Categories
Uncategorized

Den Vedervärdiga Hampan

Ladies and gentlemen, detta inlägg kanske kommer att förändra ert liv. Jag har under de senaste veckorna blivit av med en lång rad av rigida uppfattningar jag så länge haft om saker och ting, och måhända har jag hittills bara skrapat på ytan. Jag väljer att inleda med följande reflektion:

Ibland ser man att vi lever i en sekteristisk verklighet. Det är känt, att vid provokation ekar sektmedlemmen sektledarens vansinne. Men det är inte sektmedlemmen medveten om. Inte förrän efteråt, när han ställt sig vid sidan av den hierarki han tillhörde, uppenbaras sanningen. Medan han tillhörde hierarkin var han dock väldigt bra på att utpeka andra sektmedlemmar i andra sekter, som hjärntvättade. Det är det som skapar blindheten inför den egna belägenheten.

Men eftersom en sekt helt enkelt är en hierarkisk ordning, med en auktoritet som inte kan ifrågasättas, kan då sektmedlemmens belägenhet överföras på alla och envar, kanske rentav på dig? Det hela hänger alltså på om vi har en hierarkisk struktur med en auktoritet i toppen.

Bara som ett exempel omges vi i dessa tider av människor som reagerar mycket hetlevrat om man ifrågasätter etablerad läkarvetenskap, och i sina koleriska utfall mot alternativ behandling, ekar de läkemedelsindustrins vansinne. Och de gör det utan att veta någonting alls. Men det är de inte medvetna om. Ok, det var ett exempel, ett slags uppvärmning om man så vill. I detta inlägg ska vi gå in på ett annat, i närmare detalj:

Jag talar om hampa. Och jag talar om en äkta konspiration, som ägt rum under större delen av förra århundradet, och som ligger över oss än idag. Ett test: vet du kanske inte ens vad hampa är (om du inte gör det, var det nog meningen)? Men om jag säger marijuana?

Ok, innan ni rapporterar Perra till WordPress för att få den här vedervärdiga bloggen stängd eller något, rekommenderar jag att ni läser vidare. Allvarligt.

Det här handlar om ekonomiska vinstintressen, medias makt, och de medel som används: det kallas propaganda. Vi tar avstamp i USA 1937, med filmen Reefer Madness, som Wikipedia klassar som propagandafilm: http://sv.wikipedia.org/wiki/Reefer_Madness (den kan ses i sin helhet här nedan)

-Men vänta nu, propagandafilm? 1937 var världen skådeplats för massiv propaganda, i Sovjet såväl som Nazityskland, men inte USA, väl!?

Jag vet, jag har vuxit upp med bilden att USA personifierar den där ”nyktra” synen på verkligheten, det som ÄR, det ofärgade, själva essensen av folkvett. I min ungdom har jag i min passiva övertygelse om detta också gett USA ”rätt” att agera som ett slags världspolis. Många av dessa illusioner har dessbättre dukat under en efter en under årens lopp. Men här märker jag att jag fortfarande hade en del illusioner kvar.

Till att börja med, det är rätt roligt att se Reefer Madness, där en ny lömsk drog tornar upp sig därute, och som förslavar våra ungdomar. Folk som röker marijuana i den här filmen börjar snart skratta med en vansinnig glimt i ögat, för att kort efteråt bege sig ut på bärsärkagång (de flesta behöver inte gå så långt). Filmen avslutas med ett budskap som ska fastna på näthinnan: ”Tell your children”. Detta har gjorts. Jag minns när min far allvarligt och med stort patos upplyste mig om riskerna med marijuana och andra droger.

Det är inte riktigt lika ”roligt” (hellre intressant) att se på nazistiska eller sovjetiska propagandafilmer och upptäcka hur lika dessa är Reefer Madness. Media är ungt, folk tror på det de ser, därför att media förmedlas av Auktoriteten i samhället. Media formar det kollektiva medvetandet. Media är förträffligt att använda för intressen som vill få med sig massorna. Och i synnerhet var det så, när det var så nytt! Det är intressant att bland det första media användes till i stor utsträckning var proganda, och jag undrar faktiskt om media var en följd av kriget som komma skulle, eller om media delvis orsakade det?

