Categories
Uncategorized

När Multinationella Företag Spelar Gud

MonsantoJag vet inte hur många det är som observerat det drama som utspelat sig de senaste månaderna. Klart är att de som låter mainstream media bygga sin verklighetsuppfattning knappast kan ha noterat någonting alls. Nej, detta drama har funnits där – och finns alltjämt – för den som anlitar Internet. Vi har ännu inte ett slutet system. En tanke går osökt till länder som Kina eller Nordkorea, där Internet är kraftigt reglerat. I stater med en stark central makt är det alltid viktigt att skapa polaritet, och brukligt att vinkla faktiska uppgifter (eller tiga om dem) i statens intresse. Vi återkommer till detta. Men redan nu kan fastslås att det handlar om mega-mäktiga multinationella företag som löper amok och försöker skaffa sig global kontroll, och monopol över vår tillgång på föda. Dessa företag har sådan makt – faktiskt – att de kan vinkla faktiska uppgifter (och tiga om dem) i sina egna intressen. De kan stifta lagar i vilket land som helst.  Vi talar alltså inte nödvändigtvis längre om något ”Staten”. Den rollen har övertagits av globala nationsoberoende företag, det som idag kallas Corporatocracy. Vet inte om det kan översättas till korporatokrati, begreppet är ännu så okänt i detta land att det knappt finns ord för det. Och det finns knappt ord heller att uttrycka det brott mot mänskligheten och naturen som begås. Jag tror faktiskt att mänskligheten nu står inför sin hittills största prövning.

I över 200 städer världen över, har våldsamma demonstrationer ägt rum (inte ett ord i media) mot företaget Monsanto (och det finns andra liknande företag), som använder genmanipulering för att effektivisera – som det heter – jordbruket.

http://en.wikipedia.org/wiki/March_Against_Monsanto

Det betyder i första hand att profitera på Naturens egna gåvor, genom att – för att nämna ett exempel – förändra dem i laboratorium, och ta patent på produkten, så att bönder, som alltid kunnat spara undan utsäde till nästa års sådd, begår en olaglig handling om de fortsätter denna vana:

” The practice of using renewal seeds dates back to ancient times, but Monsanto seeks to collect massive royalties and put an end to the practice. Why? Because Monsanto owns the very patent to the genetically modified seed, and is charging the farmers not only for the original crops, but the later harvests as well.”

5 Million Farmers Sue Monsanto for $7.7 Billion

Verkar det rimligt att frön som använts på denna jord alltsedan mänskligheten bodde i grottor, plötsligt inte längre existerar, därför att ett företag har köpt upp alla frön och förändrat dem, så att de ej längre är av Naturen utan en patenterad produkt?Jag är ganska säker på att jag vet vad alla Indiska bönder som begått självmord svarade:

” Back in 2008, the Daily Mail covered what is known as the ‘GM Genocide’, which is responsible for taking the lives of over 17,683 Indian farmers in 2009 alone. After finding that their harvests were failing and they started to enter economic turmoil, the farmers began ending their own lives — oftentimes drinking the very same insecticide that Monsanto provided them with.”

För ett par månader sedan kom ett besked om att en ny EU-lag skulle träda i kraft, som ”förbjöd folk att odla sina egna grödor”: http://avpixlat.info/newsdesk/odla-sin-egen-mat-forbjuds-i-nytt-eudirektiv. Och det var i samma veva de våldsamma demonstrationerna världen över tog fart. Och faktum är att kort efteråt kom en dementi från Monsanto: ”Monsanto backar i Europa” – man pustade ut, icke desto mindre med en obehaglig känsla av att något var för bra för att vara sant. Mycket riktigt dröjde det inte så länge innan det kom rapporter som pekade mot att alltsammans var ett bedrägligt utspel avsett att rikta uppmärksamheten från Monsanto, troligen så att de kan operera i fred:

http://newsvoice.se/2013/06/10/monsantos-bedragliga-gmo-spel-i-europa-vi-ar-inte-skyddade-fran-gmo/

…och sedan är det ju inte bara Monsanto. Folk glömmer att vi har egna drakar här i Europa, som tex Bayer:

http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Genmodifierade-rapssorter-EU-godkanda/#.UdH5xKNrA6I.facebook

Tre GMO-rapssorter har alltså i dagarna godkänts av EU över huvudet på oss. En fara är att just Monsanto framställs som så sinistert, att andra lika hänsynslösa företag framstår som ”goda”. Det är det här jag menar med att skapa polaritet. Ett dualistiskt trick för att styra massorna, och som fungerar med medias hjälp, bara därför att vi sover. Namnet Monsanto blir en symbol för ”det onda”, och då kan nog media, ska du se, vakna till och rapportera ”skandalen”, vartefter kanske Monsanto försvinner – och dyker upp igen under annat namn – och då är det ingen som säger någonting!

