Categories
Uncategorized

Att platta till Jorden

Det finns en märklig sajt på nätet.  Jag vet inte hur jag hittade den, men den finns. Välkomna till en ny (gammal) värld:

The Flat Earth Society :

http://theflatearthsociety.org/cms/index.php

När man kommer till sajter med såhär pass häpnadsväckande paroll, är det naturligt att som första åtgärd klicka på ”About us”-länken,  och den ser (vid första anblicken) någorlunda sansad ut i det här fallet:

The mission of the Flat Earth Society is to promote and initiate discussion of Flat Earth theory as well as archive Flat Earth literature.  Our forums act as a venue to encourage free thinking and debate.

Sekvensen som fick mig att tycka så var den om ”arkivering av Platt jord-litteratur”. Jorden har ju förvisso uppfattats som platt under en massa år, varunder många kulturer – tillika ett katolskt förtryck – har grasserat, så sajten är troligen ENDAST driven av det kulturella/historiska intresset att bevara avtryck från denna mörka period? Den tanken överskuggade till en början den initila oro jag kände för nästa mening, den om fritt tänkande och debatt. Vilket jag naturligtvis inte motsätter mig – hela den här bloggen handlar om fritt tänkande och debatt, och att vara öppen för allt! Men…

Det finns gränser.

Behöver vi debatter om huruvida jorden är platt eller inte, år 2010? Högst tveksamt. Vad det inte råder någon tvekan om är emellertid att det finns intelligent, välutbildat folk inom såväl religion som vetenskap, som på spritt språngande allvar hävdar att jorden är platt. Vidare att solen, stjärnorna, och planeterna är ”spotlights”. Och att detta debatteras livligt på deras forum. År 2010.

Och den initiala oro jag kände övergår till en stilla förtvivlan när jag läser mig till att de har ”bevis”. Vilket man inte direkt kunde lasta den förre mäktige försvararen av den platta jorden – Romerska Katolska Kyrkan – för att ha.

Men eftersom jag har skrivit en massa på den här bloggen om bevis, och hur vi hanterar/missbrukar bevis och bevisföring, om den korruption som infiltrerat hela konceptet, så beslutar jag mig för att dyka ner i detta  –  och jag har en känsla av att det finns något här som borde diskuteras år 2010.

Innan vi går vidare, här några sekvenser från deras FAQ:

Q: “Is this site a joke?”

A: This site is not a joke. We are actively promoting the Flat Earth movement worldwide. There are members who seriously believe the Earth is flat, and their research is located in Flat Earth Believers.

Q: “Why do you believe the Earth is flat?”

A:  It looks that way up close. In our local reference frame, it appears to take a flat shape, ignoring obvious hills and valleys. In addition, Samuel Rowbotham et al. performed a variety of experiments over a period of several years that show it must be flat. They are all explained in his book, which is linked at the top of this article.

Q: “What about the stars, sun and moon and other planets? Are they flat too? What are they made of?”

A: The sun and moon, each 32 miles in diameter, rotate at a height of 3,000 miles above sea level. As they are spotlights, they only illuminate certain places. This explains why there are nights and days on Earth. The stars are at a height of 3,100 miles above sea level, which is as far as from San Francisco to Boston. In the dark energy model, the celestial bodies are spherical and are made of ordinary matter. These spheres are being held above the Earth by DE.

Q: “When traveling in a straight direction, you will always reach the same point on the globe from where you started. How can this happen if the world is flat?”

A: You need to have evidence for this to be true. Also, define “straight.” Remember, the northern point on the compass is pointing toward the center of the Earth. If you follow your compass due east or due west, ending up at the same point you started from, you have just gone around the world in a circle. Thus, circumnavigation is possible on FE.

Q: “What is underneath the Earth?”

A: This is unknown. Most FE proponents believe that it is generally composed of rocks. Please note that in Hinduism, the Earth rests on the back of four elephants and a turtle.

Handen på hjärtat: Hur VET vi att jorden är rund?

Jag vet. ”Ja men kom igen nu! E du helt go, eller???” Självklart är jorden rund. Jag har inte läst forumet, men med tanke på hur stort det verkar vara, kan vi utan vidare förmoda att alla de här första uppenbara argumenten för jordens rundhet som du och jag kan åberopa här och nu – de om båtar som försvinner bakom horisonten, etc  – har avhandlats för länge sedan och att det alltjämt är ovisst om vår hemplanet inte är en skiva. Det är inga dumskallar! De är insatta i fysik, filosofi, religion, astronomi… you name it, och de kan verkligen tala för sin sak. Så mycket har jag sett.

Vilka är de som ligger bakom det här?

Vad jag har sett verkar det vara dels katolska fundamentalister, som tolkar varenda rad i Bibeln b-o-k-s-t-a-v-l-i-g-t, dels konspirationsteoretiker som låtit det gå för långt, dels vanligt folk som helt enkelt vill ha upplevelsen av att jorden är platt. Det kan nog ha sin tjusning… 🙂

Jag har också skrivit om konspirationsteorier, så det är med en viss bävan jag konfronterar det här. Är det hit det leder? Ifrågasätter man PRECIS ALLTING till slut? Ska man tvärnita i fasa inför denna avgrund, och låta hängslena man tänjt ut till bristningsgränsen slå tillbaka med enorm kraft så man knockas mot ruinerna av folkhemsväggen man så djärvt lämnade, för att sedan stanna kvar där för resten av livet i sitt Truman Show, dra ut internetsladden, bänka sig i det unkna soffhörnet med en pilsner och le ikapp med hypnos-TV som aldrig visar några revor i himmelsduken, och lallande tro på allt som sägs? Mja. Det är alltid en fråga om balans…

Jag gillar inte ordet ”worldwide” i det här sammanhanget. Den globalisering som pågår för fullt och som ingen längre kan förneka, var kanske också en konspirationsteori en gång. Och en annan sådan är den om påvens eventuella strävan efter världsherravälde.  Om han får det kommer Flat Earth-rörelsen att få makt bakom sig och lämna sin jönsprägel. Om makt får vara rätt blir jorden kanske platt igen. Låt oss hoppas att detta aldrig sker.

Jag läste en av artiklarna i forumet, och fick en inblick i den logik de här människorna använder, matematiken avfärdas t ex, därför att 1 + 1 = 2 inte alltid (enligt skribenten) stämmer. Ett äpple som placeras bredvid ett annat äpple på ett bord, är, hävdar artikelförfattaren, två äpplen ”för de flesta iakttagare” (vilka han betecknar som 100 utbildade individer) –” förutsatt att det faktiskt ÄR ETT äpple bredvid ETT annat” på bordet (vilket måste vara hans egen, dvs EN persons bedömning). Och han lämnar tydligen utrymme för andra svar än 2, kanske det är dem som ser äpplena från det perspektiv där ett äpple skyms av det andra, så att det ser ut som 1?

Men matematikens giltighet dräps slutgiltigt i nästa steg, där han slår ihop två regndroppar! För vad sker när man gör detta? Klurigt värre, för du ser, det blir EN stor regndroppe. Så hans definition av 1+1 är ”1+1=1, ELLER 1+1=2, beroende på situationen”. Notera hur ödmjukt och nyanserat det här låter.

Med detta som grund ifrågasätter han allting, eftersom t o m det allra enklaste matematiska uttryck, menar han, tydligen kan ifrågasättas.  Därmed också vedertagna sanningar som att jorden är rund.

http://www.theflatearthsociety.org/forum/index.php?topic=38389.0

Materialister är oförmögna till abstrakt tänkande. 1 + 1 som abstrakt begrepp i medvetandet existerar inte för honom, utan ALLT är strikt objektbundet och måste kunna visas, typ på ett bord inför publik. Det här leder till en massa hårresande konsekvenser. Han kan inte använda sitt medvetande, och kan därmed inte se sammanhang, han kan inte förstå något intuitivt. Där vi ser sammanhang, spränger han sönder i små fragment, och framställer dem som så viktiga att du måste beakta dem, och till slut har du själv glömt sammanhanget!

Man är bara emottaglig för de bevis som ens medvetandenivå tillåter.  Men när medvetande förnekas blir det farligt. När vetenskapen  tog steget in i kvantfysiken  – där medvetander får en roll – fungerade inte längre bevisföring i  den objektiva verkligheten, utan beviset började övergå till att bli den inre upplevelsen – vilket självklart inte går att visa i en Powerpointpresentation.

Här gjorde materialisterna tvärnit och vetenskapen klövs.

