Categories
Uncategorized

Jeshua

jesus_christ1Jonas Gardell är i ropet nu ang sin nya bok, Om Jesus.
Han, i likhet med andra som skriver om Jesus, vill visa en annorlunda bild av av denne man jämfört med den som vi vant oss vid. En Jesus som kanske var analfabet, kanske obildad, kanske tandlös. En kringvandrande, missförstådd helbrägdagörare.  Han hette inte ens Jesus, utan Jeshua.

Jag har nu endast läst den del av boken som Gardell visar på sin sajt, men meningen är inte heller att recensera den på något vis, utan att inledningsvis fokusera kring hur vi förhåller oss till det skrivna ordet då det kommer till religion. En annan bok, som jag har läst, är Evangelium Enligt Jesus (The Gospel According to the Son), av Norman Mailer.

Att klimatet har mildrats är helt klart. Det är inte lika eldfängt längre att ifrågasätta det skrivna ordet. I TV4:s Nyhetsmorgon sitter faktiskt präster och bedömer Gardells bok i sansad ton utan att skrika ”hädelse!”. Det hade nog inte varit möjligt för 10 år sedan.

Lustigt nog var Jesus själv en ifrågasättare av det skrivna ordet, och därmed i allt väsentligt en hädare. Han var emot bokstavstrohet och dogmer. Han utmanade ständigt fariséerna och den judiska kyrkans skriftlärde. Ett uppenbart bevis på det är det faktum att den kyrkan – liksom dagens – torgför en yttre Gud. Jesus sa att Guds rike är inom oss, vilket var själva essensen i de omständigheter som ledde till hans avrättning. Och troligen också essensen i Jesus budskap som helhet. Jag har skrivit om det förut, men det tål att upprepas.

Det ska nämnas att de skrifter som Jesus konfronterade är judendomens skrifter, vilka finns i vår (kristendomens) Bibel, i gamla testamentet. Moseböckerna utgör Toran i judendomen. Man ska vara medveten om att de som sammanställde och redigerade, ändrade och strök i vår Bibel knappast var varken Jesus, eller de tappra apostlar som verkligen försökte skapa den kristendom Jesus lärde. Därför har vi idag just den dogmatiska religion som Jesus kritiserade, där ett prästerskap ställer sig mellan dig och Gud, i syfte att glorifiera sig själva.

Det har sagts så mycket häpnadsväckande om Jesus, att det säkert inte kommer som en överraskning att Jesus har en sajt. Just det. Den riktige Jesus alltså. Han talar genom dansk-amerikanen Kim Michaels. Sajten finns här: http://askrealjesus.com/index.html

I likhet med Neale Donald Walsch som skrev bokserien Samtal Med Gud där han nedtecknade en dialog han hade med Gud själv, gör Kim detsamma medelst Jesus.

Trovärdigt?
Ja, då måste vi kanske ställa oss frågan om någon religion överhuvudtaget är trovärdig. Alla existerande religiösa skrifter har skrivits av på jorden levande människor som kan pejla in högre dimensioner, i likhet med Walsch och Michaels. Och vem har sagt att religionen måste vara nåt som hände för 2000 år sedan?

Walsch och Michaels, även Eckhart Tolle, John Sherman, och alla andliga lärare som nämnts på den här bloggen av mig och av andra, är sammanfattningsvis ense om en sak:

Allt du vill ha finns redan, inom dig.

Egentligen, det kommer du att inse, finns det inget du egentligen vill ha från den yttre världen.
Det häftiga är att VARA. Något vi kanske har förbisett.

Men det vanliga är att vi vill ha något, för att vara något. Men allt vi kan ha är förgängligt och en fixering härvid utsätter dig för risken att tro att du också är förgänglig.
Du kan VARA direkt. Du behöver inte ha något för att vara.
Men vi har förlorat greppet om vår sanna identitet. VARA blir ett abstrakt, ouppnåeligt begrepp. Om vi tror vi måste ha något för att vara, uppstår rädslan för döden! Vi identifierar oss med det som är förgängligt!
Vi är rädda, därför att vi glömt vilka vi är. Vi glömde vår sanna identitet, därför hamnade vi här.
Jesus budskap, enligt Kim Michaels, är att visa vägen ut ur det dualistiska medvetandetillståndet och därmed besegra egot. Det är vägen till vår sanna identitet:

The ego cannot experience the Spirit of Truth, but you can. And when you do experience the Spirit of truth directly, you will no longer believe the ego’s illusion, namely that its description is the real thing or is all you need in order to be saved. Thus, the ego will lose its power over you, and as you stop feeding the ego energy, it will gradually wither away and it will eventually die. Because the ego has a strong survival instinct, it does not want to die, and thus it will do anything to keep you from seeing through its illusions. It will do anything to prevent you from experiencing the Spirit of truth directly, gradually expanding your vision so you can eventually rebuke all of the lies created by the ego and the prince of this world.
-Jesus, genom Kim Michaels

Bland det mest svårsmälta Jesus sa är det här med att ”vända andra kinden till”.  Men med den kunskap vi nu har om egot och dualismen  är det lättare att förstå.
Alternativet är att ge sig in i en dualistisk konflikt, och då åker du in i egots grepp.

Norman Mailer skildrar i Evangelium Enligt Jesus hur Jesus frestas av djävulen.
Det djävulen gör är att försöka få Jesus att börja argumentera med honom. Ur djävulens perspektiv gäller det inte primärt att vinna diskussionen, det räcker att bara fånga honom i konflikten, därmed i det dualistiska medvetandet. Djävulen är egot! Alla människor går igenom frestelser som Jesus gjorde. Men Gud kan aldrig vara part i ett dualistiskt gräl.

Men denna visdom är en visdom som måste appliceras på en högre nivå. Vi kanske inte kan tillämpa den direkt. Hoppar någon på dig på gatan i en mörk gränd måste du kanske slå tillbaka för att överleva. Men visst förstår du vad som är meningen med den? Vi måste vara medvetna om varför konflikt leder till ändlösa problem. Och sprida den medvetenheten. Det är mycket vunnet om vi inte automatiskt slår tillbaka utan gör det som en sista utväg.

Jesus var Guds son. Men inte den ENDE! Alla människor är Guds söner/döttrar.
I förra inlägget diskuterades Alfa och Omega. De kallas också Fadern och Modern.
Balansen, åttans skärningspunkt, är Sonen. Och den här Sonen är den enda!
Skillnaden är att Sonen – med stort S – är ett medvetandetillstånd, Kristusmedvetandet. I andra religioner kallas det t ex Tao, eller Nirvana.

Man ska alltså inte förväxla Sonen med människan Jesus. Han kallade sig Människosonen. Han var en människa som uppnått Kristusmedvetande, och som ville visa oss hur även vi kan uppnå detta medvetande! Han säger ju att ”allt jag gör ska även du göra, och ännu bättre” (återgivet ur minnet). Han lärde upp sina lärjungar så att de kunde uppnå detta tillstånd. Apostlarna drog land och rike runt för att sprida kunskapen och led svårt av förföljelser.

Vad hände sedan? Ja inte var det apostlarna som startade kristendomen. Det var romarna. Den romerska kejsaren Konstantin I blev den förste påven (även om det ännu inte kallades så. Han utropade sig själv till folkets andlige ledare).
De här herrarna ur militära traditioner hade definitivt inget intresse av att folk lärde sig bemästra egot. Det skulle ju hota deras överhöghet över andra. Detta skrev jag om i ett av mina första inlägg på denna blogg; Religionens problem.

Vad har då Jesus betytt för mig?
Jag lärde mig läsa vid ovanligt unga år. Men i vårt hem fanns inget vettigt att läsa. Hos min farmor var det annorlunda. Min farmor, som sånär hann fylla 100 år, var en varmt troende kvinna med ett komplext inre djup. Hos henne vistades jag mycket i min barndom. Det föll sig naturligt att jag läste mycket ur Bibeln. Men jag var mörkrädd och sov ogärna ensam, fast jag kunde. Men vad jag definitivt inte kunde var att sova med ryggen ut mot rummet. Jag måste ligga vänd så att jag hade uppsikt.
Men så en gång läste jag något ur Matteusevangeliet, om Jesus, och kände plötsligt en inre stabilitet av att läsa det. Något förmedlades till mig, och detta något kom inifrån mig själv. Och den natten kunde jag sova vänd hur jag ville och var inte mörkrädd överhuvudtaget. Det var en fantastisk upplevelse som jag hade vid 6 års ålder, men jag minns det som det vore igår.
Jag har aldrig varit religiös eller kyrklig. Däremot har jag alltid haft en personlig hotline till Jesus, om än den har misshandlats brutalt genom åren. Jag var scientolog under en period på 80-talet, men tog aldrig det avgörande steget in i rörelsen. Något höll mig tillbaka. Det är jag glad för.
Jag har på något vis ALLTID fattat detta, att finns Gud, så har jag det inom mig. Rent intuitivt. Och att man måste söka höja sitt medvetande för att finna det. Det måste vara det livet går ut på.

13 replies on “Jeshua”

Hej Perra! Om man vet att andevärlden existerar, att verkligheten är större än den kompakta tredje dimensionen (vissa försöker till och med hålla kvar i en andra dimension) då öppnar sig en väldigt annorlunda syn på inte bara Jesus, utan även oss själva. Vad vi, som Jesus gjorde, också kan.
Alltför få “vet” att själen existerar, att världen är större än oss, att känslor är det enda språk själen förstår.
All retorik drabbar samman med intellektet – bums in i dualistiskt seende. Jag såg Debatt igårkväll där Janne Josefsson bjudit in Sverigedemokrater som fick svara på radioprogrammet Kalibers insiderfilmning av partiet.
Intressant av flera anledningar. Politiken är platt. Näst intill död. Att partier som SD får röster, partistöd mm och på allvar diskuteras i teve tillsammans med producenter i svensk media är lika illa som när samma Janne Josefsson bjuder in så kallade superbloggare som Blondin-Bella och Alex Schulmann för att diskutera annat av platt värde. Därigenom går vi IFRÅN själva livet.

Ego-baserade religioner och partiprogram existerar endast på grund av att ett större antal människor också befinner sig i samma medvetande.

Ibland önskar jag att sådana som DU satt i panelen! Att fler okända figurerar i offentligheten.

Din resa med scientologerna är intressant – kan du inte berätta om den vid tillfälle!

Som vanligt, kärnfullt inlägg Perra.

Hej Fredrik!
Finns det folk som håller fast i två dimensioner? Hua! Livet blir som en serietidning, tiden är linjär, allt är vad det verkar vara…

Dualismen ställer oss alltid inför två valmöjligheter. Än om det kanske ser ut som om det är en hoper val, är det i slutänden alltid två. Något är rätt, något annat är fel. Eller man väljer nåt som är “minst fel”. När rädslan är triggad blir det mera tydligt.

Det är därför politiken i huvudsak är ett val mellan två läger. Det är rött eller blått. Och oavsett om partier söker lägga sig mitt emellan, eller helt utanför, så blir även de blåa eller röda. Vi är de schysta! – DÄR är the bad guys! Nazityskland är ett skrämmande exempel på det. Det visar att det är inte bara ett fåtal “sjuka” typer som tänker så här. Det finns i oss alla. Det är därför vi är här.
Du ser hur vi i vår tur tenderar att se på Tyskland. Tyskar är ett syndfullt folk. Språket tyska ses som djävulens språk. Vi känner oss civiliserade jämfört med tyskar.
Ju mer rädsla som styr dualisttänket, desto farligare. Man väljer det ena av två extremer. Låt oss utrota alla judar! Det blir plötsligt helt OK.
Eller mera allmänt, i en krigssituation: Två val: vinna eller dö. Låt oss döda fienden. Plötsligt är det OK att döda någon.

Det här är en fara även när vi diskuterar Jesus, eller Gud. De hårdaste dualisterna kommer att nagelfara varje tanke vi uttrycker, huruvida den glorifierade, upphöjda bilden av Jesus existerade. Där vi medvetna söker se att vi måste modifiera detta synsätt (Jesus som ett exempel för oss att följa, inte en ouppnåelig gudom), kommer de dualistiska krafterna att slå över i det andra extremläget – Jesus fanns inte överhuvudtaget, och då finns heller inte Gud överhuvudtaget!
Sedan behöver de bara smälla av ett par skrämskott, och vi har en pöbel som vrålar att Gud är död och att allt är strikt 2D, materialistiskt. Och att vi ska se upp till dem i stället för Gud. Då har vi fascism. Den starkes rätt.

Vi måste gå en annan väg. Höja oss över det dualistiska medvetandet, där vi alltid måste se tillvaron som en konflikt mellan två polariteter. Detta är att vända andra kinden till.

Tack för en bra kommentar, Fredde

Tack för ett bra inlägg!
Jag fäste mig mycket vid det här du skrev:
“Walsch och Michaels, även Eckhart Tolle, John Sherman, och alla andliga lärare som nämnts på den här bloggen av mig och av andra, är sammanfattningsvis ense om en sak:

Allt du vill ha finns redan, inom dig.

Egentligen, det kommer du att inse, finns det inget du egentligen vill ha från den yttre världen.
Det häftiga är att VARA. Något vi kanske har förbisett.”

Jag läser detta och det blir stilla inom mig. En glädje sprider sig. Och ett varmt tack för att känna dig Perra (via bloggosfären) och med hjälp av dig och andra “stabilisera” denna frid. Ge den näring.

En liten fråga måste jag sluta med, eller snarare än betraktelse du får kommentera om du vill.
Vad gör att vissa människor är öppna för det du formulerar så bra och kärnfullt – “Egentligen, det kommer du att inse, finns det inget du egentligen vill ha från den yttre världen.”
Alltså …. hallåååå …:) … hur många individer lyssnar på sånt Perra och varför gör vi det? Är vi en promille av befolkningen?
Jag ställer denna fråga utan att anlägga en elitistisk infallsvinkel på det hela. Därmed inte sagt att en sådan vinkel är tabu. Tvärtom. Men nu ser jag det bara som ett samhällsfenomen. Jag har en teori om detta som du får kommentera. Jag tror att man omöjligt kan öppna sig för detta utan att ha blivit rejält desillusionerad upprepade gånger. Man måste ha prövat de sedvanliga OBJEKTBASERADE sätten att ta sig upp ur det tillstånd som brustna illusioner skapar och sedan fallit tillbaka … ännu djupare … gång på gång på gång. Detta är en ganska vanligt process som de flesta varit involverade när de nått medelåldern. Jag ser dom, alla som som som kan vara våra medresenärer på den här vägen, bortom objekten, när dom hämtar ut sina antidepressiva, sina insomningstabletter och sina lugnande. Dom är sååå nära att kunna öppna sig för det här.
Jag säger inte hur det skall gå till eller att det ens är viktigt. Jag bara betraktar fenomenet. En våg går via brustna illusioner, så var det för mig, och frågan är om det finns vägar bortom detta.
Comments plese!
För jag vet inte. Det känns bara som att det kan vara fruktbart att gå med den här frågan. Samtalet i kyrkan med prästerna (om du minns att jag berättade om) närmar sig 20/4 och detta kan vara en ingång tänkte jag. Förresten, kanske vill du komma? Samtalets skall öppnas upp sedan så att alla närvarande kan komma med frågor och synpunkter.

Hej Björn
Du har nog rätt. Inte många lyssnar på sånt. Jag vet. Å andra sidan lever vi i ett skede när allt kanske går åt helvete.
Självklara sanningar som grott in i oss sedan tusentals år, kanske vältras över ända när hela det ekonomiska systemet går under. Inser du hur oerhört det är?
De flesta något sånär vakna människor vet att det inte går att hålla den kurs som råder. Den kapitalistiska och kommersiella rovdriften MÅSTE straffa sig.
Men grejen är att det inte händer om 200 år som vi alltid förutsatt tidigare, utan det sker kanske NU.
Det kommer nu tre år av stora omvälvningar (säger de vise), innan något helt nytt tar vid. Under denna tid kommer alla de desillusionscykler du så målande beskriver att hemsöka oss alla. Det kommer att visa sig att vi aldrig haft nån demokrati, utan en förklädd diktatur.
Vi har bara haft lite större hagar att springa i, men nånstans därborta finns taggtråden.

Generellt är det nog så att man måste ha tagit ett eget inititativ att intressera sig för det som kan finnas “bakom kulisserna”. Då kanske man lyssnar på det vi säger?
Är man helt fast i dualism är man praktiskt taget onåbar.
Så var det också på Jesu tid. Hur många lyssnade på honom? OK, många lyssnade nog, men det var inte många (kanske en promille) som begrep vad han menade.
Idag, när vi borde begripa mera, då bryr vi oss inte. Inte fan bryr man sig om det finns nåt annat än objektbaserade sätt att ta sig upp, man tar sig en pilsner i stället, eller hivar i sig en näve insomningstabletter. Eller hoppar från nån bro.

Rädsla kommer att stå på dagordningen nu. Inget kommer att vara säkert. Inget kommer att kunna planeras. Det kan bli krig. Hungersnöd. Pengar fungerar inte längre. Vad ska ske nu? Våra sinnen som varit så inkörda i ett system kommer att gå i spinn.

Vad det handlar om är att konfrontera rädslan, vakna upp. Det är inte för sent. Vi kommer att behöva både Gud och Jesus. Det är kanske därför Walsch, Michaels, Tolle och alla andra, dyker upp just nu?

Det är lite utifrån detta patos jag skriver. Jag hoppas jag har fel! Jag hoppas att bli motbevisad, att allt ska vända, återgå till normala gängor, och att alla onda rykten visar sig kraftigt överdrivna. Har jag bemött dina synpunkter?

Vad skönt det är att komma in hit och bli bekräftad. Att få läsa att det som jag håller för sant, för mig, också är sant för dig. Jag har inte ens läst Biblen, bara några citat här eller där, ändå lever både Gud, Sonen och Anden i mig hela tiden. Religioner är skapade ur Egots vilja att kontrollera och ha makt men de kan också öppna dörrar till ett högre medvetande. Kanske borde vi gå in i fler kyrkor för att höja medvetandet hos dem som ju faktiskt tror men kanske har fastnat i dogmerna?

Björn! Jag fastnade direkt för det du skrev “Man måste ha prövat de sedvanliga OBJEKTBASERADE sätten att ta sig upp ur det tillstånd som brustna illusioner skapar och sedan fallit tillbaka … ännu djupare … gång på gång på gång. ” och inser plötsligt att jag gör detsamma fortfarande. För att jag tror att man måste möta människor DÄR DE ÄR. Men jag har kanske fel. Alltså om en människa sover i sin illusion, förstår han/hon mig om jag agerar från ett högre medvetande när han/hon söker en konflikt eller baserar sitt agerande på den makt han/hon har, t ex i form av försörjningsstöd osv?

Fridens lilja,
/Alexandra

Hej Alexandra!
Tack för kommentar! Roligt att ha dig här!

Religioner var kanske från början skapade i ett gott syfte. Men makthavare vrängde till den till att bli något annat. Om man låter bli att “gå med” i något organiserat, kan man nog finna en oas i skrifterna. Samtidigt måste vi tona ned den betydelse skrifterna har fått. De tjänar till inspiration, de är ingen lagskrift.
Jag tror dogmerna håller på att luckras upp. Det sker så otroligt mycket nu.
Risken med både skrifter och dogmer är annars att man stagnerar i ett tillstånd som inte “får ändras”. Man måste gå vidare hela tiden.

Perra!
Jag gillar att du skriver att du hoppas att du har fel! Det är det inte många domedagsprofeter som gör:) Nej, men allvarligt talat, jag tror också att mycket kommer bryta samman på väldigt kort tid.

Domedagsprofet???
Är det så jag upplevs?
Oj.
Men jag HAR fel! Nu lär Obama ha meddelat att ekonomin är på väg att repa sig! Dom sa det precis på nyheterna.

Man behöver inte vara profet för att se att alla kulturer och civilisationer gått under förr eller senare. Du upplevs av mig som väldigt balanserad och klok i ditt sätt att förhålla dig till dom här frågorna. Har läst ditt senaste inlägg också. Mycket bra!

Tack Björn!
Jag trodde nästan ingen skulle orka (eller våga) läsa det senaste inlägget. Men nu gjorde alltså du det. Kul att du tyckte det var bra! Men i betraktande av de väldigt alarmerande saker som Zeitgeist handlar om (filmerna oroade ju verkligen), blev du ytterligare oroad av inlägget, eller kände du en lättnad?
För mig var det nog så att jag kände att jag måste skriva av mig denna börda, så för mig känns det bättre…
Det finns ett oerhört uppvaknande i det som sker, om vi inte låter rädslan blockera oss. Acceptera rädslan, och den försvinner.

Hej!
Du skriver: ” Det ska nämnas att de skrifter som Jesus konfronterade är judendomens skrifter, vilka finns i vår (kristendomens) Bibel, i gamla testamentet. ”
[Att skilja åt,] Det är viktigt att veta att den historiska första århundradets Ribi [det var hans titel] Yehoshua – Messias – från Nasaret var en människa som undervisade sina efterföljare att hålla direktiven i Torah [”Moseböckerna”] – Skaparens Instruktionsmanual för mänskligheten. Han var ingen ”inkarnerad människo-gud”. Han vände sig inte emot den judiska Bibeln. Det dokumenterade faktum att både han och hans efterföljare Netzarim var i god ställning i den judiska gemenskapen motbevisar detta påstående. Belägg på Netzarims hemsida: http://www.netzarim.co.il
Ribi Yehoshuas budskap är aktuellt än idag. Det finns logiska skäl till existensen av en Intelligent Skapare och att Hans vilja för mänskligheten är att de ska praktisera Torah – precis som Ribi Yehoshua undervisade [se bevis på min blogg — bloganders (punkt ) blogspot (punkt) com.]

Att följa Messias undervisning – leder en in i att observera direktiven i Torah – och leder en in i en levande och riktig relation med Fadern, vilket är väldigt meningsfullt!!!

Anders Branderud

Hej Anders,
Tack för att du kommenterar här. Jag kollade upp länken du ger, och det ger ytterligare en dimension till Jesus och hans liv som jag inte kände till.

Jag tror inte Jesus motsatte sig Judendomens skrifter, utan att han varnade för bokstavstrohet. Det finns ett buddhistikst ordstäv:
“Missta inte fingret som pekar på månen för månen själv”.
Detta är att lita på beskrivningar av verkligheten i stället för att söka upplevelsen av verkligheten.

Det yttersta konsekvensen av att lita på beskrivningar är just bokstavstrohet, och då uppstår ofrånkomligen konflikt mellan olika tolkningar. Sanningen (dvs den sanning vi kan uppnå genom att lita till orden) kan aldrig bli mer än DIN TOLKNNG av den, även om alla är absolut övertygade om att just deras tolkning är den ENDA SANNA.

Jag tror det går en röd tråd genom alla religioner, som mycket handlar om att söka den inre upplevelsen, i stället för att försvara och följa yttre dogmer (lita till beskrivningen).

Skulle vara kul att höra vad du tycker om Kim Michaels och sajten jag länkar till. Jag ska å min sida läsa mera på Netzarim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *