Categories
Uncategorized

Att göra det overkliga verkligt

reality-illusionDetta inlägg ska handla lite mera om hur main stream media (MSM) skapar harmlösa bubblor, inom vilka vi kan debattera det ena och det andra, i tron att vi ser klart på Verkligheten, medan bubblan i själva verket är skild från verkligheten och är underkastad nyckfulla vindar, som bara fan känner till…

Jag har två nyliga exempel som får tjäna som inspiratörer till detta inlägg; varav den ena är en intervju i ett av de senaste Skavlan-avsnitten av norskfödde Professor Gro Amdam, om hennes verksamhet vid Arizona State University vad avser den allvarliga och omfattande bidöd som nu drabbar planeten (se f.ö. föregående inlägg). Den andra inspiratören är en artikel i dagens Göteborgsposten om hur diabetes hos barn fördubblats under de senaste åren och alltjämt ökar kraftigt. Så här ser det ut i USA:

The number of people diagnosed with diabetes has risen from 1.5 million in 1958 to 18.8 million in 2010, an increase of epidemic proportions

(detta fanns ej i artikeln, utan här: http://ndep.nih.gov/diabetes-facts/ )

I bägge fallen drabbades jag av en klaustrofobisk känsla av att bli undanhållen det allra mest väsentliga. Att det finns ett ansvar som inte tas, även om det finns en fokusering på reella fakta och problem som inte kan förnekas. Många dras med i det och tror att de de pratar om är av vikt, vilket det också är, i relation till andra saker av vikt, i stunden – men inte om faktiskt man vill lösa ett problem på lång sikt. En bubbla skapas där vi har kort sikt, så att vi bara ser närliggande faktorer. Och blir blinda för faktiska orsaker.

För att börja med diabetesartikeln: det finns inte ens en klar källangivelse till varifrån den här informationen kommer. Endast lite perifer information (bara i pappers-GP tror jag) om en nyligen avslutad kongress i Göteborg om diabetes hos barn och ungdomar, på Svenska Mässan, där 1400 forskare samlats för att diskutera de senaste vetenskapliga rönen. Så vi får anta att det är härifrån denna info kommer.

Vad artikeln istället gör är att omgående kliva in hos en diabetesdrabbad familj, vars bägge söner drabbats av diabetes, och fokus riktas genast mot näraliggande reella ting:

”Det är jätteviktigt att blodsockret ligger bra till. Om det är för högt kan organ som ögon och njurar ta skada, medan för lågt blodsocker innebär risk för kramper och medvetslöshet”

Artikeln övergår sedermera till diskussionen kring faktum att statliga subventioner för insulinpumpar nu slopas, varvid endast familjer med god ekonomi kommer att ha råd att ge anständig vård åt sina diabetesdrabbade barn i framtiden.

mainstream_mediaOch jag säger ingenting om det här. Omedelbara åtgärder krävs i det näraliggande. Så här är den faktiska verkligheten ”vid fronten”, för de drabbade. Vad jag dock säger något om är orsakerna bakom själva kriget, som genererar ”fronten”, med sina drabbade. För det perspektivet behövs också.

Men MSM har alltid utelämnat – och kommer alltid att utelämna – det perspektivet.

Jag säger alltså inte emot artikeln. Jag reagerar bara på det som artikeln utelämnar.

Om man lämnar MSM – och bubblan – finner man en anmärkningsvärd mängd information om diabetes. Hur sjukdomen – och andra jämte den – i själva verket skapas, av livsmedelsfabrikanterna, och via dem av all processad GMO-mat, hela Coca-Cola-kulturen… allt socker överallt. Alla tillsatser överallt. Och via all reklam – som förstås också pumpas ut genom MSM – som 24 timmar om dygnet frestar oss att frossa i detta. Vi ska fredagsmysa i siffan med chips. Blir vi lite ”sugna” står vi inför en stor hylla med socker i alla former, det finns få (om ens något) alternativ, och de hälsosammare alternativ som man hittar smakar inte lika ”bra” som det stora utbudet, därför att organismen vant sig vid sockret (jag har kommit på mig själv med detta). Detta är ännu mera alarmerande i USA, och jag har skrivit om det på andra ställen. Barn drivs från späd ålder successivt in i ett sockerberoende. Och ”som av en händelse” stiger diabetesstatistiken till epidemiska proportioner.

(Det är faktiskt också så att livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin kan vara samma företag.)

Business_PlanNär det gäller Gro Amdams utkväde hos Skavlan, ringde varningsklockor på ett tidigt stadium. Vi ställdes inför fakta: Oerhörda mängder bin dör på bred front i hela världen, något liknande har aldrig skådats. Så endast några korta svepande kommentarer om orsakerna: ”Ingen vet egentligen. En del tror det är pesticider, andra tror det är bekämpningsmedel, andra tror det är klimatet… etc” får vi höra. Som i förbigående. Sedan går hon snabbt, och med stor energi in i ett intressant vetenskapligt projekt där man laborerar med binas hjärnor, i syfte att förändra dem på något vis. Med andra ord pratar människan på bästa sändningstid mitt i fredagsmyset om genmanipulation av bin, och lägger ner hela den charm hon kan uppbåda i det. Det slutar med att hon och Skavlan dansar runt som två skadeskjutna pingviner för att åskådliggöra något om bihannens torftiga sexualliv. Eller vad det var.

Inte ett ord om det jag tar upp i det föregående inlägget, och det faktum att bidöden är som värst där vissa företag håller på med sina GMO-fält. Det visar sig senare att man, vid läsningen av Rune Lanestrands blogginlägg: http://runelanestrand.wordpress.com/2013/10/13/gmo-professor-vill-fa-bina-att-arbeta-mer-bidoden-blev-underhallning-hos-skavlan/

…kommer till följande lilla upplysning (jag anade det nästan):

Under min research gör jag en riktigt obehaglig upptäckt. En av de ledande GMO-forskarna vid samma institution vid Arizona-universitetet är Ph Dr George H.Poste som sedan 2003 sitter i styrelsen för Monsanto.”

(Tack Rune)

I bägge de här fallen bedriver man profit genom att få folk att bortse från orsaker som inte ligger uppe i det omedelbara ljuset, för att i stället fokusera all uppmärksamhet på symptom som däremot ligger i det omedelbara ljuset, och dessa symptom är alltid så ”allvarliga” att själva orsaken abstraheras och framstår som trams – allt det här görs i media, och möjliggör i själva verket den profitgivande verksamheten eftersom orsaken aldrig söks. Och vi tror att media speglar verkligheten – vilket den ju faktiskt gör, fast inte HELA verkligheten. Det är såhär korrupt vetenskap gör.

Och en dag spricker bubblan. Var vill du vara då?

Mer om Gro Amdam:

http://www.forskningsradet.no/en/Newsarticle/NorwegianAmerican_bee_research_attracting_attention/1253952128884

Artikeln i G-P:

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2145891-allt-fler-barn-far-diabetes