Categories
Uncategorized

Systemfel eller Fel System?

20101201-system-changeDet gick en mycket intressant film på UR för ett tag sedan; länk ges här:

http://urplay.se/Produkter/170919-Varlden-Systemfel-som-hotar-varlden

Jag tror det är första gången jag ser whistleblowers som Noam Chomsky och John Perkins i mainstream media, måhända är det ett hälsotecken? Redan för sisådär fem år sedan sa dessa gubbar det dom säger här, men då ansågs det förstås som konspirationsteorier. Men nu är det så många som har vaknat upp till de insikter som ges här att det inte längre går att hålla locket över det.

En gång i tiden ställde Gutenbergs tryckpress till med problem för makthavarna. Det trycktes överallt, det gick inte att hemlighålla saker längre. Nu är det Internet som är problemet för dem. Nu börjar kontrasten mellan mainstream media och Internet bli så påtaglig att de förstnämnda alltmer exponeras. Det går inte att bara tiga om sådana här saker. Se filmen, jag ska inte gå in i detalj på vad som sägs här. Jag ska däremot ta upp själva andemeningen i det som nämns i själva titeln (Systemfel som hotar världen). En utveckling av tanken – som följer här – är frågan om människor blir goda om systemet förändras, eller om systemet förändras till det bättre först efter det att människor förändrats till det bättre(?)

printing-press-uf4uwk

John Perkins säger att han träffat många ”terrorister”, som inte alls vill vara det. De har blivit tvingade till det av omständigheter de inte kunnat råda över. Ett exempel: USA har exploaterat något fattigt land i Sydamerika, ett stort dammbygge har svämmat över och sköljt bort byarna de fram tills nu levat fridfullt i. Nu tvingas de till kriminella utvägar för att överleva, och i mainstream media läser vi om dessa avskyvärda ”terrorister” och förfasar oss över deras framfart. Vi ifrågasätter inte att mainstream media ger oss en korrekt bild av verkligheten, eftersom vi lever i demokrati, vi är fria och media har inget tvång över sig, som i diktaturer. Tror vi. Vi VILL tro det. Men det finns två typer av terrorister, bara den ena typen rapporteras i media (men saker förändras också här). Det är den lilla människan i periferin, som löper amok efter att ha blivit orättvist behandlad. Den här terroristen syns väl, han är lätt att peka ut, och han har ingen makt att tala om. Han kan dock framhållas i media som ett så stort hot att det hotar mänskligheten. Han kan framställas som en galning besatt av hat, och tillhörandes nåt sinistert ”nätverk” av likasinnade. De kan smälla av en bomb i vilken gränd som helst och kanske döda dina barn!! Sånt tar skruv.

Den andra typen av terrorist är inte så lätt att peka ut. Det är makthavaren som inte kan få nog av makt, han är besatt av girighet och använder sin makt att köra över den lilla människan och förslava honom, han anser sig ha självklar rätt till det. Man ser honom inte, eftersom han verkar genom så många mellanled av uppenbart hyggliga människor som bara gör sin plikt. Och eftersom man inte ser honom kan det inte vara någons fel, utan det blir då i stället fel på Systemet.

Det här är ett stort framsteg: vi går från att anklaga ”terrorismen” till att anklaga Systemet. Nu är det bara det att media inte bedrivit samma kampanj mot den mäktige terroristen som man gjort mot den typiske terroristen (vilket kan bero på att den mäktige terroristen äger media), och det är också därför vi (de flesta av oss) inte ser. Vi är indoktrinerade att sköta vårt och inte rikta blicken uppåt i hierarkin. Media har format oss under många år. Även om det är demokrati. I demokratier finns taggtråden bara lite längre bort.

Om inte Internet hade existerat, hade vi satt full tilltro till mainstream media. Vi hade aldrig ifrågasatt USA:s rätt att agera som de gör, därför att de bekämpar ju den där hemska terrorismen, och då är det för vårt eget bästa. Hade vi på något vis protesterat hade vi själva genast blivit terrorister, och kanske utlämnade åt ”legal torture”.

Måhända står vi nu inför ett nytt System. Det vi har håller inte längre, avhoppade höjdare bekänner galenskapen i det. Evig tillväxt funkar inte. Det funkar inte att skapa pengar ur tomma intet och pumpa ut i marknaden i evighet. Det nya Systemet måste präglas av omtanke, respekt och jämlikhet. Ingen mer rovdrift på människor och natur kommer det att vara. Nu blir allt bra. Hierarkin rasar, nu är det vi, folket, som tar över. Så här är det jämt när ett system rasar, folket tar över. Oavsett var det är.   Men är det så självklart att det blir det blir bra? Historien lär oss att nya system ofta blivit ännu värre än de som var innan. ”Folket” som tar över är de flesta av oss, men de flesta av oss lever kvar i den självbild vi formats till. Få vill förändra sig själva, de flesta vill bara ha nya ledare och kunna fortsätta vara de dom är. I såna här lägen finns det ofta ”karismatiska” aktörer bakom hörnet som vädrar morgonluft. Oftast med en hög grad inom frimureriet.

Ett systemskifte hade vi i Tyskland, när kejsardömet föll och många år av kaos och stridigheter följde. När det dök upp en stark ledare såg folk honom som Gud. Behöver jag berätta vem det var? I Ryssland föll tsardömet. Nu skulle vi få ett nytt System, utan maktmissbruk och klyftor mellan fattiga och rika. Folket skulle styra. Planekonomin tillät inte att folk kunde bli stormrika och andra utfattiga. Förvisso inte. Men det går att ta makt och bygga hierarkier på andra sätt, och även här ville folk bara fortsätta vara de dom var, och överlåta ansvaret på ledare, som också kom, och blev dyrkade som gudar. Och eftersom de ånjöt sådan status var det heller ingen som vågade ifrågasätta hur mycket pengar de hade. Terroristerna här var – i bägge fallen – de som ansågs fientliga mot det nya fina och dyrbara Systemet. Det fanns hur många som helst överallt – uppenbarligen ett stort hot mot folket, som givetvis då förstår varför ledarna måste finnas till. Det handlar alltid om att få folket med sig. Rädsla är ett perfekt medel.

Men det systemskifte vi står inför denna gång kommer ändå att stå i särklass. Det är inte en enskild nation det handlar om utan, om inte hela världen  så åtminstone hela västvärlden. Grundbyggstenen i alla System är hierarki. Och den är på någon nivå alltid baserad på rädsla. Även i så kallade demokratier. Även i Sovjet – som skulle vara folkets jämlika Sovjet där alla skulle vara varandras kamrater – uppstod en hierarki, som dessutom var oerhört stark och rädslobaserad.

Jag tror för egen del att vi rör oss mot en verklighet liknande den som William Gibson beskriver i sina böcker. Det finns väldigt starka krafter som bara väntar på en chans att göra business inom neuroscience. Darwinism är på stark frammarsch, jämte en materiell livsåskådning och hela du-är-din-kropp-kittet. Samtidigt tror jag att påvedömet kommer att röra på sig – för det måste alltid finnas två polariteter. Annars kan man inte ha kontroll över folket. I en hierarkisk rädslobaserad struktur är det nödvändigt med ett dualistiskt medvetandetillstånd. Vilken sida du än väljer, är den andra sidan ett hot mot det du gör och den du är. Och så länge de flesta människor är kvar i detta medvetandetillstånd, kommer alla system att vara rädslobaserade hierarkier. Kolera kommer att ersättas med pest, även om det kan se lovande ut i början.

Jag hade tänkt avsluta detta inlägg med ett tankeexperiment (jag är säker på att den kommer att bli minst lika klassisk som Platons grottliknelse eller något):

allegory_of_the_cave

Tänk dig världen som ett hus. I varsin ände av huset finns ett rum. I det ena rummet sitter vetenskapsmännen. I det andra sitter de religiösa. I bägge rum finns ett fönster ut mot tillvaron, som både vetenskapsmännen och prästerna hävdar är Verkligheten. Från inget av fönstren kan man se solen, annat än indirekt, som ett sken på en avlägsen bergstopp. Såväl prästerna som vetenskapsmännen har en bestämd uppfattning om att de själva har ensamrätt på att förklara vad detta mystiska sken är, eller vad det inte är – eller att auktoritärt hävda att ”ingen kan någonsin veta vad det är, men man kan forska och komma närmare”. Varken vetenskapsmännen eller prästerna har varit utanför – eller kommer att gå utanför – sina rum. I resten av huset, i en stor dunkel sal mellan rummen, finns världens befolkning. De är fångade här, i ett kraftfält genererat av de bägge polerna som rummen utgör. Bägge polerna säger: ”den här polen är RÄTT. Den andra polen är FEL”. I den spänning som dallrar mellan polerna går folket nedböjda och grubblande. Inte för att alla nödvändigtvis går och grubblar på om vetenskap är rätt och om religionen är fel, utan de är fångade i dualism, i någon form av ”mindre” polaritet som på någon nivå har sitt ursprung i den stora polariten. För innerst inne har alla har sin verklighetsuppfattning. Och då måste man ha någon uppfattning om vad som är är rätt och vad som är fel.

Huset far illa av den konstanta spänningen. Så illa att sprickor uppstått i taket, och de släpper igenom solljus. Från vissa vinklar är det rentav möjligt att se själva solen. Men eftersom nästan alla går nedböjda är det nästan ingen som ser den. Dock finns det ett fåtal modiga och alerta världsmedborgare här, som förundrat ser uppåt. Dessa vakna individer kan komma från bägge läger; såväl den som anser sig mest tillhöra den vetenskapliga sidan eller den religiösa, kan se sprickorna och dra sina egna slutsatser. Så mycket mera kan de i nuläget inte göra, för tiden är inte mogen. Det är alltjämt Rummens polaritet som har makten i huset. Och över folket. Det gäller att inte reta dem som har makt – bättre då att stillsamt bedriva sina iakttagelser, i avvaktan på bättre tider.

Nära dörrarna, i dunklet vid bägge sidor, håller de argaste till. Här har vi de religiösa fanatikerna å ena sidan och materialisterna å den andra. Sedan blir det successivt ljusare ju närmare mitten man kommer. Och här, om man ser precis rakt uppåt i mitten, kan man se solen genom en öppning långt däruppe. Det är här, ganska nära mitten men inte i mitten, majoriteten av folket håller till. Man kan tro att de är lite mer ”upplysta”, och det är sant bara i den mån att de är lite mera balanserade än de arga i dunklet. Närmare sanningen är att de inte vill sticka ut åt något håll, utan hellre sköta sitt och inte bry sig. Ignorance is Bliss. Om man inte skapar problem slipper man problem, är mottot. Bäst att tiga och lyda auktoriteten.

Auktoriteten (i de två rummen) talar till folket genom TV-skärmar som finns överallt i salen. Inte direkt dock, utan alltid genom olika mellanled, det finns betrodda personer som rör sig ute i salen och vinner respekt, politiker t ex. Egentligen är det nästan ingen som känner till existensen av auktoriteten i de två rummen. Det är bara för de orädda som tittar uppåt och kan se sprickorna i taket och solen därute, som den blir mycket tydlig.

Auktoriteten gör allt för att hålla folket i tron att huset är allt som finns. I varje fall allt som är någon mening i. Men de djärva – det sägs att somliga t o m har tagit sig ut ur huset, sett solen och ett underbart landskap – ser tydligt att folket lever i en kapsel, en illusion. Ett statiskt, stagnerat dödläge, men som ger folket illusionen att de är på väg någonstans. Det verkar som att huset har tröttnat på att hålla folket i mörker, men samtidigt kan endast folket ta sig ur det. Så fort någon riktar uppmärksamheten uppåt, släpper huset beredvilligt ännu en bräda, och lite mera ljus släpps in. Det här märker auktoriteten i rummen också, och de intensifierar sin propaganda.

Vi avbryter här, för ungefär här är vi nu. Vad jag vill åskådliggöra med liknelsen är två möjliga systemskiften – varav ett definitivt är att föredra. Kan du se vilket?

Det sämre systemskiftet vore ett där den här polariteten kvarhålls – det spelar ingen roll om auktoriteterna byts ut eller om polariteten ändrar namn. Vi byter pest mot kolera. Även om det kanske kostar ett enormt lidande efter det att de bägge polariteterna möjligen (och troligen) drabbat samman i en global konflikt, kanske ett tredje världskrig.

Det bättre systemskiftet vore om polariteten och huset helt enkelt klappade ihop. Och visst, det här kan också bli besvärligt, men det leder någonstans. Är det Systemet som är problemet, om Systemet kan bytas ut under bibehållande av en dualistisk polaritet, vilket uppenbarligen betyder att inget nytt egentligen hänt under solen. Bara andras tur att ha det bra, andras tur att lida?

Liknelsen att rikta blicken upp mot taket symboliserar ett icke-dualistiskt sätt att tänka. Niels Bohr var en fysiker som tidigt anammade detta, jag citerar:

” A Great Truth is a truth whose opposite is also a Great Truth” Eller: “Contraria sunt complementa”  ( ’’opposites complement each other” )

yinYang-300x300

Detta får mig osökt att tänka på Yin och Yang, där Yin – samtidigt som den bildar polaritet med Yang – också innefattar Yang. Och vice versa! Överhuvudtaget är Österns filosofi mycket tillämpbar på den ”nya” fysiken, som Bohr, Einstein, Heisenberg och andra torgförde. I väst har vi dock alltid genom media fått inhamrat att i en dualistisk konflikt måste förr eller senare den ena parten utplåna den andra.

Filosofen Hegel har dessutom myntat begreppet Hegelsk dualism, där en tes alltid står mot en antites, och i den resulterande striden föds en syntes. Det här ekar också av Darwin. Den starkes seger över den svage. I västs kultur finns alltså ingen naturlig polaritet som bygger upp harmoni, utan strid är en nödvändighet. Alla totalitära regimer tillämpar dualism med nödvändig konflikt, det är alltid en ”strid för det goda” och ”ändamålet helgar medlen”. Och det finns nästan alltid ett mytomspunnet Högre Mål någonstans i framtiden, men som aldrig nås.

-Men Perra, vadå ”två sidor som ska besegra varandra”? Livet är mycket mera mångfacetterat än dina ”två sidor”. Det är ett myller av komplexa skillnader och man vet egentligen ingenting.Varken ut eller in!

Jag menar principen med två motsatser, som tillämpas i det oändliga. Det upplevs till slut som att det blir ett hönshus, en konflikt där tusen parter är i konflikt. Zenons paradox beskriver detta bra: Om man från en punkt A ska ta sig till en punkt B, genom att halvera avståndet från A till B, och sedan halvera det, och sedan halvera det…så får du två nya halvor i det oändliga och når aldrig B, fastän du hela tiden kommer närmare. Och överfört till vårt problem: Det går alltid att skapa en polaritet till. Om någon säger ”det är så”, kan man alltid säga ”nej det är inte så”. I konflikter där vi har extremistiska motparter med stor aggression, håller detta på i evighet – eller tills fan avlöser. Folket hamnar i en kapsel, där det som är RÄTT bara är rätt i förhållande till den andra parten, som är FEL och måste bekämpas. De identitierar sig själva totalt häri. Men om du transcenderar allt detta (går utanför konflikten), ser du klart att bägge sidor har fel. Dessutom ser du att de är så lika varandra att de är identiska. RÄTT har blivit FEL, och FEL har blivit RÄTT. Det du bekämpar, blir du själv. What you fight, you become.

-Men om man aldrig kommer fram till målet, kan man inte komma såpass nära att man kan göra som Kapten Jack Sparrow gjorde? Hans fartyg nådde aldrig bryggan innan det sjönk, men han var tillräckligt nära för att kliva över!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=R7m5Int1hAA]

Absolut! Men, överfört till detta problem igen, du måste våga se uppåt, annars kommer du inte att se bryggan hur nära den än kommer. De som ser bryggan i liknelsen är de som förstått att verkligheten finns utanför huset, att man kan ta sig ut ur huset. Men vad du egentligen ska se är dig själv. Det här huset är i din skalle. Och i alla andras skallar. Och då speglas det i en yttre verklighet.

-Att ”se uppåt” är att se sig själv?

Yep. Du är i ditt eget rum, liknande de rum som de två polariteterna befinner sig i. Rummen är mentala boxar. En del är totalt instängda i mentala boxar, och det är de som är absolut säkra på att de ser den korrekta verkligheten. Inom vetenskapen finns en sådan falang. Men det är inget riktig vetenskap, utan vetenskaplig materialism. Den bildar polaritet med religiös fundamentalism. Men du är inte så sluten som de är, du kan ifrågasätta dig själv. Och då ser du att det finns ytterligare en dimension. Du har ett högre medvetandetillstånd! Du ser det här, som så många inte ser ännu. I detta läge ska man släppa allt det man trodde var sant. Man ska inte ”ta strid”, och ”kämpa för ett bättre system” (hur rätt det än kan låta), då är du fortfarande fast, du förlorar dig i dunklet.

