Categories
Uncategorized

Den Vedervärdiga Hampan

Ladies and gentlemen, detta inlägg kanske kommer att förändra ert liv. Jag har under de senaste veckorna blivit av med en lång rad av rigida uppfattningar jag så länge haft om saker och ting, och måhända har jag hittills bara skrapat på ytan. Jag väljer att inleda med följande reflektion:

Ibland ser man att vi lever i en sekteristisk verklighet. Det är känt, att vid provokation ekar sektmedlemmen sektledarens vansinne. Men det är inte sektmedlemmen medveten om. Inte förrän efteråt, när han ställt sig vid sidan av den hierarki han tillhörde, uppenbaras sanningen. Medan han tillhörde hierarkin var han dock väldigt bra på att utpeka andra sektmedlemmar i andra sekter, som hjärntvättade. Det är det som skapar blindheten inför den egna belägenheten.

Men eftersom en sekt helt enkelt är en hierarkisk ordning, med en auktoritet som inte kan ifrågasättas, kan då sektmedlemmens belägenhet överföras på alla och envar, kanske rentav på dig? Det hela hänger alltså på om vi har en hierarkisk struktur med en auktoritet i toppen.

Bara som ett exempel omges vi i dessa tider av människor som reagerar mycket hetlevrat om man ifrågasätter etablerad läkarvetenskap, och i sina koleriska utfall mot alternativ behandling, ekar de läkemedelsindustrins vansinne. Och de gör det utan att veta någonting alls. Men det är de inte medvetna om. Ok, det var ett exempel, ett slags uppvärmning om man så vill. I detta inlägg ska vi gå in på ett annat, i närmare detalj:

Jag talar om hampa. Och jag talar om en äkta konspiration, som ägt rum under större delen av förra århundradet, och som ligger över oss än idag. Ett test: vet du kanske inte ens vad hampa är (om du inte gör det, var det nog meningen)? Men om jag säger marijuana?

Ok, innan ni rapporterar Perra till WordPress för att få den här vedervärdiga bloggen stängd eller något, rekommenderar jag att ni läser vidare. Allvarligt.

Det här handlar om ekonomiska vinstintressen, medias makt, och de medel som används: det kallas propaganda. Vi tar avstamp i USA 1937, med filmen Reefer Madness, som Wikipedia klassar som propagandafilm: http://sv.wikipedia.org/wiki/Reefer_Madness (den kan ses i sin helhet här nedan)

-Men vänta nu, propagandafilm? 1937 var världen skådeplats för massiv propaganda, i Sovjet såväl som Nazityskland, men inte USA, väl!?

Jag vet, jag har vuxit upp med bilden att USA personifierar den där ”nyktra” synen på verkligheten, det som ÄR, det ofärgade, själva essensen av folkvett. I min ungdom har jag i min passiva övertygelse om detta också gett USA ”rätt” att agera som ett slags världspolis. Många av dessa illusioner har dessbättre dukat under en efter en under årens lopp. Men här märker jag att jag fortfarande hade en del illusioner kvar.

Till att börja med, det är rätt roligt att se Reefer Madness, där en ny lömsk drog tornar upp sig därute, och som förslavar våra ungdomar. Folk som röker marijuana i den här filmen börjar snart skratta med en vansinnig glimt i ögat, för att kort efteråt bege sig ut på bärsärkagång (de flesta behöver inte gå så långt). Filmen avslutas med ett budskap som ska fastna på näthinnan: ”Tell your children”. Detta har gjorts. Jag minns när min far allvarligt och med stort patos upplyste mig om riskerna med marijuana och andra droger.

Det är inte riktigt lika ”roligt” (hellre intressant) att se på nazistiska eller sovjetiska propagandafilmer och upptäcka hur lika dessa är Reefer Madness. Media är ungt, folk tror på det de ser, därför att media förmedlas av Auktoriteten i samhället. Media formar det kollektiva medvetandet. Media är förträffligt att använda för intressen som vill få med sig massorna. Och i synnerhet var det så, när det var så nytt! Det är intressant att bland det första media användes till i stor utsträckning var proganda, och jag undrar faktiskt om media var en följd av kriget som komma skulle, eller om media delvis orsakade det?