Alltid, när det handlar om propaganda, handlar det om en centraliserande kraft som vill få med sig massorna. Rädsla är det bästa medlet, därför måste man måla upp ett hot, vilket görs med liknade dramaturgi i alla tre fall: den nazistiska, sovjetiska och den amerikanska. Och var och en av dessa är absolut övertygade om att de är på den rätta sidan: Att ”VI” är ”de GODA” – men därute har vi problemen. Precis som i en sekt. Jag har personlig erfarenhet.

-Men, Sovjet och Nazityskland, är inte detta mest krigspropaganda? Det är väl ändå inte realistiskt att åberopa marijuanapropagandan som jämförelse?

Jo, men i fallet USA är detta ännu ett i raden av alla dessa ”War on…” (de tre punkterna kan ersättas med ”terror”, ”cancer”, ”communism”, ”drugs” (som i detta fall)… fler kommer säkert).
Och egentligen: Det är ingen skillnad på krigspropaganda och annan propaganda, eftersom folk inte förändras under ett krig, mera än att de blir mera rädda, och att propagandan får frihet att bli mera blatant. Men i sin struktur är den densamma: en central kraft vill ”ena” folket i en sak, däri ingår alltid att uppmana individen till vaksamhet, och att rapportera till myndigheterna, osv…
En ännu mera användbar frukt av propaganda är att man kan få folket att rikta sin uppmärksamhet åt ett visst håll, så att man får tillfälle att utföra vissa ”justeringar” på ett annat håll…

Alltid, när det kommer ett nytt ”War on…” (från USA, en auktoritet vi ogärna ifrågasätter, alla fall sedan gammalt), vet vi åtminstone två saker:

• Detta ”War on…” har kommit för att stanna.
• Det egentliga syftet är något annat.

När det gäller hampa (Cannabis), erbjuder Wikipedia en god sammanfattning av hela konspirationen, som jag återger i detta stycke:

The decision of the United States Congress to pass the Marijuana Tax Act of 1937 was based on hearings and reports. In 1936 the Federal Bureau of Narcotics (FBN) noticed an increase of reports of people smoking marijuana, which further increased in 1937. The Bureau drafted a legislative plan for Congress, seeking a new law and the head of the FBN, Harry J. Anslinger, ran a campaign against marijuana. Newspaper mogul William Randolph Hearst’s empire of newspapers began publishing what is known as “Yellow journalism”, demonizing the cannabis plant and putting emphasis on connections between cannabis and violent crime. Several scholars argue that the goal was to destroy the hemp industry, largely as an effort of Hearst, Andrew Mellon and the Du Pont family. They argue that with the invention of the decorticator hemp became a very cheap substitute for the paper pulp that was used in the newspaper industry. They also believe that Hearst felt that this was a threat to his extensive timber holdings. Mellon was Secretary of the Treasury and the wealthiest man in America and had invested heavily in nylon, DuPont’s new synthetic fiber, and considered its success to depend on its replacement of the traditional resource, hemp.
( http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_history_of_cannabis_in_the_United_States )

Det hör till saken att hampa har en lång historia bakom sig, och att den har odlats av miljontals bönder världen över i evinnerliga tider. Hampa var ett förträffligt material inom sjöfarten (tågvirke, segelduk). Ordet Canvas (segelduk) kommer från grekiskans ord för Cannabis (latinska ordet för hampaväxten). Men hampa har dessutom en rad andra suveräna egenskaper. Det är miljövänligt, kan odlas var som helst, växer som ogräs, det är gratisbilligt, och ur hampa kan erhållas några av de bästa mediciner världen känner – däribland t o m ett botemedel mot cancer. Det var f.ö. i en bok om cancerindustrin jag fick kännedom om hampa (ett inlägg om cancer kommer snart). De engelska pundsedlarna är gjorda av hampapapper. Av hampa kan man tillverka ett par byxor som håller livet ut. Överlägset bomull, men inte på det vis företagen vill. Hampa är för bra kvalitet, helt enkelt. Man behöver inte köpa nytt hela tiden.

