Categories
Uncategorized

När Multinationella Företag Spelar Gud

MonsantoJag vet inte hur många det är som observerat det drama som utspelat sig de senaste månaderna. Klart är att de som låter mainstream media bygga sin verklighetsuppfattning knappast kan ha noterat någonting alls. Nej, detta drama har funnits där – och finns alltjämt – för den som anlitar Internet. Vi har ännu inte ett slutet system. En tanke går osökt till länder som Kina eller Nordkorea, där Internet är kraftigt reglerat. I stater med en stark central makt är det alltid viktigt att skapa polaritet, och brukligt att vinkla faktiska uppgifter (eller tiga om dem) i statens intresse. Vi återkommer till detta. Men redan nu kan fastslås att det handlar om mega-mäktiga multinationella företag som löper amok och försöker skaffa sig global kontroll, och monopol över vår tillgång på föda. Dessa företag har sådan makt – faktiskt – att de kan vinkla faktiska uppgifter (och tiga om dem) i sina egna intressen. De kan stifta lagar i vilket land som helst.  Vi talar alltså inte nödvändigtvis längre om något ”Staten”. Den rollen har övertagits av globala nationsoberoende företag, det som idag kallas Corporatocracy. Vet inte om det kan översättas till korporatokrati, begreppet är ännu så okänt i detta land att det knappt finns ord för det. Och det finns knappt ord heller att uttrycka det brott mot mänskligheten och naturen som begås. Jag tror faktiskt att mänskligheten nu står inför sin hittills största prövning.

I över 200 städer världen över, har våldsamma demonstrationer ägt rum (inte ett ord i media) mot företaget Monsanto (och det finns andra liknande företag), som använder genmanipulering för att effektivisera – som det heter – jordbruket.

http://en.wikipedia.org/wiki/March_Against_Monsanto

Det betyder i första hand att profitera på Naturens egna gåvor, genom att – för att nämna ett exempel – förändra dem i laboratorium, och ta patent på produkten, så att bönder, som alltid kunnat spara undan utsäde till nästa års sådd, begår en olaglig handling om de fortsätter denna vana:

” The practice of using renewal seeds dates back to ancient times, but Monsanto seeks to collect massive royalties and put an end to the practice. Why? Because Monsanto owns the very patent to the genetically modified seed, and is charging the farmers not only for the original crops, but the later harvests as well.”

5 Million Farmers Sue Monsanto for $7.7 Billion

Verkar det rimligt att frön som använts på denna jord alltsedan mänskligheten bodde i grottor, plötsligt inte längre existerar, därför att ett företag har köpt upp alla frön och förändrat dem, så att de ej längre är av Naturen utan en patenterad produkt?Jag är ganska säker på att jag vet vad alla Indiska bönder som begått självmord svarade:

” Back in 2008, the Daily Mail covered what is known as the ‘GM Genocide’, which is responsible for taking the lives of over 17,683 Indian farmers in 2009 alone. After finding that their harvests were failing and they started to enter economic turmoil, the farmers began ending their own lives — oftentimes drinking the very same insecticide that Monsanto provided them with.”

För ett par månader sedan kom ett besked om att en ny EU-lag skulle träda i kraft, som ”förbjöd folk att odla sina egna grödor”: http://avpixlat.info/newsdesk/odla-sin-egen-mat-forbjuds-i-nytt-eudirektiv. Och det var i samma veva de våldsamma demonstrationerna världen över tog fart. Och faktum är att kort efteråt kom en dementi från Monsanto: ”Monsanto backar i Europa” – man pustade ut, icke desto mindre med en obehaglig känsla av att något var för bra för att vara sant. Mycket riktigt dröjde det inte så länge innan det kom rapporter som pekade mot att alltsammans var ett bedrägligt utspel avsett att rikta uppmärksamheten från Monsanto, troligen så att de kan operera i fred:

http://newsvoice.se/2013/06/10/monsantos-bedragliga-gmo-spel-i-europa-vi-ar-inte-skyddade-fran-gmo/

…och sedan är det ju inte bara Monsanto. Folk glömmer att vi har egna drakar här i Europa, som tex Bayer:

http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Genmodifierade-rapssorter-EU-godkanda/#.UdH5xKNrA6I.facebook

Tre GMO-rapssorter har alltså i dagarna godkänts av EU över huvudet på oss. En fara är att just Monsanto framställs som så sinistert, att andra lika hänsynslösa företag framstår som ”goda”. Det är det här jag menar med att skapa polaritet. Ett dualistiskt trick för att styra massorna, och som fungerar med medias hjälp, bara därför att vi sover. Namnet Monsanto blir en symbol för ”det onda”, och då kan nog media, ska du se, vakna till och rapportera ”skandalen”, vartefter kanske Monsanto försvinner – och dyker upp igen under annat namn – och då är det ingen som säger någonting!