Sammanfattingsvis: Det finns systemskiften som inte betyder att medvetandenivån höjs. Många sådana systemskiften har ägt rum, uppenbarligen utan att något har blivit bättre. Varje sådan gång har det berott på att vissa individer lyckats skapa en ny dualistisk polaritet att fånga folket i. Idag kan vi se en febril aktivitet vad gäller att skapa polariteter. Det finns tendenser att hetsa Islam och Kristendom mot varandra, ateister och troende osv, och så länge du inte bryr dig kommer du att vara fångad. Tro inte att utvecklingen automatiskt kommer att leda dig någonstans, om du inte ser bryggan och tar steget över, som gamle Jack…

40 replies on “Systemfel eller Fel System?”

Hej! Ja du har nog rätt i det. Din liknelse var bra och man känner igen sig. Ibland känns det som det inte finns något, utan bara illusioner. Verkar samtidigt lugnt och som i ett slags dallrande vacum. Ungefär som stå i en återvändgränd med 100 dörrar att öppna om man vågar. Eller kanske liknande internets största sanning typ: http://www.slutet.se/
Där en sak slutar börjar något nytt och bättre 🙂

Käraste Perra, fantastiskt inlägg som alltid! Har verkligen saknat dina inlägg. Hade jag kunnat uttrycka mig på ett sådant sätt hade det varit mina ord. Har precis börjat läsa David Ickes bok “Human race get off your knees” och han skriver om det som jag alltid intuitivt har känt på mig. Vi är så hjärntvättade, styrda av våra tankar som vi tror är allt vi är, fulla av olika rädslor som hindrar oss från att vara oss själva. Vi lyssnar alldeles för mycket på vad andra tycker och tänker och ignorerar den stackars själen fullständigt. Vara intuitiv, lyssna och känna efter, lita på våra känslor är inte accepterat och mycket skrämmande. Fom den 26.6 nu i år så kommer vi att ha Jupiter i kräftan ett helt år, Saturn i skorpionen tom 2015, Neptun i fisken tom 2025, Merkur fom 31.5-8.8 i kräftan, Venus fom 3.6 tom 27.6 och slutligen Mars i kräftan 13.7-28.8. Alla dessa planeter i vattentecken kommer att göra oss väldigt känslosamma och då blir det svårt att ignorera de. Vi alla kommer kanske att för en sommar förvandlas till italienare. Uppvaknande hänger även samman med Uranus som i mars 2011 gick in i väduren och stannar där tom 2019. En vädur gör som hen själv vill och lyssnar absolut inte på autoriteter. Hoppas du skriver snart igen! Önskar dig allt gott! Kram Annika Nordlander

jag igen, vad jag ville ha sagt är att det jag skrev om stjärnorna, har inget med Teresa Rexlin och göra, hon är en mästare inom detta, vilket inte jag är, och hon kan beskriva läget mycket bättre än jag

Hej Perra J, har nu nästan läst färdigt “Infinitie Love is the only truth, everything else is a Illusion” och har även läst lite i “Humans race get off your kness” av David Icke, och det finns mycket däri som tilltalar mig. Vad tycker du om David Icke? Hoppas du har haft en trevlig påsk! Mvh Annika Nordlander

Tack Annika!
Har haft en trevlig påsk, som nu nått sin ände, hoppas du hade detsamma.
David Icke är jag lite rädd för, eftersom jag känner en person som verkligen åkte in i en depression efter att ha fattat hans budskap.

Är man inte mogen för detta ska man inte läsa Icke. Fast det anser jag troligen att jag är eftersom jag också har den där boken du nämner (i svensk översättning).

Jag har dock sett en hoper videor med honom och inser att han är extremt skärpt. Men jag tycker inte det finns någon anledning att gå in på reptiler som han gör. Han borde ligga lägre med detta. Jag anser inte att han har fel, för jag vet att det existerar lägre frekvensband där det finns varelser som ser lite annorlunda ut än i det materiella universum. Men, jag anser att han gör mera skada än nytta, då han gör sig omöjlig att hänvisa till eftersom det här ligger klart utanför vad 99% av oss kan ta till oss. Så om man nu gillar det andra Icke säger, måste man vara beredd att stå till svars för uppfattningen att de högsta makthavarna i världen i själva verket är väl förklädda ödlor, vilket inte är fallet, och det används förstås till att förlöjliga och ogiltigförklara hela det medvetande Icke representerar. Det här borde han vara medveten om. Jag tror således mycket på det som sägs här:

http://www.ascendedmasteranswers.com/world-issues/power-elite/596-reptilian-overlords-of-the-power-elite

Men visst, jag ska läsa boken.

Hej igen, ja men Perra depression är ju något bra, tycker jag. Jag tror det finns en mening med allt och David Icke är högst medveten om vad han gör o säger och vad det har för konsekvenser. Universum tar ingenting ifrån dig som du behöver för din utveckling och guidar dig till det du behöver just för stunden och ger dig inte mer än vad du klarar av. Han skriver i sin bok Human get…att ett medium sade till honom 1990: None of you realise how much the love of the Godhead (the All That is) enfolds you. It cares and guides. Not one single being is left alone, uncared for. All is gathered in at the end of the day and not one sheep will be left in the field.

Meningen med livet för mig som Icke beskriver i sin bok Human…s.390 ´Stairway to heaven´, you climb the vibrational ´steps´by expanding your awareness from limitation to All possibility; from service to self, to service to the whole. The latter is very important. The more you expand your awareness, the more you identify with the whole and not the illusory ´parts´.By its very nature this directs your focus onto serving the whole (´serving to others´) and not the self-interest of the illusory individual (´service to self´)

Jag är så fantastiskt glad över att ha kommit så långt att jag nu är redo för Icke för när jag har förstått allt som han säger och jag känner redan att detta är vändpunkten i mitt liv. Halleluja.

Nu måste vi försöka bli medvetna om att vi domineras av våran vänstra hjärnhalva och den högra nedvärderas i vårt samhälle. De måste finnas en balans och egentligen vore det bättre om vi vore medvetna om vad som styr (vårat omedvetna) och i bästa fall att den vänstra tjänar den högra och inte tvärtom. Då skulle vi genast få ett bättre samhälle men låter vi den vänstra delen styra är det svårt att vakna upp och bli mera medveten. The right-brain connect us to ´Oneness´. Left-brain: limitations, right-brain: no limits

Jag arbetar inom olika förskolor i Göteborg och jag ser dagligen hur de uppfostrar barnen med ofta endast den vänstra hjärnhalvan (i den högra finns empatin) och jag förstår varför vi blir som vi blir och det är mycket tragiskt och hjärtslitande att uppleva varje dag att jag nu verkligen måste byta arbete och kanske går över till äldrevården (i förskolorna är ljudnivån för hög för mig, för stora grupper) istället men överallt där den vänstra hjärnhalvan dominerar så lider jag, känslig som jag är för hjärtlösa, avstängda, avtrubbade, resignerande, vilsna människor men nu när jag förstår varför vi är och gör på ett visst sätt så växer min acceptance och medlidande för i slutändan så vill vi nog alla endast ha kärlek och harmoni.

Jag önskar dig allt gott! Kram Annika Nordlander

Tja, depression…
Det här var ju ett tag sedan, och det som ter sig som vardagsmat idag var kanske en gång en rent ohygglig insikt, som ryckte undan marken under en. Visst är det något bra i den mån man går igenom det, men om man sticker huvet i sanden och bara vill “somna om” igen, hade det kanske varit bättre om man hade läst något “lagom omstörtande”. Jag minns själv hur jag krisade ihop när jag såg Zeitgeist-filmerna när dom kom. Jag mådde otroligt dåligt, och visst, här är ju lite av det som David Icke också tar upp.
På den tiden (tror det var 2009) ansågs det här som illvilliga konspirationsteorier, totalt uppdiktat och utan verklighetsförankring. Idag är länken till filmen i detta inlägg (såg du den?) ett eko av allt som sades i Zeitgeist-filmerna (det ska dock poängteras att jag INTE är någon anhängare av denna rörelse).

Man måste ta sig igenom den här rädslan man kan uppleva när man konfronterar idéer som vänder upp och ner på allt. För mig blev nog den här bloggen ett sätt att ta sig igenom. Du verkar också vara en som tagit sig igenom, och upptäckt att det finns något mera stabilt på andra sidan.

Jag gillar inte riktigt det här resonemanget med hjärnhalvor, eftersom det finns en ingrodd upfattning att hjärnan “styr” på något vis utom vår kontroll, och det betyder att experter inom den sk vetenskap som sysslar mycket med hjärnan kan styra folket, genom att tillskriva hjärnan en betydelse som den inte har.
Det är just det här som är det farliga: idéer som pumpas ut i det kollektiva medvetandet, ofta från centraliserande krafter som använder korrupt vetenskap för att övertyga. Där har vi mycket just nu som vill beteckna människan som, en rent materiell varelse som lever bara en gång, och som är helt “i händerna” på vetenskapen. Sverige är extra utsatt, därför att Sverige är världens mest materialistiska land, och vi har en naiv övertro på vetenskap och för stor respekt för dess auktoriteter.

Men bara vi är villiga till insikt (och inte somnar om), så kommer vi att växa i vårt medvetande. Och då förändras också hjärnan.
Den här obalansen som finns i det kollektiva medvetandet (för mycket av någon hjärnhalva), skulle jag använda ett annat sätt att beskriva. En obalans i Yin och Yang kanske, där Yin står fär det icke-manifesterade, och Yang för det manifesterade. Det är för mycket nu av det manifesterade (materialism). Alfa och Omega – samma sak.

Jag tror vi måste se inom oss själva, och inte lyssna på auktoriteter, som vill bevisa att allt väsentligt sker utanför oss själva. Detta tror jag David Icke är inne på också. Jag ska läsa boken jag har nu…
Önskar dig också allt gott & Kram

Hej igen, tack för ditt inlägg. Jag kan tyvärr inte se ngr filmer, för dålig internetuppkoppling. Mycket av det du säger stämmer överens med det som Icke tycker. Han vill hjälpa oss att bli mer medvetna så att vi inte längre kan bli manipulerade av alla auktoriteter. Jag har aldrig varit mycket för auktoriteter utan omedvetet alltid revolterat och det kommer jag alltid att göra men nu mera medvetet och följa min intuition. Kram

Hittade ett fantastiskt citat av en herre vid namn Wei Wu Wei. Också någon som har hajat det:

Please be so good as to believe that there is nothing whatever mysterious about this matter. If it were easy, should we not all be Buddhas? No doubt, but the apparent difficulty is due to our conditioning. The apparent mystery, on the other hand, is just obnubilation, an inability to perceive the obvious owing to a conditioned reflex which causes us persistently to look in the wrong direction

Hejsvejs, intressant farbror, tack! Får jag fråga om du möjligtvis är född i jungfruns tecken? Skulle vara intressant att titta på ditt horoskop, om jag får? Hoppas allt väl! P.s. jag låter mig inte styras av detta men jag tycker det är intressant D.s.

Hej igen. Hm, jag är oxe. April 29. Enligt en väldigt astrologisk person jag kände på 90-talet är jag dock en mycket “otypisk” oxe. Jag låter mig heller inte styras av detta, oavsett vilket… 🙂

Ooops!!!

Men nu vet jag inte om du tolkade det som att jag är 60 år (utifall du räknade fel på ett år, David Icke har nog fyllt 61)?
Född 1960 är jag. Men det är ju hemskt ändå! Undrar vart det leder?

jag tolkade det som att du nu är 60 och snart blir 61 år, därav född ´52 som Icke, den 29 april, ho ho vad roligt för dig, he he

förlåt jag igen men jag hoppas inte du blev sårad av kommentaren, att du inte kändes som 60, jag tydde ditt oj jag är äldre som på en åldersskillnad på ca 20 år för det skulle kanske vara ett oj för mig, jag är ju snart 40 men känner mig absolut inte som 40 och jag bryr mig verkligen inte, har aldrig gjort, är snarare glad över att bli äldre och visare, det var inget illa menat! Trevlig kväll igen!

Hej Perra och Annika!

När jag ser era kommentarer om födelsedatum, och dessutom att du Perra tycker att du är en otypisk oxe, kan jag inte låta bli att berätta att det finns ett annat sätt att beräkna zodiakens tecken, nämligen den sideriska. Den tar hänsyn till vårdagsjämningens precession, och där ligger tecknen (för närvarande) ca 23 grader längre bak än i den tropiska zodiaken, som vanligen används. Enligt detta är man alltså vädur om man är född 29/4! Kanske även Annika är det. Teckenskiftet sker ungefär i mitten av respektive månad – t ex är solen i väduren ca 13 april till 14 maj.

Det är väldigt ovanligt med siderisk astrologi (förutom i Indien, som använder denna zodiak) sså jag förstår om ni aldrig hört talas om det, jag hade själv aldrig gjort det förrän jag började läsa en blogg om det för några år sen – sidereal.hall-of-man.com

stackars Perra, det börjar bli till en astroblogg det här, du får ryta ifrån Perra men enligt den sideriska astrologin så är Perra, hans nya kompis Icke och jag alla vädurar, tack för infon Susanne! Trevlig kväll alla!

Hej Annika och Susanne, tack för bra kommentarer!
Ja nu e de mycket astrologi här, jag har inget emot det men det är som sagt inget jag låter mig styras av. All slags betingelse kan upphävas av vår Fria Vilja tror jag. Sedan är det kanske en annan sak att verkligen hitta fram till sin fria vilja…

En sak är klar: Det är väldigt inne att vara otypisk oxe nu.

Funderar på att trycka upp en T-Shirt med texten “Otypisk oxe” och gå runt med; folk skulle få dåndimpen… 🙂
Eller vi kunde också bilda Otypiska Oxars Klubb (OOK). Oj, det kan bli nåt. David Icke blir hedersmedlem. Eller kanske ordförande?

Hej Perra, jag läser just nu dina äldre inlägg och har kommit till 2010, läser inte allt, men jag stötte på ett inlägg om vaccinationer, som var fantastiskt som alltid (gav inte heller sprutan till mina två barn) för eftersom du verkar veta det mesta som man behöver veta så kanske du hade ett tips till mig om sidor på nätet angående allmänna vaccinationer till barn där vaccinationer ifrågasätts? Måste hitta info om MPR (Mässling, påssjuka och röda hund). Tack på förhand! Trevlig kväll! Annika

Hej!
Jag vill rekommendera sajten Newsvoice, som drivs av Torbjörn Sassersson (tror nog jag nämnde honom i något inlägg, du känner kanske till honom). Här finns mycket om detta ämne plus länkar till andra bra sajter. Ett bra ställe att starta på:
http://newsvoice.se/

En annan sak jag kom att tänka på är ett föredrag jag såg med Linda Karlström, som gjorde ett mycket starkt intryck på mig. Hon pratar någon lustig nordfinsk dialekt men har verkligen nåt att säga. Lyckades hitta det:

http://www.youtube.com/watch?v=DRDwISNTbsg

Tack igen Perra för videon, mycket tragiskt men så sant! Men vi kan förändra detta och det kommer vi att göra. Det är jag säker på! 1994 flyttade jag till Muenchen, Tyskland, kom hem igen hösten 2008 och först 2012 upptäckte jag Tolle och vaknade till på riktigt så jag är en novis på detta område. Tack för all hjälp! Trevlig helg!

P.s. gav i förra veckan mina barns rektor En ny jord (de går på en liten judisk friskola-deras pappa är från Israel) och han sade att han skulle läsa den, man kan ju alltid försöka. D.s.

Såg du alla delarna av videon?

Jo, är även jag övertygad om att det kommer att ske en förändring.
Det märkliga är att man vaknar upp för sådana här (yttre) saker samtidigt som man vaknar upp inuti – kanske genom att ta del av Eckhart Tolles budskap.

Åhå, München är en mycket fin stad, har varit där tre gånger!

Hej Perra, hoppas allt väl, jag läser och läser och läser och önskar det var det enda jag behövde göra men en vacker dag skall jag göra det jag vill. Apropå systemet så skriver Sanna Nova Emilia i sin bok: Att lära med hjärtat – När kunskap och värde blir ett: Vi kan klaga över hur systemet fungerar, men det är ofrånkomligt vi som är systemet. När vi ser systemet som någonting som ligger utanför oss själva, någonting bortanför vår kontroll, så blir förändringen omöjlig. Det är alltså inte i första hand systemet som behöver förändras. Det är vi.

En sådan skön känsla att känna att allt är möjligt. Personligen måste jag bli mera tålmodig. Jag vill ha förändring nu, med en gång, kan inte vänta, som ett litet barn. Vi svenskar har potential. Jag tror inte vi är så lyckliga. Jag tror många vill ha förändring. Spännande!

Ha en bra dag! Kram Annika

Hej Annika
Jo allt är väl, hoppas detsamma.
Vi är systemet, det tror jag också. Och att det betyder att vi får det system vi förtjänar. Om vi alla bara vill följa nån auktoritet och fortsätta våra själviska liv i sus & dus, så hopar sig konsekvenserna av det. Därför att då har vi bestämt att ansvaret för våra liv ligger utanför oss, precis som du säger.
Ansvar är ett ord som sällan används, och när det används är det oftast någon annan (utanför oss) som “borde ta ansvar”.

Ha bra dag!
P

Oj, tack! Du är den förste som påminner mig om detta!
Nä, har icke skickat nåt till Icke. Icke har icke heller skickat nåt till mig… öhm. Och det är ju ett oskick. 🙂
…men jag antar på goda grunder att du har skickat något till Icke (?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *