Categories
Uncategorized

Fysiken, mystiken och Nuet

……… there is something essential about the “now” which is outside the realm of science.
-Albert Einstein

På 80-talet skrevs en rad av böcker om ”Den nya fysiken”. Jag läste en del av dem, bl a Gary Zukavs De Dansande Wu Li – Mästarna, en klassiker som har uppnått kultstatus, i likhet med Fritjof Capras Fysikens Tao. Stephen W Hawking skall också nämnas, han är den nu levande fysiker som brukar jämställas med Einstein.

Den här ”nya” fysiken visar sig vid närmare studium inte alls vara särskilt ny.
Man kan generellt säga att allt började 1905. Det var året då Einstein gav oss historens mest berömda formel: E=mc2

Jag ska inte analysera den formeln, utan diskutera de nya (för de är alltjämt nya, 100 år senare) perspektiv den öppnar upp. Som att det kanske inte finns någon solid materia? Är allt energi?
Stora forskningsprojekt startades för att finna den minsta partikeln. Det vill säga en partikel som inte ytterligare kan delas i mindre partiklar, universums grundläggande byggsten. Elementarpartikeln.

Jag ska inte uttala mig om huruvida man har funnit denna partikel ännu (vad jag vet har man inte det), utan jag väljer att studera scenariot att ALLT är energi. Vad vi vet är att materia kan omvandlas till energi, och att denna energi är oerhörd i förhållande till mängden materia.
Atombomben är just en sådan materia-energiomvandling som Einsteins formel öppnade vägen för. Det här är ännu ett exempel på hur makteliter rycker åt sig användbara idéer för att utöva makt. Förr var det religionen som användes. Idag är det ekonomi (Einstein engagerade sig f.ö. i politiken efter att ha berörts illa av hur hans upptäckt hanterades)

Einstein ger oss massor med goda insikter om de används rätt. Det kanske mest häpnadsväckande är att allt i universum verkar vara sammankopplat. Det finns ingen neutral observatör å ena sidan och en faktisk verklighet å den andra.
I jakten på elementarpartikeln har man funnit partiklar som är så små att de egentligen inte finns, utan är mera ”tendenser att existera”.
Och att dessa ”partiklar” kan dyka upp ur tomma intet, för att i nästa stund försvinna i tomma intet. Men att alla dessa skeenden påverkas av observatörens medvetande. De dyker upp när forskaren tänker på att de ska göra det!

Det finns alltså ingen klinisk, neutral verklighet, utan allting är påverkat av våra medvetanden.
Våra tankar är också energi. Om allt är energi är våra tankar energi också, och ALLT samverkar. Våra tankar är skapande.
Det finns inga kliniska experiment. Över en viss nivå blir det tydligt att människan själv är en del av experimentet. Vi måste också nämna den berömda våg-partikeldualismen. Under samma jakt på elementarpartikeln klövs forskarna i två läger, den ena parten hävdade att det är en partikel vi ska leta efter, den andra hävdade att det är en vågrörelse. Men att det framkom att det beror på observatörens förväntningar under experimentet huruvida det han/hon hittar är en partikel, eller om det är en vågrörelse.

Låter det flummigt?
Kanske. Men vad är det då som är riktigt? Exakt vetenskap? Vad är det?
“Exakt vetenskap” vilar på ett antagande som aldrig ifrågasätts. Ett antagande att det finns en klinisk verklighet som vi på något märkligt vis är totalt bortkopplade från. Det är varje inblandning av oss själva i det, som gör att det blir flummigt, eller hur?
Det som är riktigt har inte med oss att göra?
Exakt vetenskap ger oss t ex sjukvården. Den har med din kropp att göra, inte med dig.
Är det någonstans du får höra att du är inget annat är en kropp, så är det på ett sjukhus. Tankar och känslor är flum. Ovidkommande. Jag hoppas du slipper uppleva det här.

Man kan säga att ”exakt” vetenskap har sina rötter innan Einstein, hos Isaac Newton. Där finns den tidigare dualismen mellan materia och energi. Där är dessa skilda från varandra.
Men här sitter vi fast, de flesta av oss. Än fast det sedan mer än hundra år är bevisat att det inte stämmer. Från Newtons epok kommer också uppfattningen om tiden som en enda universiell tid. En linjär och absolut tid. Det håller inte.

Einsteins relativitetsteori visar oss i stället att man måste tala om rum-tid. Tiden gäller inom ett visst rum där samma gravitation råder. Ju starkare gravitation desto lägre frekvens, och desto långsammare går tiden. Alla periodiskt återkommande mekanismer går långsammare. Klockor t ex. Men även atomer är periodiska små klockor.

Men om tiden inte är universiell, inte linjär, vad är då Nuet? Jag skriver Nuet med stort N. Är Nuet en tidpunkt? Är det att vara modern? Nej, det är närvaro. Medveten närvaro.
Nuet är insikten om att det finns ingen tid. Det finns bara ett enda evigt ögonblick.
Tiden är en upplevelse som styrs av frekvens. Och man kan fastna i den upplevelsen, så att den blir till verklighet.

Jag sa i förra inlägget att man går uppåt i frekvens (högre vibration) för att hitta den absoluta kärleken.  Och en normalt förälskad person är också lite av ”inte av denna världen”, han/hon har höjt sig till en högre frekvensnivå, där gnistrar allting och det finns sådant som inte fanns i den lägre frekvensen. Det här är intressant.

På samma sätt som olika radiostationer finns på olika frekvenser, i form av ljudvågor (energi), men i samma rum, så finns våra medvetandenivåer på olika frekvenser, och vi ser vår omvärld på olika sätt beroende på vilken frekvens vi är på, och sådant som inte finns på en lägre frekvens dyker upp på en högre och vice versa.
Vetenskapen har fastställt att vårt materiella universum utspelar sig inom ett visst frekvensområde. I de högsta frekvenserna hittar vi gammastrålning, i de lägsta hittar vi radio-långvåg. Någonstans där i mitten har vi synligt ljus, blått ljus har högst frekvens, rött har den lägsta. Det är här vi uppfattar vår omvärld!

Men visst kan det väl finnas frekvenser långt bortom detta intervall? Nej, säger du kanske, därför att det finns inga vetenskapliga belägg för det, och då finns det inte.
Eller om du väljer att vara öppen och ha kvar barnasinnet (Einstein var sådan), så kanske du kan visualisera tanken att det på denna plats där du sitter just nu – och i beaktande av tanken att allt är energi och att solider inte existerar – på en högre frekvens kan finnas något helt annat?
Paradiset kanske är här? Jag menar här där du är nu. Men du ser kanske bara din vardagsmisär (jo, jag ser min egen här, nu…)

Syndafallet som beskrivs i gamla testamentet kanske har med det här att göra? Det sägs att Adam och Eva efter att ha ätit av den förbjudna frukten inte längre kunde vara kvar i paradiset. Det som hände i själva verket var att de föll ner till en lägre frekvens, efter att ha separerat sig från det absoluta, från Gud, från det sanna?

Jag avslutar med en passage ur De Dansande Wu Li – Mästarna:

”Minkowskis matematiska forskningar rörande rum och tid var både revolutionerande och fascinerande. Av dem följde ett enkelt diagram över rumtiden, som visade de matematiska relationerna mellan det förflutna, nuet och framtiden. Det mest fascinerande i hela den väldiga informationsmängd som innehålles i detta diagram är att varje individs hela förflutna och framtid möts och möts i evighet i en enda punkt: nu.
Dessutom är varje individs nu lokaliserat till en viss plats och kan aldrig befinna sig någon annanstans än här (var än observatören råkar befinna sig).
Sextiotre år innan Ram Dass i sin stora bok Be Here Now ställde upp slagorden för medvetenhetsrörelsen bevisade Hermann Minkowski att det i den fysiska verkligheten inte existerar något val i denna fråga. Olyckligtvis för fysikerna är inte alltid  teoretisk insikt och upplevd erfarenhet samma sak.
Efter att ha praktiserats i Österlandet under tvåtusen år erkändes likväl meditationens begynnelsesteg, att vara här nu, av den västerländska vetenskapen via Minkowskis strikt matematiska bekräftelse, som inspirerats av den speciella relativitetsteorin.”
(Hermann Minkowski var Einsteins matematiklärare)

11 replies on “Fysiken, mystiken och Nuet”

Det här var vansinnigt intressant att läsa. Det sätter igång en massa tankeprocesser. Särskilt intressant finner jag den här partikeln som har en tendens att existera. Det här är ju gottigottgott om man tror på tankens skapande kraft. För att inte tala om detta med rum-tid. Om jag helt och hållet befinner mig i Nuet så borde jag kunna befinna mig precis var som helst.

Ja, jag gillar ju Let´s Dance och nu är reklampausen slut…

Hoppas på intressanta kommentarer under detta inlägg.

/Rolle

Hejsan Perra,

Mayakoden, skriven av Barbara Hand Clow, tar upp det här med om tidens upplösning. Att tiden snabbas upp 20 ggr vid varje ny cykel i en lång räkning på 5125 år. Mayakalendern räknar på att nio cykler under den perioden och samtliga cykler sammanfaller den 28 oktober 2011.
Sedan 1999 är vi inne i den åttonde tidscykeln som alltså upphör 2011.
Den nionde upphör den 21/12 2012.
Med andra ord, en frekvenshöjning sker faktiskt. och dess syfte är att göra mänskligheten Niodimensionell. (Hon har också skrivit en bok om de nio dimensionerna)

Apropå tiden, det fysiska universum vi känner till sägs ha existerat sen 16,4 miljarder år sen. Och vetenskapen har nått 15 miljarder ljusår ut i universum. En liten spännande tanke är att vetenskapen antagligen finner tidens/jordens ursprung samtidigt som tiden upphör att existera.

Alla människor som är kreativa känner att tiden upplöses, att Allt sammanfaller, att saker och ting bara händer. Som om det finns en synkronicitet.
Frekvenshöjningen på jorden, också mätbar i mängden fotonljus, gör också att alltmer minnesrester flyter upp i medvetandet, som gåvor, som energi att omvandla och föra in i Nuet.
Alltfler människor kommer antagligen att leva sin livsdröm, vilket är detsamma som sin sanna verklighet. Därför endast tiden (trögheten) är skiljer drömmen från verklighet.

Så det gäller ju att granska våra önskningar. De kan ju slå in!

Tack för fantastisk krönika igen Perra!

(PS Tips på andra teman är: Sanning, Glädje, Skönhet och favoriten Frihet)

Hej Rolle!
När jag skrev om det exemplet med partikeln som har en tendens att existera kom jag att tänka på Tage Danielssons monolog om sannolikhet (Harrisburg). Roligt att höra att tankeprocesser sätts igång! Sådant brukar kunna leda till medvetenhet!

Hej Fredde!
Jag har redan tyckt mig förstå att det är så mycket som är på G i dessa tider att man bara vågar ta en dag i taget. Men jag har tydligen fattat bara en bråkdel!
Barbara Hand Clow måste definitivt kollas upp. Namnet låter indianskt (?)

Jag har möjligen också hört om detta, fast på ett annat sätt. Om att det universum vi lever i är en av många sfärer (en del säger att det är 7 inalles), och att denna här sfären nu är på väg att transcendera. Därav kanske frekvenshöjningen? En del (de som byggt sitt liv på separation, och på att ha makt över andra) kommer att vägra acceptera det som sker. För dem kommer en ny sfär, med ännu lägre frekvens än denna, att skapas. Det här har hittills känts såpass overkligt för mig att jag inte har satt mig djupare in i det, men det du säger kastar nytt ljus.
Det jag nämner finns i Kim Michaels böcker. Han har f.ö. också uttalat sig om Einstein. Det är ju speciellt med Kim Michaels, då han är ett medium för andliga storheter (däribland Jesus, och Buddha), vilket säkert är mycket svårsmält för många…

28 oktober 2011? Har lagt in det i kalendern i Outlook. Är det nåt mer som är bra att tänka på, tror du? 😐

Hej Perra!
Tack för bra inlägg! Läste det förra om kärlek också. Intressant!
Det finns ett annorlunda perspektiv som du inte lyfter fram här. Det är detta med “this is it”. Just detta, diskborsten, vattnet, tallriken OCH matresterna är miraklet. Det är Zen-perspektivet. Vad i oss är det som aldrig tröttnar på att blicka framåt och uppåt mot nya höjder och nya dimensioner?
…. kan det vara det som vår tyske vän talar mycket om …. DAS EGO?
Vad händer om vi chockas in i ett accepterande av NU och HÄR? Tänk om vi plötsligt fick veta att det aldrig blir bättre än såhär? Skulle vi då vakna upp med ett ryck och tappa andan av förundran!!!! I am alive! Holy shit!!!!!! vilket mirakel …..

Hej Björn! Tack för kommentar!

Nej. Det är inte egot som driver på mot nya höjder och dimensioner, om inte dessa nya landvinningar är såna som STÄRKER egot. Sånt som stärker egot är säkerhet, och makt i alla dess nyanser (prestige).
Om man låter motivet för andlig utveckling vara att bli bättre än andra, så är det också en prestigegrej.
Men vi får inte förglömma det Medvetna Jaget! Det är INTE egot.
Det medvetna jaget kan också driva på mot nya höjder och dimensioner.
Finns det sådana höjder som inte har med prestige att göra, och som inte leder till nån form av konflikt?

Egot är den del av dig som vill hålla fast en position, och är i grunden helt statisk (kan inte utvecklas). Det måste därför manifestera sig genom yttre makt, ta från andra.
Fråga vår tyske vän vad som händer om vi “chockas” in i NU! Han ser ut att trivas utmärkt med det… och han är fan ta mig helt prestigelös. Märker du vilken pondus han har trots detta? Man behöver inte makt när man är sig själv.

Och det här med Zen… nu har vi diskmaskin. Tror du det kan funka ändå?

Hej!
Diskmaskinen är DET. Absolut. Teknik är DET – ett strulande Windows Vista som inte vill jobba ihop med drivrutinen till bildskärmskortet är DET. Det är väldigt många andliga som anser att teknik inte är andlig. Du är ju programmerare (minns jag rätt?) så hur ser du på det? Ser du Gud som programkod … också?
Detta med egot och det medvetna jaget – om du har hittat ett sätt att se på det som funkar för dig så är det bra. Det är det viktigaste. Det som befriar är rätt. …. arbeit machts frei .. som en annan tysk sade…. Nej, det är väl inget att skoja om kanske. För ingen annan kan tala om för oss vad som fungerar för oss. Vi lever i en fantastisk tid eftersom vi har denna frihet att välja väg och synsätt. Samtidigt är det en djungel därute av olika synsätt och vägar. På mig låter det som att Kim Michaels lära är det som fungerar bäst för dig. Är det så? Eller plockar du russin på flera olika ställen?
Hade en diskussion med Crystal på min blogg om russinplockandet. Du kanke läste det? Är nyfiken på dina synpunkter i den frågan!
Om jag frågar såhär? Skulle du kunna slå dig till ro och nöja dig med Kim Michaels material, hans synsätt och de övningar han föreslår? Skulle du kunna koncentrera dig helt på Kim Michaels?
Om inte – varför?

Frågan är lite ny för mig själv. Det har tyckts mig så självklart att många olika perspektiv är berikande. Det har tyckts mig självklart att det är berikande att själv försöka klura ut hur det hela hänger ihop. Men nu är det inte längre självklart. För hur kommer tilliten in i detta? Litar du till 100% på Kim? Om du gör det, varför behöver du då läsa Eckhart Tolle?
Om någon frågat mig en liknande fråga för ett par månader sedan hade jag svarat …. jamen jamen, hallå där, jag får väl läsa vad jag vill, jag är väl en fri människa, jag vill inte vara med i nån sekt där man svartlistar andra böcker!
Nu har jag ett nytt synsätt. Jag ser att det är svårt nog att följa en väg. Hur svårt är det då inte att följa flera? Chase two rabbits, catch neither. Det ligger något i detta ordspråk. Är Kim värd att jaga? Förstår du symboliken här? Jag ser risken för missförstånd som överhängande, det är ny mark för mig det här och jag kan nog inte uttrycka mig så tydligt ännu. Låt mig veta vad som är oklart i mina frågor!

Hej Björn!
Jag har precis satt på en diskmaskin. Förundrades över att den vill ha 2 timmar och 50 minuter på sig för att köra programmet (automatisk sensor som beräknar tiden beroende på diskmängd, etc). En ro infann sig när jag insåg att detta kommer att förZena mig. Man lämnar helst inte en diskmaskin igång medan man går ut. So what. Jag har nu gjort i ordning en kanna te.
Jag tittar på kannan. Snart ska jag börja fundera på när jag ska hämta en mugg.

Käre Björn, jag vet att jag har sett programkod som Gud glömde. Allt är inte av Gud kommet. Vi har också att göra med sk misqualified energy. Det här övergår nu kanske från skämt till allvar. Gud skapar inte Allting! Det är annars populärt att tro detta, då vi är så vana vid att inte själva behöva göra något, eller ta något ansvar för vad vi gör själva.
Gud har inte skapat egot.
Gud har gett oss fri vilja. Så måste man se det. Det betyder att Gud låter oss gå emot Gud. Gud lägger sig inte i det. Men vi måste ta konsekvenserna av det. Det här är ju vad Walsch säger. Men exakt samma sak sägs av Kim Michaels. Exakt samma sak sägs (om än indirekt)av Echart Tolle. Eller Sherman. Man kan kanske också finna exakt samma sak hos Dostojevskij, eller hos Shakespeare. Eller i Tao Te Ching. Eller i något man hör taxichauffören säga på vägen hem.

Det är såna russin jag letar. Sådant som bekräftar sig hos många av varandra oberoende källor. Det är ett “kriterium” som jag tycker skänker stor sanningshalt. Sannolikheten att det är sant ökar!
Men egentligen behöver man inte detta heller! Jag tror att man på en viss nivå alltmer lär sig att se Sanningen själv. Jag är övertygad om vår inneboende förmåga att känna igen sanningen när man ser den. Någon gång behöver jag inte plocka russin, utan jag kommer själv att veta. Du också.

Upplysning kommer aldrig att vara en bekväm väg som basuneras ut åt dig. Den kommer alltid att vara en smal stig full med försåtliga fällor, och minor.

Det finns ingen “lära” som jag håller mig till, 100%. Inte ens på 80-talet när jag var med i scientologirörelsen en tid, var det så. Under denna tid sökte jag också russin i andra källor än de som scientologin tillhandahöll. Det var kanske därför jag aldrig tog “the final step” och blev scientolog på heltid.
Du vet, man kan aldrig bara hänge sig åt någon “lära” och Lita på vad någon säger!
Ingen kan “ge” dig en komplett väg att gå. Du måste alltid söka själv. Det är det som är livets mening, tror jag. Man kan aldrig säga: Jag vill HA upplysning. Man måste söka själv, slå skallen blodig, börja om igen. Det är mera så att du måste VARA upplysningen.
Och det är också så, att de sanna “mästarna” (jag menar nu mera “sanna” än exempelvis scientologerna), säger: Följ mig inte. Behöv mig inte. Tänk själv. Den sanne ledaren ger dig inga order. Han kan peka på sådant som kanske borde uppmärksammas. Men DU måste fatta besluten. Det finns inga “vägar” som är utstakade åt dig. Det finns bara DIN väg. Är du med?

Så jag tror inte jag skulle kunna koncentrera mig helt på Kim Michaels. Det beror alltid på mig själv. Han är en inspiratör. En “guru” är alltid en inspiratör, aldrig en ledare. Kim Michaels har otroligt bra saker att säga. Men så fort det blir: “nu följer jag hans lära”, börjar det gå i riktning mot att bli en yttre, organiserad religion av det! Ett koncept. En definierad grupp, som kan angripas, och som då kanske försvarar sig. Och så skapas ett dualistiskt gräl. Då försvinner snart “tänk själv”, och det blir till en maktfråga. Jag tänker inte längre sjäv, utan jag tyr mig till en grupp, som jag försvarar. Även den största Sanning kan dras in i det dualistiska spelet.

Listen to two rabbits (or more), catch yourself!
Så skulle jag uttrycka det. Vet inte om jag berör vad du är ute efter…

Ska kolla upp russinplockartråden på din blogg.

Jag kommer att tänka på en underbar bok: Zen och konsten att sköta en motorcykel, av Robert M. Pirsig. Kultbok. Rekommenderas!

Hej Perra!

Inget är nog värt att tänka på… eller hur? He he

Men jag tror vi ska granska tiden än mer. Hur samhället är utformat til tiden, Exempelvis att vi har partipolitiska val vart fjärde år trots att informationsflödet närmast exploderat i hastighet sen 99 (som sagt 20 ggr) via mobiltelefon och internet.
Jag tror att samhället har uppdelats redan, som du är inne på Perra med makt- och kontrollmänniskor, och det faller på OSS medvetna att skapa nya samhällsmönster. Exempelvis att handla ekologiskt och via fairtrade, att köpa konst, musik, böcker mm som ges ut via alternativa kanaler.
Eftersom det faller på alla att leva sin livsdröm för att därigenom vara i nuet så MÅSTE verkligheten anpassa sig! Som Tomas Di Leva sagt någon gång: vi måste till paradiset!

Vi behöver granska tidens förhållande till pengar och andra makt- och kontrollsystem. För att inte återkskapa hämmande, tröga system i nya samhällen.

Vi behöver granska tankar, ord och mening och handlingar – vad pratar vi om, varför diskuterar vi, samtalar, reder ut begrepp mm? En fri människa har inga behov av att hävda sig – dock att uttrycka sig. Som Krishnamurti sa: alla behöver sin scen, sitt auditorium. Härifrån kan jag tjäna människan.

Ja du, sista ordet är inte sagt!

Och Frihet är nog nästa tema på din sida!!! Eller hur?

Fredrik

Hej Fredde!
Naturligtvis har du rätt. Frihet blir det. Faktum är att det har sedan länge börjat byggas…vi får se vad det blir…

Den yttre verkligheten anpassar sig till den inre! Det är så det är! Jag har ingen aning om Di Leva har koll på detta, men det han säger verkar ju angeläget :-).
En ökad allmän medvetenhet kommer att sätta stopp för alla krafter som vill inskränka friheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *