Categories
Uncategorized

Ett Gott Liv

Under denna julhelg har knappt någon julmusik spelats här hemma, förutom Celine Dions julskiva som är omistlig. Nej, vad som mest har roterat i CD-släden är Ängelholmspågen Fredrik Larsons senaste platta, som heter Gott Liv. Jag har hört den om och om igen, och den växer hela tiden.

Första gången jag hörde den tyckte jag det var ett par låtar som ”fastnade”. Men senare lyssningar har gett mig mig andra favoriter. Just nu kan jag inte för mitt liv utse någon svag låt på denna skiva. Alla ska vara där. Det finns inget överflödigt. Alla låtar har sin egen gnista. Alla har något särskilt att säga och alla låtar liksom harmonierar med varandra.

 Detta är ingen skiva som lever på en hitlåt, där resten är medioker utfyllnad. Nej, här föreligger kvalitet. Rakt igenom. Jag har inte hört de tidigare plattorna men ändå tror jag att jag kan säga: Fredrik Larson släpper inte ifrån sig något halvhjärtat. Det är egentligen bara självaste Neil Young som man kan säga något liknande om.

 Man frågar sig: Varför är han inte mera känd än han är? Det här är ju en artist som utan vidare ska nämnas jämte LeMarc, Plura och de där. Men även om det finns kultureliter i detta land som sätter villkoren och bestämmer hur det ska se ut, så finns det en sprängkraft här som bara måste segra i slutänden. Och jag tror det kommer att ske.

 Det är inte bara Fredrik. Bakom den skånska stämman huserar ett band som är samspelt och proffsigt, och jag tycker plattan bjuder på stor musikalisk variation, och några riktigt goa gitarrsolon (särskilt gillar jag solot i ”Jag måste vara fri”).

För mig, som också har läst Fredriks bok, är det särskilt givande att höra detta band, med Limme, Pierre och de andra. Detta är alltså ett gäng som har gått igenom en del tillsammans. Och sannolikt vuxit tillsammans.

 Jag saknar ett namn på bandet, erinrar mig att det förr har hetat ”Fredrik Larson och Dom Andra”, vilket tydligen har frångåtts?

 ”Pengarna är slut igen, ändå har jag allt man kan önska” är bland det första man får höra sedan man tryckt på PLAY-knappen, och det liksom sätter kursen för resten av materialet, som betonar vårt inre värde och de yttre tingens ihålighet: Här avhandlas Livet, Döden, Gud och Kärleken. Vi behöver inte springa efter dessa saker. Då springer vi troligen ifrån dem. Fredrik och Dom Andra försöker inte vara något. De har passerat det stadiet. De springer ingenstans. De ÄR.

Categories
Uncategorized

Truman Show är inte verklighet

Vad sker egentligen i Köpenhamn? Som de flesta vet, pågår där en klimatkonferens. Miljön är ett världsproblem, och det kan bara lösas på global nivå. Och det är ett komplicerat problem. Är den globala uppvärmningen orsakad av människan, eller föreligger naturliga cykler varvid det blir varmare, och polarisarna smälter? Och hur var det med den nya istiden? På 70-talet talades det om att en ny istid var på väg – och det var SANT. Det fanns hur mycket bevis som helst! Men det där hör man inget om nu. Varför? OK, det finns sådant vi själva kan observera. Faktum är nog att det blir varmare. Faktum är att man kan se gröna gräsmattor i januari (fast i år är det kallare!). Så var det inte på 70-talet. Faktum är nog att solen tar hårdare nu än den gjorde förr. Det märker jag själv.

Men vad som gör problemet riktigt komplicerat är människan själv, och det mänskliga egot. Vi får inte stirra oss blinda på frågan huruvida global uppvärmning orsakas av människor eller inte, och därmed reducera problemet till att vara enbart en vetenskaplig fråga. Tyvärr gör alltför många det misstaget. Och tyvärr finns det aktörer som vet hur folk fungerar, och som drar nytta av det från en högre nivå. Och tyvärr har vi det mänskliga egot, som är den mekanism som alltid vill ha säkerhet, makt, och som alltid har rätt – det är andra som har fel.

Vad får egot att må riktigt gott? Känslan av att vara ÖVER alla andra. Och får det någonsin nog? Nej. Egot måste alltid ha mer. Även om det inte går. Egot är inte logiskt, och det ser inte att det tar kål på sig självt i längden.

Betänk också hur världen ser ut, när det nu förekommer makt. Vi har pyramidala strukturer. Man ifrågasätter inte sin boss, och absolut inte bossens boss. När något kommer ”uppifrån” lyder man bara. Automatiskt. De flesta företag fungerar så här. I synnerhet när företagen köps upp av en större koncern, som kanske håller till i ett annat land. Det här är så vanligt, och får till följd att makten intensifieras, rädslan och otryggheten ökar. Man vet till slut inte varifrån besluten kommer – det kommer bara något ”uppifrån”! Det liksom trycker på, och driver upp tempot.

Det verkar finnas en tendens till bildande av allt större pyramider som köper upp och assimilerar de mindre, de blir groteska och opersonliga, och de anställda mår allt sämre. Och vad som driver det hela är alltjämt toppens behov av mera makt.
Det medger man naturligtvis inte öppet, utan det finns alltid ”realistiska” och ”ofrånkomliga” anledningar till varje steg som tas. Och ännu hellre  finns ”humanitära skäl”. Och allra helst finns skäl som alla människor ser upp till som hedervärda och respektabla, som tjänar mänskligheten. Skäl som räddar mänskligheten är de mest åtråvärda.

Det här inser man, om man studerar människans grundläggande psykologi, och om man kan sin Orwell. Och om man är medveten om egot och den dualistiska världen.

Vad nu miljöhotet öppnar upp för, är bildandet av den största pyramiden av dem alla: Den Enda Globala Pyramiden.
Det här är ett stort steg, och det är kontroversiellt, och mycket känsligt. Och här är det viktigare än någonsin att det finns ”skäl” som är av det allra mest åtråvärda slaget.
Likaså är det åtråvärt för makthavarna att få den här yttersta makten. Så åtråvärt kanske, att man kan ta till mindre hederliga metoder för att skapa de hedervärda syftena?
Som t ex att medvetet skapa bilden av en farlig värld, ett globalt hot? Så att man kan säga: ”Ni måste lyssna på oss! Vi kan rädda er!”

Kan det vara möjligt? Hur skulle det gå till?

Har man ekonomiska resurser bakom sig kan man göra mycket. Och ännu mer om man har en global organisation, som FN, att utgå ifrån.
Som man kan förstå, handlar det om att få massorna med sig. Det räcker inte att bara säga ”här är ett hot” – utan det måste finnas vetenskapliga bevis. Och inget appellerar till massornas respekt så mycket som ”vetenskapliga bevis”. Det är så absolut, och det tilltalar egot (som ju gärna vill veta). Uttrycker man sig med vetenskapliga bevis är man någon att räkna med, man vinner respekt. Vetenskapliga bevis är auktoritetens sista trumfkort. Man vinner alla debatter. Inget snack.
Och nu blir det lurigt. Glöm inte det mänskliga egot.
Vetenskapliga bevis är inte bara bevis, utan fungerar som ett utmärkt maktmedel!
Vad hände med pengar, när makthavare en gång insåg att pengar inte bara var något som representerade värden i form av faktisk egendom, utan kunde utgöra värde i sig och bli till ett maktmedel?

Man skapade luftpengar ur tomma intet! Hade man bara en central organisation – en bank – kunde banken helt brutalt tillverka pengar vid behov. Och behov fanns det. Och finns. Helt plötsligt blev det OK att pengar inte hade någon motsvarighet i form av faktisk egendom!
(På detta sätt skapades ”den fria marknaden” – pengarna är bara siffror utan faktisk täckning…)

Med den här mentaliteten kröp korruption in i det ekonomiska systemet. Samma mentalitet finns även inom vetenskapen. Naturligtvis finns det inom religionen också.
Man skulle kunna sätta likhetstecken mellan korruption och ego.

Sålunda skapades nu vetenskapliga bevis där det inte fanns några bevis. Fanns det bevis, så förvrängdes de till att bevisa något annat. Någonting driver på och gynnar idén om att människan orsakar global uppvärmning, och det har pågått under många herrans år. Min svåger Ola Lundqvist – hedersdoktor vid Sjöviks Universitet – säger:

” I ett brev till The Wall Street Journal avslöjade professor Frederick Seitz, f.d. ordförande i USA:s vetenskapsakademi att IPCC hade censurerat forskares uttalanden. Rapporten är inte den som godkänts av forskarna. Minst 15 viktiga avsnitt saknades i den vetenskapliga delen, bl.a. ”Inga studier visar tydligt att klimatförändringar beror på växthusgaser.”, ”Inga studier har bevisat att klimatförändringarna i någon mån orsakats av människan.”
Hans skriver i sin slutsats att: ”Jag har aldrig sett en mer upprörande förvanskning än den som föregått den här rapporten.”
IPCC förnekade inte att de skulle ha tagit bort avsnitten, men man sa att rapporten inte var vinklad och att ovissheten om global uppvärmning orsakad av människan nämndes.
Ändringarna gjordes efter kommentarer från myndigheter, forskare och icke-statliga organisationer.”

(IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change. Tillhör FN.)

Det ska sägas att detta skrevs för några år sedan – innan den stora skandal som nu kallas Climategate – uppdagades. Korruptionen inom FN är häpnadsväckande och mycket märklig. Hanteringen av svininfluensan avslöjar korruption inom ett annat FN-organ – WHO! Vad är FN egentligen? En sak verkar mycket klar, och det är att det inte är demokratiskt. Poliserna i Köpenhamn har ”särskilda befogenheter” att behandla folk på ett närmast fascistiskt sätt, och att köra över rådande lagar (som den om lagliga demonstrationer) som det passar dem. Danska polisen hänvisar bara till att det är ”politiken bakom det här mötet” som styr, och att de måste följa de direktiven.

FN har med andra ord rätt att kliva in i vilket land de vill, och ändra dess lagar över huvudet på landets regering och folket. Och det kanske är en fingervisning om vad komma skall? Kommer vi att få en värld där en global överhet kan göra precis som den vill, under hänvisning till någon ”nödsituation” som alla måste hörsamma?

Trots Climategate-skandalen, där en omfattande e-mailkorrespondens mellan styrande personer inom IPCC uppdagades och där det klargörs att man sedan länge medvetet ändrat på, och förfalskat vetenskapliga data för att nå sina syften, förefaller de ändå ha så stor inbyggd kraft bakom sig att de kan köra över allt motstånd. Al Gore hoppade av Köpenhamnsmötet dock, och jag vet inte de exakta orsakerna bakom, om det är samvetet som stoppar honom eller om allt han byggt upp helt enkelt har rasat samman?

Så, vad är alltsammans? Är det en sansad konferens om miljö, eller ett krasst spel om makt och pengar? Det är inte lätt att besvara frågan om man är ärlig. Det är lätt att besvara den om man ljuger för sig själv. Det är enkelt och bekvämt att bestämma att allt är konspirationsteorier, och sopa väck alltsammans. Strutsen, som sticker ner huvudet i sanden. Ignorance Is Bliss.

Men kom igen, vad V-E-T vi?
Vi vet att media undanhåller information. Det är allvarligt, särskilt med tanke på hur mediastyrda vi är – kanske i synnerhet svenskar. Vi ser att debatter styrs, och att vissa frågor – de som är de mest brännande på Internet – sorteras bort, som om de inte existerade. Debatter i media utgår från att vi redan har accepterat saken i stort, och utifrån detta vill den bara styra in uppmärksamheten på detaljer i utförandet, och då framstår kritik av saken i stort som så perifert och långsökt att det kan förlöjligas.

Jag kommer av någon anledning att tänka på filmen med Jim Carrey, där han föds och växer upp i ett konstgjort samhälle, som ett experiment. Ingen avslöjar något. Himlen är en gigantisk duk som är spänd över hans värld, som han självklart tror är Verkligheten, han köper hela upplägget rakt av – vad ska han göra?

Han bor där, och går varje dag till sitt arbete. Truman Show tror jag filmen heter, och jag tror jag ska se om den igen.
I alla fall upptäcker vår Jim en dag en reva i duken, han upptäcker att hans himmel bara är en duk – bara en jävla vision! –  han råkar in i en djup kris! Nu minns jag inte hur det går i filmen, men vill i stället dra en parallell med verkliga kriser, 2009:
Finns en reva i duken? Ja. Visst ser ni den? Men hur stora är krafterna som vill förtränga det, täppa till den och få oss att fortsätta som förut?

Men det väsentliga är inte dessa yttre ”krafter”, utan din egen reaktion.

Det Stora Okända glimtar till, och någon vill med stor kraft stänga till dörren igen.
Det är egot som gör det. Men vi är inte beroende av det som sker utanför! Vi måste själva ändra oss. Inifrån. VI ÄR INTE DET VI TROR VI ÄR! Det här inser Jim. Han hade aldrig behövt vara personen som han trodde var han, i det konstgjorda samhället.

Men Jim kan nu välja att aktivt ändra sig själv (dvs att inte längre vara det som samhället vill att han ska vara), eller han kan anklaga folk i sin värld som gör allt för att skyla över revan och förneka att den existerar eller att den någonsin existerat. Någon kanske bygger en stor myndighetsbyggnad med taggtråd, just där revan är… och alla påståenden om någon “reva” ignoreras.
 
Jim kan ge sig in i politiken, i tron att han kan driva igenom sin insikt om revan där, och äntligen få rätt! Politik är liksom det enda forum som finns. Det finns troligen ett högerparti och ett vänsterparti. Dualism. Allt han säger kommer att ses som ett påfund av det ena partiet, skapat av det andra partiet, kanske för att splittra samhället. Allt han säger blir till teser, som kan angripas av det motsatta partiet och som egentligen bara fyller den funktionen. Sanningen försvinner. Hegelsk dualism. En tes strider mot sin antites. Konflikten leder till en syntes. Som sedan blir ny tes som möter sin antites…

Och då kommer Jim att förlora, därför att han identifierar sig med problemet. Han ser sig själv – sin egen lycka – som totalt beroende av hur andra människor gör. Och då kommer han aldrig ur dualismen, han kommer aldrig ur sitt eget ego. Han glömmer snart att han faktiskt såg revan med sina egna ögon. Han tror snart det är en åsikt, kanske något han drömde. Han blir själv lika stängd som de han anklagade för att vara just det! Han blir själv en del av det system han attackerar. Allt är en ständig konflikt mellan två polariteter. Den suger upp hela hans identitet.

Egot ser alltid problemen någon annanstans än hos sig självt. Det är andras fel. Jim vill kontrollera andra. Och blir kontrollerad själv.
(Nej, ovanstående har troligen inget med filmen Truman Show att göra… jag ska se om den, som sagt.)

Categories
Uncategorized

Var är pandemin?

swineflu

Det jag kommer att skriva här är ett sammandrag av data som finns på nätet. Många andra skriver om det, jag har varit motvillig, även om om jag har nämnt svininfluensan i ett tidigare inlägg. Jag har helt enkelt ansett det inte vara så viktigt. Lite influensa behöver man väl inte hetsa upp sig över, har jag tänkt. Och för den delen, vaccinet kommer ju snart. Men jag har ändrat mig.

Då så många av de senare uppgifterna varit så entydiga, och så störande, har jag beslutat mig att ställa mig i raden av alla de som skriver om denna hantering. Det här handlar inte om en normal flunsa och de bestyr en sådan kan innebära, utan det här kan vara den största skandal som någonsin uppenbarats i vår historia.

Jag besökte en homeopat idag. För övrigt en oerhört intressant upplevelse som ledde till en diagnos av ett problem som läkarvården misslyckats med att ge mig. I sammanhanget frågade jag – bara för att det kunde vara kul att höra vad en homeopat tycker – om det är mödan värt att ta vaccinet mot svininfluensan, varvid jag fick ett rungande NEJ!! till svar.
”Då får du influensan”, fick jag veta. Jag fick mig också till livs en redogörelse för patienter som drabbats av grava och långvariga lungbesvär efter att ha tagit vaccinet.

Homeopaten tipsade mig sedan om Viera Scheibner. Det är en australiensk kvinna i 80-årsåldern som är känd för att vara en av dem som vet mest om vacciner av alla nu levande på jorden.

Jag googlade detta namn och lägger in en youtube som jag tror inte är en av de vanligaste som brukar visas i sammanhanget. Det är en video från ett radioprogram, där ytterligare en högt skolad expert finns med.

(det är 6 delar totalt: Se alla delarna här!

Men, för att sammanfatta en tids studium av varierande källor, så har vi detta scenario:

Virus – INTE bara vaccinet – är framställt i laboratorium. Det finns åtminstone ett kliniskt bevis på att virus tillverkats med avsikt och spridits bland människor. I den här videon berättas om att viruset upptäcktes i Mexico och var då en helt ny virusform, som vi saknade naturlig immunitet emot. TROTS DETTA råkade som av en händelse vaccinet finnas, fixt och färdigt, redan då!

Läkemedelstillverkaren Baxter, som anmälts av journalisten Jane Bürgermeister (som jag rekommenderar er att se en annan youtube av), levererade en sändning av 72 kilo vaccin (vilket motsvarar tusentals och åter tusentals doser) till Tjeckien.

En laboratorieassistent där beslöt att göra en extra säkerhetskontroll (han hade inte behövt, men något fick honom att göra den), varvid han injicerade vaccinet på ett antal vesslor – och alla dog.

Det visade sig att vaccinet var kontaminerat med fågelinfluensavirus. Ni kommer väl ihåg fågelinfluensan? Den som det också varit ett liv om, jag tror det var 2005. Detta virus är mycket farligt, och ska ha en dödlighet på över 60%.
Jane Bürgermeister anmälde Baxter, och det finns videoupptagningar om besök på företaget, där ansvariga vägrar uttala sig.
Det är näst intill omöjligt, säger experter, att kontamineringen skulle ha skett av misstag, i betraktande av de extremt strikta rutiner som följs.

Trots att incidenten anmäldes hände inget. Tystnad råder från alla ansvariga håll.
Den myndighet som har det högsta ansvaret, WHO, gjorde aldrig någonting. I alla fall har inget hänt än. Men det har medgivits i media att WHO har betalats av läkemedelsföretagen. Detta måste anses vara en seger för alla ”konspirationsdårars” envishet.

Den finns bevis för att WHO sände det dödliga fågelinfluensaviruset till Baxter.
Under pågående polisutredning har Baxter alltjämt grönt ljus från WHO att fortsätta leverera vaccin till hela världen, däribland EU.

Om inte den här tjeckiske laboratorieassistenten hade gjort en extrakontroll, hade en pandemi – orsakad av vaccin – med miljontals döda varit ett faktum nu idag! Något var planerat här. Är det därför det fumlas så mycket nu med vaccin som ”dröjer”? Under tiden som media försöker upprätthålla bilden av en rasande pandemi, och att det meddelas oss att “en ny mutation som går djupare ner i lungorna“, uppstått?
Är det därför som WHO plötsligt ändrade sin definition på vad som är pandemi från:

”En influensapandemi uppstår när ett nytt influensavirus dyker upp
som människor saknar immunitet mot. Vilket resulterar i flera samtidiga epidemier över världen med ett stort antal döda och sjuka.”

Till (OBS: denna ändring gjordes i maj 2009. Incidenten där 72 kilona kontaminerat vaccin upptäcktes, skedde alldeles innan!):

”En influensapandemi kan uppstå när ett nytt influensavirus dyker upp som
människor saknar immunitet mot.”

Villkoret ”stort antal döda och sjuka” togs bort!

Denna ändring gjordes för att något ”gick snett”? Ett ”stort antal döda och sjuka” var planerat? Men, ser ni, nu hände det ju något, och för att ÄNDÅ kunna deklarera PANDEMI – och tjäna de pengar man hade tänkt sig – måste en ändring göras.

EDIT 2020-09-05. Nu i Coronatider är det läge att fråga sig huruvida denna nya pandemi verkligen är värre än en vanlig säsongsinfluensa. Efter lagändringen är det alltså helt legalt att deklarera pandemi även för en sådan!

Därför har vi nu idag – trots att all opartisk statistik visar att influensans kulmen har passerats – denna hysteri, och denna pinsamt tydliga tystnad från media. Det finns också bevis för att viruset aldrig var så farligt. Den vanliga säsonginfluensan kräver fler dödsoffer per vecka. Men den orsakar ingen hysteri.

Om Pandemi har deklarerats, deklareras tillståndet EMERGENCY i ett land som USA. Då träder helt andra ”lagar” i kraft, och presidenten tilldelas diktatoriska befogenheter (efter ett avtal som G W Bush skrev under 2007. Obama har inte rivit upp detta), och det betyder att individen ifråga om vaccinet fråntas all rätt till ersättning från regeringen för skador som orsakas av vaccin. Läkemedelsbolagen själva åtnjuter sedan förut total amnesti. Det sista är jag inte helt säker på, dock.

Och det är kanske här det sitter? Enligt lag kan inte ett läkemedelsföretag åtalas?

Själva kan de – i maskopi med korrupta myndigheter – stifta nya lagar när det passar dem…

President Obama har faktiskt redan deklarerat EMERGENCY. Varför? WHO, som vi vet betalas av läkemedelsföretagen, har deklarerat global pandemi! Och här finns ENORMA PENGAR att hämta.
Och vaccin är färskvara. I synnerhet om det är kontaminerat med levande virus. Är det nu så att det har framställts, så måste det användas nån gång.
Det finns rapporter om att soldater drillas för att tvinga massorna till vaccinering.
FEMA träder nu in, som den myndighet som ”handhar” sådana här situationer.
Det här är ingen trevlig myndighet.

Grekland och Polen gör stenhårt motstånd mot vaccineringarna. I Tyskland råder en stark opinion mot det. I alla länder som påbörjat massvaccination har antalet insjuknade stegrats.

Det ska till sist nämnas att vaccinet innehåller massor med giftiga ämnen, många är direkt cancerframkallande. Här finns ämnen som leder till autism och förlamning.  Allt handlar naturligtvis om pengar. Ofattbara summor, som inhöstas globalt, från alla länder.

Se denna JK-anmälan gjord av Leif Arnold (det är alltså anmält i Sverige också):
http://docs.google.com/fileview?id=0B7ZULk176_rKYmRmZWNkMzYtNzg3My00NzYxLWE3NGMtYWNiMjhiODAwNzE4

Jane Bürgermeisters anmälan mot Baxter:  http://www.vaccinationsfaran.se/pdf/Burgermeister%20brottsanmalan.pdf , samt hennes sajt där det finns MYCKET att läsa: http://www.theflucase.com/

Uppdatering 2009-12-07:  Baxter medger att incidenten med de 72 kilona kontaminerat vaccin har inträffat, och att de ska “vidta nödvändiga åtgärder”. Se videon som finns här:

http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1732%3Abaxter-admits-contaminating-72-kilos-on-main-stream-television-&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=en

EDIT 2020-09-02: Sajten theflucase är tyvärr borttagen. Men se här en youtube om de 72 kilona:

Uppdatering 2010-01-12: Här en praktisk handledning i hur man kan tillverka sitt eget vaccin!! Jag fann denna eminenta youtube på HC Barregrens blogg!

http://www.youtube.com/watch?v=I88fDGPA7wM&feature=player_embedded