971965_599752546709936_2039870276_n

Alltsammans, jag upprepar detta, har alltså ägt rum utan att mainstream media (TV, radio, dagstidningar) sagt något alls, eller möjligen otroligt lite. En anmärkningsvärd episod var avslöjandet att Annika Åhnberg, som är GMO-förespråkare, faktiskt satt med i Saltå Kvarns styrelse! Alla vet vad Saltå Kvarn står för: garanterat ekologisk, kravmärkt föda. På grund av en massiv folkstorm på bl.a Facebook, tvangs hon dock lämna styrelseposten:

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.511306/gmo-foresprakare-tvingas-lamna-salta-kvarns-styrelse

Värt att nämna i sammanhanget är den mödosamma kampen i USA för att driva igenom krav på GMO-märkning av all föda (Connecticut lär ha lyckats!). Det är nämligen så, att detta inte självklart görs, som en grundläggande mänsklig och demokratisk rättighet. Min fråga är:

Varför?

Trots att det existerar massor med oberoende vetenskapliga studier som klart visar på starkt ökad cancerfrekvens hos försöksdjur som utsätts för GMO (om jag ska uttrycka mig milt), existerar också doktrinen att vi ska acceptera GMO-grödor som precis likvärdig med naturlig gröda – att det inte finns NÅGRA risker alls med det. Det är rentav så att den som marknadsför jordbruksprodukter som ”fria från GMO” kan bli åtalad för diskriminering; ”som om GMO skulle vara mindre värt än något annat”. Jag anser därför min farhåga att GMO mycket väl hade kunnat smygas ut både som ekologisk och kravmärkt föda från Saltå Kvarn, som välgrundad.

Vi ska inte bry oss, är det tänkt. Känner du igen namnet Bayer som nämndes förresten? Visst, det är också en av läkemedelsgiganterna. De tillverkar vaccin! Och vaccin har vi alltid pumpat i oss utan att bry oss alls, förrän på senare tid. Och som av en tillfällighet, i dessa dagar, släpps samtidigt det första GMO-vaccinet:

Första GMO vaccinet ute på marknaden

Den som följt denna blogg vet vad jag har sagt om vacciner. Jag kommer inte att ändra min ståndpunkt nu.

Möjligen är det värsta kvar. Det har inkommit rapporter världen över om att alla bin dör ut. I USA lär 90 % av bina ha försvunnit. Från Canada kommer denna artikel:

 ELMWOOD – Local beekeepers are finding millions of their bees dead just after corn was planted here in the last few weeks. Dave Schuit, who has a honey operation in Elmwood, lost 600 hives, a total of 37 million bees.“Once the corn started to get planted our bees died by the millions,” Schuit said. He and many others, including the European Union, are pointing the finger at a class of insecticides known as neonicotinoids, manufactured by Bayer CropScience Inc.

( http://www.realfarmacy.com/37-million-bees-found-dead-in-elmwood-canada/ )

Jag erinrar mig något som Albert Einstein sa:

 “If the bee disappears from the surface of the earth, man would have no more than four years to live.”

Om bina dör ut, kommer naturens egen pollinering att upphöra, och vi blir TOTALT BEROENDE av de globala företagen och deras genmanipulerade produkter. Ligger det uträkning bakom? Om bina dör kommer tillgången på föda att dramatiskt MINSKA. Brist på mat uppstår – men dessa företag kommer då in på scenen som mänsklighetens räddare. Och då kan man förstå varför de inte vill att vi ska veta att det är genmanipulerat. Vi äter – och vi får cancer! Så förargligt. Då är vi ännu mera TOTALT BEROENDE av läkemedelsindustrin (och cancerindustrin). Jo, det måste vara uträknat.

