Categories
Uncategorized

Mentala boxar

12Think outside the box är ett uttryck som var populärt, men som nu hunnit bli såpass slitet att man börjat säga Think inside the box. Vad det betyder är att tänka utanför det vedertagna, för att ta till sig något nytt. Denna ”slogan” har varit mantrat i många föreläsningar om mental utveckling. Jag har aldrig varit på någon sådan men jag kan tänka mig att det är så pass svårt att se sina egna boxar att en föreläsning knappast räcker.

Det här inlägget ska inte handla om mental utveckling, men förhoppningsvis kan det vara utvecklande ändå.  Åtminstone kan det hända det är utvecklande för mig själv eftersom jag kommer på nya saker medan jag skriver.

Förra inlägget handlade om Zeitgeist, och det är därifrån jag tar inspiration. Det är intressant att gå in på deras forum och studera hur de människor som gör anspråk på att besitta den yttersta klarhet, objektivitet och verklighetsnärvaro funkar. En sådan människa är sannolikt en helt ”boxlös” människa eftersom han(hon) är objektiv.
Är man fast i en mental box – kan man tycka – har man fastnat i en subjektiv verklighet som man inte kan skilja från den objektiva. Man är fångad i sitt eget.
Den mest boxlöse person som finns borde vara någon som håller sig till klara fakta och inget annat, och som ser den objektiva verkligheten, skild från allt ”flum”.
De här klarsynta personerna, det är de som ständigt ropar: ”bevis!”, ”bevis!!”,”bevis!!!”. Och avfärdar allt flum med ”det finns inga vetenskapliga belägg för…etc,etc”.  Somliga av dem riktigt sprätter av självgodhet och arrogans, de ser ner på osäkerhet och är själva spiksäkra på sina ståndpunkter och berömmer sig av att leva i verkligheten.
Bevis, ja. Det är ju inte lätt för någon med icke-materiella intressen att hävda något i detta sällskap. Så flummig man är, egentligen! Egentligen borde man ju straffas för att komma med påståenden som saknar back-up i den objektiva verkligheten. Det finns verkligen folk som anser detta.
Egentligen borde man undertrycka sin fantasi, då den inte har förankring i verkligheten. Man borde ha skjutit väck allt löst folk som använder sin fantasi, det är DE som har lett vår värld totalt vilse!
Man kan invända mot det här. Och det tänker jag göra.
Vad är egentligen ett ovedersägligt bevis? Jo, det är din egen upplevelse av något. Det betyder att det enda egentliga beviset är personligt och därmed subjektivt, eftersom jag aldrig kan bevisa det för någon annan – en upplevelse går inte att bevisa. Så vad håller vi på med här?
Den ende som verkligen vet, är vetenskapsmannen som genomförde experimentet, som upptäckte och upplevde fenomenet, plus kanske hans kollegor som kan upprepa det han gjorde. De här personerna är de enda som aldrig skulle kunna tvivla på beviset eftersom de själva bevisade det. De upplevde det.
Alla andra väljer att tro på beviset. Och deras ”bevis” är då en ersättning för en faktisk upplevelse.
Eller vad vi brukar säga: en mental bild.
De backas upp av auktoriteten hos forskarlaget, institutionen eller vad det är som presenterar dem; oftast är det en instans av högt anseende och makt.

mban2077lSå inget har egentligen bevisats, eftersom vi har konstaterat att en upplevelse inte kan bevisas för någon annan, utan endast framkalla en mental bild, som denne väljer ett tro på eller förkasta.
Mentala bilder är statiska, precis som fotografiska bilder (men en mental bild behöver inte vara visuell). De följer inte med i tiden utan är – statiska. Men märkligt nog verkar inte de personer som tror blint på deras validitet vara särskilt ödmjuka över detta provisorium,  tvärtom – de upphöjer den till att vara absolut SANN, ofta till den grad att de kan gå i strid för den.

Men vad hände nu med den objektiva verkligheten? Med alla dessa mentala bilder som man håller fast vid och försvarar då de har back-up av auktoriteteter, bygger man en mental box, som man ALDRIG ifrågasätter, därför att man kan hela tiden hänvisa till auktoriteter, som ger den kraft.

Och vi ser tydligt parallellen med bokstavstroende religiösa: Samma mönster, plus det faktum att bägge lutar sig mot auktoriter som man aldrig ifrågasätter.

Anta att det fanns ett orakel, en munk, som hade en egen upplevelse av Gud. Han visste för att han upplevde det. Han kan skriva ner sin upplevelse. Den kan verka övertygande och märklig, men ord kan aldrig förmedla en verklig upplevelse. Hans läsare väljer vad de vill tro, baserade på orden i berättelsen. Och var och en får sin egen version av den, eftersom var och en har sina egna definitioner – mentala bilder – av ords betydelse. Mentala bilder ska ses som pekare, vägvisare till något som kan utvecklas ytterligare, och inte som komplett och ofelbar sanning i sig själva!

Men se, det pallar vi inte med, oftast. Vi vill ha en känsla av säkerhet, och en känsla av att HA RÄTT. Och vi vill inte göra något, vi vill ha färdigtuggad sanning, paketerad och klar. Det har sagts att 80% av människorna är följare men att de allra flesta av dessa 80% aldrig skulle medge det. Vi stänger in oss i våra mentala boxar och känner oss lite kaxiga, medvetna och smarta!

Vad är det vi följer? Vi följer objekt i vad vi ser som den objektiva verkligheten. Och den verkligheten är enligt vetenskapen utanför mänsklig subjektiv inblandning därför att den är just ”objektiv”.  Enligt religionen är den utanför oss, därför att allt som sker är Guds verk och Gud är en yttre makt.  Det vi följer har i bägge fallen egentligen inget med oss att göra, men det är viktigt att följa för att det ska gå bra för oss.

Vetenskapen var från början något som växte ur religionen (katolicismen) som en protest mot denna, det förtryck som utövades och den stagnation som rådde. Det är viktigt att känna till, med tanke på att det man protesterar mot, gör motstånd mot, det blir man till slut själv.

What you resist, you become
-Chinese proverb

Ser ni, nu åberopar jag själv en “auktoritet” i den kinesiska visdomen. Jag vet dock av erfarenhet att det stämmer. Jag kan inte bevisa att det stämmer, och inget av det jag har sagt här kan tolkas som bevis! Det är bara din egen upplevelse som kan övertyga dig.

”Bevis” tjänar bara till att ge oss en känsla av att våra mentala boxar är sanna och aldrig behöver ifrågasättas. Vi tar bara till oss vad som passar oss.

Därför har vi en mycket intressant delning av det läger som vi kallar Vetenskapen.
Den nya fysiken har stött på en zon där den objektiva verkligheten inte längre håller!

Inom kvantmekaniken har det visats hur tanken i högsta grad är en del av allt som observeras, och att det inte finns något ”utom oss”. Detta är faktiskt en ren illusion. Det vi upplever utom oss är det vi skapar inom oss. Detta har fysiker börjat förstå. Buddhister har känt till allt det här i tusentals år – utan att nånsin kunna bevisa något.
Nu, när bevisen faktiskt finns där, kan vi välja att ignorera dem.  Vi gör det i många fall.
Vår mentala box skulle rämna annars.

chartnoyouAtt vara vad man kan kalla en en rabiat ”bevis-aktivist”, är att fixera sig vid något man aldrig skulle kunna ifrågasätta- den objektiva verkligheten.
Denna verklighet, som vi upplever genom ett smalt spektrum av synligt ljus, bestämmer vi oss veta allt om. Vetenskapliga bevis gäller bara inom ett ramverk inom det materiella universum. Nu talar vi inte om den nya fysiken utan om Newtons gamla fysik med grund i 16-17-1800-talet. De är de vetenskapliga materialisterna.
Och deras mentala boxar passar bra ihop med biologernas. Det är de som ser människan enbart som en produkt av evolutionen – människan är en utvecklad apa. Biologerna befattar sig inte alls med det som sagts ovan utan funderar inte ens på validiteten av den objektiva verkligheten. Men biologin har inte ensamrätt på definitionen av vad vi är. De är på god väg att slå fast en gång för alla av vi inte bara har våra mentala boxar, utan att vi ÄR dem.

They must find it diffucult… Those who have taken authority as the truth, rather than truth as the authority – Gerald Massey

8 replies on “Mentala boxar”

Intressant!
Du pratar om att de flesta är följare – dvs. de vill serveras färdiga sanningar så de slipper leta själva. Var det en ok sammanfattning? Sedan pratar du om vaddessa följare följer:

“Vad är det vi följer? Vi följer objekt i vad vi ser som den objektiva verkligheten. Och den verkligheten är enligt vetenskapen utanför mänsklig subjektiv inblandning därför att den är just ”objektiv”. Enligt religionen är den utanför oss, därför att allt som sker är Guds verk och Gud är en yttre makt. Det vi följer har i bägge fallen egentligen inget med oss att göra, men det är viktigt att följa för att det ska gå bra för oss.”

Du pekar på nåt där som jag tycker är väldigt intressant. Jag gör ett litet hopp här till det som kallas Vichara. Jag definierar numera Vichara som – en meditativ väg till identitetens röda tråd. Vichara bygger på frågan – VEM ÄR JAG EGENTLIGEN?
När man går djupt i den frågan upptäcker man att allt man kan bli medveten om är objekt. Och man upptäcker precis som du skriver – dom har “egentligen inget med oss att göra, men det är viktigt att följa för att det ska gå bra för oss.”

Med andra ord, mina tankar, mina känslor, min kropp, min berättelse om vem jag är och vad som är meningen med mitt liv och vad som är meningen med existensen, INGET av detta har egentligen med oss att göra.
Oj, nu blev det radikalt och väldigt intressant tycker jag. Det jag upplever som “jag” har alltså egentligen inget med mig att göra eftersom det är objekt.
SUBJEKTET då, ropar jag och alla de som jobbar med Vichara. Varför utforskar ingen subjektet?
Jomen det går ju inte eftersom man bara kan utforska det som är objekt.
NEJ, säger jag. Det säger jag för att jag vet. Jag vet vad SUBJEKTET är. Men ibland glömmer jag. Allt mer sällan nu. Subjektet går såklart inte att beskriva med ord. Men vissa ord kan peka på vad det är. Några ord som pekar på vad jag egentligen är:
Stillhet, Närvaro, Öppenhet. Några meningar som pekar på vad jag är: Det som lyssnar på mina tankar. Det som lyssnar på lyssnaren. Det som lyser på världen.

Jag vet, jag lämnade ämnet och använde en mening för att belysa något annat. Jag ber om överseende med detta. Vad gäller resten av ämnet du skriver om poppar det bara upp en massa integral teori hela tiden. Såhär skulle Wilber säga… tänker jag. Jag är en Integral box…. 🙂

Tack Björn!
Hoppas inte alla associationer blockerar det uppenbara: Faran att någon i framtiden ska komma att bestämma för oss vad som är objektivt och vad som är subjektivt.

Vi har levat i en kokong där vi aldrig har behövt ta något egentligt ansvar över våra liv – nu spricker kanske allting. Dvs alla mentala boxar! I det kaoset kan vad som helst växa fram…

Jag vill förstås hävda att jag inte är en följare utan tillhör de andra 20% men det kanske bara är min mentala box 😉

Det spännande med detta är ju precis som du kommer till i slutet; att eftersom vetenskapen med all dess självpåtagen auktoritet i samhället, vilar på ett väldigt liten del av “verkligheten/sanningen”, faller hela deras resonemang och “bevis” när själva ramverket inte längre är vad de trodde… eller?

Soliga Malmö-hälsningar
/Alexandra

Hej Perra,

jag är lite inne på samma resonemang som Jenny Li, apropå mentala boxar – att överhuvudtaget organisera sanningen och verkligheten – något som vänster hjärnhalva alltid försöker inordna – går ju självklart inte!

Tips om hemsida: http://www.oppethjarta.se (Gregg Braden omnämns även där)

Ett öppet hjärta vill bara vara öppet… kreativt, skapande, älskande

Som alltid, Perra, en kärnfull artikel! Var gång du skriver något är det julafton för mig!!

Hälsar

Fredde

Alexandra,
Det är klart att jag själv oxå räkna in mig i själv i…hmmm.
Av de kvarvarande 20% lär 10% vara de som verkar för något bättre, men de andra 10% är de som aktivt försöker förstöra vår värld, och de har ofta ledande positioner.

Hela frameworket faller när det ursprungliga antagandet fallerar. All bevisföring vilar på ett ursprungligt antagande, vilket man bygger på. Och ju mer man bygger, desto mer värt blir det ursprungliga antagandet. Det får inte hända att det är fel! Då slätar man över det ärliga sanningssökandet med råstyrka…

Kontrar med soliga Göteborgshälsningar!

Fredrik,
Tack för länken! Nu hittar jag i & för sig inte Jennyli där, men det var intressant ändå.
Gregg Braden har jag kollat upp lite, jag tycker han är cool, det behövs flera som han.

Soliga Göteborgshälsningar till dig med (säg till när du har nästa spelning här!)

Igår nämnde jag för en kemistuderande kille jag känner om lågkolhydratkost, att okenventionella läkare fått makalösa resultat hos diabetiker genom en sådan kost. Då reagerade min vän lite väl häftigt, tyckte jag, han sa: “Tänk om någon frågat en professor från exempelvis Lund (där han läser) och fått fakta!”

Oj, jag sprang på en vägg här! Samma vägg som Annika Dahlqvist och en annan läkare från Karlshamn, med de häpnadsväckande resultaten, sprang på.

Det går onekligen fort att bli blind och programmerad.

“Vad är fakta”, undrade jag, “alla bygger ändå sina liv på upplevelser!”

Jag tänkte sen på hierarkier, kunskapshierarkier, auktoriteter och hur snabbt känslor skall uteslutas i all forskning, all vetenskap, all form av resultatinriktad verksamhet. Känslor står likom ivägen. Dock dyker KÄNSLOR upp när den uppbyggande ideologin hotas. Då är det öppna sår. Hot! Larm! Någon är inne på området och snokar och säger emot oss!

Vi snackar religiös hållning till fakta.

Brian L Weiss är ett lysande exempel på en människa som via upplevelser omvänt hela sin profession och börjat tjäna människan, istället för en ideologi.

Sista ordet är inte sagt i den här världen.

Fredde

med lätt molniga hälsningar från Ängelholm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *