Categories
Uncategorized

Mentala boxar

12Think outside the box är ett uttryck som var populärt, men som nu hunnit bli såpass slitet att man börjat säga Think inside the box. Vad det betyder är att tänka utanför det vedertagna, för att ta till sig något nytt. Denna ”slogan” har varit mantrat i många föreläsningar om mental utveckling. Jag har aldrig varit på någon sådan men jag kan tänka mig att det är så pass svårt att se sina egna boxar att en föreläsning knappast räcker.

Det här inlägget ska inte handla om mental utveckling, men förhoppningsvis kan det vara utvecklande ändå.  Åtminstone kan det hända det är utvecklande för mig själv eftersom jag kommer på nya saker medan jag skriver.

Förra inlägget handlade om Zeitgeist, och det är därifrån jag tar inspiration. Det är intressant att gå in på deras forum och studera hur de människor som gör anspråk på att besitta den yttersta klarhet, objektivitet och verklighetsnärvaro funkar. En sådan människa är sannolikt en helt ”boxlös” människa eftersom han(hon) är objektiv.
Är man fast i en mental box – kan man tycka – har man fastnat i en subjektiv verklighet som man inte kan skilja från den objektiva. Man är fångad i sitt eget.
Den mest boxlöse person som finns borde vara någon som håller sig till klara fakta och inget annat, och som ser den objektiva verkligheten, skild från allt ”flum”.
De här klarsynta personerna, det är de som ständigt ropar: ”bevis!”, ”bevis!!”,”bevis!!!”. Och avfärdar allt flum med ”det finns inga vetenskapliga belägg för…etc,etc”.  Somliga av dem riktigt sprätter av självgodhet och arrogans, de ser ner på osäkerhet och är själva spiksäkra på sina ståndpunkter och berömmer sig av att leva i verkligheten.
Bevis, ja. Det är ju inte lätt för någon med icke-materiella intressen att hävda något i detta sällskap. Så flummig man är, egentligen! Egentligen borde man ju straffas för att komma med påståenden som saknar back-up i den objektiva verkligheten. Det finns verkligen folk som anser detta.
Egentligen borde man undertrycka sin fantasi, då den inte har förankring i verkligheten. Man borde ha skjutit väck allt löst folk som använder sin fantasi, det är DE som har lett vår värld totalt vilse!
Man kan invända mot det här. Och det tänker jag göra.
Vad är egentligen ett ovedersägligt bevis? Jo, det är din egen upplevelse av något. Det betyder att det enda egentliga beviset är personligt och därmed subjektivt, eftersom jag aldrig kan bevisa det för någon annan – en upplevelse går inte att bevisa. Så vad håller vi på med här?
Den ende som verkligen vet, är vetenskapsmannen som genomförde experimentet, som upptäckte och upplevde fenomenet, plus kanske hans kollegor som kan upprepa det han gjorde. De här personerna är de enda som aldrig skulle kunna tvivla på beviset eftersom de själva bevisade det. De upplevde det.
Alla andra väljer att tro på beviset. Och deras ”bevis” är då en ersättning för en faktisk upplevelse.
Eller vad vi brukar säga: en mental bild.
De backas upp av auktoriteten hos forskarlaget, institutionen eller vad det är som presenterar dem; oftast är det en instans av högt anseende och makt.

mban2077lSå inget har egentligen bevisats, eftersom vi har konstaterat att en upplevelse inte kan bevisas för någon annan, utan endast framkalla en mental bild, som denne väljer ett tro på eller förkasta.
Mentala bilder är statiska, precis som fotografiska bilder (men en mental bild behöver inte vara visuell). De följer inte med i tiden utan är – statiska. Men märkligt nog verkar inte de personer som tror blint på deras validitet vara särskilt ödmjuka över detta provisorium,  tvärtom – de upphöjer den till att vara absolut SANN, ofta till den grad att de kan gå i strid för den.

Men vad hände nu med den objektiva verkligheten? Med alla dessa mentala bilder som man håller fast vid och försvarar då de har back-up av auktoriteteter, bygger man en mental box, som man ALDRIG ifrågasätter, därför att man kan hela tiden hänvisa till auktoriteter, som ger den kraft.

Och vi ser tydligt parallellen med bokstavstroende religiösa: Samma mönster, plus det faktum att bägge lutar sig mot auktoriter som man aldrig ifrågasätter.

Anta att det fanns ett orakel, en munk, som hade en egen upplevelse av Gud. Han visste för att han upplevde det. Han kan skriva ner sin upplevelse. Den kan verka övertygande och märklig, men ord kan aldrig förmedla en verklig upplevelse. Hans läsare väljer vad de vill tro, baserade på orden i berättelsen. Och var och en får sin egen version av den, eftersom var och en har sina egna definitioner – mentala bilder – av ords betydelse. Mentala bilder ska ses som pekare, vägvisare till något som kan utvecklas ytterligare, och inte som komplett och ofelbar sanning i sig själva!

Men se, det pallar vi inte med, oftast. Vi vill ha en känsla av säkerhet, och en känsla av att HA RÄTT. Och vi vill inte göra något, vi vill ha färdigtuggad sanning, paketerad och klar. Det har sagts att 80% av människorna är följare men att de allra flesta av dessa 80% aldrig skulle medge det. Vi stänger in oss i våra mentala boxar och känner oss lite kaxiga, medvetna och smarta!

Vad är det vi följer? Vi följer objekt i vad vi ser som den objektiva verkligheten. Och den verkligheten är enligt vetenskapen utanför mänsklig subjektiv inblandning därför att den är just ”objektiv”.  Enligt religionen är den utanför oss, därför att allt som sker är Guds verk och Gud är en yttre makt.  Det vi följer har i bägge fallen egentligen inget med oss att göra, men det är viktigt att följa för att det ska gå bra för oss.

Vetenskapen var från början något som växte ur religionen (katolicismen) som en protest mot denna, det förtryck som utövades och den stagnation som rådde. Det är viktigt att känna till, med tanke på att det man protesterar mot, gör motstånd mot, det blir man till slut själv.

What you resist, you become
-Chinese proverb

Ser ni, nu åberopar jag själv en “auktoritet” i den kinesiska visdomen. Jag vet dock av erfarenhet att det stämmer. Jag kan inte bevisa att det stämmer, och inget av det jag har sagt här kan tolkas som bevis! Det är bara din egen upplevelse som kan övertyga dig.

”Bevis” tjänar bara till att ge oss en känsla av att våra mentala boxar är sanna och aldrig behöver ifrågasättas. Vi tar bara till oss vad som passar oss.

Därför har vi en mycket intressant delning av det läger som vi kallar Vetenskapen.
Den nya fysiken har stött på en zon där den objektiva verkligheten inte längre håller!

Inom kvantmekaniken har det visats hur tanken i högsta grad är en del av allt som observeras, och att det inte finns något ”utom oss”. Detta är faktiskt en ren illusion. Det vi upplever utom oss är det vi skapar inom oss. Detta har fysiker börjat förstå. Buddhister har känt till allt det här i tusentals år – utan att nånsin kunna bevisa något.
Nu, när bevisen faktiskt finns där, kan vi välja att ignorera dem.  Vi gör det i många fall.
Vår mentala box skulle rämna annars.

chartnoyouAtt vara vad man kan kalla en en rabiat ”bevis-aktivist”, är att fixera sig vid något man aldrig skulle kunna ifrågasätta- den objektiva verkligheten.
Denna verklighet, som vi upplever genom ett smalt spektrum av synligt ljus, bestämmer vi oss veta allt om. Vetenskapliga bevis gäller bara inom ett ramverk inom det materiella universum. Nu talar vi inte om den nya fysiken utan om Newtons gamla fysik med grund i 16-17-1800-talet. De är de vetenskapliga materialisterna.
Och deras mentala boxar passar bra ihop med biologernas. Det är de som ser människan enbart som en produkt av evolutionen – människan är en utvecklad apa. Biologerna befattar sig inte alls med det som sagts ovan utan funderar inte ens på validiteten av den objektiva verkligheten. Men biologin har inte ensamrätt på definitionen av vad vi är. De är på god väg att slå fast en gång för alla av vi inte bara har våra mentala boxar, utan att vi ÄR dem.

They must find it diffucult… Those who have taken authority as the truth, rather than truth as the authority – Gerald Massey