Monsanto har funnits i hundra år. De var det företag som lanserade DDT. Jag har en talande reklamaffisch här. Se, begrunda och tappa hakan (för det gjorde jag).

ddt-is-good-for-me-old-ad

Monsanto var också det företag som tog fram PCB (ett av de starkaste miljögifterna på jorden), vietnamkrigets avlövningsmedel Agent Orange – samma beståndsdelar som i Hormoslyr, vilket marknadsfördes som absolut ofarligt, tills oberoende forskare påvisade förekomsten av dioxin – en annan oerhört giftig förening. Nu idag stoltserar Monsanto som tillverkare av det (ö)kända bekämpningsmedlet Roundup – givetvis garanterat ofarligt; koffein och ättika är mycket giftigare säger de på sin hemsida (jag ser nu att deras svenska hemsida försvunnit!). Här en video som handlar litegrann on Roundup:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=v6N9KKhGvPw#at=472]

Överhuvudtaget genomsyras hela hemsidan av samma bigotta ton som den på DDT-affischen. Det är som om de vill ta sig an rollen av en trygg mamma som leende försäkrar sin lille son som ska ta en spruta: ”men lilla gubben, det är inte AAALS något farligt – farbror doktorn vet precis vad han gör!!”

Vad är detta för attityd? Det är helt otroligt! Det kryper i mig, vi behandlas som dårhuspatienter; jag känner mig som McMurphy i Gökboet, till synes hjälplöst i händerna på korrupt vetenskap!

För det är vad det är i grunden. Korrupt vetenskap, vilket jag definierar som en maktsträvan som endast utger sig att vara vetenskaplig (för att vinna folkets förtroende), medan den sanna drivkraften är ekonomisk makt och kontroll över folket.

GMO-bill

FDA (Food & Drug Administration) är den Amerikanska myndighet som Monsanto vilar på. Ja, du ser att även Drug finns med, vilket är läkemedelsindustrin. Och som av en tillfällighet har nu Monsanto kommit i åtnjutande av ”The Monsanto Protection Act”, påskrivet av Obama, vilket innebär juridisk immunitet mot alla skador de kan tänkas förorsaka – precis vad läkemedelsindustrin också har. De jävlarna är åtalsimmuna. De står över domstolen, har kontroll över media och de är sina egna granskare. De har sista ordet. De bestämmer vad som ska vara vetenskapligt bevisat och vad som inte ska vara det. Corrupt Corporate Science. Liksom vi hade korrupt religion i 1700 års tid. Makten kunde bara säga ”Gud har befallt <något efter eget godtycke>”, och ingen kunde säga emot. Nu kan de säga ”det är vetenskapligt bevisat”, och komma undan med det. Man gör allt för att ”bevisa” att Gud inte existerar. Inte bara den vitskäggige, straffande ”gud” uppe bland molnen, utan varje form av Högre Ordning. Det betyder att människor får fritt fram att agera Gud, ändra i Naturens egen gång, rubba den ekologiska balansen utan tanke på ansvar. Hur ser världen ut om 50 år? Ska barn lära sig att människor skapade Naturen, i laboratorier? Eller finns världen kvar då?

För balansens skull, i beaktande av faran att just Monsanto framstår som det onda, ska nämnas att Bayer – som tar fram våra vacciner – en gång skapade företaget IG Farben, vilka framställde Zyklon B, om det är bekant.  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bayer_AG

DuPont är ett annat företag, som nämns i mitt inlägg om hampa.

Ju mer man tänker på det ju mer slås man av hur det är möjligt, att vi kan låta dessa mördarföretag hålla på, utan att ifrågasätta något alls. Varför har media – som alltid varit alerta att riva upp nazistiskt förflutet både här och där – tigit om Bayer?

Det fungerar för dem. Så länge vi sover. De har makt. Men bara så länge vi sover. De är som kackerlackor, kommer fram när det är mörkt, smyger bakom ryggen på oss. Mörkret är vår egen ignorans. Vågar du vakna upp? Jo, det gör du. De vill inte att du ska våga. De vågar inte väcka den björn som sover.

Men vad ska jag göra då?

-Sprid medvetandet vidare! Var inte rädd. När tillräckligt många ej längre sover, kommer en kritisk massa att nås, och då är det inte längre möjligt för dem att fortsätta!

23 replies on “När Multinationella Företag Spelar Gud”

Hej Perra J, du lever, vad roligt att höra ifrån dig, tack för inlägget, är nu med på facebook där jag har hittat medmänniskor som är medvetna om detta och andra viktiga saker som händer i det dolda. Jag lägger upp detta på min sida om jag får, tack igen, kram 🙂 <3

Hej Per!
Tack för ett givande inlägg. Det är som det är brukar vara när det gäller dina reflektioner. Jag ber också om lov att länka till min blogg. Vi kanske kan bli flera som hjälper till att vakna upp (bland mina närmaste är det i alla fall en del som mig veteligen gör det) ur detta, jag skulle säga narkostillstånd. Det känns som det är något på gång trots allt. Kanske något litet men “många bäckar små…” Tack ännu en gång.

Hej Miguel!
Tack för att du finns, och för att du tittar in på min anspråkslösa blogg!
Det är ingen lätt uppgift att få ett sådant materialistiskt land som Sverige att vakna upp! Ibland känner jag ett sådant kompakt motstånd att jag nästan misströstar! Hur är det i ditt hemland Uruguay?

Allt vilar på en övertro på vetenskap.
Skulle du kunna titta på denna video:
http://newsvoice.se/2013/07/01/docent-ralf-sundberg-om-hur-du-blir-lurad-av-bade-kost-och-lakemedelsindustrin/

Det som denne man säger är precis det jag har tjatat om i fyra år!

Hej igen Per!
Och tack för ett snabbt svar. Jag har nu tittat på videon. Ja. Det är som du säger, att allt bygger på en övertro på vetenskapen och forskningen. Jag minns nu också videon om cancerindustrin och ditt inslag om det för inte så länge sedan och gör naturligtvis vidare associationer. Förhoppningsvis är det som Annika nämner i sitt lilla inslag att det är många som tycker och tänker som du (läs vi) och att vi kanske är på väg mot ett nu för tiden allt för nödvändigt uppvaknande. Vi får fortsätta att vara tjatiga. Vi måste tänka på att det hela har satts i ett fruktansvärt intressefyllt system som det kan vara svårt att sätta fingrarna på. Vi har våra anspråkslösa medel att utnyttja och ska göra det så långt det går. Som sagt länkar jag till min blogg också och på så sätt når vi fler människor.

fick detta mail från Lynne McTaggart och tänkte på dig:

An enormous body of research reveals that the root of stress and ultimately illness is a sense of isolation, and most toxic of all appears to be our current tendency to pit ourselves against each other. The need to move beyond the boundaries of ourselves as individuals and to bond with a group is so primordial and necessary to human beings that it remains the key determinant of whether we remain healthy or get ill, even whether we live or die. It is more vital to us than any diet or exercise programme; it protects us against the worst toxins and the greatest adversity. The Bond we make with a group is the most fundamental need we have because it generates our most authentic state of being, and illustrates the most powerful need we have: the need to belong.

detta är ett utdrag från inlägget:

Maybe diet has nothing to do with it

Lately I’ve been thinking a heretical thought: What if what you eat and how much you go to the gym have nothing to do with whether you stay healthy?

Take the Japanese, for instance. As a people, the Japanese fascinate medical scientists because they are such an apparent paradox: they have the lowest rate of heart disease in the world, despite the fact that smoking, one of the strongest risk factors, is virtually universal among Japanese men.

Japan’s longevity statistics confound all our expectations about what is required to live a long and healthy life. The country produces the world’s largest number of centenarians; currently a reported 40,000 people have reached their hundredth birthday, many of them smokers.

Transplanted results

Epidemiologists find transplanted societies particularly instructive, as they afford an opportunity to examine just how a particular community fares when confronted with profound social, cultural, or dietary upheaval. Len Symes and Ruell Stallones, two professors of epidemiology at the School of Public Health at Berkeley, decided to study just this issue by examining heart disease risk, plus dietary factors, and any social change in a pool of 12,000 men, divided among those who remained in Japan and two groups that had emigrated to Hawaii or northern California.

Stallones was interested in whether the Japanese had low rates of heart disease in their home country because of their low-fat diet, and whether the rate went up when they adopted a typical burger-and-fries American diet. But Syme was fascinated by the social factor: whether moving countries and cultures was so destabilizing that it caused heart disease.

The results confounded both their expectations. The rate of heart disease among Japanese men immigrating to California was five times greater than the rate among those who stayed in Japan, and the rate among those who immigrated to Hawaii was midway between the two.

This signalled that immigration didn’t automatically cause heart disease. Yet the results appeared to be completely independent of any of the usual supposed risk factors of heart disease, such as smoking, high blood pressure, diet, or cholesterol count; in fact the Japanese population studied contained the highest number of smokers and the lowest levels of heart disease.

Amazingly their results also appeared independent of any dietary changes. Whatever the Japanese ate – whether tofu and sushi or a Big Mac and fries – had no bearing on their propensity to heart disease.

The ties that heal

Although changes in the dietary habits made no difference in terms of heart disease, the kind of society the transplants created for themselves did. The most traditional group of Japanese Americans had a heart attack rate as low as their fellow Japanese back home, while those who had adopted the Western go-ahead lifestyle increased their heart-attack incidence by three to five times. These differences could not be accounted for by any of the usual risk factors, such as diet.

Those with social networks and social support were protected against heart disease regardless of whether they smoked or suffered from high blood pressure.

Social mobility – moving outside your own cluster and no longer belonging – made you ill.

Attacking the heart

The every-man-for-himself attitude fostered in the West, especially in American society, can prove deadly to us, particularly to our hearts. Numerous studies show that people who are– self-absorbed, cynical, and hostile to the world – are more likely to die from a heart attack.

The heart expert Dr Dean Ornish, for instance, has discovered an extraordinary statistic: all the usual risk factors for heart disease – smoking, obesity, a sedentary lifestyle, and a high-fat diet – account for only half of all heart disease.

Every so-called lifestyle risk factor laid at the door of cardiovascular illness by the medical community has less to do with someone having a heart attack than does simple isolation – from other people, from our own feelings and from a higher power.

In that sense, heart disease can be viewed chiefly as a disease of emotional alienation.

An enormous body of research reveals that the root of stress and ultimately illness is a sense of isolation, and most toxic of all appears to be our current tendency to pit ourselves against each other.

The need to move beyond the boundaries of ourselves as individuals and to bond with a group is so primordial and necessary to human beings that it remains the key determinant of whether we remain healthy or get ill, even whether we live or die.

It is more vital to us than any diet or exercise programme; it protects us against the worst toxins and the greatest adversity. The Bond we make with a group is the most fundamental need we have because it generates our most authentic state of being, and illustrates the most powerful need we have: the need to belong.

All kärlek till dig Perra, vi behöver dig, människor som tänker utanför boxen, vi måste komma samman, ensam är inte stark

Hej Annika,
Jag har läst igen igenom Lynn McTaggarts skrift här, och jag instämmer helt. Jag skulle säga att vår känsla av identitet styr allting, och “belonging” är ju i princip samma sak. Det finns emellertid en högre nivå av det än nationalitet, om man beaktar Oneness, vi är alla EN. Denna mesta fundamentala enhet är Gud. Det är vad Gud är.

Men vad Katolska kyrkan har gjort är gärningen att separera Gud från resten av oss, att ingen av oss ska inbilla oss att vi kan följa i Jesus’ fotspår – det vore hädelse.
Det här låter ju väldigt “religiöst”, men faktum är att kyrkan låg över oss under 1700 års tid med denna doktrin, och de har haft en ohyggligt stor makt. Vad har detta gjort för vår känsla av identitet i västvärlden? Det blir något i stil med “JAG ÄR en usel syndig varelse, inte värdig någon nåd. Jag lever bara en gång, sedan är det godnatt, det gäller bara att leva så gott det går, kanske på andras bekostnad. Den starkes rätt.” Detta är en identitet som baserar sig på rädsla. Och då kommer ohälsan.

Att kunna skada någon annan utan att skada sig själv är en av separationens illusioner, och något som totalt genomsyrar den amerikanska mentaliteten. I Japan har man förmodligen en sundare syn på JAG-et.
Separationen där är inte lika stark. De har sluppit den katolska terrorn. De är mera inriktade på VARANDE, medan vi i väst är inriktade på GÖRANDE.

Galenskaparna är suveräna och Claes Eriksson är en av de mest intelligenta humorskaparna genom tiderna i Sverige. Trodde jag hade sett det mesta av dem, men tror inte jag hade sett just detta, så tack!

Jag käkade lunch med en av mina vänner (den äldsta – känt varandra sedan sju) häromdagen. Vi plöjde. Det var så remarkabelt. Vi har helt olika liv och vi båda har denna etikett fastklistrad i pannan för närvarande där det står “meningsfullhet icke ernådd”.

För mig var detta frapperande. Jag jämför mig mycket ofta med henne. Och hon upplever samma som vad jag gör. I andanom tänker jag att det trots allt är gott, allt det hon och jag spörsmålade om vid denna lunch. När vi hämtar intryck av förståelse hos en annan människa så händer något med vår andhämtning. Axlarna faller ner. Vi tar ett djupt andetag, kanske ett till, kanske några fler. Igenkännandet. Och bara detta;

“Jag bäddar sängen. Det gör jag en enda gång i mitt liv. Fattar inte att detta måste göras igen.”
“Nej, jag bäddar inte sängen. För då måste jag göra om det senare. Skjuter om- och- omet framför mig jämt och ständigt.”

Allt ovan är utslag av lathet. Allt jag läst i inlägget är horribelt. Horribelt på så sätt att några få ska styra mångamånga fler. Så pass gröndjävulskt är det att jag tänker. Så förnedrande förkastligt är det att jag funderar på vad jag kan göra. Så viktig för mig är en värld med galande jävla morgontuppar och när såg ni en trollslända senast eller en igelkott väsande i ett varmmörkt utrymme – så viktig är hela den här jorden för mig att när vinstballen släpper säd där den icke hör hemma så måste jag deklarera mitt veto.

Kukjävlar!

Jag tror att allt vi är gjort av är reversibelt. Atomer i deras äkta essens. Jag tror att vi kan trasas sönder i våra beståndsdelar – om det så skulle vara. Jag tror att vi snart kan möta vår egen undergång.

Jag tror att vi ska lugna ner oss innan dess. Skita i undergången.

En förortsblaska sade mig i dag att en familj som vet att ha det fattigt numera startat en facebooksida där dom hjälper folk som behöver. Mat, kläder, leksaker. Dom vet hur det är. Dom är inte rikare än nån annan. Dom vill hjälpa. “Ett ljus i mörkret – Örnsköldsvik” heter dom. Så kan man göra på andra ställen också.

Fixa allt med kärlek till varandra. Och så vidare.

Hej Sluggo!
Kollade upp den där FB-sidan, instämmer helt! Mycket bra
Jag tror undergången till sin natur är ljusskygg. Den kan ske bara om vi inte ser. Ser vi, skapar vi. Och vi skapar det som behövs. Jag tror att vi måste se det – och låta det vara. Det är inte detsamma som att ignorera det. Vi är s a s Guds öga.

Det du beskriver är tamejfan mitt liv i sin ännu-ej-fattat-helhet.
Jag kämpar som tusan. Och jag hatar att göra det. Jag HAAATAAAR mitt liv.

Det som är för ögonen ser man. Det som är i sinnet känner man. I min stora frustration kan jag inte begripa hur jag kan låta allt detta vara. Vart i helskotta då? Frustrationen drar och jag med den. Låta det vara?

Jag glor på orden, känner, spänner mig, tänker, taggar ner en stund, haaaatarrr(!), skiter i, spänner av. Min kropp sliter ont, själen i turbulensen likaså. Det är jobbigt, verkligen.

Att förhöja sig i ett våningtvåbetraktande är tamigsatan … tja, vad tycker ni själva?

Förbannat krångligt, sant så det svider, less så jag haltar på orden. Puss.

Tack!
Jag rekommenderar också F.William Engdahls böcker, Hotet Mot Livet bl a. Denna information är dock inget värt om man bara reagerar negativt på det, gräver ner sig och blir deprimerad!

inte har jag tid att läsa böcker. det får bli på ledig tid i så fall.. just nu så är jag upptagen med att påverka FMN samt andra aktörer på den sidan. .. sprid gärna min sida.. jag skriver ju mycket, men läser man inte. hur ska man då lära sig nått

Leave a Reply to annikanordlander Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *