Categories
Uncategorized

Att platta till Jorden

Det finns en märklig sajt på nätet.  Jag vet inte hur jag hittade den, men den finns. Välkomna till en ny (gammal) värld:

The Flat Earth Society :

http://theflatearthsociety.org/cms/index.php

När man kommer till sajter med såhär pass häpnadsväckande paroll, är det naturligt att som första åtgärd klicka på ”About us”-länken,  och den ser (vid första anblicken) någorlunda sansad ut i det här fallet:

The mission of the Flat Earth Society is to promote and initiate discussion of Flat Earth theory as well as archive Flat Earth literature.  Our forums act as a venue to encourage free thinking and debate.

Sekvensen som fick mig att tycka så var den om ”arkivering av Platt jord-litteratur”. Jorden har ju förvisso uppfattats som platt under en massa år, varunder många kulturer – tillika ett katolskt förtryck – har grasserat, så sajten är troligen ENDAST driven av det kulturella/historiska intresset att bevara avtryck från denna mörka period? Den tanken överskuggade till en början den initila oro jag kände för nästa mening, den om fritt tänkande och debatt. Vilket jag naturligtvis inte motsätter mig – hela den här bloggen handlar om fritt tänkande och debatt, och att vara öppen för allt! Men…

Det finns gränser.

Behöver vi debatter om huruvida jorden är platt eller inte, år 2010? Högst tveksamt. Vad det inte råder någon tvekan om är emellertid att det finns intelligent, välutbildat folk inom såväl religion som vetenskap, som på spritt språngande allvar hävdar att jorden är platt. Vidare att solen, stjärnorna, och planeterna är ”spotlights”. Och att detta debatteras livligt på deras forum. År 2010.

Och den initiala oro jag kände övergår till en stilla förtvivlan när jag läser mig till att de har ”bevis”. Vilket man inte direkt kunde lasta den förre mäktige försvararen av den platta jorden – Romerska Katolska Kyrkan – för att ha.

Men eftersom jag har skrivit en massa på den här bloggen om bevis, och hur vi hanterar/missbrukar bevis och bevisföring, om den korruption som infiltrerat hela konceptet, så beslutar jag mig för att dyka ner i detta  –  och jag har en känsla av att det finns något här som borde diskuteras år 2010.

Innan vi går vidare, här några sekvenser från deras FAQ:

Q: “Is this site a joke?”

A: This site is not a joke. We are actively promoting the Flat Earth movement worldwide. There are members who seriously believe the Earth is flat, and their research is located in Flat Earth Believers.

Q: “Why do you believe the Earth is flat?”

A:  It looks that way up close. In our local reference frame, it appears to take a flat shape, ignoring obvious hills and valleys. In addition, Samuel Rowbotham et al. performed a variety of experiments over a period of several years that show it must be flat. They are all explained in his book, which is linked at the top of this article.

Q: “What about the stars, sun and moon and other planets? Are they flat too? What are they made of?”

A: The sun and moon, each 32 miles in diameter, rotate at a height of 3,000 miles above sea level. As they are spotlights, they only illuminate certain places. This explains why there are nights and days on Earth. The stars are at a height of 3,100 miles above sea level, which is as far as from San Francisco to Boston. In the dark energy model, the celestial bodies are spherical and are made of ordinary matter. These spheres are being held above the Earth by DE.

Q: “When traveling in a straight direction, you will always reach the same point on the globe from where you started. How can this happen if the world is flat?”

A: You need to have evidence for this to be true. Also, define “straight.” Remember, the northern point on the compass is pointing toward the center of the Earth. If you follow your compass due east or due west, ending up at the same point you started from, you have just gone around the world in a circle. Thus, circumnavigation is possible on FE.

Q: “What is underneath the Earth?”

A: This is unknown. Most FE proponents believe that it is generally composed of rocks. Please note that in Hinduism, the Earth rests on the back of four elephants and a turtle.

Handen på hjärtat: Hur VET vi att jorden är rund?

Jag vet. ”Ja men kom igen nu! E du helt go, eller???” Självklart är jorden rund. Jag har inte läst forumet, men med tanke på hur stort det verkar vara, kan vi utan vidare förmoda att alla de här första uppenbara argumenten för jordens rundhet som du och jag kan åberopa här och nu – de om båtar som försvinner bakom horisonten, etc  – har avhandlats för länge sedan och att det alltjämt är ovisst om vår hemplanet inte är en skiva. Det är inga dumskallar! De är insatta i fysik, filosofi, religion, astronomi… you name it, och de kan verkligen tala för sin sak. Så mycket har jag sett.

Vilka är de som ligger bakom det här?

Vad jag har sett verkar det vara dels katolska fundamentalister, som tolkar varenda rad i Bibeln b-o-k-s-t-a-v-l-i-g-t, dels konspirationsteoretiker som låtit det gå för långt, dels vanligt folk som helt enkelt vill ha upplevelsen av att jorden är platt. Det kan nog ha sin tjusning… 🙂

Jag har också skrivit om konspirationsteorier, så det är med en viss bävan jag konfronterar det här. Är det hit det leder? Ifrågasätter man PRECIS ALLTING till slut? Ska man tvärnita i fasa inför denna avgrund, och låta hängslena man tänjt ut till bristningsgränsen slå tillbaka med enorm kraft så man knockas mot ruinerna av folkhemsväggen man så djärvt lämnade, för att sedan stanna kvar där för resten av livet i sitt Truman Show, dra ut internetsladden, bänka sig i det unkna soffhörnet med en pilsner och le ikapp med hypnos-TV som aldrig visar några revor i himmelsduken, och lallande tro på allt som sägs? Mja. Det är alltid en fråga om balans…

Jag gillar inte ordet ”worldwide” i det här sammanhanget. Den globalisering som pågår för fullt och som ingen längre kan förneka, var kanske också en konspirationsteori en gång. Och en annan sådan är den om påvens eventuella strävan efter världsherravälde.  Om han får det kommer Flat Earth-rörelsen att få makt bakom sig och lämna sin jönsprägel. Om makt får vara rätt blir jorden kanske platt igen. Låt oss hoppas att detta aldrig sker.

Jag läste en av artiklarna i forumet, och fick en inblick i den logik de här människorna använder, matematiken avfärdas t ex, därför att 1 + 1 = 2 inte alltid (enligt skribenten) stämmer. Ett äpple som placeras bredvid ett annat äpple på ett bord, är, hävdar artikelförfattaren, två äpplen ”för de flesta iakttagare” (vilka han betecknar som 100 utbildade individer) –” förutsatt att det faktiskt ÄR ETT äpple bredvid ETT annat” på bordet (vilket måste vara hans egen, dvs EN persons bedömning). Och han lämnar tydligen utrymme för andra svar än 2, kanske det är dem som ser äpplena från det perspektiv där ett äpple skyms av det andra, så att det ser ut som 1?

Men matematikens giltighet dräps slutgiltigt i nästa steg, där han slår ihop två regndroppar! För vad sker när man gör detta? Klurigt värre, för du ser, det blir EN stor regndroppe. Så hans definition av 1+1 är ”1+1=1, ELLER 1+1=2, beroende på situationen”. Notera hur ödmjukt och nyanserat det här låter.

Med detta som grund ifrågasätter han allting, eftersom t o m det allra enklaste matematiska uttryck, menar han, tydligen kan ifrågasättas.  Därmed också vedertagna sanningar som att jorden är rund.

http://www.theflatearthsociety.org/forum/index.php?topic=38389.0

Materialister är oförmögna till abstrakt tänkande. 1 + 1 som abstrakt begrepp i medvetandet existerar inte för honom, utan ALLT är strikt objektbundet och måste kunna visas, typ på ett bord inför publik. Det här leder till en massa hårresande konsekvenser. Han kan inte använda sitt medvetande, och kan därmed inte se sammanhang, han kan inte förstå något intuitivt. Där vi ser sammanhang, spränger han sönder i små fragment, och framställer dem som så viktiga att du måste beakta dem, och till slut har du själv glömt sammanhanget!

Man är bara emottaglig för de bevis som ens medvetandenivå tillåter.  Men när medvetande förnekas blir det farligt. När vetenskapen  tog steget in i kvantfysiken  – där medvetander får en roll – fungerade inte längre bevisföring i  den objektiva verkligheten, utan beviset började övergå till att bli den inre upplevelsen – vilket självklart inte går att visa i en Powerpointpresentation.

Här gjorde materialisterna tvärnit och vetenskapen klövs.

De sprider sedan dess illasinnad desinformation om Albert Einstein och försöker svärta ner hans namn. Mycket riktigt hittar jag också en hel sektion på FES-sajten om Einstein där det finns ”bevis” för att i stort sett allt han gjort är rent bogus. Jag har sagt detta många gånger och kommer att fortsätta med det tills någon säger ”Å vad intressant- varför har du aldrig sagt det här förut?”

Tyvärr har materialisterna ännu världens makthavare på sin sida. Och de vill ha fortsatt makt. Rigida ekonomiska strukturer är totalt beroende av det gamla. Därför undertrycks t ex forskning om alternativa energikällor, bot mot cancer och andra sjukdomar. I stället får miljöfarliga energikällor som kolbrytning ( Läs t ex Linda Bjuvgård: http://www.klarsikt.humancreations.se/post/2010/07/08/Man-kan-lika-garna-skara-av-en-kvinnas-brost.aspx ) ökade anslag, och blir du sjuk hamnar du i läkemedelsindustrins klor, vilken också har gjort Business av biverkningar, så du typiskt måste köpa ett par dyra mediciner till som fixar biverkningarna.

Det var ett litet utvik – ett viktigt sådant – men det var inte det jag ville säga med det här inlägget. Vad det handlar om är vilket praktexempel vi har här på Mentala Boxar, och hur vi går in i, identifierar oss totalt med tankestrukturer som blir till ett filter varigenom vi ser verkligheten. Och eftersom vi identifierar oss går det en JAG-känsla i det, som vill överleva. Och de skapar bevis för det som de hävdar – bevis som endast utgår från den medvetandenivå de befinner sig på, bevis som förutsätter att just den medvetandenivån är den högsta tänkbara, och försöker du motbevisa dem  – vilket kräver mer jobb än du kan tro – blir de genast aggressiva, inte för att det skulle vara något som behöver utvecklas i deras övertygelse (där går gränsen för deras spelade ödmjukhet), utan mera därför att deras IDENTITET hotas.

Se svaret på frågan vad som finns under jorden. ” This is unknown. Most FE proponents believe that it is generally composed of rocks”.

Som jag skrev i “Void Main”- inlägget, det är akten att definiera en rymd inom vilken något sker. Och vad som är utanför skiter man totalt i. Sedan förleds uppmärksamheten från dessa alarmerande förenklingar, och man leds gradvis in i upplevelsen av att det är ett helgjutet system med svar på ALLT, och som kan detronisera Gud! Samma sak är det med evolutionsteorin, där det – vilka komplexa svar de än försöker framlägga på det – finns ett grundantagande som det hela vilar på, och som inte FÅR vara fel: Allt kom till av en slump. Eller: Vi skiter helt enkelt i det.

Folk i allmänhet tror att bevis alltid är något absolut, något som inte går att emotsäga. Verkligheten är att varje falang skapar sina bevis. Vilken uppfattning du än har, så finns det bevis för den. Vad du än googlar på nätet ger dig massor med träffar om hur det bevisas och om hur dess betvivlare motbevisas.

För faktum är att nästan ingenting som är väsentligt går att bevisa på ett bord framför 100 iakttagare (eller under kontrollerade laboratorieförhållanden). Utöver detta sysslar vi med mentala bilder, vilket är fullt tillräckligt för att validera egot – din falska känsla av identitet. Allt vad vi gör på denna jord är att bekräfta oss själva och att vi är det vi tror vi är – och vi tar endast emot bevis som validerar det.

Så, söker du Sanningen eller vill du bara bevisa något?

Categories
Uncategorized

Spår

Det sägs att förbrytarens plågade ande får honom att lämna de spår som leder till hans gripande

I taffliga kojor längs floden Ganges väntar prövade existenser som vill tillbaka

Och mellan mig och det liv jag lämnade finns också en flod

Jag spejar mot den motsatta stranden. Den ligger höljd i ett töcken; ter sig skrämmande och förborgad.

Där, vet jag, släpper hypnosen

Allt, med vilket jag var ett, finns kvar där.

Mitt liv, det kapitel jag höll på att skriva, ligger där som jag lämnade det, med pennan bredvid.

Jag duperades av yttre ord, starkare än mina.

Orden tvang mig till snäva val

Och redan efter det första befann jag mig på floden på väg hit

Det gick så fort. Så lätt.

Jag var ej längre ett.

Jag har vandrat här med tung kropp, driven av mystisk kraft;

Alltmedan brevduvor sökt upp mig, med brev som brunnit upp efter läsning

Och jag har inte fattat!

Jag går nu tillbaka varifrån jag kom, rotar i askan

Och hur förödande  var än elden, hittar jag alltid något fragment som skonats,

Som för mig vidare

Spår, bevarade av mystisk hand