krävde åtgärder för att kontrollera den, varvid Alex Schulman gick i taket och röt: ”Detta kommer direkt från Sverigedemokraterna”.

Min första reaktion på det här var: varför inte lyssna lite på Marcus, som själv har en muslimsk bakgrund, och som kanske möjligen skulle kunna ha en aning om vad det handlar om, istället för att omedelbart måla över honom med brun färg?
T. o.m Dalai Lama har uttryckt oro över detta. Det är inte rätt, har han sagt. I Tyskland ska det vara tyskar, befolkningen ska inte bytas ut.
Bytas ut?

Jag hade en debatt med Centerpartiet på Facebook i höstas, där Annie Lööf just hade hållit sitt jultal. I den tråden kommenterade någon: ”30 miljoner muslimer? Nej tack!”
Tråden bevakades uppenbarligen av en s.k grindvakt, som hade en hånfull och myndig attityd mot andra kommentatorer. Och han sa: det har vi aldrig sagt!!! Vad kommer detta svammel ifrån?? Varpå jag la mig i och länkade till en av de videor där Annie Lööf säger just detta. Hur hon verkligen tror att vi kan ta emot 30 miljoner, för att bilda en befolkning på totalt 40 miljoner. På frågan vad som ska hända med t ex vårt språk, ler hon stort rakt in i ögonen på oss och säger: ”folk som kommer hit kan svenska”.
Jag bad också i mycket hövlig ton om en närmare förklaring på detta intressanta uttalande.
Men sedan när jag skulle kolla responsen, märkte jag att Centerpartiet hade tagit bort min kommentar – och hela den tråden – från diskussionen.
Någon annan ilsknade då till och la in den här videon på nytt, och då kunde de inte med att ta bort det igen. Jag fick till slut en diskussion med grindvakten, som uttryckte sig urskuldande och tyckte ungefär att man inte får läsa in för mycket i det här, och man måste ju låta Annie få ha lite ”visioner”. Och dessutom var han ju själv ingen riktig centerpartist, tyckte han. Hm.

Det har också varit stort rabalder kring den tjeckiska författaren Katerina Janouch. Hon har kritiserats starkt för att ha talat ut i tjeckisk TV om det svenska migrationskaoset, varvid en förvrängd bild av Sverige meddelats, menar man. Jag förstår inte detta riktigt. Det finns gott om svenskar som intervjuats av utländska journalister, och vars bild med vissa avvikelser men till de väsentliga delarna överensstämmer med Janouchs. Gör en sökning på YouTube, och se vilket stort intresse Sverige ådrar sig internationellt pga migrationen.
Men i fallet Janouch har nu bokhandlare börjat rensa bort hennes böcker från hyllorna, etc. Min teori är att hon lyckats reta upp några av de potentater som håller i polariseringen (den politiska korrektheten) i det här landet, rätt så ordentligt. Ilskan är ett kännetecken. Hon har uppenbarligen krävt DN:s chefsredaktör Peter Wolodarskis avgång på Twitter eller nånstans, och då får man räkna med konsekvenser, som att anklagas för att sprida rysk propaganda. Putin! Var kommer detta ifrån?

Nästa fråga är nu: har ni listat ut vad vår heroiske Löfvéns nästa schackdrag var?
Jo. Du ser: http://samtiden.nu/2017/01/lofven-vill-samarbeta-med-ryssland/
På den nivån är det alltså. Nu passar det, när USA-valet inte utvecklade sig som man trodde. Putin, som han gapade om borde ställas inför krigsrätt, för någon månad sedan,
och som är så OND!

Man kan bara spekulera i huruvida Trumps valseger var ungefär lika oväntad för Sverige, som när Hitler förlorade kriget? Sverige, vars export, media och kultur var HELT inställd på Tredje Riket och dess ständiga expansion, och där man mätte skallar och idkade rashygien, fick då brådstörtat slå back i maskineriet och företa en grundlig parlamentarisk kovändning ungefär som det vi ser nu? Vår käre Löfvén verkar i vart fall inte vilja se oss i ögonen på denna bild…
Undrar om Wallenberg hänger på nu också?

5 replies on “Polariseringens År”

Jag vill framföra mitt misstyckande mot ledarskapet i detta land för det senaste årets politik. Det är numera mycket svårt att hålla reda på vad som är RÄTT och vad som är FEL, för det beror på diverse omständigheter, och ändras hela tiden. Jag kräver en officiell statlig hemsida som listar RÄTT och FEL och dessutom skickar ut notifikationer till alla medborgare varje gång det sker förändringar.

Eller är det diskriminerande att säga medborgare, kanske skall jag säga svenskar, som givetvis inkluderar alla som betecknar sig som svenskar, eller känner sig som svenskar, eller finns i Sverige, eller som åkt tunnelbana i Stockholm, eller alla som nån gång tänkt på Sverige. Fast samer ser sig som samer, och jag kan lova att gotlänningar ser sig som gotlänningar inte som svenskar, fast lite, men inte som stockholmare.

Se där era usla makthavare, det går inte att veta vad som kan sägas eller skriva längre vilket hotar kommunikationen i hela landet. Om man inte håller på Trump förstås, för då kan man säga vad som helst, och alltid ha FEL.

Förra året var SD ett rasistiskt och nazistiskt FEL parti som inte gick att ta i med tång, fast Ukrainas ultranationalistiska regering med stöd av riktiga nazistiska miliser är RÄTT för att de tycker inte om Ryssland. Ryssland är FEL, för Putin tycker inte att barn skall utsättas för homosex propaganda och stödjer den sekulära regimen i Syrien. Saudiarabien är RÄTT för de stenar homosexuella, piskar ihjäl oliktänkande, stödjer islamiska staten och köper svenska vapen. Men nu när SD har blivit lite halvbra, enligt Batra, undrar jag om de inte snart blir helbra, och hela kartan kanske ändras. Då blir PUTIN RÄTT och Saudi FEL, och vem vet, till och med TRUMP kanske blir RÄTT och Socialdemokraterna blir Natzionella-Socialister, igen.

Osäkerheten i vad som är rätt och fel ställer till oändliga samhällsproblem och riskerar att äventyra rikets säkerhet och splittra folket. Herr Löven, inrätta en sanningsmyndighet omedelbart.

Sista meningen var ödesmättat Orwellsk. Det var ju ett Sanningsministerium vi hade i dystopin 1984, som höll reda på RÄTT och FEL. Och vi närmar oss med raska kliv det samhällsskicket…
SD finns ju där enbart som en polariseringsgenerator, och behöver egentligen inte göra nånting alls. Deras blotta närvaro skapar fundament åt sådana som Lööf. Tack vare SD får hon RÄTT. Det är ingen risk att SD vinner valet.

Det är intressant det här hur en extra abstraktionsnivå kan kasta om polerna. Hur ONT blir GOTT när de låter sig utnyttjas som proxystyrkor (som i Ukraina, även i Syrien). Deras slutmål stämmer ur det perspektivet med GOTTs, och ingen skulle komma på tanken att misstänka GOTT för att befatta sig med ONT. Den som leker med tanken måste vara OND.
Det perfekta brottet :-\

Min uppfattning är att ingenting kan ske om förutsättningarna inte är skapade. Det som sker i Sverige har att göra med Orsak och Verkan. Här tänker jag på Karma Lagen och allt Sverige har gjort mot andra länder en gång i tiden. Och hela tiden gör! Det sägs att Bofors tillverkar många vapen som exporteras till länderna där flyktingar i sin tur kommer ifrån.

Det tråkiga är att problemen som uppstår i dessa spår inte får diskuteras. Så fort man har en egen åsikt i frågan är man förpassad på hyllan med en etikett. Dessa etiketter ändras ständigt för att rädslan för att vara förpassad till en hylla och få en etikett kvarstår.

Det som slår mig mest är all prat om nazister under andra världskriget och jämförelse av dagens medborgare som vill diskutera samhällsproblem med dessa. Mantran består av att blicka bakåt och skuldbelägga en viss nation i all evighet och använda detta i nuet medan det pågår ett storkrig mot mänskligheten initierad av länder som kallar sig demokratier.

Dagens debattklimat påminner mig om slakten av en gris. Locka grisen i båset med att dölja din egentliga avsikt och sedan skjut. Vem är det som blir skjuten här? Den svenska nationen. Vad är en svensk nation? Det är en samling av vanor och värderingar som kallas tradition. Vissa vill vrida klockan tillbaka och kämpar för bevarandet av det som har varit.
Frågan som uppstår är vad det är man vill bevara? Att bete sig som en sann medmänniska, att se sig själv i andras ögon behöver varken traditioner eller nationalgränser. Att respektera och vara respekterad borde vara huvudlagen i en modern nation! Att människor kommer att gruppera sig för att kunna leva i gruppen enligt sina föreställningar om livet, är det något fel med det? Tänk verkligen efter!

Ja den karmiska lagen är intressant. Den fungerar på många olika sätt.
Det där är lättare att se på andra, såsom utomstående betraktare. En del människors hela liv verkar ibland förutsägbara. Somliga råkar alltid i trubbel hela tiden, hamnar alltid i fel sällskap, osv. Detsamma gäller nationer. Hitlers aggression drabbade Tyskland dubbelt tillbaka.
Ibland har vi dock med projicering att göra. Jag är inte så säker på att det öde som drabbat Libyen, Irak och Syrien är “Karmic return” från dessa länders ledare. De anklagas för aggression, i syfte att rättfärdiga attacker. Men anklagaren i dessa fall, kommer att få mångdubbelt tillbaka. Det kanske redan har börjat.
Det är väl kanske det som det handlar om i denna värld? Det finns en elit här som vill bevisa att Gud inte existerar. Att de kan gå utanpå karmiska lagar och skapa egna villkor, som alla måste rätta sig efter. De är mycket framgångsrika. Men det är bara skenbart. Verkligheten kommer att hinna ikapp dem – med skeppslaster av dålig karma :-\

När det gäller polarisering är det intressant att Hitler dyker upp nästan jämt, och ofta mycket snabbt, så snart positioner ska försvaras, i dagens debattklimat. Hitler och nazism är det värsta man kan drämma till med. Se hur man söker koppla Trump med Hitler, och Putin med Hitler. Hitler är OND!
Vi har en hel nation som existerar enbart pga denna polarisering. Det MINSTA du kritiserar, så är du omedelbart antisemit, för man hänvisar direkt till Hitler och nazismen. Jag tror denna “polariseringarnas moder” ligger över oss i hela Västvärlden, som en osynlig pyramid. Den griper neråt, och blir till “rasist” på lägre nivåer.
På dessa nivåer får vi då konflikter som blir lika olösliga som Israel-Palestinakonflikten. Det finns troligen en tanke bakom allt detta. :-\

Tack Perra. Det är alldeles riktig som du skriver. Vad har Libyen, Irak och Syrien för karma? Det är fullständigt rätt att här vill man utöva aggression mot dessa länder utan giltig orsak. För att förstå detta så väljer de inkarnerade själarna både föräldrar, omständigheter och plats där de inkarneras. Karma lagen gäller alltid. Den skapade energi som varje individ har skapad manifesteras alltid. Det är den största frihet vi har. Att leva konsekvenser av vår handlande. Det är helt fascinerande och underbart.

För att återkoppla till ovanstående länder så kan man lyssna på Credo Mutwa intervjuad av David Icke, eller lyssna på Michael Tellingers föredrag. Här syftar jag på att dessa människor avslöjar lite av vår egentliga historia som skiljer sig radikalt från det som vi lär oss i skolan. Då kommer också dagens skeenden i helt annan dager.
Följdfrågor som uppstår blir varifrån har vissa länder fått så pass innovativ teknik? Vilka krafter gav dessa makthavare tekniken?
Hur kan enligt en video som någon gammal tjänsteman från USAs underrättelsetjänst pratar i, säga att det vara planerad för länge sedan att USA ska föra krig med sju länder, där av länder du nämner?
I vems intresse agerar USA?

För att förstå detta borde man känna till sin historia. Vem av oss gör det? Vem av oss skulle erkänna att vi har agerat i detta universum i minst 500 miljoner år och att vi har gjort en massa misstag som har lett oss till denna punkt vi befinner oss i?

Skolan påstår att vi är vildar som har jagad Mammut under primitiva former och nu är vi på toppen av vår utveckling. Bevis i form av stora civilisationer som har levt på denna jord förtigs och nonchaleras.
Det finns energiportaler på jorden som man vill ha kontroll över. Vissa länder finns där dessa portaler är.

Det finns vissa länkar som jag kan ge som en ledtråd till vår historia.
Att läsa boken Amenti 1 och Amenti 2 kan ge en bra inblick.

https://ivansblogg.wordpress.com/2017/02/19/the-secrets-of-amenti-2nd-edition-by-asha-yana-deane-ekr-mceo/

Man kan också läsa Dialogue with ”Hidden Hand”, Self-Proclaimed Illuminati Insider som finns på min blogg.

Intervju med James är också mycket intressant

https://ivansblogg.wordpress.com/2016/12/23/the-written-interview-with-james/

Allt detta ger en större förståelse och större sammanhang för det som sker idag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *