Categories
Uncategorized

Varning för kommunism

En våg av demonstrationer sveper över oss. Wall Street, London, Rom… även i Sverige händer det, t ex 200 meter från där jag bor på Järntorget. Och från Sergels Torg kommer följande citat (ur G-P):

”Kaife Amin och hans kamrat höll upp en stor banderoll med budskapet Systemet är problemet.

-Det kapitalistiska systemet är på väg att kollapsa ekonomiskt, ekologiskt, moraliskt och på alla sätt och alla håll, sade han till TT.

Aktionen lockade en blandad skara, från punknitade tonåringar till prydliga pensionärer”

Är detta ett uppvaknande? Det kan vara det, men det blir vad vi gör det till. Att det inte går att skapa pengar ur tomma intet i all oändlighet säger sig självt. Att pengar egentligen inte är värda något, utan är skuldsedlar då de representerar ett värde som inte existerar (men som måste betalas), är en så besk medicin för så många, att en reaktion av något slag måste ske. I så många år har botten på pyramiden fått betala i form av ökad arbetsbörda, ökade skatter, lägre lön i form av ökad inflation. Det har fungerat så länge man kunnat lova ytterligare tillväxt. Men när inte det går längre, sprider sig toppens oro nedåt i pyramiden, folk på alla nivåer börjar fråga sig vad som egentligen är något värt, och finner inga svar på den frågan. Då hotas hela pyramidens existens. En bankhierarki kan kollapsa om det sprids en insikt om att pengarna i banken inte representerar något reellt värde.

Hajar måste ständigt röra på sig, sägs det. Hajar kan aldrig sluta simma, annars sjunker de och dör. Och nu har vi finanshajar som inte längre har någonstans att simma. Då exponeras de.

Jag har under två års tid studerat Zeitgeiströrelsen, för att se vart det hela tar vägen. Men det finns fler rörelser, och de utger sig alla för att ”sakna ledare”. Efter att ha deltagit i forum har jag dock märkt att de har stadgar som man inte får rubba på, och som typiskt är klart rotade i Darwinism och en materialistiskt vetenskaplig livssyn. Inlägg och kommentarer som betecknas ”religiösa” eller som kritiserar Darwinism plockas gärna bort av moderatorerna. Eller hånas öppet av dem.

Min slutsats av detta är att det visst finns ledare, men att de är ”osynliga”, dvs de vill operera ostört i bakgrunden. Rörelsen blir utåt till ett skepp som kan tas över av vem som helst, därför att folk har fostrats till att aldrig ifrågasätta auktoritet, vilket heller inte ska finnas i dessa rörelser men som finns ändå – man behöver bara säga att man inte finns.

Något annat vi fostrats till genom media och propaganda under 100 år är ett dualistiskt tänkesätt: Det finns alltid två polariteter. Om något är gott finns det alltid något som är ont, som hotar det goda. Om något är rätt finns det alltid något som är fel, som hotar det som är rätt. Och det är INGEN ÄNDE på det.

USA:s tvåpartisystem är en konsekvens av ett dualistiskt tänkesätt, och som tvingar in verklighetsupplevelsen i en konflikt mellan två parter – som om det vore den totala, faktiska verkligheten.

Om jag inte håller med demokraterna i en fråga, så gör detta mig till republikan, fast jag inte vill vara vare sig det ena eller det andra! Det här antar extrema proportioner i mera laddade konflikter, som krig. Inte bara fysiska krig med vapen och soldater utan även ideologiska krig, t ex kriget mellan marxism och borgerlighet, och kriget mellan religion och vetenskap.

Om jag på ett materialistiskt forum kritiserar ståndpunkten att hjärnan genererar vårt medvetande, så kan detta mycket väl göra mig till en religiös person, kapabel att köra flygplan in i byggnader. Det är en bild som projiceras på mig, som jag inte kan göra något åt, och skulle jag ens försöka skulle jag alltså måsta övertyga folk om att jag aldrig skulle kunna köra ett flygplan in i en byggnad, när jag bara ville framkasta en synpunkt jag hade redan som 11-åring. Detta är det dualistiska medvetandetillståndet in action.

Och nu: studera citatet ovan. Om kapitalismen nu faller, vad betyder det i ett dualistiskt synsätt? Just det: Kommunism måste vara ”The Ticket”. Som om kapitalism och kommunism vore de polariteter som innefattar hela vår totala verklighet, som om något annat inte fanns eller kan finnas.

Rörelser som Sanningsrörelsen, Zeitgeist osv, betecknas typiskt i media som ”högerextrema”. Men de kan lika gärna vara vänsterextrema, vilket vore raka motsatsen, eller är det bara en illusion? Det är projektioner!

Är det då alltid frågan att välja det som är är rätt? Eller är det detta sätt att tänka i sig som är fällan? Detta är en annan rörelse som pågår nu, men som inte har några demonstrationer: Non-duality kallas den. Den erbjuder ett alternativ:

Ska jag gå åt höger, eller åt vänster? Är detta det enda valet?

Nej, du kan välja att gå UPPÅT, där du kan se ”höger” och ”vänster” – och där du kan se, tack vare din högre position, hur dessa leder till precis samma mål…

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=u-xmOsmZPlw]