Categories
Uncategorized

Vaccinerna skördar offer

Jag nåddes nyligen av beskedet att en av våra medbloggare Torbjörn Sassersson miste sin far, tio dagar efter att han lät sig vaccineras i mellandagarna, mot någon säsongsinfluensa. Jag beklagar detta djupt, och säger i övrigt inte så mycket om det, allt finns att läsa här. Men jag kan nämna att han var 78 år, lite småförkyld men vid full vigör. Torbjörn hade varnat honom för dessa vacciner, men det hjälpte inte – hans fars tro på vacciner var bergfast.

Jag vägrade själv ta vaccinet mot svininfluensan för några år sedan, min sambo likaså. Jag ångrar det inte. Min svärmor tog vaccinet och fick genast problem med lungorna, hon klarade sig som tur var.

Jag minns löpsedlarna och kvällstidningarna. Man såg foton av klassrum med tomma bänkrader, rad efter rad. Man hoppade till inför skräckfyllda förstasidor om detta virus, som nu dessutom hade muterat till en riktigt ondskefull variant som gick djupare ner i lungorna. Och så en mikroskopbild på något grådaskigt, vämjeligt amöbaliknande. Minns ni det här?

Ett annat minne är att jag satt hos min frisör och det kom in en frustande kvinna där som hade ont i armarna efter att ha vaccinerat folk hela veckan, 12-timmarspass varje dag. Hon orerade om det högljutt, och hon hade en stolthet i tonen: hon hade gjort något betydelsefullt. Så var det bara. Inget snack. Hon skulle gladeligen ha vaccinerat oss också, därinne på frisersalongen, om hon bara bara haft fler sprutor. Hon var helt uttröttad men skulle offra sig för detta…bara hon hade haft flera sprutor…

Man vaccinerade alltså folk överallt. T o m på krogen kunde man se nån som stod i ett hörn och besprutade folk, och det var kö. Jag såg också en video på en annan kö i Örebrotrakten nånstans, som var kilometerlång, helt absurt lång, som kön till banken depressionsåret 1929, eller Ryanairs incheckningskö ( 🙂 ), bara för detta vaccin.

Jag var arbetslös under denna tid, och därför var det troligen lättare för mig att undvika det. Annars uppstår självklart ett tryck på en arbetsplats att man SKA, bara för att alla andra gör det – och när alla gör något, så blir det RÄTT. Men bara därför.

Man läste om någon person som dött här i Sverige efter ett mycket hastigt insjuknande. Och om att viruset slår mot unga, starka individer. Därför var det här så oroväckande.

Men det erkändes, faktiskt redan 2010, från WHO att alltsammans var betydligt överdrivet:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/pandemin-var-ingen-pandemi_5121183.svd

Influensa håller sig inte till nationsgränser, utan blir lätt en global företeelse. Någon instans på denna jord måste ha makten, eller ta sig makten,  att sätta sig över alla andra nationer för att rädda världen, när det behövs, mot ett hot. Vad tänker man på då? USA har en roll när det gäller terrorism, men FN står i fokus i detta fall. Och ett av dess organ, WHO. Erkännandet är ett positivt tecken. Ingen människa vill vara ond. Det måste alltid finnas en orsak som gör att man känner sig god, även om det är en lögn. Vetenskapliga fakta kan vara en perfekt sådan lögn, eftersom alla människor respekterar vetenskap. Därmed inget ont om vetenskapliga fakta! Jag har en naturvetenskaplig utbildning så jag vet vad fakta är. Men du förstår: vetenskapliga fakta är EN sak – vetenskapliga fakta, däremot, är en helt annan sak. Nej, jag skrev inte fel…

Det är svårt för oss vanliga människor att konfrontera den oerhörda möjlighet till ostraffat maktmissbruk som finns här. FN är ett globalt organ, som måste ha belägg för sina beslut. Dessa belägg kommer från läkemedelsföretagen i detta fall, vilka ju är de som tillverkar vaccinen och har sakkunskap och auktoritet. Det är de som officiellt bedriver forskning. Och de har alltså fullkomlig möjlighet att hävda vetenskapliga fakta, som ingen kan säga något emot, eftersom de nu genom WHO står över alla världens länder i ett ”globalt nödläge” – samtidigt som gemene mans respekt för vetenskap ger förkörsrätt nog.

Inför utsikten att hösta in kopiösa summor pengar – varje spruta kostade 65 kr – är det frestande att helt enkelt publicera de vetenskapliga fakta man vill, utan att någon av alla dessa miljarder vanliga människor har en aning – de bara lyder auktoritet. De högre upp som anar kan man köpa, när man har SÅ mycket pengar. Och vi vanliga människor som kanske springer och vaccinerar oss bara sedan vi sett förstasidan på en kvällstidning (!) – är sålda…

Här en länk till lite mer studium: http://www.huffingtonpost.com/johann-hari/the-horrifying-hidden-sto_b_251365.html

Det existerar en ohelig allians mellan representanter för WHO och läkemedelsföretagen. Det finns gott om exempel på andra sådana allianser. T ex mellan banker och regeringar, och där dessa banker typiskt äger de media (t ex kvällstidningar) som förmedlar det de vill uppnå – men som formar vår verklighetssyn när vi accepterar det som den rena Sanningen. Och även om vi på ett intellektuellt plan förnekar detta (vi vill alla känna oss intelligenta), så lyder vi blint på ett emotionellt plan. Och samtidigt – för att känna oss intelligenta –  tror vi oss kanske medvetet anamma vetenskapliga fakta när vi går och tar den där sprutan. Vi kanske kaxar till oss lite, tar debatter i frågan. Det är då vetenskapliga fakta lämnar laboratorierna (där de hör hemma), och blir till ett tillhygge, ett koncept som kan bygga en identitetskänsla; man är ”intelligent och medveten”, förespråkar ”folkvett” och ”källkritik”, men i själva verket lyder man bara något, i blindo. Även om man vinner en massa debatter, där man ofta använder just denna blindhet som ett vapen… Och nu är det alltså inte vetenskap längre, utan det har övergått i en ideologi med toner av fascism (eller för att inte säga det rent ut: den har alla fascismens kännetecken och attribut), som går under namnet scientism.

I Sverige har vi en förening som kallar sig Vetenskap och Folkbildning (VoF), som dyker upp i dessa sammanhang. De är intelligenta och har har många poänger. Men – ha det klart för dig – bara om man en gång för alla accepterat att läkemedelsföretagen står för den rena, obefläckade vetenskapen, fri från all korruption.

De kan inte skilja på vetenskap i sig, vilken är en metod, ett verktyg – och människor som bedriver vetenskap, vilka inom vetenskapen lika gärna som inom alla andra områden, har svagheter.

Dessa lägre mänskliga motiv, som girighet och maktbegär – förnekas, och de hävdar i dess ställe en neutral, vetenskaplig konsensus som det enda rådande, att makten förmedlar den rena sanningen. Men de förnekar också att det skulle finnas någon “makt”, utan att vetenskapen i sig bara råder, och vetenskap i sig har inget maktbegär, och inget ego.

Men – symptomatiskt nog – om man utmanar dessa potentater, må du tro att man stöter på lägre, mänskliga motiv. Så mycket för den neutrala vetenskapen! Och de tillgriper ren aggression, om inte öppet, så i förtäckt form. De hånar, förlöjligar och näthatar, och de delar dessutom ut priset Årets Förvillare – där t ex Annika Dahlqvist fick denna ”utmärkelse” 2009 bl a för att hon kritiserat just massvaccinationerna mot svininfluensan. Det fick svåra konsekvener för henne:

Den senaste striden handlar om den så kallade svininfluensan, där Annika Dahlqvist redan från början hävdade att farhågorna kraftigt överdrevs av media, överstatliga internationalistiska byråkratorganisationer samt av KTH:s inflytelserika förening “Vetenskap och folkbildning”. Hämnden kom i en samordnad mediakampanj där KTH (vars medlemmar är tekniker och inte har någon som helst medicinsk utbildning) utnämnde Annika Dahlqvist till “Årets förvillare”. Mediakampanjen mot henne ledde sedan till att hon förlorade sitt jobb och drevs ut på gränsen till självmord.

 Nu i efterhand ser det ut som att Dahlqvist fick rätt. Det fanns aldrig någon pandemi. En massa fall av narkolepsi beroende på vaccinet har konstaterats, och man försöker fortfarande mörka rena dödsfall beroende på vaccin (läs Torbjörns sajt).

Överlag drivs en aggressiv global kampanj mot allt som inte följer den rådande maktens linje. Inom alternativ medicin finns mycket sådant. Robert Hahn (själv vetenskapsman) skriver på sin utmärkta sajt om hur bevisföringen om homeopati korrumperats genom att urvalet till de studier på vilket bevisföringen (analysen) byggts, har selekterats. Någon har i förhand valt bort lejonparten av alla de studier som påvisar goda resultat för homeopati. Och sedan, när analysen görs på detta selekterade urval, börjar ”den vetenskapliga metoden”. Nu skapas den verklighet vi serveras, där ”alla kan se att det inte finns några vetenskapliga belägg alls för homeopati”.

Att diktera vad som är verklighet är den yttersta makten. Likväl, det här är inget som är absolut sant. Som sagt vill ingen människa vara ond. Men dock finns dessa krafter, och de lever på var och ens blindhet och ignorans. De är som kackerlackor, kommer fram när det är mörkt, och skyr ljuset. Det ljuset skulle avslöja hur de beskyller andra för att vara de onda, så att de själva framstår som de goda. Det behöver inte vara en medveten uträkning, utan de kan vara absolut övertygade om att de har rätt. Dock finns det också nu en ny medvetenhet, om att det inte håller längre att se på verkligheten på detta dualistiska sätt.

Inför utsikten att diktera inför Hela Världen verkar det fortfarande finnas ett slags spärr; det finns en kärna av godhet som säger ifrån. Men det beror bara på en ökad medvetenhet (och den ökar) hos alla de ”vanliga” människorna. Och Gud. Gud är ett problem för dessa mörka krafter. Därför att det nu handlar om människor som vill vara Gud. Därför måste Gud rationaliseras bort – helst motbevisas – så att denna sista spärr försvinner. Då är det fritt fram för en världslig makt att bestämma vad som är Rätt och Fel, vad som är Moral… det är en fruktansvärd tanke, som gör oss lite rädda. Men vi måste alla konfrontera våra egna rädslor nu. Vi kan inte längre krypa undan. Rädslan är inte verklig, den lever allenast på vår tro att den är det. Rädslan är en zon att ta sig igenom – och på andra sidan den zonen öppnar sig en ny, verkligare verklighet.