Categories
Uncategorized

Varning för kommunism

En våg av demonstrationer sveper över oss. Wall Street, London, Rom… även i Sverige händer det, t ex 200 meter från där jag bor på Järntorget. Och från Sergels Torg kommer följande citat (ur G-P):

”Kaife Amin och hans kamrat höll upp en stor banderoll med budskapet Systemet är problemet.

-Det kapitalistiska systemet är på väg att kollapsa ekonomiskt, ekologiskt, moraliskt och på alla sätt och alla håll, sade han till TT.

Aktionen lockade en blandad skara, från punknitade tonåringar till prydliga pensionärer”

Är detta ett uppvaknande? Det kan vara det, men det blir vad vi gör det till. Att det inte går att skapa pengar ur tomma intet i all oändlighet säger sig självt. Att pengar egentligen inte är värda något, utan är skuldsedlar då de representerar ett värde som inte existerar (men som måste betalas), är en så besk medicin för så många, att en reaktion av något slag måste ske. I så många år har botten på pyramiden fått betala i form av ökad arbetsbörda, ökade skatter, lägre lön i form av ökad inflation. Det har fungerat så länge man kunnat lova ytterligare tillväxt. Men när inte det går längre, sprider sig toppens oro nedåt i pyramiden, folk på alla nivåer börjar fråga sig vad som egentligen är något värt, och finner inga svar på den frågan. Då hotas hela pyramidens existens. En bankhierarki kan kollapsa om det sprids en insikt om att pengarna i banken inte representerar något reellt värde.

Hajar måste ständigt röra på sig, sägs det. Hajar kan aldrig sluta simma, annars sjunker de och dör. Och nu har vi finanshajar som inte längre har någonstans att simma. Då exponeras de.

Jag har under två års tid studerat Zeitgeiströrelsen, för att se vart det hela tar vägen. Men det finns fler rörelser, och de utger sig alla för att ”sakna ledare”. Efter att ha deltagit i forum har jag dock märkt att de har stadgar som man inte får rubba på, och som typiskt är klart rotade i Darwinism och en materialistiskt vetenskaplig livssyn. Inlägg och kommentarer som betecknas ”religiösa” eller som kritiserar Darwinism plockas gärna bort av moderatorerna. Eller hånas öppet av dem.

Min slutsats av detta är att det visst finns ledare, men att de är ”osynliga”, dvs de vill operera ostört i bakgrunden. Rörelsen blir utåt till ett skepp som kan tas över av vem som helst, därför att folk har fostrats till att aldrig ifrågasätta auktoritet, vilket heller inte ska finnas i dessa rörelser men som finns ändå – man behöver bara säga att man inte finns.

Något annat vi fostrats till genom media och propaganda under 100 år är ett dualistiskt tänkesätt: Det finns alltid två polariteter. Om något är gott finns det alltid något som är ont, som hotar det goda. Om något är rätt finns det alltid något som är fel, som hotar det som är rätt. Och det är INGEN ÄNDE på det.

USA:s tvåpartisystem är en konsekvens av ett dualistiskt tänkesätt, och som tvingar in verklighetsupplevelsen i en konflikt mellan två parter – som om det vore den totala, faktiska verkligheten.

Om jag inte håller med demokraterna i en fråga, så gör detta mig till republikan, fast jag inte vill vara vare sig det ena eller det andra! Det här antar extrema proportioner i mera laddade konflikter, som krig. Inte bara fysiska krig med vapen och soldater utan även ideologiska krig, t ex kriget mellan marxism och borgerlighet, och kriget mellan religion och vetenskap.

Om jag på ett materialistiskt forum kritiserar ståndpunkten att hjärnan genererar vårt medvetande, så kan detta mycket väl göra mig till en religiös person, kapabel att köra flygplan in i byggnader. Det är en bild som projiceras på mig, som jag inte kan göra något åt, och skulle jag ens försöka skulle jag alltså måsta övertyga folk om att jag aldrig skulle kunna köra ett flygplan in i en byggnad, när jag bara ville framkasta en synpunkt jag hade redan som 11-åring. Detta är det dualistiska medvetandetillståndet in action.

Och nu: studera citatet ovan. Om kapitalismen nu faller, vad betyder det i ett dualistiskt synsätt? Just det: Kommunism måste vara ”The Ticket”. Som om kapitalism och kommunism vore de polariteter som innefattar hela vår totala verklighet, som om något annat inte fanns eller kan finnas.

Rörelser som Sanningsrörelsen, Zeitgeist osv, betecknas typiskt i media som ”högerextrema”. Men de kan lika gärna vara vänsterextrema, vilket vore raka motsatsen, eller är det bara en illusion? Det är projektioner!

Är det då alltid frågan att välja det som är är rätt? Eller är det detta sätt att tänka i sig som är fällan? Detta är en annan rörelse som pågår nu, men som inte har några demonstrationer: Non-duality kallas den. Den erbjuder ett alternativ:

Ska jag gå åt höger, eller åt vänster? Är detta det enda valet?

Nej, du kan välja att gå UPPÅT, där du kan se ”höger” och ”vänster” – och där du kan se, tack vare din högre position, hur dessa leder till precis samma mål…

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=u-xmOsmZPlw]

6 replies on “Varning för kommunism”

Framtidens lösen är som du antyder holism. En attityd som både erkänner andlighet och materiella faktorer, men där det andliga har något slags övergripande täckning.

Ett spännande år. Arabisk vår, Breivik, Londonkravaller, Occupy Wall Street och europeiska demonstrationer. Skit samma om allt är riggat, jag bejakar allt som bringar FÖRÄNDRING.

Jag tror faktiskt inte allt är riggat. Att det finns sådana som vet att de kan manipulera fram kommunism på det sätt jag beskriver, tror jag absolut.

Men de har inte den här totala, obevekliga kontrollen över massorna som många konspirationsteoretiker vill hävda. Jag misstänker däremot att de som hävdar det är de själva – vi får inte glömma att det finns konspirationsteorier som skapas i syfte att döda hoppet och skapa rädsla. Alla centraliserande krafter livnär sig på kollektiv rädsla.

Jag älskar allt med 2011: upplopp och revolter, samt påståendena att samma upplopp och revolter är riggade. Allt blir del i megafenomenet som kallas “2011, inte ett vanligt år”.

“There’s war, dictators, and rumours of war” som det hette i teasern för “Blixt Gordon och pupurdöden” från 30-talet.Det anger stämningen för vår tid ganska bra tycker jag. Och nästa år har vi 2012 som varit så omtalat. I can hardly wait.

Lysande inlägg!

Just dualism i rörelse är ett sådant djupt rotat fenomen. Men idag vet väl de flesta att “högerpolitik” är detsamma som “vänsterpolitik”. Hårddraget är “extremhöger/fascism” samma sak som “extremvänster/kommunism”.
Och båda fraktionerna, på vilken nivå som helst lever uteslutande på kollektiva egon, på gruppens medvetande.
Individens frigörande av kollektivet/ kollektivets frigörande av individen – båda perspektiv är en illusion! Fungerar inte.

Den gyllene medelvägen håller än: att leva i nuet, att se verkligheten, att sudda ut all perception och projektion.

Intellektets tidevarv är slut. Tolle sätter fingret på vad vi alla måste fokusera på.

Jag tror liksom du Perra att sista kvartalet i “Moderns år” har en hel del att bjussa på! Människans frihetslängtan kommer att uttryckas än mer, vi kommer många stå där under diamantskyarna uppsnärjda i det blå!!!!

Jag gör det redan!

Fredde

Tack Fredrik!
(Du har nåt problem med din blogg, har förgäves försökt kommentera där under ett par veckors tid. Försökte nu igen.)

Hmmm… det där du säger på slutet får en klocka att ringa… 🙂
Yes, det är nu man ska slå hål på dualistiska absurditeter, som ”intellektet” handlöst fogar sig i. Intellektet är inte intelligent, utan bara något som vill hävda sig självt, genom att använda just dualism. Genom att ha ”rätt” i dualistiska slutsatser – det är det som kallas intelligens.
Närhelst extrema polariteter bekämpar varandra är det frågan om samma slags folk. Jag tror också många vet att höger-vänsterextremism är samma sak, men jag tror också de två – trots detta – kan hetsas mot varandra i ytterligare ett krig.

Vi måste se alla dessa krigshetsande röster som höjs. Medvetandet måste uppnå den kritiska massan, då först är vi immuna.
Dualistiskt intellekt måste alltid definiera en fiende, som den vill få folkets gehör för, och därmed häva sig fram på. Det kan vara muslimer, judar, ”religiösa”, överhuvudtaget folk som utpekas för det ena eller det andra – gärna genom att använda korrupt vetenskap (kalas att ta till för att ge “rätt”). Men det gäller att inte dras in i konflikten, utan se nuet. Bödelns ansikte är alltid väl gömt… men även det kommer att avslöjas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *