Categories
Uncategorized

Myten om Kolesterolet

https://www.youtube.com/watch?v=VFmSNNtCsosk8S_#*kSd!kX!#|lJSpDgs98

Understundom sker det att Perra ”recenserar” böcker här; varje gång så sker brukar jag säga att ”detta är ingen recension i ordets rätta mening”, utan mera en krönika över de vyer jag inspirerats till att se på grund av boken jag läst, vilket förhoppningsvis i någon mån också är inspirerande för författaren som skrev den. Jag sätter alltså aldrig betyg, ”tre stjärnor av fem” eller något dylikt; emedan jag finner sådant oanständigt. Denna gång inget undantag. Och denna gång heter boken Forskningsfusket! (Med underrubriken “Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”), och författaren – tillika docenten – heter Ralf Sundberg.

Innan jag läste boken såg jag för några månader sedan en 18 minuters youtube (den finns här ovan) där författaren intervjuas; jag har sedan dess, även innan jag läste boken, i diverse forum länkat till den och mailat den till en massa folk, eftersom jag anser den är så bra och så viktig, och för att den (videon) bekräftar så mycket jag av någon anledning redan visste. Den som följt min blogg vet att jag skrivit hyllmeter om korruption inom vetenskap, hur auktoritet fungerar, makt, hur det går till i hierarkier, och hur mänskligt ego fungerar.  Och boken var en skrämmande djupdykning ner till avgrunder jag aldrig kunnat ana, och ett formidabelt äventyr att läsa.  

Språket är inte det ”akademiskt torra”, utan jag konstaterar med lättnad att den är skriven för vanligt folk. Med lättnad därför att denna bok är så viktig, den måste läsas av många, talas om, spridas, debatteras.  Sundberg erbjuder en lysande intressant historisk tillbakablick på de händelser och faktorer som bidrog till att det blev som det blev, och de myter som skapades redan då (under och strax efter andra världskriget) och som lever kvar än idag, exempelvis ifråga om kolesterol, fett i kosten, magsår och högt blodtryck (särskild tonvikt läggs på de två första).  Vi får t ex lära oss hur ämnet näringslära gick från att vara en del av ämnet fysiologi i den akademiska undervisningen i USA, till att helt sonika lyftas över till livsmedelsindustrierna (Rockefeller hade en roll), där kommersiella och politiska intressen snart började diktera vilka vetenskapliga sanningar som skulle betraktas som sanningar, och vilka som inte skulle göra det.  

Vetenskapen, vårt förnämsta verktyg att förstå verkligheten, måste plötsligt anpassa sig efter trender.

Dollarmiljardärer som gjort sin lycka exempelvis på cigarrettmärket Lucky Strike, och kunde köpa vad och vem som helst, såg här en ny lovande marknad. Industrierna tog alltså – medelst sina R&D-avdelningar – över näringsläran, varvid det också uppstod en ”objektiv” stab av ”vetenskapliga experter” som skulle ha sista ordet. Dessa experter – ofta professorer som åtnjöt anseende – fungerade emellertid, och fungerar, enligt författaren ungefär som något slags försvarsadvokater för livsmedelsindustrierna. Vi vet alla att en framgångsrik vanlig advokat i rättssalen inte nödvändigtvis (om ens någonsin) propagerar Sanningen, utan han ser till att hans klient vinner målet (han är ju om inte annat inhyrd för detta uppdrag) – men vad vi alla kanske inte vet är att i detta fall – där domaren saknas – framställs det vunna målet som objektiv, vetenskaplig sanning – direkt för vanliga människor, ofta via läkare, av vilka en del nu (äntligen) börjar reagera. Is-Saturated-Fat-HealthyLåt detta smälta in ett tag. Jag har knappt själv hunnit smälta det. Faktum är att det finns alltså vetenskapliga råd vilkas hela uppgift är att hjälpa den eller den industrin!! T ex har ketchupjätten Heinz sitt eget vetenskapliga råd. Heinz tillverkar f.ö. en produkt späckad med socker, vilket får fortgå medan diabetesstatistiken rusar till epidemiska nivåer och en diabetespatient får ”lagom slapphänta råd” som liknar ”ät samma föda som övriga familjen – men du ”borde dra ner” på socker, fast du behöver inte sluta med det HELT. Med lite planering, så…”. Eller för att citera ADA:

People with diabetes can eat the same foods the family enjoys. Everyone benefits from healthy eating so the whole family can take part in healthy eating. It takes some planning but you can fit your favorite foods into your meal plan and still manage your blood glucose, blood pressure and cholesterol.”  http://www.diabetes.org/food-and-fitness/food/planning-meals/diabetes-meal-plans-and-a-healthy-diet.html  

Den grundläggande idén är (enligt mig) att för allt i världen se till att inte patienten blir BOTAD, utan säkerställa framtida inkomst, idealiskt är att säkerställa livslångt lidande av sjukdomen, dock alltid med hoppet om att bli ”bättre” – allt utan att direkt ljuga för människor. Hantverket att vilseleda utan att direkt ljuga, har blivit en konstart. Se f.ö. mitt förra inlägg.

Vi har alla djupt inpräntat i ryggmärgen att man ska undvika fett i maten och hålla kolesterolet nere. T o m att man ska hålla kolesterolet nere genom att undvika fett (i synnerhet mättat fett), så att det därvid hamnar bortom allt ifrågasättande att kolesterol är skadligt. Detta ger alltså dubbel kraft åt den felaktiga doktrinen, för i och med satsen: ”Vi undviker fett för att skydda oss mot kolesterol”, abstraheras ”kolesterol” till något man inte närmare studerar, man vet redan. Hela debatten fokuserar därefter enbart hur vi ska undvika fett, och det blir då mycket svårare att föra fram farhågan att kolesterol alls skulle vara skadligt! Detta är en subtil mekanism jag känner igen från andra sammanhang där medvetandet manipuleras, genom att huvudlögnen abstraheras bort från närmare studium.  Så här säger Svenska Livsmedelsverket:

” Mättat fett ökar mängden kolesterol i blodet vilket i sin tur kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdom.” http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Fett/Mattat-fett/ (I sammanhanget ska dock nämnas, citat från författaren: ” Mättat fett, liksom kolesterol, förekommer i modersmjölken hos människan.” )  I min barndom minns jag det där vita fettet på julskinkan som var så gott. Idag är det annorlunda. Om inte skinkan är fettfri redan vid köpet, så skärs det bort omgående. Allt SKA vara ”fettsnålt”. Att överhuvudtaget komma med något annat påstående är som att svära i kyrkan. Ändå existerar inget vetenskapligt stöd för att fett skulle vara skadligt i sig, eller öka kolesterolhalten.

Det är rentav tvärtom. Studier som visar att folk får hjärtinfarkt eller diabetes även fast kosten varit fettsnål, sållas bort eller ignoreras. Likaså studier som visar att folk faktiskt går ner i vikt av fettrik mat! Författaren själv har gjort just denna erfarenhet. Att man blir fet av fet mat är en myt, likaså att kolesterol slaggar igen blodkärlen. Det går dock att skapa ”mentala bilder” hos folk, som får det att verka så logiskt. Sundberg nämner t ex hur vi alla nån gång gnott med att få bort intorkad äggula (rikt på kolesterol!) från en tallrik, och att den bilden uppmuntrar oss till tron att våra kärlväggar beläggs med dylikt – och med den logiken blir man också ”fet av fet mat” – då man inte är medveten om hur födan omvandlas av vår matsmältning.  Det finns alltså heller inga vetenskapliga belägg för att kolesterol är farligt. Detta trots att vi t ex har Jim Manns stora studie, som med sina bortåt 300 referenser ser förtroendeingivande ut och som alltid åberopas, men som vi närmare studium visar sig vara systematiskt fabricerad för att påvisa ett visst resultat. Jag citerar ånyo författaren:

”Dessutom studerade jag det dokument som dagens kostrekommendationer för diabetiker i Europa bygger på, med nyazeeländaren Jim Mann som huvudförfattare. Det var relativt enkelt att konstatera att vetenskapligheten i dessa rekommendationer var svår att finna. Diabetikerna rekommenderades en kost som höjer blodsockret snabbt, och detta framfördes märkligt nog helt utan vetenskapliga invändningar eller minsta tvivel. Expertgruppen menade i stället att mättat fett i kosten var farligare än tillsatt socker, något som diabetikerna enligt dessa råd tilläts att inta upp till 10 procent av kalorierna från. Det påstods nämligen att mättade fetter i kosten skulle försämra diabetikernas kolesterolvärden. Men experterna nämnde inte det faktum att när snabba kolhydrater i form av lättdigererad stärkelse höjer blodglukosvärdet, ökar insulinsekretionen.”

Fett, mera än socker,  är alltså den stora boven bakom diabetes. Det höjer ju kolesterolet!!! Det framgår vid läsningen av boken (även pdf:en nedan) att många av dessa ”experter” har fått sina professurer bekostade av sockerindustrin, eller på annat vis tjänat den. Inte minst Jim Mann själv. (Något som sockerindustrin är mycket tacksam för, är också att sjukdomen bytte namn från sockersjuka till diabetes) Här en länk till en pdf, inte från boken men väl av samma författare: http://www.2000taletsvetenskap.nu/pdf/RalfSundberg.pdf  

Hur kom det sig då egentligen att just kolesterol, ett helt naturligt ämne i modersmjölken, blivit något man närmast måste skydda sig emot? Ställ ner kaffekoppen innan ni fortsätter läsa. Orsaken till vansinnet finner man medelst lite backtracking, till tiden efter andra världskriget, då förutsättningarna grundlades. Tyskland låg längre fram inom kemiområdet än något annat land, och vid krigsslutet ogiltigförklarades alla tyska patent, varvid de avancerade kunskaperna togs i åtnjutande av USA. Jag citerar författaren: ”Den amerikanska ockupationsmakten fick alltså bråttom att försöka ta tillvara de patent som man hade tillskansat sig. Som redan nämnts fanns bland dessa substanser sådana som hade potential att sänka blodtrycket, sänka blodsockret, och sänka kolesterolet. Man måste således ha frågat sig: Kan det finnas en marknad för sådana läkemedel?” 660px-IG_Farben_Gebaeude_Uni_FrankfurtDet skall nämnas (och Sundberg gör det) att patenten kom från den ökända kemikartellen IG Farben, som drev experimentverksamheten i Auschwitz, genom Josef Mengele. Det framgår inte om ovannämnda substanser var ett av ”resultaten” från denna ohyggliga verksamhet, dock nämner Sundberg att de allierade nogsamt undvek att bomba IG Farbens anläggning.  Igen: Låt detta sjunka in ett tag. Jag tappar själv andan… Detta blir kanske för mycket att ta till sig, risken är att den som tar del av detta stänger av, och vägrar acceptera. Jag uppmanar läsaren av detta inlägg att läsa boken, och fråga sig om det är möjligt.  

I USA, ja. Men hur är det i Sverige, då?  

Vill du veta? OK… Vi kan ju börja med att nämna ett möte i Hot Springs, där de allierade länderna – och i hemlighet Sverige – deltog, varvid garantier gavs för att säkra amerikanska livsmedelsproducenters marknad för framtiden.

Allierade länderna? Just det. Mötet hölls 1943. I Sverige har också näringsläran fasats ut från akademin ut till livsmedelsföretagen, precis som i USA. Det ser i stort sett likadant ut. Vi har även här en stab av ”experter”, med sina karriärer utstakade och betalda av livsmedelsbolagen. De är i sina utlåtanden skyldiga att avge s.k. jävsdeklaration,  men detta går att fiffla med och dölja, och det görs också. Författaren nämner två svenska representanter (vilkas namn jag här endast återger som initialer):  

”Många har ju gjort sina karriärer på samma sätt som ÅB och BV och blivit beroende av externa forskningsanslag från läkemedels – och livsmedelsindustri och har på så sätt lyckats bli betydande opinionsbildare på sina respektive områden. Särskilt i USA har kostfrågorna blivit kraftigt politiserade där olika lobbyister står i kö för att påverka FDA, och där kan vi ju se de mest extrema resultaten av dessa karriäristers råd i form av detta lands enorma fetma- och diabetesepidemi. Och råden från dessa experter med industrikopplingarna förblir: Fortsätt att göra som förut, precis som vi sagt, fast ät nu ännu mindre fett än vi sa till er tidigare, så blir det nog bra.”  

Det finns alltså inte, som folk så ofta tror, en ren, obesudlad instans av objektiv vetenskap, isolerad från subjektiva drifter som girighet, maktlystnad, kontroll, osv, som hängivet och plikttroget arbetar i mänsklighetens tjänst.  Detta har jag sagt så många gånger förut och här kommer slutligen handfasta exempel  nära nog direkt från “The Horse’s Mouth” på att folk odlar en myt också om vetenskap. Vi tar för givet att det är så, men vad vi gör är att totalt överlåta ansvaret över våra liv, på en auktoritet. Och tack vare att vi gör så, kan detta försiggå. Vi borde vara de domare som saknas.  Men vi saknar ju de vetenskapliga kunskaperna fatbrothers-Det gör ju också de som fört mänskligheten bakom ljuset. De har utnyttjat vår okunnighet och vår benägenhet att inte ifrågasätta auktoritet, för egen maktlystnad och girighet. Och detta mönster går igen inom läkemedelsindustrin och cancerindustrin. Se på detta stagnerade fasthållande vid kolesterolet – samma nu som efter kriget. Jämför med den stagnerade cancerbehandlingen – samma nu som efter kriget det också! Se hur man nu kommit med statinerna, som ska ”sänka kolesterolet” (sista skriket inom forskningen). Och på cancersidan, se hur man nu kommit med (sista skriket inom forskningen), en ny generation strålkanoner: http://www.svd.se/naringsliv/en-revolution-inom-cancervarden_8854494.svd  

Vi ser här en liten korrupt elit som i ”vetenskapens namn” tar sig rätten att diktera över liv och död för alla människor, exakt – som jag sagt förut – som det lika korrupta (och stagnerade) katolska prästerskapet gjorde, där prästerna ”i Guds namn” tog sig rätten att döma människor till helvete eller paradis.  Som tur är finns den riktiga kunskapen där. Saker och ting börjar hända. Ralfs bok har satt igång något, men det har också varit känt av andra sedan år tillbaka.

” Bara det näst största kolesterolsänkande läkemedlet på jorden sålde för över sex miljarder dollar under ett enda år i början på 2000-talet. Att medier och vetenskapliga rapportörer inte meddelar allmänheten två sådana medicinska sensationer som att det saknas bevis för att fett är farligt och att kolesterol är ofarligt är obegripligt.” Christer Enkvist, överläkare http://www.bt.se/debatt/overdriven-oro-for-fett-och-kolesterol(1441224).gm

”Vi producerar själva 3-4 gånger mer kolesterol än vi äter. Produktionen ökar när vi äter för lite kolesterol och minskar när maten redan är rik på kolesterol. Detta förklarar varför det är så svårt att ändra sitt kolesterol genom att ändra sin kost”  Den nyare sortens kolesterolsänkare, statinerna förebygger hjärtinfarkt, men effekten är mycket svag och har inget med kolesterolsänkningen att göra. Tyvärr är de även cancerframkallande, både hos försöksdjur och hos människor. -Uffe Ravnskov (nämnd i Ralfs bok) http://www.ravnskov.nu/svcholesterol.htm  

Ett sista citat ur Ralfs bok: Att lågt intag av kolhydrater i kombination med högt fettintag är nyttigt och ofarligt även för friska stöds dessutom av en mängd etnografiska studier på inuiterna före 1930, liksom hos massajerna där diabetes och hjärt/kärlsjukdom är okända företeelser. Sådan kost har intagits i 1000-tals generationer av dessa folk innan den västerländska kosten introducerades och ledde till de välfärdssjukdomar vi nu diskuterar.

-Ralf Sundberg

EDIT 2016-08-17. Ralf Sundberg har själv läst denna recension och säger på Facebook: “Perra, din recension är nästan bättre än min bok. Du har fattat det här. Ni andra, läs den gärna”

EDIT 2016-08-17: Ralf har nu skrivit en uppföljare till sin bok: http://www.adlibris.com/se/bok/forskningsfusket-bara-fortsatter-macchiariniskandalen-karolinska-instit-9789163612619

 Länk till Adlibris (skaffa nu denna viktiga bok!): http://www.adlibris.com/se/bok/forskningsfusket-sa-blir-du-lurad-av-kost–och-lakemedelsindustrin-9789172412538

deception