971965_599752546709936_2039870276_n

Alltsammans, jag upprepar detta, har alltså ägt rum utan att mainstream media (TV, radio, dagstidningar) sagt något alls, eller möjligen otroligt lite. En anmärkningsvärd episod var avslöjandet att Annika Åhnberg, som är GMO-förespråkare, faktiskt satt med i Saltå Kvarns styrelse! Alla vet vad Saltå Kvarn står för: garanterat ekologisk, kravmärkt föda. På grund av en massiv folkstorm på bl.a Facebook, tvangs hon dock lämna styrelseposten:

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.511306/gmo-foresprakare-tvingas-lamna-salta-kvarns-styrelse

Värt att nämna i sammanhanget är den mödosamma kampen i USA för att driva igenom krav på GMO-märkning av all föda (Connecticut lär ha lyckats!). Det är nämligen så, att detta inte självklart görs, som en grundläggande mänsklig och demokratisk rättighet. Min fråga är:

Varför?

Trots att det existerar massor med oberoende vetenskapliga studier som klart visar på starkt ökad cancerfrekvens hos försöksdjur som utsätts för GMO (om jag ska uttrycka mig milt), existerar också doktrinen att vi ska acceptera GMO-grödor som precis likvärdig med naturlig gröda – att det inte finns NÅGRA risker alls med det. Det är rentav så att den som marknadsför jordbruksprodukter som ”fria från GMO” kan bli åtalad för diskriminering; ”som om GMO skulle vara mindre värt än något annat”. Jag anser därför min farhåga att GMO mycket väl hade kunnat smygas ut både som ekologisk och kravmärkt föda från Saltå Kvarn, som välgrundad.

Vi ska inte bry oss, är det tänkt. Känner du igen namnet Bayer som nämndes förresten? Visst, det är också en av läkemedelsgiganterna. De tillverkar vaccin! Och vaccin har vi alltid pumpat i oss utan att bry oss alls, förrän på senare tid. Och som av en tillfällighet, i dessa dagar, släpps samtidigt det första GMO-vaccinet:

Första GMO vaccinet ute på marknaden

Den som följt denna blogg vet vad jag har sagt om vacciner. Jag kommer inte att ändra min ståndpunkt nu.

Möjligen är det värsta kvar. Det har inkommit rapporter världen över om att alla bin dör ut. I USA lär 90 % av bina ha försvunnit. Från Canada kommer denna artikel:

 ELMWOOD – Local beekeepers are finding millions of their bees dead just after corn was planted here in the last few weeks. Dave Schuit, who has a honey operation in Elmwood, lost 600 hives, a total of 37 million bees.“Once the corn started to get planted our bees died by the millions,” Schuit said. He and many others, including the European Union, are pointing the finger at a class of insecticides known as neonicotinoids, manufactured by Bayer CropScience Inc.

( http://www.realfarmacy.com/37-million-bees-found-dead-in-elmwood-canada/ )

Jag erinrar mig något som Albert Einstein sa:

 “If the bee disappears from the surface of the earth, man would have no more than four years to live.”

Om bina dör ut, kommer naturens egen pollinering att upphöra, och vi blir TOTALT BEROENDE av de globala företagen och deras genmanipulerade produkter. Ligger det uträkning bakom? Om bina dör kommer tillgången på föda att dramatiskt MINSKA. Brist på mat uppstår – men dessa företag kommer då in på scenen som mänsklighetens räddare. Och då kan man förstå varför de inte vill att vi ska veta att det är genmanipulerat. Vi äter – och vi får cancer! Så förargligt. Då är vi ännu mera TOTALT BEROENDE av läkemedelsindustrin (och cancerindustrin). Jo, det måste vara uträknat.

Monsanto har funnits i hundra år. De var det företag som lanserade DDT. Jag har en talande reklamaffisch här. Se, begrunda och tappa hakan (för det gjorde jag).

ddt-is-good-for-me-old-ad

Monsanto var också det företag som tog fram PCB (ett av de starkaste miljögifterna på jorden), vietnamkrigets avlövningsmedel Agent Orange – samma beståndsdelar som i Hormoslyr, vilket marknadsfördes som absolut ofarligt, tills oberoende forskare påvisade förekomsten av dioxin – en annan oerhört giftig förening. Nu idag stoltserar Monsanto som tillverkare av det (ö)kända bekämpningsmedlet Roundup – givetvis garanterat ofarligt; koffein och ättika är mycket giftigare säger de på sin hemsida (jag ser nu att deras svenska hemsida försvunnit!). Här en video som handlar litegrann on Roundup:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=v6N9KKhGvPw#at=472]

Överhuvudtaget genomsyras hela hemsidan av samma bigotta ton som den på DDT-affischen. Det är som om de vill ta sig an rollen av en trygg mamma som leende försäkrar sin lille son som ska ta en spruta: ”men lilla gubben, det är inte AAALS något farligt – farbror doktorn vet precis vad han gör!!”

Vad är detta för attityd? Det är helt otroligt! Det kryper i mig, vi behandlas som dårhuspatienter; jag känner mig som McMurphy i Gökboet, till synes hjälplöst i händerna på korrupt vetenskap!

För det är vad det är i grunden. Korrupt vetenskap, vilket jag definierar som en maktsträvan som endast utger sig att vara vetenskaplig (för att vinna folkets förtroende), medan den sanna drivkraften är ekonomisk makt och kontroll över folket.

GMO-bill

FDA (Food & Drug Administration) är den Amerikanska myndighet som Monsanto vilar på. Ja, du ser att även Drug finns med, vilket är läkemedelsindustrin. Och som av en tillfällighet har nu Monsanto kommit i åtnjutande av ”The Monsanto Protection Act”, påskrivet av Obama, vilket innebär juridisk immunitet mot alla skador de kan tänkas förorsaka – precis vad läkemedelsindustrin också har. De jävlarna är åtalsimmuna. De står över domstolen, har kontroll över media och de är sina egna granskare. De har sista ordet. De bestämmer vad som ska vara vetenskapligt bevisat och vad som inte ska vara det. Corrupt Corporate Science. Liksom vi hade korrupt religion i 1700 års tid. Makten kunde bara säga ”Gud har befallt <något efter eget godtycke>”, och ingen kunde säga emot. Nu kan de säga ”det är vetenskapligt bevisat”, och komma undan med det. Man gör allt för att ”bevisa” att Gud inte existerar. Inte bara den vitskäggige, straffande ”gud” uppe bland molnen, utan varje form av Högre Ordning. Det betyder att människor får fritt fram att agera Gud, ändra i Naturens egen gång, rubba den ekologiska balansen utan tanke på ansvar. Hur ser världen ut om 50 år? Ska barn lära sig att människor skapade Naturen, i laboratorier? Eller finns världen kvar då?

För balansens skull, i beaktande av faran att just Monsanto framstår som det onda, ska nämnas att Bayer – som tar fram våra vacciner – en gång skapade företaget IG Farben, vilka framställde Zyklon B, om det är bekant.  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bayer_AG

DuPont är ett annat företag, som nämns i mitt inlägg om hampa.

Ju mer man tänker på det ju mer slås man av hur det är möjligt, att vi kan låta dessa mördarföretag hålla på, utan att ifrågasätta något alls. Varför har media – som alltid varit alerta att riva upp nazistiskt förflutet både här och där – tigit om Bayer?

Det fungerar för dem. Så länge vi sover. De har makt. Men bara så länge vi sover. De är som kackerlackor, kommer fram när det är mörkt, smyger bakom ryggen på oss. Mörkret är vår egen ignorans. Vågar du vakna upp? Jo, det gör du. De vill inte att du ska våga. De vågar inte väcka den björn som sover.

Men vad ska jag göra då?

-Sprid medvetandet vidare! Var inte rädd. När tillräckligt många ej längre sover, kommer en kritisk massa att nås, och då är det inte längre möjligt för dem att fortsätta!