Henry Fords T-Ford sägs ha gått på hampabränsle. Somliga hävdar rentav att den också var gjord av hampa, vilket jag dock tillåter mig tvivla på: tills vidare anser jag att det var inte förrän i början på 40-talet som Ford faktiskt lät tillverka en bil med kaross av hampabaserad plast, som var nästintill okrossbar (”tio gånger starkare än stål”), och billig att framställa. Henry Ford intresserade sig överhuvudtaget för alternativa material och metoder som hotade oljeindustrin. Han ville även få stopp på andra världskriget, och ansåg att det var ett resultat av giriga intressen. Här en intressant länk: http://hempforyou.com/hemp-industrial-hemp-and-henry-ford-cars-and-fuel/

-Men är det inte av intresse även för industrin att det är billigt och miljövänligt, och att det kan odlas av alla? I alla industrier jag jobbat på handlar det alltid om att ”få ner kostnader”…

Mja, det där var nog lite naivt. När det gäller banker så vet vi alla en sak: De vill låna ut massiva mängder pengar, för att håva in ränta på dem. Det måste vara dyrt, och komplicerat att framställa, så att endast en elit kan göra det. Folket måste hållas borta! Därför vände bankiren J. P. Morgan geniet Nicolai Tesla ryggen när denne ville skapa en universell energikälla, med ständig energi, tillgänglig för alla, och billig. Allt sånt tänk är emot kapitalismens grundprincip: Pengar är makt.

Det är också emot Vetenskapens princip i västvärlden, där denna har ersatt Gud som den ultimata makten, och den är allierad med bankerna. Bankerna bekostar vetenskapen, så att den ska generera dyra tekniker, som helst också genererar ett visst mått av ”damage” så att bankerna kan låna ut ännu mer pengar för preventiva/reparativa åtgärder. Det måste alltid vara något som är farligt, för det skapar behov, som gör att folk (och nationer) lånar, mot ränta. Men: Det måste i samma anda också alltid finns något som är dyrt! Om du förstår: Om pengar ska ha makt måste det alltid finnas något livsviktigt, som är för dyrt för folk! (som typiskt får folk att ta massiva lån, med ränta)

Så, i denna konspiration har vi alla ingredienser som behövs för en sk: ”unholy alliance”. Vi har:
• Mäktiga industrimagnater (Hearst, DuPont)
• En bankir (Mellon)
• Media (Hearst, han har två roller här)
• Vetenskap (i detta fall t ex ifråga om nylon (dyrt, oljebaserat och miljöovänligt))
• En regering, som lyder under allt detta, och som med medias hjälp får folket att tro att deras säkerhet är i fara.

Och här har vi den hierarkiska strukturen. Vi vanliga medborgare får alltså bara höra att det har dykt upp någon farlig drog som kanske hotar mänskligheten, och att myndigheterna – som i själva verket lyder privata företag – därför måste få ta i med hårdhandskarna. Och detta ifrågasätter vi inte.

Med raffinerad och skoningslös kvällstidningsjournalistik (det är från Hearst själva begreppet kom, ”yellow journalism”) styrde han det kollektiva medvetandet så att ordet hampa fasades ut ur språket, och ersattes av det sinistra ordet marijuana. Denna drog, som kanske inte är farligare än alkohol (en film som Reefer Madness kunde ha gjorts om alkohol!), renderade plötsligt livstidsstraff att inneha – och gör fortfarande på de flesta håll i USA. Och inte nog med det: Den nyttiga (icke-drog)- hampan drogs över samma kam, kallades marijuana och renderade samma straff! Men sanningen är på väg att segra. I Sverige har vi flera seriösa hampaodlare, några av bilderna här är tagna härifrån. Detta hade jag inte en aning om, hade du? För tre veckor sedan hade jag utan vidare ringt polisen om jag hörde att min granne odlar marijuana!

När jag ser på dessa bilder och studerar detta, önskar jag nästan att jag var åtminstone 20 år yngre. Då skulle jag allvarligt överväga att satsa på detta själv. Och till er som är runt 30 och läser detta vill jag bara säga: släpp allt, bli marijuanabonde. Det här är framtiden!
Här är en artikel som borde läsas i sammanhanget, från svenska Hampanätet:
http://www.hampa.net/page42/page42.html

Missa heller inte 15-minutersvideon längst ner!

EDIT: På förekommen anledning ska tydliggöras att den hampa som talas om här, och som har alla dessa goda egenskaper, är industrihampa, och denna går inte att göra någon drog av. Halten av THC är inte tillräcklig: “Det är lagligt för jordbrukare att odla vissa sorter av så kallad industrihampa med en THC-halt lägre än 0,2%.” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Hampa)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Azf320JDdqU]

36 replies on “Den Vedervärdiga Hampan”

Hej Perra J! Fina betraktelser. Jag har faktiskt inte läst färdigt hela artikeln, men känner mej nöjd tills vidare. Det jag läst hittills håller jag definitivt med om. Det finns massor av “sanningar” vi matats med genom tiderna som bara är manipulation mha rädslor eller ren ilussion. Tack så länge tills jag läst färdigt. Timmen är sen och därför läste jag inte hela artikeln i kväll. Ha det!

Hej igen, timmen var väl inte sen sist, utan var snarare förhindrad för tillfället. Jag hajade till på din intressanta artikel för jag har läst om det för säkert 12-14 år sedan och tyckte då det var som man fick en väl dold hemlighet avslöjad, ja i min värld dold och hemlig på sätt och vis. Hade också glömt det till nu. Den har dåligt ryckte pga. den är mest känd som drog-framställning, men det gäller inte den för industribruk vad jag förstått, fast det blandas säkert ihop. Att man kan odla den utan miljöförstöring är en fantastisk egenskap och därför värd att pröva tycker man. Dessutom att det går att förädla till så mycket användbart för livets basbehov… Jag är gärna med, hör av dej när du vill börja, odla eller förädla 🙂

Hej igen ruben
Tja, jag vet inte om du läste vidare… säger på slutet att jag gärna skulle, odla om jag var lite yngre. Att slå om till hampaodlare drar med sig en del annat, som att t ex äga en gård med minst 4 hektar odlingsmark. Man måste lära sig en massa, och ha en del energi.En stor omställning för en stadsbo…

Hej! Jo jag såg det du skrev, och är själv i den åldern att jag inte på allvar kan tänka mej ett sånt projekt. Det var bara en skämtsam önskan att vara så pass ung och energisk att man bara sätter igång. Men man skall väl aldrig säga aldrig. När man minst anar det, så kan saker och ting öppna sig, hmm… spännande tanke. Det närmaste jag kommer hampafrön nu, är när jag matar fåglarna. En vild hampaväxt dök upp på gården för flera år sedan och förstod det inte förrän den var 2 meter hög. Tänkte bara… att det var en spännande växt, och den växte snabbt? Sedan när jag fattade, blev jag aningen nervös och fällde den kvickt. Så “stor” var kunskapen om den växten 🙂 Den kom antagligen från ett förfluget fågelfrö. Nåja, man kan alltid drömma att man var ung och levde ett trevligt odlingsliv i friska luften.
Ha de!

Ok ruben, jag ger mig. Du har helt rätt, visst fan kan det bli av! Jag hör av mig när det börjar regna hampafrön. Det lät intressant med det där förflugna fågelfröet, kanske det var ett tecken, en föraning om vad som komma skall? Helt sjukt samtidigt, för jag tror att en enstaka hampaväxt är olaglig att ha. Man får däremot odla om man har minst 4 hektar mark, och det krävs nog en hoper tillstånd & pappersexercis…

Jag betvivlar inte att hampa är slitstarkt går att använda till många bra saker. Men apropå naivitet, är det inte lite naivt att tro att det skulle gå att odla i stor skala utan att mycket det skulle gå till cannabistillverkning? Men du kanske är för en legalisering? Det framgår inte av inlägget.

Hej Susanne,
Jag är ju, som framkommer, rätt “ny” på det här området, och jag har försökt att inte säga något jag inte vet här. Men vad som odlas “i stor skala” är inte den typ av hampa (eller typ av Cannabis rättare sagt) som man kan göra drogen av, om det jag läst om detta stämmer. Industrihampa saknar den beståndsdel (det var någon trebokstavsförkortning) som gör det till en drog.

MEN: Enligt amerikansk lagstiftning är den också klassad som marijuana! Vilket visar att det var det som var meningen med alltihop – att bli av med hampan, eftersom den utgjorde ett hot mot de här mäktiga gubbarnas intressen. Det ser dock ut som att det håller på att luckras upp i USA. Men de federala myndigheterna är nog envisa ett tag till…

Det går att göra brännvin av potatis. Maskrosvin av ogräs. Man får tänka till lite, helt enkelt. Vad är idag försvarbart att producera/odla? Och vilka organisationer, världssamfund och ekonomiska intressen skriar sig hesa över vad?

Jag föreslår att vi gör det vi kan med det vi ännu har. Skriar gör åsnor – dom som ännu finns.

sluggolisa, Vi hade hampa, men någon “hövding” sade åt oss att skippa det och det gjorde vi väldigt snällt. Till det priset att vi betalar hundrafallt för kläder eller produkter av textilier.

Japp, ruben. Vi säger ja och amen till alla våra hövdingar, gör vi inte? Om inte; mejas vi ner djingis khan-style i dag?
Vissa gör det, andra inte. Och ruben, jag känner att rätt i dag är att skippa “hövding”.

ruben, sluggo: Ni är så mysiga.
Vad som precis slog mig är att Neale Donald Walsch pratar mycket om hampa i Conversations with God. Detta är vad han säger (eller vad Gud säger (!?)):

Now the law says you cannot grow and use a certain kind of plant, hemp, because, so government tells you, it is not good for you.

Yet the same government says it is all right to grow and use another kind of plant, tobacco, not because it is good for you (indeed, the government itself says it is bad), but, presumably, because you’ve always done so.

The real reason that the first plant is outlawed and the second is not has nothing to do with health. It has to do with economics. And that is to say, power.

Your laws, therefore, do not reflect what your society thinks of itself, and wishes to be—your laws reflect where the power is.
.
.
Hemp happens to be one of the most useful, strongest, toughest, longest-lasting materials on your planet. You cannot produce a better fiber for clothes, a stronger substance for ropes, an easier-to-grow-and-harvest source for pulp. You cut down hundreds of thousands of trees per year to give yourself Sunday papers, so that you can read about the decimation of the world’s forests. Hemp could provide you with millions of Sunday papers without cutting down one tree. Indeed, it could substitute for so many resource materials, at one-tenth the cost.

And that is the catch. Somebody loses money if this miraculous plant—which also has extraordinary medicinal properties, incidentally—is allowed to be grown. And that is why marijuana is illegal in your country.

http://www.universe-people.com/english/svetelna_knihovna/htm/en/en_kniha_conversations_with_god_2.htm

Jamen, det var där jag läst det förståss. Har också läst de böckerna. Kring millenium skiftet någon gång. Häpnadväckande böcker.
sluggostina! förlåt fel namn av mej förra gången.

ruben; du är förlåten. 😉

Vad jag än i dag inte begriper är varför multiföretag skövlar och profiterar medan var och en av oss besitter i alla fall någon form av enstaka sanning. Och när jag tänker vidare så fattar jag att det självklart finns en distinktion däremellan. Där kronorna går in går vettet ut. Kul, va?

Jag är blåögdt naiv nog att “hoppas på det bästa”. Det ska till en multimiljardär att drabbas av personligt elände, vederbörande ska sedan lära sig saker och ting och sen…
… kommer insikten då?

Insikten kommer, var så säker. När den kommer är höljt i morgondagens daggiga dis.

Tackar för överseendet 🙂
Jo ibland ser det mörkt ut, men det är såna här bloggar bl.a. som kan hjälpa till att lysa upp, så insikterna skyndas på kanske ( tack Perra J ). Jag har också den naiva inställningen att insikter är på gång i en rasande fart, men som sagt när det visar sig konkret för de flesta vet vi nog inte.

Tack Perra J för alla dina fantastiska inlägg! Senaste inlägget var i september och jag hoppas att du fortsätter att blogga för det känns som att en stor del av mänskligheten är redo för att gå på djupet och ifrågasätta allt och dina inlägg inspirerar oerhört! Annika Nordlander

Hej perra. kul att du har uppdaterat sidan din. var förbi för några år sedan, och la den på minnet.. vill gärna dela med mig av min kunskap som jag har om cannabis som växt.. jag har en egen domän där jag tar upp aktuella ämnen,, en utförligare studie hur det hela började på 1800-talets slut. där jag tar upp bla studie om hampan som nyttoväxt med många filmlänkar. en annan om marijuanan som medicinalväxt. Det finns många dokumentärer för den vetgirige . många häpnansväckande filmer som ni aldrig sett. “hur barn med obotlig hjärncancer blir botade” samt fler filmer om nyttan som medicinalväxt. jag hoppas ni kommer att finna det trevligt att få ny information som kommer att förändra ditt och andras liv med den nya insikten du fått. Välkommen till mig på
http://tidevarv.eu

Jag tänkte ju lite att, vi kämpar ju för samma sak. att sanningen ska komma fram, så det hade varit roligt om du ville länka till mig så sprids ordet fortare. låter det som en bra ide. vänliga hälsningar Stefan

Hej Stefan!
Roligt att du tittar in, tack för dina inlägg, det är mycket att läsa men jag har läst en del och ser att vi har liknande synvinklar. Och det handlar inte bara om hampa. Ska gå igenom allt när jag kommer hem från England (är där och jobbar ett par veckor). Jag ska länka till dina sidor!

Tack perra.! för dina värmande ord. Det är ju lite svårt att göra sig hörd i den allmänna debatten om vår framtid här på jorden, men jag tror vi nästan är “Saltade” i den frågan, allt accelererar bara fortare nu.tänker på vår enorma miljöförstöring. som är USA:s fel helt och hållet, När det är en som går i bräschen, så följer dom andra med som oftast, med förödande konsekvenser som följd.
Allt som jag skriver om anser jag är sant, samt att jag kan bevisa allt som jag skriver om. För med ärlighet så kommer du längst, och slipper stå med mössan i handen och be om förlåtelse för alla lögner du spridit.
vänliga hälsningar Stefan.

Men “Perra”. va ha du nu råka ut för. åka dit på nå hampa.. menar du det ? du kan väl skicka ett mail till mig så jag får veta hur det står till med dig, hade velat ha en liten pratstund me dig. 🙂 nu e det ju sommar å sol.. tar me mig lite fräsh data som uppdaterar dina rostiga kunskaper. slå mig en pling , ja finns ju i katalogen.. eller så skickar du ett mail… ska försöka hjälpa dig med råd.. vet ju en del som sagt.. skulle kunna bli mentor åt dig. 😉 Jag har enormt med data om cannabis som nytto och medicinväxt. har en hel Encyclopaedia från USA på många GB som tar upp cannabis i ett större perspektiv.

Har väl en 150 GB me data som är intressant och allt startade runt slutet av 1800 talet. här finns “allt” för den vetgirige. 🙂 Den skulle du ha haft.. har ju så många olika mail adresser,ta superdeltapower@gmail.com All post kommer till mig. skynde å skriv nu grabb.. 🙂
Perra, du får ha det om du inte vill ha hjälp från Gubben Stefan. ska gå i pension i höst. då blir det mycket fritid 😉 “bra på å berätta sagor” 🙂

Hälsningar från Storstefan .. kallas för det. är nära 2 meter. du vet väl att du större man är, ju snällare är man .. å ja e snäll.. lovar. 🙂

Tack Stefan! Ja det var väldans en sån massa material du har! Det var ett tag sen det här inlägget skrevs, och är ej så uppdaterad på det som du. Det skulle vara intressant att höra mera! Slänger iväg ett mail!
Ha de gött!

Jag skulle inte ha trott att en dag skulle jag dela min cancer överlevnad med någon eftersom cancer har nästan avslutat mitt liv. Jag välsignar denna trogen dag gick jag på nätet efter hjälp och jag hittade min hjälp från Dr. Sandra Hilton arbetar under Rick Simpson att slå cancer som nästan hade sugit livet ur mig och hennes cannabis oljan var så effektiv som den säger att det är. För dem som har problem med cancer, bör de inte tveka, kontakta dem bara för att ta hand om problemet och se till att hon har löst problemet. Jag vill också använda detta medium för att uppskatta Dr. Sandra Hilton för vård, stöd och naturligtvis cannabisolja eftersom jag inte skulle varit här om det inte var för henne. Tack Dr. Sandra Hilton och Gud kommer att välsigna dig mer. Idag, jag erkänner storhet cannabisolja och de som vill köpa olja, vänligen hennes e-post: hiltonmedicalservice@outlook.com.

Min fru var mycket infekterade med lungcancer, fick hon även dagar kvar att leva. Jag är glad att kunna säga att hon är nu väl och hälsosamt som en nyfödd med hjälp av Dr Gareth Walsh och hög grad av cannabis olja. Vänliga hälsningar Dr Gareth Walsh som förvärvar drog cannabis olja som användes för att bota min frus lungcancer efter några månaders behandling, kontakta Dr. Gareth Walsh på alla medicinska utmaningar på sin e-post: drwalshmedicalservice@outlook.com för ytterligare hjälp. Än en gång vill jag tacka Dr Gareth Walsh för hans hjälp och hjälp som räddade min fru. Vi är nu glada att hon är stark, friska. Tack så mycket, du är en Gud sände. Gud välsigne dig!

Jag har lidit av typ 2-diabetes från de senaste åren och jag är 64 år men inget botemedel tills när jag hörde om cannabis olja och dess snabba härdningseffektiviteten för diabetes, cancer, kramper och många fler. Jag leddes av en vän till min syster som har använt cannabis olja för att bota hennes typ 1-diabetes och hon fick cannabis olja från USA och hon gav mig en kontakt: drmargaretreynolds@yahoo.com och jag var i desperat behov av medicin för behandling och jag köpte cannabis olja från centrum med instruktioner om hur man använder det, började jag medicineringen olja omedelbart och efter att ha tagit olja som ordinerats, det verkligen fungerade som en magisk och jag blev förvånad med snabb verkan och jag var helt botade från diabetes. Kontaktar Dr Margaret om du står inför några utmaningar i din hälsa.

Hej Amanda!
Tack för kommentar!
Otroligt, blev du verkligen helt botad!? Mycket glädjande att höra,
och man anar hur mycket pengar industrin tjänar på sjukdomar som vi bara ska acceptera är “obotliga”.
Ralf Sundberg har skrivit en enormt intressant bok, “Forskningsfusket”, där han avslöjar mycket om just diabetes – som ju hette sockersjuka från början.
Här har du ett annat inlägg om detta:
https://perraj.com/2013/12/30/myten-om-kolesterolet/

Min far fick diagnosen hjärncancer mars 2015 och sedan dess har vi gjort kemoterapi 3 gånger men cancern återvänder . För några månader sedan jag hörde om cannabis olja och dess läkande effekt och jag begräsningarna cannabisolja från Australien (Ricksimpsonmedicaloil@outlook.com) och min far började behandling omedelbart med cannabisolja, efter att ha använt cannabis olja för behandling på utsatt tid förskriva av Rick fanns totalt bota och som jag skriver nu min far kan gå runt huset själv utan stöd från någon och gå ut när han väljer.

Hälsningar,
Susan Gunter

Jag är tacksam för Dr Margaret, jag är så glad att jag lever för att vittna om det goda arbetet med cannabisolja och mirakulös helande, jag har diagnostiserats med bröstcancer 2 år sedan och sedan dess har jag gjort mycket kemoterapi Och strålning som inte har hjälpt mig, men bara skadat mitt immunförsvar och gör mig svag och försvarslös. Jag hittade Phoenix tårar och jag har läst om Rick Simpson Cannabis olja och min syster gav mig Dr Margaret’s kontakt. Såg att oljan skulle skickas till mig i Tyskland. Jag kontaktade honom för medicinering, till min största överraskning fick jag oljan. Jag började behandlingen omedelbart. Jag är nu här för att vittna om att oljan fungerar bra. Jag har upplevt en total omvandling i min hälsosektor med Rick Simpson cannabisolja. För cancerpatienter, kontakta doktor Margaret på hennes email: drmargaretreynolds@yahoo.com.

Min syster diagnostiserades med bröstcancer och hon var vid dödspunkten, med bröstcancer i det sista skedet är nu åter i livet och hon är så frisk nu. Tack vare Rick Simpson cannabisolja som vi köpte på: Ricksimpsoncannabishemoil@gmail.com. Hampoljan användes framgångsrikt för att bota min systers bröstcancer inom 3 månader, vilket Rick Simpson har sagt. Återigen vill jag tacka Rick Simpson för hans underbara Cannabis Oil, vi är nu en lycklig familj med min syster tillbaka levande, stark och hälsosam. Om du kan kontakta för din egen medicinering, kontakta Rick Simpson på: Ricksimpsoncannabishemoil@gmail.com

Vänliga hälsningar,
Adele Smith

Min far diagnostiserades med prostatacancer mars 2017 och sedan dess har vi gjort kemoterapi 3 gånger, men cancer fortsätter att återvända. För några månader sedan hörde jag om cannabisolja och dess helande effekt och jag fick Australiens cannabisolja på ricksimpsoncannabishemoil@gmail.com och min pappa började omedelbart behandling med cannabisolja efter att ha använt cannabisolja för behandling vid den föreskrivna tiden, Rick Simpson, det var en total botemedel och som jag skriver nu kan min pappa gå om sig själv utan någon hjälp och gå ut när han väljer.

vänliga hälsningar

Adele Smith