Alltid, när det handlar om propaganda, handlar det om en centraliserande kraft som vill få med sig massorna. Rädsla är det bästa medlet, därför måste man måla upp ett hot, vilket görs med liknade dramaturgi i alla tre fall: den nazistiska, sovjetiska och den amerikanska. Och var och en av dessa är absolut övertygade om att de är på den rätta sidan: Att ”VI” är ”de GODA” – men därute har vi problemen. Precis som i en sekt. Jag har personlig erfarenhet.

-Men, Sovjet och Nazityskland, är inte detta mest krigspropaganda? Det är väl ändå inte realistiskt att åberopa marijuanapropagandan som jämförelse?

Jo, men i fallet USA är detta ännu ett i raden av alla dessa ”War on…” (de tre punkterna kan ersättas med ”terror”, ”cancer”, ”communism”, ”drugs” (som i detta fall)… fler kommer säkert).
Och egentligen: Det är ingen skillnad på krigspropaganda och annan propaganda, eftersom folk inte förändras under ett krig, mera än att de blir mera rädda, och att propagandan får frihet att bli mera blatant. Men i sin struktur är den densamma: en central kraft vill ”ena” folket i en sak, däri ingår alltid att uppmana individen till vaksamhet, och att rapportera till myndigheterna, osv…
En ännu mera användbar frukt av propaganda är att man kan få folket att rikta sin uppmärksamhet åt ett visst håll, så att man får tillfälle att utföra vissa ”justeringar” på ett annat håll…

Alltid, när det kommer ett nytt ”War on…” (från USA, en auktoritet vi ogärna ifrågasätter, alla fall sedan gammalt), vet vi åtminstone två saker:

• Detta ”War on…” har kommit för att stanna.
• Det egentliga syftet är något annat.

När det gäller hampa (Cannabis), erbjuder Wikipedia en god sammanfattning av hela konspirationen, som jag återger i detta stycke:

The decision of the United States Congress to pass the Marijuana Tax Act of 1937 was based on hearings and reports. In 1936 the Federal Bureau of Narcotics (FBN) noticed an increase of reports of people smoking marijuana, which further increased in 1937. The Bureau drafted a legislative plan for Congress, seeking a new law and the head of the FBN, Harry J. Anslinger, ran a campaign against marijuana. Newspaper mogul William Randolph Hearst’s empire of newspapers began publishing what is known as “Yellow journalism”, demonizing the cannabis plant and putting emphasis on connections between cannabis and violent crime. Several scholars argue that the goal was to destroy the hemp industry, largely as an effort of Hearst, Andrew Mellon and the Du Pont family. They argue that with the invention of the decorticator hemp became a very cheap substitute for the paper pulp that was used in the newspaper industry. They also believe that Hearst felt that this was a threat to his extensive timber holdings. Mellon was Secretary of the Treasury and the wealthiest man in America and had invested heavily in nylon, DuPont’s new synthetic fiber, and considered its success to depend on its replacement of the traditional resource, hemp.
( http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_history_of_cannabis_in_the_United_States )

Det hör till saken att hampa har en lång historia bakom sig, och att den har odlats av miljontals bönder världen över i evinnerliga tider. Hampa var ett förträffligt material inom sjöfarten (tågvirke, segelduk). Ordet Canvas (segelduk) kommer från grekiskans ord för Cannabis (latinska ordet för hampaväxten). Men hampa har dessutom en rad andra suveräna egenskaper. Det är miljövänligt, kan odlas var som helst, växer som ogräs, det är gratisbilligt, och ur hampa kan erhållas några av de bästa mediciner världen känner – däribland t o m ett botemedel mot cancer. Det var f.ö. i en bok om cancerindustrin jag fick kännedom om hampa (ett inlägg om cancer kommer snart). De engelska pundsedlarna är gjorda av hampapapper. Av hampa kan man tillverka ett par byxor som håller livet ut. Överlägset bomull, men inte på det vis företagen vill. Hampa är för bra kvalitet, helt enkelt. Man behöver inte köpa nytt hela tiden.

Henry Fords T-Ford sägs ha gått på hampabränsle. Somliga hävdar rentav att den också var gjord av hampa, vilket jag dock tillåter mig tvivla på: tills vidare anser jag att det var inte förrän i början på 40-talet som Ford faktiskt lät tillverka en bil med kaross av hampabaserad plast, som var nästintill okrossbar (”tio gånger starkare än stål”), och billig att framställa. Henry Ford intresserade sig överhuvudtaget för alternativa material och metoder som hotade oljeindustrin. Han ville även få stopp på andra världskriget, och ansåg att det var ett resultat av giriga intressen. Här en intressant länk: http://hempforyou.com/hemp-industrial-hemp-and-henry-ford-cars-and-fuel/

-Men är det inte av intresse även för industrin att det är billigt och miljövänligt, och att det kan odlas av alla? I alla industrier jag jobbat på handlar det alltid om att ”få ner kostnader”…

Mja, det där var nog lite naivt. När det gäller banker så vet vi alla en sak: De vill låna ut massiva mängder pengar, för att håva in ränta på dem. Det måste vara dyrt, och komplicerat att framställa, så att endast en elit kan göra det. Folket måste hållas borta! Därför vände bankiren J. P. Morgan geniet Nicolai Tesla ryggen när denne ville skapa en universell energikälla, med ständig energi, tillgänglig för alla, och billig. Allt sånt tänk är emot kapitalismens grundprincip: Pengar är makt.

Det är också emot Vetenskapens princip i västvärlden, där denna har ersatt Gud som den ultimata makten, och den är allierad med bankerna. Bankerna bekostar vetenskapen, så att den ska generera dyra tekniker, som helst också genererar ett visst mått av ”damage” så att bankerna kan låna ut ännu mer pengar för preventiva/reparativa åtgärder. Det måste alltid vara något som är farligt, för det skapar behov, som gör att folk (och nationer) lånar, mot ränta. Men: Det måste i samma anda också alltid finns något som är dyrt! Om du förstår: Om pengar ska ha makt måste det alltid finnas något livsviktigt, som är för dyrt för folk! (som typiskt får folk att ta massiva lån, med ränta)

Så, i denna konspiration har vi alla ingredienser som behövs för en sk: ”unholy alliance”. Vi har:
• Mäktiga industrimagnater (Hearst, DuPont)
• En bankir (Mellon)
• Media (Hearst, han har två roller här)
• Vetenskap (i detta fall t ex ifråga om nylon (dyrt, oljebaserat och miljöovänligt))
• En regering, som lyder under allt detta, och som med medias hjälp får folket att tro att deras säkerhet är i fara.

Och här har vi den hierarkiska strukturen. Vi vanliga medborgare får alltså bara höra att det har dykt upp någon farlig drog som kanske hotar mänskligheten, och att myndigheterna – som i själva verket lyder privata företag – därför måste få ta i med hårdhandskarna. Och detta ifrågasätter vi inte.

Med raffinerad och skoningslös kvällstidningsjournalistik (det är från Hearst själva begreppet kom, ”yellow journalism”) styrde han det kollektiva medvetandet så att ordet hampa fasades ut ur språket, och ersattes av det sinistra ordet marijuana. Denna drog, som kanske inte är farligare än alkohol (en film som Reefer Madness kunde ha gjorts om alkohol!), renderade plötsligt livstidsstraff att inneha – och gör fortfarande på de flesta håll i USA. Och inte nog med det: Den nyttiga (icke-drog)- hampan drogs över samma kam, kallades marijuana och renderade samma straff! Men sanningen är på väg att segra. I Sverige har vi flera seriösa hampaodlare, några av bilderna här är tagna härifrån. Detta hade jag inte en aning om, hade du? För tre veckor sedan hade jag utan vidare ringt polisen om jag hörde att min granne odlar marijuana!

När jag ser på dessa bilder och studerar detta, önskar jag nästan att jag var åtminstone 20 år yngre. Då skulle jag allvarligt överväga att satsa på detta själv. Och till er som är runt 30 och läser detta vill jag bara säga: släpp allt, bli marijuanabonde. Det här är framtiden!
Här är en artikel som borde läsas i sammanhanget, från svenska Hampanätet:
http://www.hampa.net/page42/page42.html

Missa heller inte 15-minutersvideon längst ner!

EDIT: På förekommen anledning ska tydliggöras att den hampa som talas om här, och som har alla dessa goda egenskaper, är industrihampa, och denna går inte att göra någon drog av. Halten av THC är inte tillräcklig: “Det är lagligt för jordbrukare att odla vissa sorter av så kallad industrihampa med en THC-halt lägre än 0,2%.” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Hampa)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Azf320JDdqU]