De sprider sedan dess illasinnad desinformation om Albert Einstein och försöker svärta ner hans namn. Mycket riktigt hittar jag också en hel sektion på FES-sajten om Einstein där det finns ”bevis” för att i stort sett allt han gjort är rent bogus. Jag har sagt detta många gånger och kommer att fortsätta med det tills någon säger ”Å vad intressant- varför har du aldrig sagt det här förut?”

Tyvärr har materialisterna ännu världens makthavare på sin sida. Och de vill ha fortsatt makt. Rigida ekonomiska strukturer är totalt beroende av det gamla. Därför undertrycks t ex forskning om alternativa energikällor, bot mot cancer och andra sjukdomar. I stället får miljöfarliga energikällor som kolbrytning ( Läs t ex Linda Bjuvgård: http://www.klarsikt.humancreations.se/post/2010/07/08/Man-kan-lika-garna-skara-av-en-kvinnas-brost.aspx ) ökade anslag, och blir du sjuk hamnar du i läkemedelsindustrins klor, vilken också har gjort Business av biverkningar, så du typiskt måste köpa ett par dyra mediciner till som fixar biverkningarna.

Det var ett litet utvik – ett viktigt sådant – men det var inte det jag ville säga med det här inlägget. Vad det handlar om är vilket praktexempel vi har här på Mentala Boxar, och hur vi går in i, identifierar oss totalt med tankestrukturer som blir till ett filter varigenom vi ser verkligheten. Och eftersom vi identifierar oss går det en JAG-känsla i det, som vill överleva. Och de skapar bevis för det som de hävdar – bevis som endast utgår från den medvetandenivå de befinner sig på, bevis som förutsätter att just den medvetandenivån är den högsta tänkbara, och försöker du motbevisa dem  – vilket kräver mer jobb än du kan tro – blir de genast aggressiva, inte för att det skulle vara något som behöver utvecklas i deras övertygelse (där går gränsen för deras spelade ödmjukhet), utan mera därför att deras IDENTITET hotas.

Se svaret på frågan vad som finns under jorden. ” This is unknown. Most FE proponents believe that it is generally composed of rocks”.

Som jag skrev i “Void Main”- inlägget, det är akten att definiera en rymd inom vilken något sker. Och vad som är utanför skiter man totalt i. Sedan förleds uppmärksamheten från dessa alarmerande förenklingar, och man leds gradvis in i upplevelsen av att det är ett helgjutet system med svar på ALLT, och som kan detronisera Gud! Samma sak är det med evolutionsteorin, där det – vilka komplexa svar de än försöker framlägga på det – finns ett grundantagande som det hela vilar på, och som inte FÅR vara fel: Allt kom till av en slump. Eller: Vi skiter helt enkelt i det.

Folk i allmänhet tror att bevis alltid är något absolut, något som inte går att emotsäga. Verkligheten är att varje falang skapar sina bevis. Vilken uppfattning du än har, så finns det bevis för den. Vad du än googlar på nätet ger dig massor med träffar om hur det bevisas och om hur dess betvivlare motbevisas.

För faktum är att nästan ingenting som är väsentligt går att bevisa på ett bord framför 100 iakttagare (eller under kontrollerade laboratorieförhållanden). Utöver detta sysslar vi med mentala bilder, vilket är fullt tillräckligt för att validera egot – din falska känsla av identitet. Allt vad vi gör på denna jord är att bekräfta oss själva och att vi är det vi tror vi är – och vi tar endast emot bevis som validerar det.

Så, söker du Sanningen eller vill du bara bevisa något?

16 replies on “Att platta till Jorden”

Tack för detta inlägg och för utmaningen: Söker du sanningen eller försöker du bevisa något?
Jag lägger detta på ett bra ställe i hjärnan så får vi se vad som händer:) Kanske glömmer jag var jag lagt den – utmaningen alltså.
Du har nästan alltid med något om makt och strukturer. Kanske kan mitt senaste inlägg om Hitler intressera 😛

Hej Björn!
Jag förmodar att du har kommit hem från Rimini! Var det bra?

Det var väldans. När du skriver om Hitler, så kan det väl inte….alltså: vad HÄNDE i Rimini egentligen??
Men OK, jag ska kolla upp!

Vad är nu det här för en krönika?
Var får du alltifrån?
Varför gräver du upp all denna dynga ur internetjorden?

Du vill upp med skiten i ljuset. Exponera skiten. Låta den belysas. Transformeras.

Du är som jag.

En hjälte!

Hej Fredde!
Jag trodde du var på väg att skälla ut mig efter noter..men sedan så ordnade det upp sig!
Det är märkligt att det kan existera sådant här. Och att det är såpass stort.
Kanske är det här en parodisk spegelbild av annan sjuk vetenskap som anses vedertagen? Eller katolska kyrkan som fortfarande inte har gett upp? Brrr.

Ja, vad ska man säga.
Sådana rörelser går väl inte att bemöta heller.
Överhuvudtaget personer, entiteter, grupper som lever i en spegelvärld som måste bevisas – de går inte att prata med. Som om tillvaron kräver en förklaring hela tiden. Symboliskt tänk – vad är det i sådana sammanhang?
Känns som Alice i Underlandet, fast utan mening… i motsats till henne tvärnitar MÅNGA när det kommer till att själv spela en roll. Vara någon.
Handlar det om något sådant som att komma undan sig själv? Sitt liv. Sin skapandekraft?

Kvantfysiken är underbar. De gör ju objekten till subjekt och världsbilder börjar röra på sig! Vetenskapsnördar och religiösa får kalla fötter!
Bäst då att förevigt nita fast, konservera, skicka fram gamla trossatser och rulla radband mellan fingrarna, rabbla böner och gunga på ett golv tills sanningen o känslorna ger vika.

Rädsla är en stor kraft!

Det urvetenskapliga finns inom oss och jag säger som jag alltid har gjort. Så som i himmelen så och på jorden. Alltså kan man inte, som du säger Perra, bevisa något på ett bord framför 100 deltagare. För vad man söker bevisa är något som finns utom oss och det kan endast bevisas eller återkopplas med himmelen inom oss. När sanningen visar sig uppenbaras denna koppling eller återkoppling. Vi söker bevis för sanningar, absoluta sanningar, och vetenskapen visar upp verkliga förhållanden för oss men sanningen bakom förhållandet visar sig vid varje människas respekterade kunskapscentrum i solar pleuxus. Människan är vetenskapens konstruktiva sida för att vara korrekt. Vetenskapens lust att veta ser vi leda till upptäckter om tillvarons fundament men en förklaring till sanningen bakom upptäckterna visar sig inte. Nej sanningen bakom livets skeende och varande säger inget via vetenskapen. Vi funderar på orsaken, meningen, osv. därför att VI ÄR orsaken, meningen. MÄnniskan är konstruktionen och den saken är klar. Konstruktionen funderar över sig själv.

Sanningen bakom varandet och tillvaron uppstår i det ögonblick som vi börjar reflektera över oss själva. Sanningen uppstår i det ögonblick som kompromissandet slutar. När sanningen uppenbaras vet vi att ett vetenskapligt synsätt kompromissar och frågar sig alltså inte varför, utan konstaterar bara ATT. När sanningen uppenbaras ser vi reseskildringen från familj till familj. När sanningen uppenbaras ser vi skapandets fem teckenförklaringar. Vi erbjuds sanning så som i himmelen, så och på jorden. Vi tror inte längre utan vi vet. Sanningen funderar inte utan sker. Sanningen tror inte utan vet. Sanningen längtar inte utan summerar fredagens skoluppgift. Sanningen fungerar och fungerar utan att fundera. För så fort sanningen uppenbaras vet vi att för varje sak som uppenbaras för vår yttre syn finns en motsvarighet för vår inre syn. Varje sak som vi ser med våra ögon ser vi också med våra inre ögon och sanningen visar sig i kopplingen mellan samtliga aspekter av tillvaron. Sanningen uppenbaras märkligt nog i mellanrummen. När vi ser en gräns så uppenbaras sanningen precis i denna gräns. Inte på ena sidan eller på andra sidan utan mitt emellan. De värkande händerna visar oss att sanningen syns verka därför att så länge vi inte upprätthåller balans mellan inre och yttre skapar vi smärta. Med händerna skapar vi och för den som inte skapar något med sina händer verkar inte skeendet. Sanningen är den att den som inte med egna händer tar tag i konstruktionen som vi är, får problem med händerna. När vi tar tag i saker och ting skapar vi balans mellan inre och yttre. Själen fortsätter att verka och om inte händerna fortsätter att verka i det yttre då blir det obalans och verkandet övergår till värkande. För Så som i himmelen, så och på jorden. Själen väntar inte, själen sker, själen vill ske. Vårdar vi oss inte om att vårda själen så kompromissar vi. När vi kompromissar undflyr vi sanningen om oss själva. Så som i …

Sanningen blir till när vi upptäcker, så som i himmelen så och på jorden. Sanningen blir till i just det ögonblicket. Innan dess finns ingen sanning. Sanning är ett ord som saknar betydelse för ett vetenskapligt synsätt. Sanningen uppstår och skapas i det ögonblick som skapelsen börjar lägga vikt vid konstruktionens mening. Frågor som Varför? och Hur? Solen skiner, det ser vi, det är ett faktum. Behovet av att veta varför den skiner skapar också behov av begreppet sanning. Surt sa räven om rönnbären erbjuder ingen sanning eftersom vem som smakar är avgörande för om rönnbären är sura eller ej. Då ingen människa eller djur smakar på rönnbären då är de ju inte sura, endast i vår hjärna uppstår sensationen och smaken surt. Så som i himmelen, så och på jorden. Då vi smakar på ett rönnbär och känner den sura smaken, då vet vi att rönnbär är sura. Om vi inte smakar då vet vi inte. Sanningen är den att vi har uppfattat surheten från bären och konstruerat vetenskap. Sanningen om bären uppfattas endast i kontakten med smakcellerna i hjärnan inom oss. Samma sak sker här och nu, hela tiden. Vår själs kunskapscentrum är inte hjärnan utan solar plexus och fötterna och huvudet är kontaktytan från jorden och evigheten in till själshimmelen. För att uppfatta smaken, essensen av den omgivande skapelsen erbjuds vi ta emot smakprov via fötter och huvud. Smaken uppfattas inte av hjärnan utan av solar plexua, själens kunskapscentrum. Sanningens smakceller sitter där och flödet av från och till kopplar upp oss mot världen. Fångar vi fina smaker från moder jord, moder vatten, fader vind och fader sol sker femte sanningen automatiskt. Femte sanningen är skapelsens femte dag och den näst sista. Sanningen kanaliseras från kropp till själ och från själ till kropp. Sanningen kanaliseras och först när vi börjar reflektera över oss själva sker denna koppling och kanalisering. Den första sanningen är jorden, den andra är vattnet, den tredje är vinden och den fjärde är solen. Dessa fyra behöver vi inte fundera över. De ÄR och sanningen uppstår i det ögonblick som femte dagen inträder. Vi behöver fundera på den sanning som ligger bakom livselementen för att värna om himmelen inom oss och förvandlingen av själen. Femte sanningen uppstår när vi för samman de vackra elementen och fyra livsenergierna i vår själs centrum, för då lever vi, sanningen föds som ett litet barn. Vackrare sanning finns inte. Sanningen ligger skönt begravd och sovande inom oss tills vi börjar reflektera över oss själva och gräva på djupet. Sanningen föds när vi är redo att välkomna oss själva in i Guds rike där under handen på bröstet. Sanningen kvarstår. Sanningen frigörs först när vi känner igen oss själva som levande gudar och gudinnor. Sanningen sker i det ögonblick när vi säger: Gud – alltså jag fäller en tår av lycka över att välkomna sanningens barn i min barm.

Detta förde med sig en lång kommentar därför att sanningen är kompliserad. Sanningen ligger inte framför våra ögon utan först när det som ligger framför våra ögon skapar eftertanke skapas sanningen. Först när vi erkänner skådespelet som ett skådespel uppstår behovet av sanning. Vi behöver ingen sanning så länge vi tror att skådespelet (det vi ser) är det enda som är. Det är först när vi förstår att det vi ser är ett skådespel som vi upptäcker vad sanningen är. Vi har vaknat och femte veckodagen tål sanningen. För att vi ska ske i den femte veckodagen sker vi i sanningens flöde mellan himmel och jord i den absoluta gränsen. Frieriet mellan himmel och jord skapar ett sanningens barn fritt från enslighetskänslor och fel. Nästa veckodag är lördagen och för den som läst skapelseberättelsen vet att veckodag sex är den sista slitsamma dagen. Så ta saken i egna händer och ske. Nu sker sanningen med oss för att vi ser varför sanningen behövs. Sanningen vet sakernas natur och förundras inte över existensen. Kärlekens sanna natur värker därför att så som i himmelen, så och på jorden flörtar med oss utan att vi uppmärksammar det. Kärlekens sanna natur verkar därför att så som i himmelen, så och på jorden flörtar med oss och vi uppmärksammar det. Det sanna ögonblicket uppmärksammas i denna flört mellan himmel och jord inom oss.

Hej Jennyli!
Jag har varit bortrest några dagar och tar del av din kommentar först nu. Mycket intressant. Det här gränslandet mellan det inre och det yttre är exakt vad det handlar om. Det är i det här gränslandet som insikten, aha-upplevelsen, uppstår. Och jag tror det har att göra med att man ändrar perspektiv när man rör sig mellan det inre och det yttre, och därmed röjer man sig själv.

Man inser att det överhuvudtaget finns ett perspektiv, och då är det inte så säkert längre att man är det man tror man är.
Insikten är att även det yttre är du själv. Den verklighet som du upplever är ditt inre som du projicerar på det yttre. Det är du typiskt inte medveten om utan du tror att det yttre är den faktiska verkligheten!

Det du säger är det jag säger. Det är lättare för mig nu att tyda ditt språk.

Vetenskapen utgår alltid från ett antagande, som oftast är en brutal förenkling. Sedan bygger man ett helt system ovanpå denna förenkling, och gör allt för att dölja hur pinsam den är (typiskt har de skapat ytterligare ett system av förklaringar som är så komplexa att ingen begriper dem, men som de själva anser sig begripa – men de kräver att du har satt dig in i all komplexitet innan de ens bemöter din kritik.. ja, du känner kanske igen det här?)

Det illustreras så tydligt i det exempel som Flat Earth Society åskådliggör. Man bryr sig helt enkelt inte om vad som finns under den platta jorden. Och det finns helt klart sådana zoner inom vår RIKTIGA vetenskap också, där man inte bryr sig, och det utgår från att det är helt OK att göra så. Och de låser in sig i en bubbla.
Varför det är OK att göra så är därför att vi har en sådan otrolig respekt för auktoriteter.
Och faktum är att det är inte bara vetenskapen som gör såhär utan även dogmatisk religion (där man fokuserar på yttre ritualer och dogmer och undertrycker den inre insikten).

Jesus talade om “Kunskapens nyckel”, och Guds rike inom oss. Att det går att veta (inifrån), utan att motsvarande vetande har matats in utifrån via boklig lärdom eller via auktoriteter. Det här är det mest kontroversiella av allt! Både de katolska prästerna och vetenskapsmännen protesterar här: “Du måste lyssna på OSS i stället – det existerar inget inom dig!!”. Och på detta vis undertrycks Sanningen. Balansen mellan det inre (Alfa) och det yttre (Omega).

Hej Perra, du kan ta bort denna kommentar när du läst den. Vill bara be dig att ändra namnet på länken du har till min sida till bara Bosse. Det finns skäl till detta 🙂 som jag inte vill ta upp här. Ciao

Underbart inlägg, du skriver oerhört bra tycker jag. Jag gillar sådana här ifrågasättanden av det “självklara”. Kan man bli medlem i FES? 🙂 För mig får gärna jorden vara platt. Det stämmer ju mest med min upplevelse 🙂

Tack Bosse!! (jag fixxade till länken);
I början flinade jag för mig själv åt FES, men ju mer jag skrev om detta desto mer såg jag något annat: Makt bestämmer vad som är rätt. Och det här med påven jag nämner är inget skämt. KK är västvärldens största struktur. Att ifrågasätta det självklara är att upptäcka de ignoranströsklar vi har. Jag tror det behöver göras, och att vi måste konfrontera den rädsla som kommer i dagen. För det blir värre om vi inte gör det.
Vet inte om man kan bli medlem i FES, men det borde man. Kolla sajten!

Tack!

Jag brukar ibland fundera på om mitt visuella fält bara är tvådimensionellt och att det djupet bara är en synvilla precis som i en tavla eller på film. Så kan det väl vara …va?

Ska kolla sajten 🙂

Bosse!
Tja, det är bara att lägga sig under en ångvält och kolla hur det blir…
Jag har uppfattat din böjelse för plattheten, och inser att mina plattityder inte kommer att stoppa dig… 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *