Categories
Uncategorized

Mentala boxar

12Think outside the box är ett uttryck som var populärt, men som nu hunnit bli såpass slitet att man börjat säga Think inside the box. Vad det betyder är att tänka utanför det vedertagna, för att ta till sig något nytt. Denna ”slogan” har varit mantrat i många föreläsningar om mental utveckling. Jag har aldrig varit på någon sådan men jag kan tänka mig att det är så pass svårt att se sina egna boxar att en föreläsning knappast räcker.

Det här inlägget ska inte handla om mental utveckling, men förhoppningsvis kan det vara utvecklande ändå.  Åtminstone kan det hända det är utvecklande för mig själv eftersom jag kommer på nya saker medan jag skriver.

Förra inlägget handlade om Zeitgeist, och det är därifrån jag tar inspiration. Det är intressant att gå in på deras forum och studera hur de människor som gör anspråk på att besitta den yttersta klarhet, objektivitet och verklighetsnärvaro funkar. En sådan människa är sannolikt en helt ”boxlös” människa eftersom han(hon) är objektiv.
Är man fast i en mental box – kan man tycka – har man fastnat i en subjektiv verklighet som man inte kan skilja från den objektiva. Man är fångad i sitt eget.
Den mest boxlöse person som finns borde vara någon som håller sig till klara fakta och inget annat, och som ser den objektiva verkligheten, skild från allt ”flum”.
De här klarsynta personerna, det är de som ständigt ropar: ”bevis!”, ”bevis!!”,”bevis!!!”. Och avfärdar allt flum med ”det finns inga vetenskapliga belägg för…etc,etc”.  Somliga av dem riktigt sprätter av självgodhet och arrogans, de ser ner på osäkerhet och är själva spiksäkra på sina ståndpunkter och berömmer sig av att leva i verkligheten.
Bevis, ja. Det är ju inte lätt för någon med icke-materiella intressen att hävda något i detta sällskap. Så flummig man är, egentligen! Egentligen borde man ju straffas för att komma med påståenden som saknar back-up i den objektiva verkligheten. Det finns verkligen folk som anser detta.
Egentligen borde man undertrycka sin fantasi, då den inte har förankring i verkligheten. Man borde ha skjutit väck allt löst folk som använder sin fantasi, det är DE som har lett vår värld totalt vilse!
Man kan invända mot det här. Och det tänker jag göra.
Vad är egentligen ett ovedersägligt bevis? Jo, det är din egen upplevelse av något. Det betyder att det enda egentliga beviset är personligt och därmed subjektivt, eftersom jag aldrig kan bevisa det för någon annan – en upplevelse går inte att bevisa. Så vad håller vi på med här?
Den ende som verkligen vet, är vetenskapsmannen som genomförde experimentet, som upptäckte och upplevde fenomenet, plus kanske hans kollegor som kan upprepa det han gjorde. De här personerna är de enda som aldrig skulle kunna tvivla på beviset eftersom de själva bevisade det. De upplevde det.
Alla andra väljer att tro på beviset. Och deras ”bevis” är då en ersättning för en faktisk upplevelse.
Eller vad vi brukar säga: en mental bild.
De backas upp av auktoriteten hos forskarlaget, institutionen eller vad det är som presenterar dem; oftast är det en instans av högt anseende och makt.

mban2077lSå inget har egentligen bevisats, eftersom vi har konstaterat att en upplevelse inte kan bevisas för någon annan, utan endast framkalla en mental bild, som denne väljer ett tro på eller förkasta.
Mentala bilder är statiska, precis som fotografiska bilder (men en mental bild behöver inte vara visuell). De följer inte med i tiden utan är – statiska. Men märkligt nog verkar inte de personer som tror blint på deras validitet vara särskilt ödmjuka över detta provisorium,  tvärtom – de upphöjer den till att vara absolut SANN, ofta till den grad att de kan gå i strid för den.

Men vad hände nu med den objektiva verkligheten? Med alla dessa mentala bilder som man håller fast vid och försvarar då de har back-up av auktoriteteter, bygger man en mental box, som man ALDRIG ifrågasätter, därför att man kan hela tiden hänvisa till auktoriteter, som ger den kraft.

Och vi ser tydligt parallellen med bokstavstroende religiösa: Samma mönster, plus det faktum att bägge lutar sig mot auktoriter som man aldrig ifrågasätter.

Anta att det fanns ett orakel, en munk, som hade en egen upplevelse av Gud. Han visste för att han upplevde det. Han kan skriva ner sin upplevelse. Den kan verka övertygande och märklig, men ord kan aldrig förmedla en verklig upplevelse. Hans läsare väljer vad de vill tro, baserade på orden i berättelsen. Och var och en får sin egen version av den, eftersom var och en har sina egna definitioner – mentala bilder – av ords betydelse. Mentala bilder ska ses som pekare, vägvisare till något som kan utvecklas ytterligare, och inte som komplett och ofelbar sanning i sig själva!

Men se, det pallar vi inte med, oftast. Vi vill ha en känsla av säkerhet, och en känsla av att HA RÄTT. Och vi vill inte göra något, vi vill ha färdigtuggad sanning, paketerad och klar. Det har sagts att 80% av människorna är följare men att de allra flesta av dessa 80% aldrig skulle medge det. Vi stänger in oss i våra mentala boxar och känner oss lite kaxiga, medvetna och smarta!

Vad är det vi följer? Vi följer objekt i vad vi ser som den objektiva verkligheten. Och den verkligheten är enligt vetenskapen utanför mänsklig subjektiv inblandning därför att den är just ”objektiv”.  Enligt religionen är den utanför oss, därför att allt som sker är Guds verk och Gud är en yttre makt.  Det vi följer har i bägge fallen egentligen inget med oss att göra, men det är viktigt att följa för att det ska gå bra för oss.

Vetenskapen var från början något som växte ur religionen (katolicismen) som en protest mot denna, det förtryck som utövades och den stagnation som rådde. Det är viktigt att känna till, med tanke på att det man protesterar mot, gör motstånd mot, det blir man till slut själv.

What you resist, you become
-Chinese proverb

Ser ni, nu åberopar jag själv en “auktoritet” i den kinesiska visdomen. Jag vet dock av erfarenhet att det stämmer. Jag kan inte bevisa att det stämmer, och inget av det jag har sagt här kan tolkas som bevis! Det är bara din egen upplevelse som kan övertyga dig.

”Bevis” tjänar bara till att ge oss en känsla av att våra mentala boxar är sanna och aldrig behöver ifrågasättas. Vi tar bara till oss vad som passar oss.

Därför har vi en mycket intressant delning av det läger som vi kallar Vetenskapen.
Den nya fysiken har stött på en zon där den objektiva verkligheten inte längre håller!

Inom kvantmekaniken har det visats hur tanken i högsta grad är en del av allt som observeras, och att det inte finns något ”utom oss”. Detta är faktiskt en ren illusion. Det vi upplever utom oss är det vi skapar inom oss. Detta har fysiker börjat förstå. Buddhister har känt till allt det här i tusentals år – utan att nånsin kunna bevisa något.
Nu, när bevisen faktiskt finns där, kan vi välja att ignorera dem.  Vi gör det i många fall.
Vår mentala box skulle rämna annars.

chartnoyouAtt vara vad man kan kalla en en rabiat ”bevis-aktivist”, är att fixera sig vid något man aldrig skulle kunna ifrågasätta- den objektiva verkligheten.
Denna verklighet, som vi upplever genom ett smalt spektrum av synligt ljus, bestämmer vi oss veta allt om. Vetenskapliga bevis gäller bara inom ett ramverk inom det materiella universum. Nu talar vi inte om den nya fysiken utan om Newtons gamla fysik med grund i 16-17-1800-talet. De är de vetenskapliga materialisterna.
Och deras mentala boxar passar bra ihop med biologernas. Det är de som ser människan enbart som en produkt av evolutionen – människan är en utvecklad apa. Biologerna befattar sig inte alls med det som sagts ovan utan funderar inte ens på validiteten av den objektiva verkligheten. Men biologin har inte ensamrätt på definitionen av vad vi är. De är på god väg att slå fast en gång för alla av vi inte bara har våra mentala boxar, utan att vi ÄR dem.

They must find it diffucult… Those who have taken authority as the truth, rather than truth as the authority – Gerald Massey

Categories
Uncategorized

Tidsandan ur ett perspektiv

G20-mötet i London väckte våldsamma demonstrationer. Banker utsattes för vandalism och fönsterkrossning. På plakaten stod saker som t ex ABOLISH MONEY! och  BANKS ARE EVIL! Aktuellt i sammanhanget var Royal Bank Of Scotland, som stod på ruinens brant men räddades av regeringen, varvid dess avgående chef inkasserar en årlig pension på £703000, alltmedan arbetslösheten slår alla rekord och bara stiger.

Demonstranterna kommer till stor del från den snabbt växande rörelse som går under namnet The Zeitgeist Movement (Zeitgeist betyder tidsanda). Har man sett de två filmer som de gjort är det lätt att förstå vreden mot bankerna. Jag tycker det här är bra. Folk måste bli mera uppmärksamma på den hänsynslösa girighet, och den rovdrift som härskar.

Men därmed inte sagt att jag ansluter mig till Zeitgeiströrelsen.
Det kan vara läge att reda ut lite om denna nya våg av missnöje, och de häpnadsväckande filmer som skapades av Peter Joseph.

Inte bara han förresten. Rörelsens ideella bakgrund kommer sannolikt från den ofattbart pigge 93-åringen Jacque Fresco. Ett teknolog-freak med minst sagt spektakulära visioner, och sedan 70-talet skapare av sitt livsverk The Venus Project, i Venus, Florida.
Det här är fascinerande saker, som jag dock inte ämnar gå igenom i detalj i detta inlägg, se gärna de sajter som finns om detta imponerande projekt. Senare halvan av Zeitgeist Addendum (länk finns här till höger), handlar också mycket om Fresco och hans vision.

Själv såg jag Zeitgeistfilmerna i mellandagarna och det var verkligen något som skakade om mitt liv. Ett tag genomgick jag faktiskt en regelrätt kris, särskilt som mycket av det som sas i filmerna med grafisk tydlighet faktiskt händer, och backas upp av rön från Internet och YouTube. Man kan verkligen må dåligt av de här filmerna om man inte är beredd, eller om man – som jag – förutsatt sig att vara öppen för precis allting…
Men låt oss gå igenom några av de punkter filmerna tar upp:
Jag kommer här att skriva om en del oroande saker. Be warned. Det är ditt val att läsa vidare.

9/11
Det som skedde i New York den 11 september 2001 var ett insider-job, iscensatt av den dolda delen av Federal Government. Syftet var att injaga skräck i befolkningen för att kunna införa drastiska säkerhetsåtgärder. På sikt i syfte att få total kontroll över den enskilde medborgaren. Peter Joseph säger emellertid nu att han frångått dessa teorier. Det går även att motbevisa dem, även om teorierna är ytterligt raffinerade.

ID-Chip
Eftersom han frångått ovannämnda kanske han även måste frångå teorierna om det kommande ID-chipet? Dvs ett datachip med all information om dig. Chipet är din enda identitetshandling, och alla dina bankkonton och känsliga uppgifter finns här, fullt kontrollerbart för makthavare. Bråkar du stängs chipet av, och sänder ut en signal så att säkerhetspolisen lätt kan spåra dig. Detta chip opereras in i kroppen.
Denna åtgärd kommer att rättfärdigas av ”terrorisattacker”, som alla är arrangerade. 9/11 var startskottet. Vi medborgare kommer enligt Joseph att drivas till en punkt där vi rentav kräver att den genomförs. Men som sagt, han har återtagit det han sa om 9/11. Då kanske hela 1984-scenariot är en överdrift? Vem vet? Låt oss hoppas det.

Ekonomin är ett maktmedel
Det här är den bästa delen av filmerna. Det han säger här är sådant som många medvetna människor anat ända sedan Flower Power: Det ekonomiska systemet är korrupt. Bankerna är privatägda, och har därmed inget ansvar. De ser till sina intressen! Då pengar är makt betyder det dock att de har den yttersta makten. De kan helt enkelt köpa vad som helst och vem som helst. Det är ingen regering som styr USA, utan ett privat företag – Federal Reserve Bank. Det är därför det är på det här viset överallt, att det är bara business som styr i slutändan. Varför? Därför att toppen av pyramiden är sådan.
Den ALLRA yttersta makten i USA, och världen, har inget ansvar. Det här är mycket oroväckande.
Det är den andra filmen, ”Addendum”, som handlar om ekonomin. Det är mycket lärorikt att ta del av historien om hur det blev så här. Hur pengar gick från att vara ett sansat betalmedel, som motsvarades av faktiska värden, till att bli värde i sig (sk fiat money). Pengar blir därigenom ett maktmedel.
Det blev så här därför att krigen kostade så mycket mer än de pengar folket hade satt in i banken. Banken tryckte då upp de pengar som behövdes för att finansiera krigen. Samtidigt minskade värdet på folkets arbete, och varorna. Inflation är en dold skatt! Den ekonomiska krisen är insikten att pengarna inte har något faktiskt värde. Eller att värdet är mycket mindre än man trodde. Då utbryter panik.
De stimulanspaket som diskuteras idag är inget annat än nya pengar som genereras och pumpas in i systemet. Folket betalar genom att jobba hårdare och hårdare för mindre lön. Toppen smörjer kråset.

Nordamerikanska Unionen, Amero
Ett sammangående mellan USA, Canada och Mexico diskuteras. Det blir en union liknade EU. Dollarn kommer att bytas ut mot Amero. En ny valuta. Det här diskuteras inte bara av Zeitgeist, utan det har varit på tapeten länge, åtminstone sedan 2006. Men vanligt folk får inte veta något. Media håller tyst.
Dollarn kommer i scenariot att gå under som valuta. Stimulanspaket på stimulanspaket driver inflationen till orimliga nivåer, tills det spricker. Amerikaner som försöker växla in sina dollar till Amero kommer att få knappt nånting alls. De får sin ekonomi raderad. Det blir upplopp. Det blir ett nytt Weimarrepubliken.

Då kommer kanske de ca 600 koncentrationsläger som finns runt hela USA väl till pass. De har byggts som en säkerhetsåtgärd i händelse av ”civil unrest”. Dessa sk FEMA camps har en enorm kapacitet. Zeitgeist säger inget om dessa läger, utan det finns på nätet och YouTube. Jag orkar inte skriva mer om det här, utan den som vill/vågar får söka information själv på dessa nyckelord. Den som till äventyrs vet något om dessa läger, och om FEMA (utöver det som är officiellt) får gärna kommentera här.

Personligen tror jag att en dumpad dollar kommer att dra med sig så otroligt mycket att det betyder slutet på hela världsekonomin. Det kommer inte att gå.
Söker man på nätet och studerar denna info slås man av att det verkar planerat, känt sedan mycket länge. Vi ska dock ha klart för oss att Internet är en smältdegel för allt möjligt, liksom USA! Det finns mera disinformation än sann information.
Men det här är måhända ett exempel på vad de privata bankerna (läs Federal Reserve), i egenskap av den yttersta makten, skulle kunna göra? De kan skaffa sig egna väpnade styrkor som opererar globalt. De kan starta egna organisationer som åtnjuter total insynsfrihet från media och vanligt folk. Internet har de ännu inte riktigt kontroll över. Men vänta bara! Det finns krafter som verkar åt det hållet!

Jesus existerade aldrig. Gud? En bluff?
Som om det inte skulle räcka med allt detta, tar Zeitgeist såväl Gud som Jesus ifrån oss. Tror man inte på någon av dessa tror man kanske på mänskligheten? Men i det här skräckscenariot är mänskligheten till synes bortom allt hopp, vi är reducerade till hjälplösa schackpjäser i ett inferno i klass med vad Orwell eller Kafka kunde dikta upp i sina svartaste stunder.

14731

Det är nu Jacque Fresco träder in på arenan, med sin vision om en global, resursbaserad ekonomi utan någon form av Gud. Fresco är tveklöst ett geni, och det är svårt att inte gilla honom. Men han är också en rabiat ateist, med vänner som Richard Dawkins (The God Delusion) i sin skara av fans.
Maskiner, teknologi, vetenskaplig metod, menar Fresco, löser människans alla problem. Människor får en massa tid över med sig själva och sina familjer.
The problems of humankind are not political. They’re technical”, säger han.

Det ska nämnas att det finns positiva inslag i Zeitgeist om andlighet. J.Krishnamurti och en del andra andliga ledare citeras här och där. Å andra sidan säger man att “det går att fixa utan religion”, och att religionen borde närma sig filosofin (och nu finns det en hoper olika sorts filosofier). På deras forum finns det så fullt av aggressiva åsikter (vad jag har sett) mot varje form av andlighet, Gud och religion, att man kan befara att allt detta kantrar över till att bli en teknokratisk materialism. Det är så känsligt att yttra sig om religion att den MINSTA kritik mot densamma omedelbart tolkas av många som total förnekelse av Gud och allt som har med Gud att göra.

Hur blir ett samhälle utan Gud? Märker vi någon skillnad?
Det beror på. Den Gud vi klarar oss utan vore den yttre stränge, straffande och hämndlystne Gud som skildras i Moseböckerna. Den Gud vi inte klarar oss utan är vår inre Gud, som kan fria oss från all rädsla. Ett samhälle som förnekar det senare tvingar in oss i ett materialistiskt synsätt. Inget som inte kan definieras i termer av fysisk massa existerar.

Jag har tidigare skrivit om hur religionen har infiltrerats av en maktelit, vilken har ställt sig mellan Gud och människan i syfte att utöva makt. Denna religion fungerar inte. Jag är också emot denna religion, som hänvisar till en yttre Gud.
Men till skillnad från Dawkins och Fresco säger jag inte att Gud inte existerar! Jag ser i stället till det Jesus säger (nu kommer det igen): Gud är inom oss.
Var skulle han annars vara? Snett upp, till höger? Det finns ingen yttre Gud, i det materiella universum! Så tillvida har Dawkins och Fresco rätt. Och man kan faktiskt säga att dessa ateister har kommit ett steg närmare Gud, än en bokstavstroende, dogmatisk  kristen. De ser att det finns ingen yttre Gud.

Men nu uppstår ett slags vacuum. Allt vi ”vet” om Gud är typiskt vår religionsuppfattning. Om du inte i detta läge är en sann sökare kommer du att (som Dawkins och Fresco) konstatera att det finns ingen Gud överhuvudtaget. Det dualistiska medvetandet – som ser till yttre skeenden – kan inte se någon annan möjlighet. Vi får alltså en värld där det dualistiska medvetandet och det mänskliga egot förhärskar. Och egot vill ha säkerhet, och makt. Det betyder att det kommer alltid att finnas ”bättre och sämre” människor. Darwin får nytt fotfäste. Idéer om den starkes rätt, utslagning av ”svaga”, rasrenhet, kommer att få nytt gehör.

Begrepp som samvete, moral, kommer att blekna bort. Liksom det vi har kvar av vår sanna identitet. Se mitt tidigare inlägg Virtuell Identitet, och anta att vi i denna virtuella värld överger alla våra tankar om att vi kommer nånstans ifrån, att vi har en högre identitet än denna.

Har man ingen uppfattning om sin sanna identitet blir man ett offer för yttre strömningar, och yttre auktoriteter. Och rädsla.
Därför är Zeitgeistfilmerna oerhört grymma mot sina tittare, då de rycker bort Gud samtidigt som de avslöjar en genomkorrupt och nattsvart yttre verklighet.
Vi har ingenstans att ta vägen efter detta, utom…just det! In i Zeitgeiströrelsen!
Det här gör mig misstänksam. Zeitgeiströrelsen växer i en så rasande fart att det kommer att leda till en större global konflikt. Mellan vilka då? De Goda, och de Onda?

Vi måste vara medvetna om att både ”the bad guys”, dvs den ekonomiska makteliten, och Fresco i Zeitgeist vill ha en global ekonomi och ett globalt styre, utan Gud!

Vi är fångade i en konflikt mellan Zeitgeist och de giriga, men båda sidor gynnar makteliten! Precis så här har de alltid jobbat. Vi tror vi står på ”rätt” sida, att vi kämpar för Det Goda, medan vi i själva verket är manipulerade till att spela ondskan i händerna. Toppen smörjer kråset, medan folket hålls upptagna i en konflikt vars bägge sidor leder till samma sak.

manipulation
Ingen beskriver de här mekanismerna bättre än George Orwell i Animal Farm.
Diktatorer, som Hitler och Stalin, begrep att dra nytta av dualismens mekanismer för att manipulera folkmassor dit de ville. Make no mistake, dagens maktelit har drivit den kunskapen till fulländning.

Zeitgeiströrelsen har en ljuv vision om ett fritt, jämlikt samhälle. Att frigöra jordens resurser ”for ALL people”, som Fresco med emfas säger. Det låter jättebra. Men tänk efter vad han egentligen säger. Han har globala ambitioner. Han behöver den globala makteliten, liksom densamma kan dra nytta av Fresco. Och det kommer att gå som det gick med kommunismen. De skulle skapa ett jämlikt, rättvist samhälle, bröd åt alla. Men makteliten tog över och förslavade och kontrollerade folket. Det blev ett ännu värre förtryck än någonsin under tsartiden.

Så länge vi inte ser det verkliga problemet – det dualistiska medvetandet och egot – kommer det bara att vara en förlängd och förvärrad pina. Vi får inte den bästa av världar genom att förändra betingelser. Vi måste förändra oss själva. Att skapa en perfekt värld med fri tillgång till resurser, utan svält, utan kriminalitet, utan slaveri, är inte hela lösningen! Därför att vi är här för att finna vår sanna identitet. Människan är inget djur, som slår sig till ro när de yttre betingelserna är perfekta.

Då tror jag mycket mera på andra starka strömmar i vår tid. Vi går in i andlighetens era. Vi kommer att få kunskap om vår sanna hemvist. Döden kommer att besegras. Då kommer rädslan att försvinna. Vi kommer att förstå att vi är alla en enhet, och inte separerade från varandra. Jag trodde ett tag att Frescos  vision ger oss total tankefrihet och trosfrihet. Men jag får inte klart för mig riktigt var han står. Vad ska han göra med alla världens religiösa? Han tror att alla behov och problem går att bygga bort med teknik. Religion stör honom, därför att han tror att religion är roten till allt ont. Men det är inte så. Det är de maktstrukturer människan skapar överallt i det hon tar sig för – inom religionen, inom politiken, inom näringslivet,  och troligtvis också inom Frescos Utopia – som är det onda.

Categories
Uncategorized

Jeshua

jesus_christ1Jonas Gardell är i ropet nu ang sin nya bok, Om Jesus.
Han, i likhet med andra som skriver om Jesus, vill visa en annorlunda bild av av denne man jämfört med den som vi vant oss vid. En Jesus som kanske var analfabet, kanske obildad, kanske tandlös. En kringvandrande, missförstådd helbrägdagörare.  Han hette inte ens Jesus, utan Jeshua.

Jag har nu endast läst den del av boken som Gardell visar på sin sajt, men meningen är inte heller att recensera den på något vis, utan att inledningsvis fokusera kring hur vi förhåller oss till det skrivna ordet då det kommer till religion. En annan bok, som jag har läst, är Evangelium Enligt Jesus (The Gospel According to the Son), av Norman Mailer.

Att klimatet har mildrats är helt klart. Det är inte lika eldfängt längre att ifrågasätta det skrivna ordet. I TV4:s Nyhetsmorgon sitter faktiskt präster och bedömer Gardells bok i sansad ton utan att skrika ”hädelse!”. Det hade nog inte varit möjligt för 10 år sedan.

Lustigt nog var Jesus själv en ifrågasättare av det skrivna ordet, och därmed i allt väsentligt en hädare. Han var emot bokstavstrohet och dogmer. Han utmanade ständigt fariséerna och den judiska kyrkans skriftlärde. Ett uppenbart bevis på det är det faktum att den kyrkan – liksom dagens – torgför en yttre Gud. Jesus sa att Guds rike är inom oss, vilket var själva essensen i de omständigheter som ledde till hans avrättning. Och troligen också essensen i Jesus budskap som helhet. Jag har skrivit om det förut, men det tål att upprepas.

Det ska nämnas att de skrifter som Jesus konfronterade är judendomens skrifter, vilka finns i vår (kristendomens) Bibel, i gamla testamentet. Moseböckerna utgör Toran i judendomen. Man ska vara medveten om att de som sammanställde och redigerade, ändrade och strök i vår Bibel knappast var varken Jesus, eller de tappra apostlar som verkligen försökte skapa den kristendom Jesus lärde. Därför har vi idag just den dogmatiska religion som Jesus kritiserade, där ett prästerskap ställer sig mellan dig och Gud, i syfte att glorifiera sig själva.

Det har sagts så mycket häpnadsväckande om Jesus, att det säkert inte kommer som en överraskning att Jesus har en sajt. Just det. Den riktige Jesus alltså. Han talar genom dansk-amerikanen Kim Michaels. Sajten finns här: http://askrealjesus.com/index.html

I likhet med Neale Donald Walsch som skrev bokserien Samtal Med Gud där han nedtecknade en dialog han hade med Gud själv, gör Kim detsamma medelst Jesus.

Trovärdigt?
Ja, då måste vi kanske ställa oss frågan om någon religion överhuvudtaget är trovärdig. Alla existerande religiösa skrifter har skrivits av på jorden levande människor som kan pejla in högre dimensioner, i likhet med Walsch och Michaels. Och vem har sagt att religionen måste vara nåt som hände för 2000 år sedan?

Walsch och Michaels, även Eckhart Tolle, John Sherman, och alla andliga lärare som nämnts på den här bloggen av mig och av andra, är sammanfattningsvis ense om en sak:

Allt du vill ha finns redan, inom dig.

Egentligen, det kommer du att inse, finns det inget du egentligen vill ha från den yttre världen.
Det häftiga är att VARA. Något vi kanske har förbisett.

Men det vanliga är att vi vill ha något, för att vara något. Men allt vi kan ha är förgängligt och en fixering härvid utsätter dig för risken att tro att du också är förgänglig.
Du kan VARA direkt. Du behöver inte ha något för att vara.
Men vi har förlorat greppet om vår sanna identitet. VARA blir ett abstrakt, ouppnåeligt begrepp. Om vi tror vi måste ha något för att vara, uppstår rädslan för döden! Vi identifierar oss med det som är förgängligt!
Vi är rädda, därför att vi glömt vilka vi är. Vi glömde vår sanna identitet, därför hamnade vi här.
Jesus budskap, enligt Kim Michaels, är att visa vägen ut ur det dualistiska medvetandetillståndet och därmed besegra egot. Det är vägen till vår sanna identitet:

The ego cannot experience the Spirit of Truth, but you can. And when you do experience the Spirit of truth directly, you will no longer believe the ego’s illusion, namely that its description is the real thing or is all you need in order to be saved. Thus, the ego will lose its power over you, and as you stop feeding the ego energy, it will gradually wither away and it will eventually die. Because the ego has a strong survival instinct, it does not want to die, and thus it will do anything to keep you from seeing through its illusions. It will do anything to prevent you from experiencing the Spirit of truth directly, gradually expanding your vision so you can eventually rebuke all of the lies created by the ego and the prince of this world.
-Jesus, genom Kim Michaels

Bland det mest svårsmälta Jesus sa är det här med att ”vända andra kinden till”.  Men med den kunskap vi nu har om egot och dualismen  är det lättare att förstå.
Alternativet är att ge sig in i en dualistisk konflikt, och då åker du in i egots grepp.

Norman Mailer skildrar i Evangelium Enligt Jesus hur Jesus frestas av djävulen.
Det djävulen gör är att försöka få Jesus att börja argumentera med honom. Ur djävulens perspektiv gäller det inte primärt att vinna diskussionen, det räcker att bara fånga honom i konflikten, därmed i det dualistiska medvetandet. Djävulen är egot! Alla människor går igenom frestelser som Jesus gjorde. Men Gud kan aldrig vara part i ett dualistiskt gräl.

Men denna visdom är en visdom som måste appliceras på en högre nivå. Vi kanske inte kan tillämpa den direkt. Hoppar någon på dig på gatan i en mörk gränd måste du kanske slå tillbaka för att överleva. Men visst förstår du vad som är meningen med den? Vi måste vara medvetna om varför konflikt leder till ändlösa problem. Och sprida den medvetenheten. Det är mycket vunnet om vi inte automatiskt slår tillbaka utan gör det som en sista utväg.

Jesus var Guds son. Men inte den ENDE! Alla människor är Guds söner/döttrar.
I förra inlägget diskuterades Alfa och Omega. De kallas också Fadern och Modern.
Balansen, åttans skärningspunkt, är Sonen. Och den här Sonen är den enda!
Skillnaden är att Sonen – med stort S – är ett medvetandetillstånd, Kristusmedvetandet. I andra religioner kallas det t ex Tao, eller Nirvana.

Man ska alltså inte förväxla Sonen med människan Jesus. Han kallade sig Människosonen. Han var en människa som uppnått Kristusmedvetande, och som ville visa oss hur även vi kan uppnå detta medvetande! Han säger ju att ”allt jag gör ska även du göra, och ännu bättre” (återgivet ur minnet). Han lärde upp sina lärjungar så att de kunde uppnå detta tillstånd. Apostlarna drog land och rike runt för att sprida kunskapen och led svårt av förföljelser.

Vad hände sedan? Ja inte var det apostlarna som startade kristendomen. Det var romarna. Den romerska kejsaren Konstantin I blev den förste påven (även om det ännu inte kallades så. Han utropade sig själv till folkets andlige ledare).
De här herrarna ur militära traditioner hade definitivt inget intresse av att folk lärde sig bemästra egot. Det skulle ju hota deras överhöghet över andra. Detta skrev jag om i ett av mina första inlägg på denna blogg; Religionens problem.

Vad har då Jesus betytt för mig?
Jag lärde mig läsa vid ovanligt unga år. Men i vårt hem fanns inget vettigt att läsa. Hos min farmor var det annorlunda. Min farmor, som sånär hann fylla 100 år, var en varmt troende kvinna med ett komplext inre djup. Hos henne vistades jag mycket i min barndom. Det föll sig naturligt att jag läste mycket ur Bibeln. Men jag var mörkrädd och sov ogärna ensam, fast jag kunde. Men vad jag definitivt inte kunde var att sova med ryggen ut mot rummet. Jag måste ligga vänd så att jag hade uppsikt.
Men så en gång läste jag något ur Matteusevangeliet, om Jesus, och kände plötsligt en inre stabilitet av att läsa det. Något förmedlades till mig, och detta något kom inifrån mig själv. Och den natten kunde jag sova vänd hur jag ville och var inte mörkrädd överhuvudtaget. Det var en fantastisk upplevelse som jag hade vid 6 års ålder, men jag minns det som det vore igår.
Jag har aldrig varit religiös eller kyrklig. Däremot har jag alltid haft en personlig hotline till Jesus, om än den har misshandlats brutalt genom åren. Jag var scientolog under en period på 80-talet, men tog aldrig det avgörande steget in i rörelsen. Något höll mig tillbaka. Det är jag glad för.
Jag har på något vis ALLTID fattat detta, att finns Gud, så har jag det inom mig. Rent intuitivt. Och att man måste söka höja sitt medvetande för att finna det. Det måste vara det livet går ut på.