Categories
Uncategorized

Truman Show är inte verklighet

Vad sker egentligen i Köpenhamn? Som de flesta vet, pågår där en klimatkonferens. Miljön är ett världsproblem, och det kan bara lösas på global nivå. Och det är ett komplicerat problem. Är den globala uppvärmningen orsakad av människan, eller föreligger naturliga cykler varvid det blir varmare, och polarisarna smälter? Och hur var det med den nya istiden? På 70-talet talades det om att en ny istid var på väg – och det var SANT. Det fanns hur mycket bevis som helst! Men det där hör man inget om nu. Varför? OK, det finns sådant vi själva kan observera. Faktum är nog att det blir varmare. Faktum är att man kan se gröna gräsmattor i januari (fast i år är det kallare!). Så var det inte på 70-talet. Faktum är nog att solen tar hårdare nu än den gjorde förr. Det märker jag själv.

Men vad som gör problemet riktigt komplicerat är människan själv, och det mänskliga egot. Vi får inte stirra oss blinda på frågan huruvida global uppvärmning orsakas av människor eller inte, och därmed reducera problemet till att vara enbart en vetenskaplig fråga. Tyvärr gör alltför många det misstaget. Och tyvärr finns det aktörer som vet hur folk fungerar, och som drar nytta av det från en högre nivå. Och tyvärr har vi det mänskliga egot, som är den mekanism som alltid vill ha säkerhet, makt, och som alltid har rätt – det är andra som har fel.

Vad får egot att må riktigt gott? Känslan av att vara ÖVER alla andra. Och får det någonsin nog? Nej. Egot måste alltid ha mer. Även om det inte går. Egot är inte logiskt, och det ser inte att det tar kål på sig självt i längden.

Betänk också hur världen ser ut, när det nu förekommer makt. Vi har pyramidala strukturer. Man ifrågasätter inte sin boss, och absolut inte bossens boss. När något kommer ”uppifrån” lyder man bara. Automatiskt. De flesta företag fungerar så här. I synnerhet när företagen köps upp av en större koncern, som kanske håller till i ett annat land. Det här är så vanligt, och får till följd att makten intensifieras, rädslan och otryggheten ökar. Man vet till slut inte varifrån besluten kommer – det kommer bara något ”uppifrån”! Det liksom trycker på, och driver upp tempot.

Det verkar finnas en tendens till bildande av allt större pyramider som köper upp och assimilerar de mindre, de blir groteska och opersonliga, och de anställda mår allt sämre. Och vad som driver det hela är alltjämt toppens behov av mera makt.
Det medger man naturligtvis inte öppet, utan det finns alltid ”realistiska” och ”ofrånkomliga” anledningar till varje steg som tas. Och ännu hellre  finns ”humanitära skäl”. Och allra helst finns skäl som alla människor ser upp till som hedervärda och respektabla, som tjänar mänskligheten. Skäl som räddar mänskligheten är de mest åtråvärda.

Det här inser man, om man studerar människans grundläggande psykologi, och om man kan sin Orwell. Och om man är medveten om egot och den dualistiska världen.

Vad nu miljöhotet öppnar upp för, är bildandet av den största pyramiden av dem alla: Den Enda Globala Pyramiden.
Det här är ett stort steg, och det är kontroversiellt, och mycket känsligt. Och här är det viktigare än någonsin att det finns ”skäl” som är av det allra mest åtråvärda slaget.
Likaså är det åtråvärt för makthavarna att få den här yttersta makten. Så åtråvärt kanske, att man kan ta till mindre hederliga metoder för att skapa de hedervärda syftena?
Som t ex att medvetet skapa bilden av en farlig värld, ett globalt hot? Så att man kan säga: ”Ni måste lyssna på oss! Vi kan rädda er!”

Kan det vara möjligt? Hur skulle det gå till?

Har man ekonomiska resurser bakom sig kan man göra mycket. Och ännu mer om man har en global organisation, som FN, att utgå ifrån.
Som man kan förstå, handlar det om att få massorna med sig. Det räcker inte att bara säga ”här är ett hot” – utan det måste finnas vetenskapliga bevis. Och inget appellerar till massornas respekt så mycket som ”vetenskapliga bevis”. Det är så absolut, och det tilltalar egot (som ju gärna vill veta). Uttrycker man sig med vetenskapliga bevis är man någon att räkna med, man vinner respekt. Vetenskapliga bevis är auktoritetens sista trumfkort. Man vinner alla debatter. Inget snack.
Och nu blir det lurigt. Glöm inte det mänskliga egot.
Vetenskapliga bevis är inte bara bevis, utan fungerar som ett utmärkt maktmedel!
Vad hände med pengar, när makthavare en gång insåg att pengar inte bara var något som representerade värden i form av faktisk egendom, utan kunde utgöra värde i sig och bli till ett maktmedel?

Man skapade luftpengar ur tomma intet! Hade man bara en central organisation – en bank – kunde banken helt brutalt tillverka pengar vid behov. Och behov fanns det. Och finns. Helt plötsligt blev det OK att pengar inte hade någon motsvarighet i form av faktisk egendom!
(På detta sätt skapades ”den fria marknaden” – pengarna är bara siffror utan faktisk täckning…)

Med den här mentaliteten kröp korruption in i det ekonomiska systemet. Samma mentalitet finns även inom vetenskapen. Naturligtvis finns det inom religionen också.
Man skulle kunna sätta likhetstecken mellan korruption och ego.

Sålunda skapades nu vetenskapliga bevis där det inte fanns några bevis. Fanns det bevis, så förvrängdes de till att bevisa något annat. Någonting driver på och gynnar idén om att människan orsakar global uppvärmning, och det har pågått under många herrans år. Min svåger Ola Lundqvist – hedersdoktor vid Sjöviks Universitet – säger:

” I ett brev till The Wall Street Journal avslöjade professor Frederick Seitz, f.d. ordförande i USA:s vetenskapsakademi att IPCC hade censurerat forskares uttalanden. Rapporten är inte den som godkänts av forskarna. Minst 15 viktiga avsnitt saknades i den vetenskapliga delen, bl.a. ”Inga studier visar tydligt att klimatförändringar beror på växthusgaser.”, ”Inga studier har bevisat att klimatförändringarna i någon mån orsakats av människan.”
Hans skriver i sin slutsats att: ”Jag har aldrig sett en mer upprörande förvanskning än den som föregått den här rapporten.”
IPCC förnekade inte att de skulle ha tagit bort avsnitten, men man sa att rapporten inte var vinklad och att ovissheten om global uppvärmning orsakad av människan nämndes.
Ändringarna gjordes efter kommentarer från myndigheter, forskare och icke-statliga organisationer.”

(IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change. Tillhör FN.)

Det ska sägas att detta skrevs för några år sedan – innan den stora skandal som nu kallas Climategate – uppdagades. Korruptionen inom FN är häpnadsväckande och mycket märklig. Hanteringen av svininfluensan avslöjar korruption inom ett annat FN-organ – WHO! Vad är FN egentligen? En sak verkar mycket klar, och det är att det inte är demokratiskt. Poliserna i Köpenhamn har ”särskilda befogenheter” att behandla folk på ett närmast fascistiskt sätt, och att köra över rådande lagar (som den om lagliga demonstrationer) som det passar dem. Danska polisen hänvisar bara till att det är ”politiken bakom det här mötet” som styr, och att de måste följa de direktiven.

FN har med andra ord rätt att kliva in i vilket land de vill, och ändra dess lagar över huvudet på landets regering och folket. Och det kanske är en fingervisning om vad komma skall? Kommer vi att få en värld där en global överhet kan göra precis som den vill, under hänvisning till någon ”nödsituation” som alla måste hörsamma?

Trots Climategate-skandalen, där en omfattande e-mailkorrespondens mellan styrande personer inom IPCC uppdagades och där det klargörs att man sedan länge medvetet ändrat på, och förfalskat vetenskapliga data för att nå sina syften, förefaller de ändå ha så stor inbyggd kraft bakom sig att de kan köra över allt motstånd. Al Gore hoppade av Köpenhamnsmötet dock, och jag vet inte de exakta orsakerna bakom, om det är samvetet som stoppar honom eller om allt han byggt upp helt enkelt har rasat samman?

Så, vad är alltsammans? Är det en sansad konferens om miljö, eller ett krasst spel om makt och pengar? Det är inte lätt att besvara frågan om man är ärlig. Det är lätt att besvara den om man ljuger för sig själv. Det är enkelt och bekvämt att bestämma att allt är konspirationsteorier, och sopa väck alltsammans. Strutsen, som sticker ner huvudet i sanden. Ignorance Is Bliss.

Men kom igen, vad V-E-T vi?
Vi vet att media undanhåller information. Det är allvarligt, särskilt med tanke på hur mediastyrda vi är – kanske i synnerhet svenskar. Vi ser att debatter styrs, och att vissa frågor – de som är de mest brännande på Internet – sorteras bort, som om de inte existerade. Debatter i media utgår från att vi redan har accepterat saken i stort, och utifrån detta vill den bara styra in uppmärksamheten på detaljer i utförandet, och då framstår kritik av saken i stort som så perifert och långsökt att det kan förlöjligas.

Jag kommer av någon anledning att tänka på filmen med Jim Carrey, där han föds och växer upp i ett konstgjort samhälle, som ett experiment. Ingen avslöjar något. Himlen är en gigantisk duk som är spänd över hans värld, som han självklart tror är Verkligheten, han köper hela upplägget rakt av – vad ska han göra?

Han bor där, och går varje dag till sitt arbete. Truman Show tror jag filmen heter, och jag tror jag ska se om den igen.
I alla fall upptäcker vår Jim en dag en reva i duken, han upptäcker att hans himmel bara är en duk – bara en jävla vision! –  han råkar in i en djup kris! Nu minns jag inte hur det går i filmen, men vill i stället dra en parallell med verkliga kriser, 2009:
Finns en reva i duken? Ja. Visst ser ni den? Men hur stora är krafterna som vill förtränga det, täppa till den och få oss att fortsätta som förut?

Men det väsentliga är inte dessa yttre ”krafter”, utan din egen reaktion.

Det Stora Okända glimtar till, och någon vill med stor kraft stänga till dörren igen.
Det är egot som gör det. Men vi är inte beroende av det som sker utanför! Vi måste själva ändra oss. Inifrån. VI ÄR INTE DET VI TROR VI ÄR! Det här inser Jim. Han hade aldrig behövt vara personen som han trodde var han, i det konstgjorda samhället.

Men Jim kan nu välja att aktivt ändra sig själv (dvs att inte längre vara det som samhället vill att han ska vara), eller han kan anklaga folk i sin värld som gör allt för att skyla över revan och förneka att den existerar eller att den någonsin existerat. Någon kanske bygger en stor myndighetsbyggnad med taggtråd, just där revan är… och alla påståenden om någon “reva” ignoreras.
 
Jim kan ge sig in i politiken, i tron att han kan driva igenom sin insikt om revan där, och äntligen få rätt! Politik är liksom det enda forum som finns. Det finns troligen ett högerparti och ett vänsterparti. Dualism. Allt han säger kommer att ses som ett påfund av det ena partiet, skapat av det andra partiet, kanske för att splittra samhället. Allt han säger blir till teser, som kan angripas av det motsatta partiet och som egentligen bara fyller den funktionen. Sanningen försvinner. Hegelsk dualism. En tes strider mot sin antites. Konflikten leder till en syntes. Som sedan blir ny tes som möter sin antites…

Och då kommer Jim att förlora, därför att han identifierar sig med problemet. Han ser sig själv – sin egen lycka – som totalt beroende av hur andra människor gör. Och då kommer han aldrig ur dualismen, han kommer aldrig ur sitt eget ego. Han glömmer snart att han faktiskt såg revan med sina egna ögon. Han tror snart det är en åsikt, kanske något han drömde. Han blir själv lika stängd som de han anklagade för att vara just det! Han blir själv en del av det system han attackerar. Allt är en ständig konflikt mellan två polariteter. Den suger upp hela hans identitet.

Egot ser alltid problemen någon annanstans än hos sig självt. Det är andras fel. Jim vill kontrollera andra. Och blir kontrollerad själv.
(Nej, ovanstående har troligen inget med filmen Truman Show att göra… jag ska se om den, som sagt.)

8 replies on “Truman Show är inte verklighet”

Ett ämne jag själv nuddade vid igår… men du reder ut de många bitarna i det här som är viktiga på ett mycket upplysande sätt. Debatterna på internet har en tendens, ja inte bara en tendens, den fastnar i dualism och alltför många stannar i sin åsikt. Åsikten får snart form och vips har egot sugit i sig av problemets honung. Det finns liksom vinster med att frossa i offerroll och då har den stöveltrampande klimatfascismen vunnit ännu en seger.

Antites-krafterna på nätet är många och de stängs ute i etablerad media. Och många tror man måste välja sida! Men det gäller ju att se det som ÄR.

Vilket du klargör Perra!

Posta den här artikeln på Sourze eller Newsmill eller Läsarnas Fria tidning!

Tack för kommentar Fredde!
Vad händer denna dag i Köpenhamn?
Såg just TV4:s Nyheter där det rapporteras om stora skaror demonstranter och rå polisbrutalitet, redan på förmiddagen. Men även INOM Bella Center är det oroligt, då vissa parter i den pågående konferensen plötsligt blivit avstängda, utan förklaring.

Det är väl idag Fredspristagaren ska dit? Och många andra regeringschefer…
Idag kommer de sista pappren att skrivas under som behövs för att bilda den nya världsregeringen?
Men det sägs att konferensen inte har lett någonstans överhuvudtaget. Finns det ännu en LITEN REST av demokrati kvar, kanske vi har hopp…

Håller med dig, det finns “vinster” också med att frossa i offerrollen. Egot älskar att klaga och lägga skulden på andra. Egot lever av KONFLIKT. Det ger det mera “jag”-känsla.

Men har du sett hur “vetenskapliga bevis” används och missbrukas i debatterna?
Folk slänger sig med detta och använder som ett tillhygge i debatten: “Äh, det finns inga vetenskapliga belägg för det du säger…”, “kan du bevisa det du säger här??”. En generation “bevisa det – rabblare” har klivit fram.

Det finns ett behov av vetenskapliga bevis, och finns det inga så är det en smal sak att sammanställa information på rätt sätt, hitta källor som vilar på andra källor som är omöjliga att härleda och servera det på ett övertygande sätt, så det förefaller som bevis. Eller man kan helt brutalt förfalska information, vilket vi ser har gjorts på hög nivå. Inget övertygar som faktiska kurvor och staplar, med källangivelser från de och de professorerna. Det är BEVIS, det.

Det här är mycket skrämmande, eftersom ett klimat skapas där det inte går att veta något, medan vi TROR att vi är SÅ smarta, objektiva och klartänkta. Vi TROR VI VET, att vi är självständiga och fria – men vi gör oss TOTALT beroende av auktoriteter!
Det gör att slutledningsförmågan invalideras och vi tänker fragmentariskt. Man kan inte längre förutsäga saker, som att “de och de faktorerna kommer att leda till det och det”, för det finns inga vetenskapliga bevis!

Som Einstein sa: “Imagination is more important than knowledge”. Men det gäller inte nu. Skulle Einstein sitta med i dessa debatter skulle han framställas som en flummare. Det handlar inte om sanning, utan om att vinna debatter.

Haj haj,

Fri Energi Perra! Ny teknologi som ombesörjer våra fysiska behov till fullo o mer därtill. Så människan kan börja växa andligen o känslomässigt. Såg en föreläsning av Steven Greer, som driver The Orion Project. Många pratar men vissa handlar.

Det här med antingen/eller i klimatfrågan leder ju som sagt ingen vart. Debatt görs av kärnfrågan, som försvinner lika fort som egot göds av rätt/fel åsikter.

Lösningar på problem kan inte göras med samma medvetenhet som skapade problem – såsom makteliten lägger fram det hela. Därför är klimatfrågan främst en medvetandefråga – vad kan jag göra för förändringar i mitt liv, på vilket sätt kan jag ta ansvar i känsla och handling?

För problem har vi på våran jord.

Huvudfrågan är hur snabbt vi kan befria oss från kärnkraftsenergi o fossila bränslen. Från centralt styrd energiförsörjning. Från maktens monopol. Teknik för Fri Energi finns redan, och nu menar jag inte Vind och Solenergi, utan något som Nikolas Tesla började peta på redan i slutet av 1800-talet. Steven Greer beskriver det väl i sin föreläsning
http://www.youtube.com/watch?v=0FEyV_-NGyk

Även http://askrealjesus.com/AAGA/H_CURRENTEVENTS/ENVIRONMENT/globalwarming.html
beskriver väl den problematik vi står inför. Du har säkert läst det redan…

Vi tenderar att fastna i Stora Dramat likaväl som i lilla dramat. Om jag tittar runt på debatter, bloggar, mm så verkar många fastna i olika draman, som om ens identitet ligger begravd där. Känslan av att vanmakt sprids, av hopplösthet.

Hur blåsa liv i de enorma möjligheter som står till buds? Som redan finns!!

Tja Fredrik!

Oj oj, tack för den här videon med Steven Greer. Mycket intressant. Skicka denna vidare.
Det är lätt att tro att övermakten är så stark att vi inte kan göra någonting, och att det enda vi kan göra är att sluta oss inom våra små skal och vara snälla och lydiga – så kanske vi klarar oss. Men jag har börjat inse att vad vi ska göra är helt enkelt att sprida insikter som t ex denna, så kommer detta att höja det kollektiva medvetandet. Och DÅ händer saker. Det kan inte ens de fallna änglarna göra något åt.

Jo, jag har läst det där andra dokumentet. Det är också mycket intressant. Det gjorde mig lite fundersam…

Greer nämner något om de rådande religiösa strukturerna som inte tillåter att sådana här sanningar kommer ut. Detta hade jag avfärdat förr, men jag har börjat förstå hur det hänger ihop. Någonstans där bakom påvemakten lurar något. Det är antikrist vi har att göra med. Betänk att påven har beordrat den nya världsordningen…
Studera Walter Veith. The Man Behind The Mask heter en youtube. Men – jag säger detta åt alla som läser här – be warned: Veith är inte för de harhjärtade. Men även han har en positiv aspekt på det också, precis som Greer har….

Din skiva är KANON!!! Jag har lyssnat igenom den några gånger, Sympati Med de Döda har fastnat, även näst sista låten, Mellan Himmel och Jord…titellåten är också skitbra!

Har kollat på Valter Veith en del. Och det känns som om pusselbitar faller på plats. Det är ju inte så många år sen jag själv kom i kontakt med ord som Illuminati, NWO och så vidare.
Ordet “konspiration” är också ett sådant där reflexmässigt ord som får många att backa och ta bort intresset. Grupperingar och schismer uppstår lika reflexmässigt.
Veith, boende i Sydafrika vad jag förstår, lägger fram många pusselbitar och det hela känns väldigt självklart. Visst är det så och visst har jag förstått att makteliter är grupperade så och människor attraheras helt blint i systemets ordning. För The Beast är ett system. O systemet styr människan. Inte tvärtom. Och vi tycks fullständigt oförmögna att häva det här världsomspännande system, för det är impregnerat i vår perception, våra känslor, vårt arv, vårt paradigm.

Varför vänder sig mainstream media MOT de förklaringar som exempelvis Walter Veith tar upp om 9/11? Ju större bilden blir kring den händelsen desto tydligare förstår vemsomhelst att scenariot är höljt i dunkel. Någon manipulerar med ren fakta. Liksom med så mycket annat just nu, idag.

Scenariot Veith målar upp kan kännas ganska skrämmande. Samtidigt hoppfullt. För mardrömmen är redan här. Den sker just nu. Och väldigt många människor lever kvar i den därför att alternativen inte existerar. Mardrömmen är verkligheten. Inget annat finns. Så resonerar egot.

Hur är det då att vakna? Först personligt. Sedan allt längre in i ett kollektiv. Det lilla dramat, det stora dramat. Hur häva ett drama? Hur få andra att vakna ur sin sömn? Hur gå från tanke o känsla till handling? Hur skynda på systemets kollaps?

Det finns ingen som har den Kompletta Sanningen. Det gäller även Walter Veith. När man lyssnar på honom över en längre period inser man att han är lite “fundamentalist”. Och han har ingen aning om det här med egot, och han ser ner på Buddhism och andra religioner. Men det hindrar inte att mycket av det han säger är suveränt på pricken. Han behövs.

“Konspirationer” är den mentala etikett som egot använder för att sopa svårhanterlig information under mattan.

Den första konspirationsteorin var den som levererades av USA:s regering, med Bush i spetsen, som förklaring till 9/11. Men den förklaringen har makt bakom sig och det är den som mainstream media har anammat. Och då kallas den inte “konspirationsteori”. Men det är precis vad det är – och kanske dessutom den minst troliga.

För att etiketten ska fungera är det alltså viktigt att associera med sådant som har mindre makt. Egot vill ha säkerhet, det måste VETA, det vill gärna häva sig över andra, och det vill alltid peka ut en syndare. Och egot är din egen inteckning i systemet. Så länger du ÄR ditt ego är du en del av systemet. Därför är du också medskapare till systemet så länge du har kvar egot. Du (egot) tar emot och förmedlar i mer eller mindre grad det som toppen av pyramiden levererar! Märkligt nog samtidigt som du tycker dig vara fri, en nyktert tänkade individ!
Men denna frihet är bara den ansvarsbefrielse som egot erbjuder dig. Friheten är en illusion.

Men att vakna betyder att den mentala box du har skapat på detta sätt utmanas. För att fortsätta att inte ta ansvar krävs det något som kan förklara varför boxen hotas, du anammar denna förklaring och håller FAST vid den STENHÅRT.

Eller: Du kan välja att se din egen rädsla. Se dig själv. Inse att du ÄR inte detta. Det här är fantastiska insikter. Allt handlar om identitet. För att vara rädd krävs två saker:
1: Att du identifierar dig med något
2: Att det du identifierar dig med hotas.

Men så länge du lever in EN identifikation (t ex egot) kan du omöjligen förstå en annan, eftersom din känsla av identitet genererar tanke och emotion – och därmed dina handlingar i den fysiska världen. Men egot vill självklart tro att du lever i den Sanna Verkligheten.

Det finns en ‘hierarki’ här:

IDENTITET
TANKE
EMOTION
FYSISK KROPP

Men i vår värld har IDENTITET försvunnit!!
Vi tror att den ligger nånstans utanför oss själva. Och då styrs vi. Egot tar dess plats! Därför ser egot konsekvent allt utanför sig självt. Och vi hemfaller åt TANKE. Vi dyrkar tanke.
Men din äkta IDENTITET tar all kraft inifrån. Det Rena Medvetandet! Det gör dig oberoende av det som sker.

Greer har en del två av samma föredrag i Spanien. Jag såg denna också. Mycket bra.
Det bekräftar Nassim Haramein. Kolla upp honom också, Haramein är enbart positiv.

Tjena Magnus!
Tack för att du tittar in, jag kollade upp din blogg och är ense med dig i att vi delar många värderingar. Läste det du skriver om Eckhart Tolle och Nassim Haramein, det här är verkligen gubar som kan vända upp & ner på saker och ting. Såg du alla 8 timmarna med Haramein?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *